Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Prisen for etablering af et anpartsselskab - overvejelser om indskud i ApS

At oprette et anpartsselskab involverer forskellige udgifter, som du skal være opmærksom på for at beregne den samlede omkostning ved etableringen. Du vil støde på et administrationsgebyr til Erhvervsstyrelsen, en nødvendig startkapital til anpartsselskabet på 40.000 kr., samt honoraret til en fagkyndig person, der skal verificere selskabets stiftelseskapital. "Anpartsselskab Indskud" er en væsentlig del af de overvejelser, man bør have, når man ønsker at stifte et ApS.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Omkostninger ved oprettelse og indskud i et anpartsselskab

Prisen for at etablere et ApS indebærer et gebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen. Derudover er der et “anpartsselskab indskud” på 40.000 kr., der fungerer som startkapitalen, og omkostninger til en revisor, advokat eller bank, der er nødvendige for at attestere stiftelseskapitalen.

Ydermere kan der opstå yderligere omkostninger, hvis du vælger at søge rådgivning fra en advokat eller revisor under stiftelsesprocessen.

Inden den 9. april 2019 var minimumskravet til startkapital for et ApS 50.000 kr. Men med ændringerne i selskabsloven er dette beløb nu reduceret til 40.000 kr., hvilket betyder, at du og eventuelle medstiftere skal sørge for dette anpartsselskab indskud.

Det kan også være værd at overveje etablering af et holdingselskab sammen med dit ApS, især hvis ApS’et skal fungere som et driftsselskab. Mange vælger denne løsning, da det ofte er forbundet med økonomiske fordele.

Personligt indskud i et ApS - Hvordan investeres der i et ApS?

Du har mulighed for at finansiere indskuddet i dit anpartsselskab enten fuldt ud eller delvist gennem aktiver, som for eksempel en firmabil eller computer, der er nødvendige for virksomhedens drift. Disse aktiver skal være relevante for virksomhedens operationer, da de ikke må anvendes til personligt brug. Denne form for anpartsselskab indskud, hvor aktiver i stedet for kontanter benyttes, betegnes som apportindskud.

Desuden, hvis du overvejer at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS, kan du indskyde værdien af din nuværende virksomhed i det nye anpartsselskab. Denne værdi vil blive anerkendt som en del af startkapitalen. Dette scenario betegnes som en virksomhedsomdannelse, hvilket også betyder, at et ApS’s omkostninger kan dækkes ved overførsel af værdier fra en eksisterende virksomhed eller aktiver.

Når du vælger at benytte aktiver eller en eksisterende virksomheds værdi som startkapital, er det nødvendigt at involvere en revisor, advokat eller bank for at validere og attestere de pågældende aktivers eller virksomheds værdi.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattefradrag for indskud i ApS

Som lønmodtager, hvis du planlægger at starte dit eget selskab på et tidspunkt, er det en god ide at begynde at spare op til dette formål. Der er to primære ordninger til at støtte denne opsparing:

– Etableringskontoordningen

– Iværksætterordningen

Dine indbetalinger på enten etableringskontoen eller iværksætterkontoen kan trækkes fra i skat. Disse ordninger er designet til at fremskynde opsparingsprocessen for at stifte en virksomhed. Dit valg mellem etableringskontoordningen og iværksætterordningen vil primært afhænge af, om du er topskattepligtig.

Hvis du ikke er underlagt topskat, bør du benytte etableringskontoordningen. Indskud gjort på denne konto nyder en fradragsret på cirka 27%. Dette betyder, at du vil blive beskattet 27% af de beløb, der deponeres på denne konto. Hvis du derimod betaler topskat, er iværksætterordningen det foretrukne valg med en fradragsværdi på omtrent 52% for indskud.

Midlerne fra etablerings- eller iværksætterkontoen kan anvendes til at dække omkostningerne ved at stifte dit ApS. Men der er nogle tekniske og komplekse regler, der skal overholdes, og det kræver, at du bliver betragtet som “etableret”.

Der er specifikke grænser og kriterier, der bestemmer, hvornår du officielt anses for at være etableret, og der er også detaljerede regler for, hvordan afskrivningen skal håndteres i efterfølgende perioder. På grund af kompleksiteten i disse regler er det stærkt anbefalet at søge professionel rådgivning fra en revisor for at sikre, at alle regler og retningslinjer overholdes korrekt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Er det muligt at trække indskuddet ud fra et ApS?

De 40.000 kr., som du har indbetalt som startkapital i forbindelse med oprettelsen af dit ApS, kan ikke hæves, så længe selskabet er i drift. Dette anpartsselskabs indskud er låst i selskabet og kan først refunderes, når selskabet opløses.

Indskuddet fungerer som en sikkerhed for investorer og andre interessenter med økonomisk tilknytning til virksomheden. Det er en del af den begrænsede hæftelse, der karakteriserer et ApS. Det betyder, at du som ejer kun hæfter op til det beløb, du har indskudt som startkapital. I tilfælde af økonomiske udfordringer eller insolvens er din personlige risiko begrænset til disse 40.000 kr.

Så indskuddet er fastlåst og tjener til at beskytte de økonomiske interesser af dem, der er involveret i virksomheden, indtil selskabet eventuelt opløses.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Anpartsselskab - pris for oprettelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Registreringsgebyret for et ApS hos Erhvervsstyrelsen er 670 kr. Yderligere er der et krav om et anpartsselskab indskud på 40.000 kr. som startkapital. Det kan også medføre yderligere omkostninger at søge juridisk rådgivning for at sikre, at alle aspekter af stiftelses processen er korrekt håndteret.

Der er ingen direkte omkostninger forbundet med at nedlægge et ApS, med undtagelse af, hvis du vælger at hyre en revisor til at håndtere lukning processen for dig. I sådant et tilfælde skal du dække revisorens honorar.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: