Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aktieindkomst

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst udgør den indtjening, som en person opnår gennem ejerskab af aktier i en virksomhed. Dette kan manifestere sig som udbytte, som er den del af virksomhedens overskud, der udbetales til aktieholderne. Yderligere kan aktieindkomst opstå i form af kapitalgevinster, når aktie ejerens aktier sælges til en højere pris end den oprindelige købspris. Det er således en økonomisk gevinst, der stammer fra både udbytte og kapitalgevinster, og som udgør den samlede aktieindkomst for investoren.

Måder at opnå aktieindkomst på

At opnå aktieindkomst kan realiseres på forskellige måder. En direkte tilgang indebærer køb af aktier i en virksomhed via børsnotering. Alternativt kan investering i aktier foregå gennem fonde, der indeholder aktier fra flere virksomheder. Det er vigtigt at bemærke, at indkomsten genereret fra disse aktiver anses som skattepligtig indkomst og skal derfor indberettes i henhold til gældende skatteregler.

Den direkte erhvervelse af aktier giver dig direkte ejerskab og ret til at modtage udbytte samt nyde godt af eventuelle kapitalgevinster. Investerer du derimod via fonde, kan du opnå diversificering, da fonden ejer aktier i flere virksomheder.

Uanset valg af metode er det afgørende at forstå skattekonsekvenserne og opfylde de relevante krav for korrekt rapportering af aktieindkomst i overensstemmelse med lovgivningen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beskatning af aktieindkomst

Beskatning af aktieindkomst følger ofte separate regler i forhold til personbeskatning på lønindkomst. Aktieindkomst er normalt underlagt en lavere skatteprocent sammenlignet med almindelig lønindkomst, hvilket gør aktieinvesteringer og andre former for kapitalandele attraktive for investorer.

For året 2023 er skattesatserne for aktieindkomst som følger:

  • 27% i skat af de første 58.900 kr. (sammenlignet med 2022: 57.200 kr.) i aktieindkomst.
  • 42% i skat af aktieindkomst, der overstiger 58.900 kr. (sammenlignet med 2022: 57.200 kr.).

Disse tal er hentet fra Skattestyrelsens officielle hjemmeside og er afgørende for korrekt indberetning og håndtering af aktieindkomstskat. Det er vigtigt for investorer at holde sig opdateret om skatteregler og eventuelle ændringer, da de kan påvirke den samlede beskatning af aktieindkomst.

Hvilke typer af aktieindkomst findes der?

Du har ret i, at der primært er to hovedtyper af aktieindkomst: udbytte og kapitalgevinst. Disse udgør de primære økonomiske fordele ved at investere i aktier. Der er dog også andre mindre almindelige former for aktieindkomst, som f.eks. værdireguleringer, men de forekommer sjældent og kan variere afhængigt af specifikke forhold.

  • Udbytte:

Udbytte repræsenterer det beløb, en virksomhed udbetaler til sine aktionærer som en deling af overskuddet. Det kan være et fast beløb pr. aktie og udbetales typisk årligt, selvom det også kan ske flere gange om året. Udbytte kan gives i form af kontanter eller som yderligere aktier, og det udgør en løbende indkomststrøm for aktieinvestorer.

  • Kapitalgevinst:

Kapitalgevinst opstår, når aktier sælges til en højere pris, end de blev købt. Gevinsten beregnes som forskellen mellem salgsprisen og købsprisen. Kapitalgevinster beskattes normalt som almindelig indkomst i mange lande, inklusive Danmark. Denne form for indkomst realiseres ved tidspunktet for aktiesalget og repræsenterer en potentielt større avance for investorer.

Det er vigtigt for investorer at forstå begge typer aktieindkomst samt de tilhørende beskatningsregler, da dette kan have betydelig indflydelse på den samlede afkastprofil og den skattemæssige behandling af deres investeringer.

Hvad indebærer aktieoptionsprogrammer?

Aktieoptionsprogrammer repræsenterer en form for medarbejdergoder, der tillader ansatte at erhverve aktier i virksomheden til en forhåndsbestemt pris, også benævnt som “strike price”. Dette gælder, selvom markedsværdien af aktierne er steget siden det tidspunkt, hvor medarbejderen blev tilbudt aktieoptionsprogrammet.

Hvordan opererer aktieoptionsprogrammer?

Aktieoptionsprogrammer udgør en motivationsstrategi for virksomhederne med det formål at inspirere medarbejderne til at bidrage til virksomhedens succes. Medarbejderen har mulighed for at opnå økonomisk gevinst, særligt hvis aktiekurserne stiger. Ved at udnytte aktieoptionsprogrammet kan medarbejderne erhverve aktierne og efterfølgende vælge at sælge dem, såfremt aktiekurserne stiger yderligere.

Hvad adskiller aktieindkomst fra almindelig lønindkomst?

Den grundlæggende forskel mellem aktieindkomst og almindelig lønindkomst ligger i, at aktieindkomsten ikke udgør en regelmæssig indtjening. Almindelig indkomst opstår som følge af udført arbejde, mens indkomsten fra aktier ikke kræver en direkte arbejdsindsats.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan udregnes aktieindkomst?

Beregningen af aktieindkomst begynder primært med at vurdere den kursgevinst, der er opnået på aktierne. Kursgevinsten beregnes ved at trække købskursen fra salgsprisen.

Desuden kan aktieindkomst genereres via udbytte. Udbytte repræsenterer det beløb, som aktieejerne modtager fra selskabet årligt. Dette udbytte udgør en andel af selskabets overskud og udbetales normalt i forbindelse med selskabets årsregnskab.

Aktieindkomst kan også opnås gennem deltagelse i aktieoptionsprogrammer. Disse programmer giver aktieejerne mulighed for at erhverve aktier til en forhåndsbestemt pris, kendt som “strike price,” selvom aktiekurserne er steget.

Hvad er negativ kapitalindkomst?

Negativ kapitalindkomst opstår, når der er tab i forbindelse med kapitalindtjeninger. Dette kan eksempelvis ske ved tab på investeringsbeviser eller når indeståender på bankkonti, der overstiger et vis beløb, pålægges negativ rente. I begge tilfælde vil det samlede resultat være en negativ kapitalindkomst, hvor tabene overstiger gevinsterne. Dette negativt saldoerede beløb kan have indflydelse på den samlede beskatning og kan anvendes til at modregne positive kapitalindtjeninger, hvilket kan mindske den skattepligtige kapitalindkomst.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Aktieindkomst

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kapitalindkomst refererer til den del af ens indtjening, der opstår som resultat af afkast på opsparing. Dette kan omfatte renteindtægter fra bankkonti samt renteindtjening fra obligationer eller investeringsbeviser.

Kapitalindkomsten indgår sammen med lønindkomsten i beregningsgrundlaget, når størrelsen af skattebetalingen til det offentlige skal fastsættes. Skattesatserne for kapitalindkomst og lønindkomst varierer.

Kapitalindkomst kan både være positiv og negativ. Tab, såsom dem på investeringsbeviser, klassificeres som negativ kapitalindkomst. Desuden kan indeståender på bankkonti, der overstiger et vis beløb og pålægges negativ rente, også resultere i negativ kapitalindkomst.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: