Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

AM-bidrag

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er AM-bidrag

AM-bidrag, kort for arbejdsmarkedsbidrag, er en særlig skatteform i Danmark.

Dette bidrag udgør en bruttoskat på 8% og adskiller sig fra andre skatter ved at blive opkrævet før både personfradrag og A-skat. Det betyder, at AM-bidraget beregnes og afregnes direkte til SKAT fra bruttolønnen.

I beregningen af AM-bidraget tages hensyn til bruttolønnen, hvilket inkluderer personalegoder som værdien af en firmabil eller en betalt telefon. Disse tillæg til lønnen udgør en del af det såkaldte AM-grundlag. Bidraget trækkes som det første fra lønnen, efter fradrag for ATP-bidrag og eventuelle pensionsindbetalinger, som administreres af arbejdsgiveren.

Betalere af AM-bidrag

AM-bidraget, et fast skattebidrag på 8%, påhviler alle, der modtager løn eller er selvstændige erhvervsdrivende i Danmark. En vigtig undtagelse findes dog for dem, der lever af overførselsindkomster.

Personer, der modtager indkomst i form af dagpenge, efterløn via en a-kasse, studiestøtte (SU), kontanthjælp, førtidspension eller folkepension, er ikke underlagt dette arbejdsmarkedsbidrag. Dette betyder, at deres overførselsindkomst ikke er underlagt AM-bidrag.

Det er dog vigtigt at bemærke, at hvis en person, som modtager for eksempel folkepension eller SU, også har et lønnet arbejde, skal der betales AM-bidrag af denne lønindkomst. I sådanne tilfælde er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for korrekt afregning af AM-bidraget. Denne regel sikrer, at AM-bidraget kun fritager overførselsindkomsten, ikke eventuel anden indkomst.

Anvendelse af AM-bidraget: Hvad finansieres?

AM-bidraget, et væsentligt element i det danske skattesystem, finansierer forskellige aspekter af arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet. Pengene fra dette 8%-i arbejdsmarkedsbidrag går direkte til staten, som bruger dem til at dække omkostninger som sygedagpenge, barselsdagpenge og efteruddannelse for ledige.

Ligesom med andre skatteformer som A-skat, er AM-bidraget afgørende for at opretholde og støtte fællesskabet og det danske velfærdssystem. Det spiller en central rolle i finansieringen af udgifter, der er direkte relateret til arbejdsmarkedet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beregning af AM-bidrag

Beregningen af AM-bidraget foregår automatisk ved hver lønudbetaling. Det er arbejdsgiverens ansvar at tilbageholde og indbetale det korrekte beløb til staten. Dette indebærer, at 8% af lønnen trækkes fra, efter at bidrag til ATP og eventuelle arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger er blevet fratrukket. Denne proces sikrer, at AM-bidraget konsekvent og korrekt bidrager til de offentlige kasser.

AM-bidrag på lønsedler: Sådan fremgår det

AM-bidraget, en central skat i det danske arbejdsmarked, afspejles tydeligt på medarbejdernes lønsedler. Det er arbejdsgiverens pligt at trække bidraget fra lønnen, og derfor vil du som medarbejder kunne se dette bidrag detaljeret på din lønseddel.

Baggrund for arbejdsmarkedsbidraget

AM-bidragets historie begynder med en skattereform i 1993, vedtaget af Folketinget. Oprindeligt var bidraget tænkt som en midlertidig foranstaltning i respons til en høj arbejdsløshed tilbage i 1994. Målet var at generere midler til at finansiere opkvalificering og jobtræning for ledige.

Betragtet som en tillægsskat eller bruttoskat, var AM-bidraget designet til at være let at indføre og senere fjerne. Men trods sin oprindelige midlertidige natur, er skatten stadig en del af det danske skattesystem. Dens vedvarende tilstedeværelse understreger dens betydning i finansieringen af arbejdsmarkedstilknyttede udgifter.

Arbejdsmarkedsbidrag før og nu: AMBI og AM-bidraget

Før det nuværende AM-bidrag blev etableret i 1994, eksisterede der en anden form for arbejdsmarkedsbidrag, kendt som AMBI. Det er vigtigt at skelne mellem de to, da de er forskellige både i koncept og anvendelse.

AMBI var en kontroversiel og ofte kritiseret skat, som blev implementeret i 1988. Denne afgift var på 2,5%, og den blev opkrævet af virksomheder baseret på værdien af deres varer og tjenesteydelser. Denne ordning varede indtil 1991, hvorefter den blev erstattet af bl.a. en forhøjelse af momsen. Interessant nok blev AMBI erklæret ugyldig af EF-domstolen i 1992.

Dette viser en interessant evolution i Danmarks tilgang til arbejdsmarkedsrelaterede skatter, hvor AMBI’en blev efterfulgt af det nuværende AM-bidrag, som har en bredere og mere direkte indvirkning på arbejdsmarkedet og dets deltagere.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

AM-bidrag for selvstændige

Når det kommer til selvstændige erhvervsdrivende, adskiller beregningen og betalingen af AM-bidraget sig fra lønmodtagere. Som selvstændig har du ansvaret for selv at afregne AM-bidraget. 

Hvis du er selvstændig, er det 8% af din virksomheds overskud eller af den løn, du udbetaler til dig selv, der skal betales i AM-bidrag. Vigtigt at bemærke er, at hvis din virksomhed ikke genererer overskud, opstår der ikke en forpligtelse til at betale AM-bidrag, ligesom du heller ikke vil kunne udbetale løn til dig selv.

For ejere af personligt ejede virksomheder (PMV, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S)), sker beregningen af AM-bidraget automatisk via B-skatteraterne. Disse rater beregnes ud fra din forskudsopgørelse. Hvis du derimod ejer et selskab, pålægges AM-bidraget på den løn, du udbetaler til dig selv som ansat i virksomheden.

Denne struktur sikrer, at alle selvstændige bidrager retfærdigt til arbejdsmarkedets omkostninger gennem AM-bidraget, afhængigt af virksomhedens form og økonomiske præstation.

AM-bidrag på feriepenge: Hvordan det fungerer

AM-bidraget omfatter ikke kun din almindelige løn, men også dine feriepenge. Feriepengene, som typisk udgør 12,5% af din løn, bliver beregnet før der trækkes ATP, AM-bidrag, og skatter fra din løn. 

Det er vigtigt at forstå, at det er arbejdsgiverens ansvar at håndtere beregningen og afregningen af AM-bidraget på feriepengene for lønmodtagere. Dette sikrer, at hele din indkomst, herunder både den regulære løn og feriepengene, bidrager til arbejdsmarkedets og velfærdssamfundets finansiering gennem dette bidrag.

Denne praksis er en del af det bredere system, hvor både løn og andre lønrelaterede fordele er underlagt skattemæssige bidrag, hvilket hjælper med at opretholde en retfærdig og balanceret økonomisk struktur i Danmark.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om AM-bidrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Arbejdsmarkedsbidrag, ofte omtalt som AM-bidrag, refererer til en skattepligtig afgift på 8%, som pålægges alle med en indkomst fra beskæftigelse.

AM-bidraget, som er en del af det danske skattesystem, er dedikeret til at dække statens udgifter relateret til arbejdsmarkedet, herunder udgifter til dagpenge, efteruddannelse og barselsdagpenge.

Betaling af AM-bidrag, er det en forpligtelse for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. For lønmodtagere vil arbejdsgiveren håndtere tilbageholdelsen og betalingen af AM-bidraget fra lønnen hver måned.

Når det kommer til beregningen af AM-bidraget, så er det 8 % af den samlede løn efter fradrag af ATP og personlige pensionsbidrag.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: