Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Arveforskud

Arveforskud er en finansiel ordning, der giver dig mulighed for at fordele din arv til dine arvinger, mens du stadig er i live. Dette koncept er både praktisk og følelsesmæssigt givende, da det tillader dig at opleve glæden ved at give, samtidig med at dine arvinger får økonomisk støtte, når de har mest brug for det.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et arveforskud?

Arveforskud er en finansiel ordning, der giver dig mulighed for at fordele din arv til dine arvinger, mens du stadig er i live. Dette koncept er både praktisk og følelsesmæssigt givende, da det tillader dig at opleve glæden ved at give, samtidig med at dine arvinger får økonomisk støtte, når de har mest brug for det.

Ifølge arveloven i Danmark kan du kun give arveforskud til personer, der er anerkendt som dine arvinger. Dette inkluderer typisk ægtefæller, børn, forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn. Hvis du har oprettet et testamente, vil dine arvinger være de personer, du specifikt har udpeget i dette dokument.

Arveforskud bliver ofte brugt i situationer, hvor en arvelader ønsker at hjælpe et af sine børn økonomisk, uden at dette skal ses som en forskelsbehandling af de øvrige børn. Det er også en metode til at minimere den skattebyrde, som arvingerne kan stå overfor, når de arver den samlede formue. I Danmark er boafgiften, tidligere kendt som arveafgift, et vigtigt element at overveje i denne sammenhæng.

Forestil dig, at du har en voksen datter, som planlægger at købe et hus. For at hjælpe hende med denne store økonomiske beslutning, overvejer du at give hende et arveforskud. I din formue har du sat 500.000 kr. til side til hende som arv. Du beslutter dig for at give hende 300.000 kr. som et arveforskud for at hjælpe med udbetalingen til huset.

Når du engang går bort, og arven skal fordeles, vil din datter så modtage de resterende 200.000 kr. fra den oprindeligt tilkendte arv på 500.000 kr. Dette sikrer, at hun får den økonomiske støtte, når hun har mest brug for det, samtidig med at du kan opleve glæden ved at hjælpe hende.

Ved at bruge arveforskud på denne måde kan du spille en aktiv rolle i at støtte dine arvingers økonomiske velvære, mens du stadig kan overvære de positive effekter af din generøsitet. Det er også en måde at sikre, at din formue bliver fordelt på en måde, der reflekterer dine ønsker og dine arvingers behov.

Beløbsgrænsen for arveforskud

Arveforskuddets afgiftsregler og beløbsgrænser er vigtige aspekter at forstå, når du overvejer at give et arveforskud. I 2023 er beløbsgrænsen for arveforskud sat til 71.500 kr. Dette beløb justeres årligt og fungerer som grænsen for, hvor meget du kan give i arveforskud uden at skulle betale gaveafgift. Hvis du giver et arveforskud, der overstiger denne beløbsgrænse, skal der betales en afgift på 15% af det beløb, der overskrider grænsen.

For arvinger, som typisk er børn, er der ingen afgift på arveforskud op til 71.500 kr. Derudover gælder denne afgiftsfri grænse også for en række andre arvtagere som nævnt i dit testamente. Dette inkluderer stedbørn, børnebørn, bedsteforældre og plejebørn, der har delt bopæl med arveladeren i minimum fem år, samt personer der har boet sammen med arveladeren i mindst to år forud for modtagelsen af arveforskuddet. For andre familiemedlemmer som stedforældre eller bedsteforældre, skal der betales en afgift på 36,25% af det beløb, der overstiger 71.500 kr.

Når det kommer til at give et arveforskud til søskende eller venner, skal der betales indkomstskat af det fulde beløb. Hvis du er usikker på reglerne for din specifikke situation, anbefales det at kontakte en jurist for at få kvalificeret rådgivning.

Hvordan giver man et arveforskud?

At give et arveforskud kræver ikke nødvendigvis formelle trin ifølge Arveloven, men det anbefales kraftigt at udarbejde en skriftlig aftale. En arveforskudskontrakt hjælper med at klargøre, at der er tale om et arveforskud snarere end en gave, hvilket kan være vigtigt for at undgå misforståelser og forskelsbehandling ved bodelingen, når giveren går bort. I tilfælde af tvivl vil en domstol uden dokumentation antage, at der er tale om en gave, hvilket kan resultere i uønskede økonomiske konsekvenser for de involverede parter. Derudover kan du også vælge at få lavet et arveafkald, hvor en person skriftligt erklærer at frasige sig arv fra en bestemt person. Det er en god idé at søge mere information om dette emne, hvis det er relevant for din situation.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forskellen på gave og arveforskud

Forskellen mellem et arveforskud og en gave ligger primært i, hvordan beløbet håndteres i forhold til arv. Når du giver et arveforskud, bliver dette beløb senere modregnet i modtagerens arv, når du som arvelader går bort. Dette er ikke tilfældet med en gave, som ikke påvirker arvens størrelse ved arveladers død.

En gave er et beløb eller en værdigenstand, der gives uden krav om modydelse, og som ikke skal indregnes i arveopgørelsen. Gaver kan være underlagt skatteregler, og det er vigtigt at forstå reglerne for pengegaver, herunder hvorfor et gavebrev kan være en fordel. Bemærk, at man ikke kan give både en afgiftsfri gave og et afgiftsfrit arveforskud til den samme person i det samme år.

Hvis en gave er afgiftspligtig, skal den anmeldes til Skat senest den 1. maj i året efter modtagelsen. Gaveafgiften skal betales samtidig med indsendelsen af gaveanmeldelsen, selv hvis anmeldelsen indsendes før fristen.

Lad os tage et eksempel for at illustrere forskellen mellem en gave og et arveforskud:

Antag, at du har en formue på 200.000 kr., og du har to børn, der begge står til at arve. Hvis du giver det ene barn en gave på 40.000 kr., reduceres din formue til 160.000 kr. Når du dør, vil dine børn arve 80.000 kr. hver. Barnet, der modtog gaven på 40.000 kr., har i alt modtaget 120.000 kr.

Modsætningvis, hvis du vælger at give et af dine børn et arveforskud på 40.000 kr. fra en arv på 200.000 kr., vil dette ikke reducere arven til de øvrige børn. Arven på 100.000 kr. til hvert barn påvirkes ikke af arveforskuddet, da det anses som et forskud på arven. Når du går bort, og boet skal opgøres, vil barnet, der modtog arveforskuddet, modtage de resterende 60.000 kr. af sin arv, mens det andet barn vil modtage hele sin arv på 100.000 kr.

Hvad kan man give som arveforskud?

Arveforskud er en måde at overføre værdier til dine arvinger, mens du stadig er i live, og kan gives i mange forskellige former. Udover de mest almindelige kontante arveforskud, kan du også give værdier som arveforskud i form af fysiske genstande, såsom møbler, antikviteter, smykker, malerier, biler, aktier, pantebreve og endda ved at eftergive gæld. Det er dog vigtigt at bemærke, at fast ejendom ikke kan gives som arveforskud.

Udarbejdelsen af en skriftlig aftale om arveforskud er essentiel, da den tilbyder flere fordele for både arveladeren og arvingen. En sådan aftale fungerer som dokumentation for, at der er tale om et arveforskud og ikke en gave. Den fastlægger de specifikke vilkår for arveforskuddet, herunder hvem der er ansvarlig for eventuel gaveafgift. Desuden giver aftalen arveladeren mulighed for at bestemme, at arveforskuddet skal være modtagerens særeje, hvilket betyder, at det ikke skal deles med en ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Forklaring af gaveafgift

Når det kommer til gaveafgift, er det vigtigt at være opmærksom på, at arveforskud kan udløse denne afgift, afhængig af beløbets størrelse og modtagerens relation til arveladeren. I 2023 er det afgiftsfrie beløb for arveforskud sat til 71.500 kr. for nære familiemedlemmer såsom børn, stedbørn, bedsteforældre, stedforældre, plejebørn og samlevende, der har boet sammen i mindst to år. For svigerbørn er grænsen dog kun 25.000 kr. Så længe beløbet af arveforskuddet ligger under disse grænser, kan det gives som en afgiftsfri gave.

Kan man give en skattefri gave som arveforskud?

Arveforskud kan fungere som en metode til at give skattefrie gaver, idet beskatningen af et arveforskud følger samme principper som ved almindelige gaver. I 2023 kan du give op til 71.500 kr. (69.500 kr. i 2022) i arveforskud eller gaver til nære familiemedlemmer uden at pådrage dig afgifter. Dette gør arveforskud til et attraktivt værktøj for mange, der ønsker at fordele arv skattefrit til deres børn og andre arvinger løbende. Ved at anvende arveforskud på denne måde, kan arveladeren reducere den samlede arveafgift, som arvingerne skal betale, når arveladerens samlede formue skal fordeles efter deres død.

Arveforskud kan altså bruges som en skattefri gave, især når du ønsker en retfærdig fordeling af din formue blandt dine arvinger. Det er en praktisk måde at overføre værdier på, mens du stadig kan opleve glæden ved at give.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Gyldighed af arveforskud

For at gøre et arveforskud gyldigt, skal en aftale om arveforskud udfyldes, købes og derefter dateres og underskrives af både arveladeren og arvingen. Der er ikke behov for tinglysning eller advokatbistand for at gyldiggøre aftalen, selvom det i nogle tilfælde kan være fordelagtigt at inddrage vitterlighedsvidner.

Alternativ til arveforskud: Rentefrit familielån

Et alternativ til arveforskud er et rentefrit familielån, som kan bruges til at overføre værdier afgiftsfrit mellem familiemedlemmer. Dette er især nyttigt, når forældre ønsker at hjælpe deres barn med køb af bolig. I dette tilfælde låner forældrene pengene til barnet, som underskriver et gældsbrev i stedet for at betale kontant for boligen. Barnet er ikke forpligtet til at afdrage på gældsbrevet, men lånet kan opsiges med 14 dages varsel.

Således kan både arveforskud og rentefrie familielån være nyttige værktøjer til at overføre værdier mellem familiemedlemmer på en skatteeffektiv måde. Ved at bruge disse metoder kan du sikre, at dine arvinger modtager mest muligt af din formue, mens skattebyrden minimeres.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Arveforskud

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et arveforskud er en form for økonomisk overførsel, hvor en person (arveladeren) overfører en del af sin formue til en arving, mens arveladeren stadig lever. Det adskiller sig fra en almindelig gave ved, at beløbet senere vil blive modregnet i modtagerens arv, når arveladeren går bort. Arveforskud kan gives i form af kontanter, værdipapirer, fysiske genstande som smykker eller antikviteter, men ikke fast ejendom.

Beskatningen af et arveforskud følger samme regler som for gaver. I 2023 kan du eksempelvis give op til 71.500 kr. i arveforskud til nære familiemedlemmer uden at betale afgift. Hvis beløbet overstiger denne grænse, skal der betales gaveafgift. Det er vigtigt at huske, at gaveafgiftens størrelse og regler kan variere afhængigt af modtagerens relation til arveladeren.

For at gøre et arveforskud gyldigt, anbefales det at udarbejde en skriftlig aftale om arveforskud. Aftalen skal indeholde detaljer om arveforskuddet og underskrives af både arveladeren og arvingen. Denne aftale tjener som bevis for, at der er tale om et arveforskud, og hjælper med at undgå misforståelser ved arveladerens død. Der er ikke krav om tinglysning eller advokatbistand for at gyldiggøre aftalen.

Ja, et arveforskud kan fungere som en skattefri gave, så længe det overholder de gældende regler for gaveafgift. Ved at holde sig inden for det afgiftsfrie beløb, som i 2023 er på 71.500 kr. for nære familiemedlemmer, kan arveforskuddet gives uden at pådrage sig yderligere skatteforpligtelser. Dette gør arveforskud til en attraktiv mulighed for at overføre værdier til arvinger på en skatteeffektiv måde.

Ja, et af de mest kendte alternativer til arveforskud er et rentefrit familielån, også kendt som et anfordringslån. Dette giver mulighed for at overføre penge eller værdier mellem familiemedlemmer uden at pådrage sig afgifter. Det er særligt nyttigt, hvis forældre ønsker at støtte deres børn økonomisk, f.eks. ved køb af bolig, uden at dette betragtes som en direkte gave eller arveforskud. Rentefrie familielån skal formaliseres via et gældsbrev og kan tilbyde større fleksibilitet i forhold til tilbagebetaling og afdrag.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: