Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

A-kasse

A-kasse, også kendt som arbejdsløshedskasse, er en essentiel institution i Danmark, der tilbyder økonomisk støtte til medlemmer i tilfælde af arbejdsløshed. Den primære fordel ved at være tilsluttet en a-kasse er muligheden for at modtage dagpenge ved arbejdsløshed, hvilket kan forhindre en i at skulle ty til kontanthjælp. Dette kan være en life-saver, specielt i usikre økonomiske tider.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en a-kasse?

A-kasse, også kendt som arbejdsløshedskasse, er en essentiel institution i Danmark, der tilbyder økonomisk støtte til medlemmer i tilfælde af arbejdsløshed. Den primære fordel ved at være tilsluttet en a-kasse er muligheden for at modtage dagpenge ved arbejdsløshed, hvilket kan forhindre en i at skulle ty til kontanthjælp. Dette kan være en life-saver, specielt i usikre økonomiske tider.

A-kasser opererer ikke med et profitmotiv. Deres hovedopgave er at administrere og fordele de midler, som medlemmerne bidrager med gennem deres kontingent, og den finansiering staten yder via arbejdsmarkedsbidrag. Dagpengene, som medlemmer kan modtage, er finansieret af en kombination af medlemmernes kontingent (25 %) og arbejdsmarkedsbidraget (75 %). Afhængig af ens situation, som for eksempel om man er deltids- eller fuldtidsforsikret, kan dagpengesatser variere.

A-kasse kontra fagforening: Hvad er forskellen?

Mens begge institutioner har en central rolle på arbejdsmarkedet, tjener a-kasser og fagforeninger forskellige formål. En a-kasse sikrer, som nævnt, medlemmer økonomisk ved arbejdsløshed gennem dagpenge. Der er et månedligt gebyr forbundet med medlemskab, undtagen for studerende, og dette kan vise sig at være en afgørende investering, hvis man mister sit arbejde.

Fagforeninger, derimod, repræsenterer arbejdstageres rettigheder og varetager deres interesser på arbejdspladsen. De forhandler løn via overenskomstforhandlinger for deres medlemmer og griber ind, hvis en arbejdsgiver ikke overholder reglerne, såsom ved manglende eller fejlagtig lønudbetaling. Fagforeninger er derfor uundværlige støtter, når man træder ind på arbejdsmarkedet.

A-kassens historie i Danmark

Historisk set blev den første a-kasse i Danmark etableret i 1876, som en del af den voksende socialdemokratiske arbejderbevægelse mod slutningen af 1800-tallet. Denne pioner inden for a-kasser hed Formernes Hjælpeforening, med prominente skikkelser som Loius Pio og Harald Brix som æresmedlemmer. I disse tidlige dage var staten ikke involveret i finansieringen af dagpenge, så alle udbetalinger blev udelukkende finansieret af medlemmernes kontingent.

Gennem årene har a-kassens rolle og struktur udviklet sig, men dens grundlæggende formål, nemlig at yde økonomisk støtte til arbejdsløse, har forblevet uændret. At være medlem af en a-kasse er en forsikring mod uforudsete økonomiske udfordringer ved arbejdsløshed og er derfor et vigtigt aspekt af det danske velfærdssystem.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvorfor er medlemskab af en a-kasse så vigtigt?

At være medlem af en a-kasse er en investering i din fremtidige økonomiske sikkerhed. Uanset om dit medlemskab er deltidsforsikret eller fuldtidsforsikret, giver det dig ret til dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. Uden medlemskab af en a-kasse kan du kun modtage kontanthjælp, som typisk er et lavere beløb end dagpenge. Denne forskel kan have betydelige økonomiske konsekvenser for både dig og din familie. A-kassen tilbyder desuden rådgivning og forskellige kurser, der kan støtte dig i din vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvad er omkostningerne ved at være medlem af en a-kasse?

Medlemskab af en a-kasse er typisk omkostningseffektivt, især når man overvejer fordelene. Afhængig af a-kassen, kan prisen for medlemskab ligge mellem 400-500 kr. om måneden. Det er vigtigt at bemærke, at der findes to former for medlemskaber: deltidsforsikret og fuldtidsforsikret. Prisen afhænger af medlemskabstypen, da det påvirker størrelsen af de dagpenge, du vil kunne modtage ved ledighed.

Er du deltidsforsikret, det vil sige arbejder 30 timer eller mindre om ugen, kan du modtage op til 60 % af det fulde dagpengebeløb. På den anden side kan fuldtidsforsikrede medlemmer, dvs. dem der arbejder mere end 30 timer om ugen, modtage det komplette dagpengebeløb.

Hvordan vælger jeg den rette a-kasse?

Selvom alle a-kasser i Danmark opererer under de samme statslige regler, kan der være nuancer, der gør en a-kasse mere attraktiv for dig end en anden. For det meste vil prisen for medlemskab variere en smule, primært på grund af den del af kontingentet, der går til administration. Det er vigtigt at bemærke, at størstedelen af dine medlemskontingenter går direkte til staten, som er den endelige kilde til dagpengeudbetalinger.

At vælge den rigtige a-kasse handler om at sikre dig mod økonomisk usikkerhed i tilfælde af arbejdsløshed. Med omkring 22 a-kasser i Danmark at vælge imellem, med næsten alle som medlemmer af brancheorganisationen Danske a-kasser, er der mange muligheder at overveje, når man ønsker den bedste økonomiske beskyttelse.

Hvem er berettiget til dagpenge og hvornår?

For at være kvalificeret til dagpenge i Danmark er der en række kriterier, som skal være opfyldt. Et af de mest fundamentale krav er medlemskab af en a-kasse. I denne sammenhæng er der nogle specifikke betingelser for nyuddannede. Imidlertid, for den generelle befolkning gælder det, at du bør have været et kontinuerligt medlem af en a-kasse i minimum et år.

Derudover findes der et indkomstkrav. Dette krav indebærer, at du i løbet af en 3-årig periode skal have haft en indtægt på et bestemt beløb, som justeres årligt. Der er desuden en øvre grænse for, hvor meget du kan tjene på månedsbasis, der kan medregnes. Så selvom du teoretisk set har haft en ekstraordinær indtjening over en kortere periode, for eksempel fra et konsulentjob, vil det ikke automatisk betyde, at du opfylder indkomstkravet.

Foruden ovennævnte er der yderligere krav. Som ansøger skal du være aktiv i din jobsøgning og registreret ved det lokale jobcenter fra din første dag som arbejdsløs.

Hvor længe er jeg berettiget til dagpenge?

Når du først kvalificerer dig til dagpenge gennem din a-kasse, vil du være berettiget til dagpenge i 3.848 timer, hvilket groft set svarer til 2 år. Denne periode, hvor du kan gøre krav på disse timer, strækker sig over 36 måneder, og denne tidsramme refereres ofte til som “referenceperioden” af a-kasserne. Efter denne periode kan eventuelt ubrugte timer ikke længere anvendes.

Skulle du have behov for dagpenge efter denne referenceperiode, vil du igen skulle opfylde de tidligere nævnte kriterier, inklusive indkomstkravet, og selvfølgelig fortsætte med at være medlem af en a-kasse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Overvejer du at skifte a-kasse?

Der er ingen hindringer for at skifte a-kasse, så længe du sikrer dig, at dit medlemskab er uafbrudt. Anciennitet fra din tidligere a-kasse kan du tage med over i den nye, men det er essentielt, at der ikke opstår pauser i dit medlemskab. Ønsker du at modtage dagpenge på et tidspunkt, kræver det som udgangspunkt, at du har været en konstant del af en a-kasse i minimum 12 sammenhængende måneder.

Selvom visse a-kasser er centreret omkring specifikke faggrupper, står det dig frit for at vælge præcis den a-kasse, du finder mest tiltalende. Dit valg kan være baseret på flere parametre, lige fra kontingentpriser til de services, som a-kassen tilbyder.

Er det nødvendigt med både a-kasse og fagforening?

I Danmark har du fuld frihed til at vælge, om du ønsker kun at være medlem af en a-kasse, kun af en fagforening eller af begge. Hvis du primært søger sikring mod økonomisk tab i tilfælde af arbejdsløshed, kan medlemskab af en a-kasse være tilstrækkeligt. På den anden side tilbyder fagforeninger støtte og repræsentation i arbejdsrelaterede spørgsmål, som kan være nyttige for nogle.

For studerende kan det for eksempel give mening kun at tilslutte sig en a-kasse, da behovet for en fagforening måske ikke er aktuelt endnu. Der er forskellige kombinationsmuligheder; nogle a-kasser tilbyder pakkeløsninger med en tilhørende fagforening, mens andre udelukkende fokuserer på a-kasse services.

Overordnet set har du altså stor fleksibilitet og valgfrihed i forhold til, hvordan du vil sammensætte dit medlemskab af a-kasse og/eller fagforening. Det er vigtigt at overveje dine individuelle behov og situation, når du træffer dit valg.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om A-kasser

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En a-kasse, eller arbejdsløshedskasse, er en dansk institution, hvor medlemmer kan sikre sig retten til dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. At være medlem af en a-kasse giver mulighed for økonomisk støtte i form af dagpenge i stedet for den ofte lavere kontanthjælp, hvis man skulle blive arbejdsløs.

For at være berettiget til dagpenge skal du opfylde bestemte kriterier. Du skal først og fremmest have været medlem af en a-kasse kontinuerligt i mindst 12 måneder. Derudover skal du opfylde et bestemt indkomstkrav over en periode på 3 år, være aktivt jobsøgende og tilmeldt dit lokale jobcenter fra første ledighedsdag.

Ja, du kan til enhver tid vælge at skifte a-kasse og tage din anciennitet med dig. Dog er det vigtigt, at dit medlemskab er uafbrudt for at bevare din ret til dagpenge.

Nej, i Danmark kan du frit vælge, om du kun vil være medlem af en a-kasse, kun af en fagforening eller af begge. Nogle vælger kun a-kasse for den økonomiske sikring ved arbejdsløshed, mens andre ser fordele i også at være medlem af en fagforening for den støtte og repræsentation, de kan tilbyde i arbejdsrelaterede spørgsmål.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: