Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ældrecheck

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en ældrecheck?

Ældrechecken er en supplerende økonomisk ydelse designet til at støtte folkepensionister med begrænsede økonomiske midler. Denne ydelse, også kendt som supplerende pensionsydelse, udbetales årligt i januar til de modtagere, der er berettigede til den. For at kvalificere sig til ældrechecken, må modtagerens samlede (likvide) formue ikke overstige 99.200 kroner pr. 1. januar 2024. Ældrechecken udbetales udelukkende til dem, der har minimal eller ingen anden indkomst udover deres folkepension.

Indkomster opnået i slutningen af december, beregnet til dækning af leveomkostninger i den efterfølgende måned, inklusive folkepension og indkomst fra arbejde, medtages ikke i vurderingen af den likvide formue.

Hvem kan få en ældrecheck?

For at være berettiget til ældrecheck, skal man være folkepensionist og have ret til folkepension fra senest 1. januar det pågældende år. Ældrechecken udbetales automatisk, såfremt alle betingelser er opfyldt, og Udbetaling Danmark er informeret om modtagerens aktuelle formuestatus. Er man ny modtager af ældrecheck, er det nødvendigt at indberette formueoplysninger til Udbetaling Danmark, hvilket kan gøres via Borger.dk.

Det er vigtigt at bemærke, at ældrechecken ikke indgår i beregningen af boligydelse eller andre tillæg som helbredstillæg, varmetillæg, og pensionstillæg.

Hvad er de formelle betingelser for at modtage en ældrecheck?

For at kvalificere sig til ældrecheck, skal man have en personlig tillægsprocent over nul og en likvide formue under 99.200 kroner pr. 1. januar. Den likvide formue kan inkludere:

Indestående i både danske og udenlandske pengeinstitutter

Nedsparingslån og kassekreditter med sikkerhed i fast ejendom

Kursværdien af danske og udenlandske obligationer samt pantebreve

Kursværdien af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser opbevaret i dansk depot

Kontante beholdninger og andre værdipapirer

Det er vigtigt at forstå, at friværdien i fast ejendom og indkomster modtaget i december, der dækker januars leveomkostninger, ikke indgår i opgørelsen af den likvide formue. Ligeledes tæller ægtefælles eller samlevers formue med, og virksomhedskonti registreret under ens cpr-nummer indgår også i beregningen.

Bemærk også, at ældrecheck muligvis ikke kan modtages af personer bosat i udlandet, afhængigt af det pågældende lands regler. Det er også værd at bemærke, at indefrosset grundskyld fra 1. januar 2024 ikke længere vil blive fradraget i opgørelsen af likvid formue.

Ældrechecken kræver nøje kontrol og vedligeholdelse af oplysninger om formue, således at alle berettigede borgere modtager den støtte, de har krav på. Udbetaling Danmark udfører regelmæssigt kontrol af disse oplysninger for at sikre korrekt udbetaling. Det er også vigtigt regelmæssigt at kontrollere sin virksomheds regnskab, så det hele er bogført korrekt. I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig i processen!

Ønsker du professionel hjælp i din proces med dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er reglerne for ældrecheck for par?

Når man er gift eller samlevende, kan begge parter modtage ældrecheck, såfremt de hver især opfylder de nødvendige kriterier. For par, gift eller samlevende, er formuegrænsen på 99.200 kroner i 2024 for begge, hvilket betyder, at den samlede grænse for et par ikke fordobles.

Beløbet, der udbetales i ældrecheck til hvert individ, reduceres i takt med, at parrets samlede indkomst overstiger visse tærskelværdier, ud over deres folkepension. Dette inkluderer indkomst fra ATP, renteindtægter, ratepensioner, eller yderligere arbejdsindtægt over 122.004 kr. årligt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at summen af parrets samlede indkomster og deres fælles likvide formue afgør størrelsen af den ældrecheck, de kan modtage.

Hvad er satsen for ældrecheck i 2024?

I 2024 kan en berettiget modtager af ældrecheck modtage op til 19.900 kroner før skat per år. Dette beløb er skattepligtigt og afhænger af modtagerens personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er 100, modtages det fulde beløb. Beløbet, der udbetales i ældrecheck, aftager, hvis modtagerens indkomst, udover folkepensionen, er større.

Hvordan udbetales ældrechecken?

Ældrechecken udbetales automatisk til berettigede folkepensionister, som tidligere har indberettet deres formueoplysninger til Udbetaling Danmark. For nye modtagere eller hvis der er ændringer i formue eller indkomst, skal relevante oplysninger indberettes til Udbetaling Danmark senest den 31. juli for at sikre retten til ældrecheck det efterfølgende år. Ældrechecken bliver udbetalt sidst i januar sammen med folkepensionen fra Udbetaling Danmark, normalt på den sidste hverdag i måneden.

Borgere, der allerede har modtaget ældrecheck det foregående år, vil automatisk få den udbetalt næste år, forudsat at de stadig er berettigede. Hvis ældrechecken udebliver, bør man kontakte Udbetaling Danmark for at sikre, at alle nødvendige oplysninger er korrekt registreret og opdateret.

Hvordan ansøger man om en ældrecheck?

Fremgangsmåde for ansøgning med MitID

For at ansøge om ældrecheck digitalt via din kommunes hjemmeside, kan du følge disse skridt:

Trin 1: Besøg linket “Ansøg om ældrecheck” på din kommunes hjemmeside.

Trin 2: Log ind med dit MitID for at verificere din identitet.

Trin 3: Vælg muligheden “Søg om ældrecheck” i den digitale selvbetjeningsløsning.

Trin 4: Udfyld alle nødvendige oplysninger i ansøgningsformularen omkring din økonomi og personlige data.

Fremgangsmåde, hvis du har brug for hjælp til din ansøgning

Hvis du ikke er fortrolig med digitale ansøgningsprocesser, kan du få hjælp på følgende måde:

Trin 1: Aftal en tid hos Borgerservice i din kommune.

Trin 2: Medbring dit MitID, og sørg for at have alle nødvendige oplysninger om din likvide formue klar. Du kan finde vejledning til dette på borger.dk.

Trin 3: Hos Borgerservice vil du modtage hjælp til udfyldelse af ansøgningen, men bemærk at selve modtagelsen og behandlingen af din ansøgning håndteres af Udbetaling Danmark.

Hvis du har spørgsmål angående ansøgningen om ældrecheck eller selve ydelsen, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark direkte på telefonnummer 70 12 80 61.

Hjælp gennem fuldmagt

Skulle du have behov for hjælp til at håndtere din økonomi eller andre forberedelser for at modtage ældrecheck, er det muligt at oprette en fuldmagt. Dette giver et familiemedlem eller en nær ven ret til at assistere dig med finansielle opgaver, herunder justering af forskudsopgørelsen. Derudover kan du overveje at oprette en fremtidsfuldmagt, som sikrer, at du kan modtage nødvendig hjælp i fremtiden, hvis du ikke længere er i stand til selv at varetage disse opgaver. 

Ved at forberede og planlægge disse skridt kan du sikre, at processen for at modtage din ældrecheck forløber glat og uden komplikationer. Vil du også have, at din virksomheds regnskab skal forløbe nemt og helt uden komplikationer? I Stadsrevisionen har vi + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, og vi vil meget gerne hjælpe dig!

Mangler du skræddersyet hjælp f.eks. til din bogføring?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Hvordan beregnes en ældrecheck?

Når Udbetaling Danmark skal beregne din ældrecheck, tages der hensyn til de indtægtsoplysninger, du har rapporteret til SKAT. Det er dit ansvar at informere Udbetaling Danmark om eventuelle ændringer i din formue. En ændring i formue i forhold til den seneste årsopgørelse kan medføre, at du bliver berettiget til en ældrecheck. For gifte eller samlevende per 1. januar 2024 indgår partnerens indtægter og formue også i beregningen, selvom ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægter ikke medregnes.

Hvis det viser sig, at din formue per 1. januar ikke overskrider den fastsatte formuegrænse, kan du blive berettiget til efterbetaling af ældrechecken. Udbetaling Danmark skal dog modtage de opdaterede formueoplysninger senest den 31. juli efter januar måned.

Hvilke faktorer påvirker størrelsen på en ældrecheck?

Størrelsen på din ældrecheck er direkte afhængig af din personlige tillægsprocent. Hvis denne procent er 100, modtager du fuld ældrecheck. Er tillægsprocenten lavere, reduceres ældrechecken tilsvarende. Det er værd at bemærke, at beløb under 200 kr. ikke bliver udbetalt som ældrecheck.

For pensionister, der ikke har boet i Danmark hele deres liv og modtager en såkaldt ‘brøkpension’, justeres ældrechecken nedad tilsvarende.

Hvad er reglerne for en ældre for pensionister bosat i udlandet?

Ældrechecken er også tilgængelig for pensionister bosat i et andet EU- eller EØS-land eller Schweiz, forudsat at de har opnået ret til dansk folkepension. Udbetaling Danmark står for administrationen af disse regler og sikrer, at pensionister i udlandet, der opfylder kriterierne, kan modtage denne supplerende pensionsydelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om ældrecheck

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

For at være berettiget til ældrecheck i 2024 må din likvide formue ikke overstige 99.200 kroner pr. 1. januar. Det er vigtigt at holde sig inden for denne grænse, hvis du ønsker at modtage ældrecheck.

For at kvalificere dig til ældrecheck, skal du være folkepensionist og din likvide formue må ikke overstige den nævnte grænse på 99.200 kroner. Derudover skal din personlige tillægsprocent være højere end nul. Ældrecheck udbetales automatisk, hvis alle betingelser er opfyldt og Udbetaling Danmark har de nødvendige oplysninger om din formue.

Ældrecheck for 2024 udbetales den sidste hverdag i januar måned. Dette er en fast praksis, hvor ældrechecken bliver sendt sammen med din folkepension, såfremt du er berettiget til ydelsen.

For at modtage ældrecheck skal din personlige tillægsprocent være højere end nul. Hvis din tillægsprocent er 100, er du berettiget til at modtage det fulde beløb af ældrecheck. Jo lavere din tillægsprocent er, desto mindre bliver beløbet, du modtager.

Indkomst fra arbejde kan påvirke størrelsen på din ældrecheck, da den indgår i beregningen af din personlige tillægsprocent. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en arbejdsindtægt udover folkepensionen, kan dette reducere størrelsen på den ældrecheck, I er berettigede til. Det er derfor vigtigt at rapportere alle indtægter korrekt til Udbetaling Danmark.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: