Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed er et kritisk nøgletal, der afdækker, hvor effektivt en virksomhed formår at omsætte sine aktiver. Dette nøgletal giver et konkret billede af, hvor hurtigt eller langsomt en virksomhed anvender sine aktiver til at generere salg.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er aktivernes omsætningshastighed?

Aktivernes omsætningshastighed er et kritisk nøgletal, der afdækker, hvor effektivt en virksomhed formår at omsætte sine aktiver. Dette nøgletal giver et konkret billede af, hvor hurtigt eller langsomt en virksomhed anvender sine aktiver til at generere salg. Hvis man ønsker at analysere en virksomheds effektivitet i forhold til ressourceanvendelse, er dette nøgletal uundværligt.

Hvordan beregnes aktivernes omsætningshastighed?

Beregningen af aktivernes omsætningshastighed kræver kendskab til to primære finansielle data: virksomhedens samlede omsætning og dens samlede balance.

  1. Virksomhedens samlede omsætning: Dette tal opnås ved at summere indtægterne fra alle solgte varer og ydelser. Det er essentielt at skelne mellem omsætning og overskud, hvor omsætningen repræsenterer det totale salg, mens overskuddet repræsenterer det, virksomheden reelt tjener efter udgifter.
  2. Virksomhedens samlede balance: Den samlede balance repræsenterer virksomhedens samlede aktiver.

Aktivernes omsætningshastighed formel:

Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / Samlet balance

For at illustrere denne beregning, lad os tage et eksempel: Hvis din virksomhed i 2021 havde en omsætning på 1.000.000 kr. og en samlet balance på 2.000.000 kr., vil beregningen være: 

1.000.000kr. / 2.000.000kr. = 0,5 

Dette tal svarer til en omsætningshastighed på 50%. 

Med andre ord betyder det, at virksomheden i 20121 formåede at omsætte 50% af sine aktiver.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelse af aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed er et vitalt nøgletal, som afdækker, hvor effektivt en virksomhed omsætter sine aktiver. Men hvad betyder det, når en virksomhed eksempelvis har en omsætningshastighed på 50%? Generelt betragtes en højere aktivernes omsætningshastighed som en positiv indikator, især når tallet nærmer sig 1 (inden det omsættes til procent). Men det er vigtigt at bemærke, at acceptabiliteten af en bestemt omsætningshastighed kan variere afhængigt af branchen.

Dagligvarebutikker har for eksempel ofte en høj aktivernes omsætningshastighed, da varerne typisk kommer ind og sælges hurtigt. Imidlertid kan andre brancher acceptere en lavere omsætningshastighed, fordi deres aktiver kan tage længere tid at omsætte. For en objektiv vurdering kan det derfor være fordelagtigt at sammenligne med andre nøgletal fra samme branche.

Negativ omsætningshastighed: Er det muligt?

Teoretisk set bør aktivernes omsætningshastighed ikke være negativ, da en virksomhed ikke kan rapportere en omsætning eller aktiver under 0 kr. En virksomhed, der rapporterer ingen omsætning, vil i stedet have en omsætningshastighed på 0.

Sammenspil med andre nøgletal

Aktivernes omsætningshastighed, afkastningsgraden og overskudsgraden er alle tæt forbundne nøgletal, der bruges i rentabilitetsanalyse. Disse nøgletal giver et samlet overblik over, hvor effektivt en virksomhed forrenter sin samlede kapital. For at forstå og forbedre virksomhedens økonomiske sundhed, er det afgørende at dykke ned i hvert af disse nøgletal separat.

Aktivernes omsætningshastighed på engelsk

For de mange, der beskæftiger sig med internationale regnskaber, er det nyttigt at kende til den engelske betegnelse for aktivernes omsætningshastighed, som er “asset turnover ratio”.

Hvordan varedebitorernes omsætningshastighed påvirker din virksomhed

Varedebitorernes omsætningshastighed er et afgørende nøgletal, der giver indsigt i, hvor hyppigt dine kunder afvikler deres regninger hos dig. Denne indikator afspejler ikke kun kundernes betalingsfrekvens, men også dynamikken i processen fra nye ordrer til produktionsfærdiggørelse og endelig betaling for varerne. En høj varedebitorernes omsætningshastighed kan indikere en kombination af stærkt salg og effektiv produktion og levering, hvilket alt sammen bidrager til virksomhedens sundhed.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Vigtigheden af varebeholdningers omsætningshastighed

Varebeholdningers omsætningshastighed er et andet kritisk nøgletal, som viser, hvor ofte en virksomhed omsætter sit varelager inden for et kalenderår. Især i sektorer med høj omsætningsaktivitet, som detailhandlen, er et højt tal indikativ for en effektiv drift, hvor produkter hurtigt bevæger sig fra lager til kunder. Et højt tal indikerer, at varerne effektivt når ud til forbrugerne, hvilket kan drive vækst.

Dog er det væsentligt at bemærke, at selvom et produkt ligger som en restordre i et stykke tid, er det ikke nødvendigvis en dårlig ting, medmindre disse varer begynder at akkumulere sig i store mængder på lageret. Som en virksomhedsleder skal du finde den rette balance i varebeholdningens omsætningshastighed for at sikre, at du hverken har for lidt eller for meget lagerbeholdning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om aktivernes omsætningshastighed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Aktivernes omsætningshastighed er et nøgletal, der angiver, hvor effektivt en virksomhed er til at omsætte sine aktiver. Den repræsenterer forholdet mellem virksomhedens samlede omsætning og dens samlede balance, hvilket giver indsigt i virksomhedens evne til at generere indtægter ud fra de aktiver, den besidder.

Varedebitorernes omsætningshastighed giver indsigt i, hvor ofte kunder afvikler deres regninger med virksomheden. Et højt tal kan indikere stærkt salg kombineret med effektiv produktion og levering.

Denne omsætningshastighed viser, hvor ofte virksomheden omsætter sit varelager i løbet af et år. Et højt tal i sektorer med høj omsætningsaktivitet, som detailhandel, kan indikere effektiv drift og hurtig varelevering til kunderne.

Nej, omsætningshastigheden kan ikke være negativ. En virksomhed kan typisk ikke have aktiver eller en omsætning på mindre end 0 kr. En virksomhed uden omsætning vil have en omsætningshastighed på 0.

Disse tre nøgletal er en del af en rentabilitetsanalyse, der giver et billede af virksomhedens evne til at forrente den samlede kapital. De interagerer og kan give dybdegående indsigt i virksomhedens økonomiske sundhed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: