Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Advisory board

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et advisory board?

Et advisory board er et rådgivende organ, som tilbyder uvurderlig sparring og indsigt til virksomhedsejere. Denne type board er forskellig fra en traditionel bestyrelse, idet den primært fungerer som en kilde til ekspertise og vejledning, uden direkte ansvar for virksomhedens daglige drift. Advisory boards er relevante for alle typer virksomheder og kan oprettes uafhængigt af virksomhedsformen.

Hovedformålet med et advisory board er at levere ekspertviden og perspektiver, der kan hjælpe virksomhedsejeren med at navigere gennem forskellige udfordringer og træffe velinformerede beslutninger. Medlemmerne af et advisory board tilbyder deres synspunkter og erfaringer, men de har ikke nogen juridisk ansvarlighed over for virksomheden, hvilket adskiller dem fra en traditionel bestyrelse. Deres rolle er rent rådgivende, og deres tilstedeværelse behøver ikke at være formelt indskrevet i virksomhedens vedtægter. 

At etablere et advisory board er helt frivilligt og tilbyder en fleksibel ramme for rådgivning. Medlemmerne af disse boards er ofte drevet af personlig interesse og engagement og modtager typisk ikke økonomisk kompensation for deres bidrag. Dette understreger den uforpligtende natur af et advisory board sammenlignet med mere formelle organer som en bestyrelse eller direktion. Virksomhedsejere har fuld kontrol over sammensætningen og varigheden af deres advisory board, hvilket giver dem mulighed for at tilpasse rådgivningen efter deres specifikke behov.

Selvom det ikke er nødvendigt, kan nogle virksomheder vælge at tilbyde kompensation til advisory board-medlemmer for at sikre deres fortsatte engagement og dedikation. Dette er en strategisk beslutning, der kan variere afhængigt af virksomhedens specifikke behov og ressourcer. Advisory boards er en fremragende ressource for virksomheder, der søger at udvide deres perspektiver og ekspertise uden de forpligtelser, der følger med en formel bestyrelse.

Forskellen på advisory board og bestyrelse

Et advisory board og en bestyrelse spiller begge vigtige roller i en virksomheds ledelse, men de adskiller sig væsentligt i både funktion og ansvar.

  • Valgfrihed vs. lovbestemthed: Et centralt aspekt ved et advisory board er dets valgfrie natur. Virksomheder kan vælge at etablere et advisory board efter behov, hvorimod en bestyrelse ofte er et lovkrav, især i aktieselskaber. Denne forskel understreger det mere fleksible og tilpasningsdygtige format af et advisory board sammenlignet med den mere formelle struktur af en bestyrelse.
  • Rolle og beføjelser: Advisory boards tilbyder primært rådgivning og vejledning, mens bestyrelser har betydelige beføjelser og ansvar. For eksempel kan en bestyrelse gribe ind over for en administrerende direktørs beslutninger, hvis det vurderes nødvendigt. Dette illustrerer den dybere involvering og indflydelse, en bestyrelse har i virksomhedens drift og strategiske retning.
  • Juridisk og finansielt ansvar: Medlemmer af et advisory board bærer ikke juridisk eller finansielt ansvar i relation til virksomheden. Dette står i kontrast til bestyrelsesmedlemmer, hvis roller er indrammet af både juridiske forpligtelser og ansvar.
  • Økonomisk aspekt: En anden bemærkelsesværdig forskel ligger i aflønningen. Det er ofte mere økonomisk at have et advisory board, da omkostningerne generelt er lavere end for en formel bestyrelse.

For virksomheder, der er usikre på behovet for en formel bestyrelse, kan et advisory board fungere som et indledende skridt. Det giver indsigt i, hvad en bestyrelse kan tilbyde, uden de fulde forpligtelser og omkostninger.

Størrelsen på et advisory board

Antallet af medlemmer i et advisory board er ikke reguleret, hvilket giver virksomheder stor fleksibilitet. Mens et advisory board kan bestå af alt fra én til flere personer, er en typisk konstellation mellem 2 og 4 medlemmer. Dette antal anses for at skabe optimale betingelser for effektiv sparring og rådgivning.

I modsætning til bestyrelser, hvor der ofte foretrækkes et ulige antal medlemmer for at undgå stemmelighed, er dette ikke en nødvendighed i et advisory board. Da beslutninger sjældent træffes gennem afstemning i et advisory board, elimineres behovet for en ‘tungen på vægtskålen’.

Valget af antal medlemmer i dit advisory board bør baseres på, hvad der passer bedst til din virksomheds specifikke behov. Overvejelser omkring nødvendige kompetencer og ekspertise er afgørende. Det er vigtigt at huske, at sammensætningen af et advisory board kan være dynamisk. Du kan til enhver tid tilføje medlemmer, eller et medlem kan fratræde, hvilket giver en stor grad af fleksibilitet i forhold til virksomhedens udvikling og ændrede behov.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aflønning eller ej?

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt du bør betale medlemmerne af dit advisory board, afhænger beslutningen af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse, branche og de specifikke forventninger til boardets bidrag. I mange tilfælde, især i startups, er medlemmer af et advisory board ofte en del af dit personlige netværk og kan vælge at bidrage af ren interesse uden forventning om betaling. Dette frivillige engagement er almindeligt i de tidlige faser af en virksomhed.

For større eller mere etablerede virksomheder kan det dog være fordelagtigt at tilbyde kompensation til advisory board-medlemmer. Dette skaber en formel gensidig forpligtelse og kan motivere medlemmerne til at yde en mere engageret og koncentreret indsats, hvilket sikrer en højere kvalitet i rådgivningen og beslutningstagningen. Der er ingen faste regler for, hvor meget du skal betale til dit advisory board, og det kan variere baseret på branchen, virksomhedens størrelse, og medlemmernes erfaring og engagement. En lønmodel kan være et fast beløb for hvert møde, hvor størrelsen af honoraret vil variere, men ofte ligger det på et par tusinde kroner.

En anden aflønningsmulighed er at bruge incitamentsordninger, såsom aktieoptioner. Denne tilgang motiverer medlemmer til at bidrage til virksomhedens vækst, da de får en direkte økonomisk interesse i virksomhedens succes. Dog bør man være opmærksom på, at denne løsning kræver mere administrativt arbejde og kan være mere kompleks at administrere.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Oprettelse af advisory board

Oprettelsen af et advisory board er karakteriseret ved stor fleksibilitet og aftalefrihed. Der er ingen krav om formelle, skriftlige aftaler for at etablere et advisory board, hvilket giver virksomheder frihed til at tilpasse deres advisory boards til specifikke behov og forhold. Det er essentielt at definere formålet med dit advisory board samt at overveje antallet af medlemmer, deres profiler, og hyppigheden af møder for at sikre, at advisory boardet fungerer effektivt og bidrager værdifuldt til virksomhedens udvikling. Et advisory board skal skræddersyes til at imødekomme de specifikke udfordringer og muligheder, din virksomhed står overfor, hvilket indebærer at vælge medlemmer med relevante kompetencer og erfaringer, der kan bidrage til at guide virksomhedens strategiske retning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om advisory board

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et advisory board er en gruppe af eksterne rådgivere, som virksomheder kan etablere for at få strategisk vejledning og ekspertise. Advisory boards adskiller sig fra formelle bestyrelser ved ikke at have juridisk eller finansielt ansvar for virksomheden. De tilbyder rådgivning og sparring, hvilket kan være særligt værdifuldt for startups eller virksomheder, der søger ekspertise inden for specifikke områder.

Det er ikke et krav at betale medlemmer af et advisory board, og beslutningen afhænger af virksomhedens specifikke situation. I startups eller mindre virksomheder kan medlemmer ofte være en del af ejerens netværk og bidrage frivilligt. For større eller mere etablerede virksomheder kan kompensation sikre et højere engagement og kvalitet i rådgivningen.

Der er ingen faste regler for, hvor mange medlemmer et advisory board skal have. Størrelsen bør afhænge af virksomhedens behov, de ønskede kompetencer og formålet med boardet. Typisk varierer antallet af medlemmer fra 2 til 4, men dette kan justeres afhængigt af virksomhedens specifikke behov.

Aflønningen af et advisory board varierer. Nogle virksomheder vælger at betale et fast beløb for hvert møde, mens andre benytter incitamentsordninger som aktieoptioner. Valget af aflønningsmodel bør reflektere både virksomhedens økonomiske kapacitet og ønsket om at motivere og værdsætte medlemmernes bidrag.

For at oprette et advisory board bør man først definere dets formål og fastlægge den ønskede struktur, herunder antal medlemmer og deres profiler. Selvom der ikke er formelle krav til oprettelsen, er det vigtigt at have klare aftaler og forventninger om roller, ansvar og mødehyppighed. Dette sikrer, at advisory boardet arbejder effektivt og er i stand til at levere værdifuld rådgivning til virksomheden.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: