Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Årsregnskab & krav til årsregnskaber

I dette indlæg får du svar på, hvad et årsregnskab er. Samt vil vi også dykke ned i de varierede krav til årsregnskaber, der afhænger af den specifikke type af virksomhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer et årsregnskab?

At etablere en virksomhed medfører et ansvar for at dokumentere virksomhedens økonomiske aktiviteter. Hvert år er du forpligtet til at udarbejde en oversigt over virksomhedens økonomiske status for det forgangne år, hvilket er kendt som et årsregnskab.

Uafhængigt af din virksomheds størrelse er det en nødvendighed at udarbejde et årsregnskab. Dette dokument afslører, hvordan virksomhedens ressourcer er blevet anvendt gennem året, og giver indsigt i den nuværende økonomiske situation.

Et årsregnskab præsenterer således en detaljeret analyse af virksomhedens præstation ved at opsummere alle indtægter og udgifter. En årsregnskab skabelon kan være en nyttig ressource for at strukturere disse informationer effektivt.

Hvad bør et årsregnskab omfatte?

En årsregnskab skabelon bør i sin grundform omfatte en balance, en resultatopgørelse samt supplerende noter, inklusiv ledelsespåtegning og redegørelse for regnskabspraksis. Det er essentielt at bemærke, at der er særskilte regelsæt, der gælder for diverse regnskabsklasser. 

Den tidligere beskrevne sammensætning er almindeligvis anvendt af virksomheder i regnskabsklasse A. For dem, der opererer inden for rammerne af regnskabsklasse C, er der yderligere elementer, der skal inkluderes i årsregnskabet for at opfylde de specifikke krav.

Hvad indebærer regnskabsklasser?

Før du påbegynder udarbejdelsen af dit årsregnskab, er det afgørende at forstå, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører under. Regnskabsklasserne – A, B, C, og D – repræsenterer specifikke kategoriseringer af virksomheder. 

Klassificeringen baseres på virksomhedens størrelse og bestemmer de specifikke krav, der stilles til regnskabsaflæggelsen for hver klasse. Hver regnskabsklasse har unikke retningslinjer og krav, der skal overholdes.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Eksempel på årsregnskab for ApS

For et anpartsselskab (ApS) er standardplaceringen i regnskabsklasse B. Denne klassificering opretholdes, medmindre selskabet overskrider følgende tærskelværdier i to på hinanden følgende regnskabsår:

– En balancesum på 44 mio. kr.

– En nettoomsætning på 89 mio. kr.

– Et gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede på 50 i løbet af regnskabsåret.

Hvis disse grænser ikke overskrides, forbliver anpartsselskabet i regnskabsklasse B. Det skal derfor fremstille et årsregnskab, som som minimum inkluderer:

– Ledelsespåtegning (undtaget hvis der kun er ét medlem af ledelsen)

– Ledelsesberetning (eller angivelse af hovedaktivitet i en note, som et alternativ)

– Resultatopgørelse

– Balance

– Noter, inklusiv forklaring på den anvendte regnskabspraksis

– Eventuelt en revisionspåtegning

I tilfælde af at en autoriseret revisor har affattet en påtegning eller erklæring til årsregnskabet, skal denne information være inkluderet i årsrapporten.

Eksempel på årsregnskab for IVS

Iværksætterselskaber (IVS) er, på linje med anpartsselskaber, typisk kategoriseret under regnskabsklasse B, såfremt de ikke overskrider de specificerede størrelsesgrænser for balancesum, nettoomsætning og antal heltidsansatte, som tidligere nævnt.

Af denne grund skal et IVS’s årsregnskab som minimum omfatte følgende elementer:

– Ledelsespåtegning (undtagen hvis der kun er ét ledelsesmedlem)

– Ledelsesberetning (eller en angivelse af hovedaktivitet i en note som alternativ)

– Resultatopgørelse

– Balance

– Noter, inklusiv en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis

– Eventuelt en revisionspåtegning

Sådan et årsregnskab giver et klart og præcist overblik over selskabets økonomiske status og aktiviteter i løbet af det forløbne regnskabsår, hvilket er afgørende for både intern og ekstern evaluering. En årsregnskab skabelon kan hjælpe med at organisere og præsentere disse data på en overskuelig måde.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Eksempel på årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed

Inden for rammerne af en enkeltmandsvirksomhed er det ikke et krav at udarbejde et årsregnskab. Men hvis du vælger at gøre det frivilligt, skal det opfylde kriterierne for virksomheder inden for regnskabsklasse A.

I sådanne tilfælde skal årsregnskabet eller årsrapporten som minimum indeholde følgende elementer:

– Ledelsespåtegning (medmindre der kun er ét medlem af ledelsen)

– Resultatopgørelse

– Balance

– Noter, herunder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis

– Eventuel revisionspåtegning

Hvis en certificeret revisor har afgivet en påtegning eller erklæring til årsregnskabet, skal dette dokument også inkluderes i årsrapporten for en fuldstændig og transparent præsentation af virksomhedens finansielle status.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Årsregnskab & krav til årsregnskaber

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et årsregnskab udarbejdes en gang om året og er en detaljeret redegørelse for virksomhedens økonomi i det forgangne år. Alle virksomheder, uanset deres størrelse, er forpligtede til at lave et årsregnskab. Dette dokument afslører, hvordan virksomhedens ressourcer er blevet anvendt og giver en indikation af virksomhedens økonomiske sundhed. Årsregnskabet omfatter en oversigt over virksomhedens indtægter og udgifter og hjælper med at tegne et klart billede af, hvordan virksomheden har præsteret økonomisk i det pågældende år.

Et årsregnskab skal som minimum indeholde en balance, en resultatopgørelse, og supplerende noter, herunder ledelsespåtegning og en redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Kravene til årsregnskabets indhold kan variere baseret på virksomhedens regnskabsklasse. Det er essentielt at kende din virksomheds specifikke regnskabsklasse for at sikre, at årsregnskabet overholder alle gældende krav og standarder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: