Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Avance

Avance er et centralt økonomisk begreb, som beskriver forskellen mellem salgspris og indkøbspris, hvilket er nøglen til at forstå en virksomheds fortjeneste ved salg af varer eller ydelser. Ofte benævnt som bruttoavance, repræsenterer dette begreb den grundlæggende fortjeneste eller bruttofortjeneste, som en virksomhed opnår.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er avance?

Avance er et centralt økonomisk begreb, som beskriver forskellen mellem salgspris og indkøbspris, hvilket er nøglen til at forstå en virksomheds fortjeneste ved salg af varer eller ydelser. Ofte benævnt som bruttoavance, repræsenterer dette begreb den grundlæggende fortjeneste eller bruttofortjeneste, som en virksomhed opnår.

For enhver forretningsenhed er en høj avance afgørende, da den er synonym med et større overskud. Det er dog værd at bemærke, at avancens størrelse kan variere betydeligt fra branche til branche.

Betydningen af avanceberegning

Beregning af avance er en vital økonomisk aktivitet i enhver virksomhed. Denne beregning er ikke kun en indikator for et selskabs finansielle sundhed, men også en målestok for effektiviteten af dens forretningsmodel. En høj avance indikerer som regel en positiv økonomisk situation, mens en lav avance kan være et tegn på udfordringer i forhold til rentabilitet eller omkostningskontrol.

Metoder til avanceberegning

For at beregne avancen på et produkt eller en tjeneste, kan det gøres enten i kroner eller i procent. Beregning i kroner indebærer simpelthen at fratrække indkøbsprisen fra salgsprisen. F.eks., hvis en vare sælges for 4000 kr. og er indkøbt for 2500 kr., resulterer det i en avance på 1500 kr. (4000 kr. – 2500 kr.).

Når avancen skal findes i procent, anvender man formelen: (Avance i kroner / Salgsprisen) * 100. I det nævnte eksempel bliver det: (1500 kr. / 4000 kr.) * 100 = 37,5%. Dette betyder, at virksomheden opnår en fortjeneste på 1500 kr., svarende til 37,5% af salgsprisen, for hver solgt enhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad betragtes som en god avance?

Det er vanskeligt at definere en “god” avance, da det varierer betydeligt afhængigt af branchen og typen af varer eller tjenester. Nogle sektorer kan have relativt lave avancer, men opnår alligevel betydelige overskud på grund af høj salgsvolumen. Det vigtigste for en virksomhed er at sikre en avance, der kan dække omkostningerne og generere overskud. Generelt, jo højere avancen er, desto mere effektiv er virksomheden til at generere fortjeneste fra sine solgte varer eller tjenester.

Hvis avancen er lav

En lav avance i din virksomhed er ikke nødvendigvis et negativt tegn, især hvis du formår at sælge et stort antal varer. I denne sammenhæng er det afgørende at have fokus på korrekt prisfastsættelse for at sikre optimal fortjeneste. Hvis du oplever udfordringer med at opnå en rentabel forretning, kan dette indikere, at din prisfastsættelse måske er fejlagtig, eller at du ofte er nødt til at sælge dine varer til nedsat pris, hvilket kan påvirke din samlede avance negativt.

Regler om avance

I Danmark er avance underlagt en række regler og love, især når det drejer sig om beskatning. Det er væsentligt at forstå, at avance refererer til fortjenesten opnået ved salg af aktiver som aktier, obligationer, og fast ejendom, og beskatningen varierer afhængigt af aktivets art.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Beskatning af avance ved salg af aktier

Ved salg af aktier og andre værdipapirer skal der betales skat af den realiserede kapitalgevinst. Denne gevinst bliver beskattet som kapitalindkomst, og skattesatsen kan variere baseret på din samlede indkomst og skatteklasse.

Beskatning ved salg af fast ejendom

Når det kommer til salg af fast ejendom, skal avancen også beskattes. Denne beskatning kan enten ske som kapitalindkomst eller personlig indkomst, afhængig af om ejendommen ejes personligt eller af en virksomhed.

Undtagelser for avancebeskatning

Der findes visse undtagelser, som muliggør skattefri salg af visse aktiver:

      Skattefrihed ved salg af bolig: Salg af din primære bopæl kan være skattefrit, hvis du har ejet og beboet boligen i mindst to år. Dog er der specifikke krav og betingelser, der skal opfyldes for at benytte denne regel.

      Succession: Der er mulighed for at udskyde beskatningen af avance, hvis du arver aktiver og senere sælger dem. Denne udskydelse betyder, at beskatningen af avancen kan foretages på et senere tidspunkt.

At navigere i disse regler kræver en grundig forståelse af gældende love og regulativer. Det er vigtigt for enhver virksomhedsejer at være opmærksom på disse aspekter af avance for at sikre korrekt skattehåndtering og optimere virksomhedens finansielle sundhed.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Avance

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Avance refererer til forskellen mellem salgsprisen og indkøbsprisen på en vare eller ydelse, hvilket repræsenterer den grundlæggende fortjeneste eller bruttofortjeneste en virksomhed opnår ved salg. Denne fortjeneste, også kendt som bruttoavance, er en afgørende faktor for en virksomheds økonomiske succes.

Beregning af avance giver vital indsigt i en virksomheds økonomiske helbred. En høj avance indikerer et positivt økonomisk resultat, mens en lav avance kan signalere problemer med rentabilitet eller omkostningsstyring. Avanceberegningen er essentiel for at vurdere, om forretningen genererer tilstrækkelig indtægt fra sine aktiviteter.

Avance kan beregnes både i kroner og procent. I kroner udregnes den ved at trække indkøbsprisen fra salgsprisen. Procentvis beregnes avancen som: (Avance i kroner / Salgsprisen) * 100. Dette giver indsigt i, hvor stor en procentdel af salgsprisen, der udgør fortjenesten.

En lav avance betyder ikke nødvendigvis, at en virksomhed klarer sig dårligt, især hvis den sælger mange varer. Men det kan indikere problemer med prisfastsættelsen eller hyppige salg til nedsatte priser. En vedvarende lav avance kan kræve strategiske ændringer for at sikre virksomhedens rentabilitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: