Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

60-dages-reglen for enkeltmandsvirksomheder

Med 60 dages reglen kan du som enkeltmandsvirksomhed opnå økonomisk støtte til de transportudgifter, der opstår ved pendling mellem dit hjem og din virksomheds lokation de første 60 dage. Når man driver sin egen forretning, adskiller regelsættet sig lidt fra det, lønmodtagere kender til. Læs videre og få et klart billede af, hvilke aspekter du bør være opmærksom på.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan fungerer 60-dages-reglen for enkeltmandsvirksomheder?

60 dages reglen definerer den periode, hvor du kan udnytte en økonomisk fordel ved transport for din enkeltmandsvirksomhed. 

Som indehaver af en sådan virksomhed har du ret til at tage kørselsgodtgørelse som fradrag, når du kører erhvervsmæssigt i din private bil. Denne godtgørelse er tænkt til at kompensere for de omkostninger, du pådrager dig ved at køre for din forretning – det inkluderer udgifter til benzin, forsikring, vægtafgift, bilomkostninger og mere. 

Det er vigtigt at notere, at denne fordel ikke gælder, hvis du anvender en firmabil; den er specifikt til kørsel i din personlige bil.

Som indehaver af en selvstændig forretning med personligt ejerskab, har du ikke ret til den gængse skattefri kørselsgodtgørelse – dette er en fordel forbeholdt lønmodtagere. Men du kan dog opnå et fradrag baseret på standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse.

Det er centralt at forstå, at der findes to adskilte former for kørselsrelateret fradrag, som ikke bør blive forvekslet:

  • Kørselsfradrag
  • Fradrag udregnet med satserne for skattefri kørselsgodtgørelse

Men vær opmærksom på, at der er restriktioner på varigheden af dette fradrag baseret på godtgørelsessatserne. 60 dages reglen fastslår, at du kun kan anvende disse satser for de første 60 ture, du foretager mellem dit hjem og din arbejdsplads eller kunde inden for et 12-måneders interval.

Efter denne periode kan du ikke fortsætte med at opnå kørselsgodtgørelse i form af fradrag, indtil en ny 12-måneders cyklus begynder. I denne tidspause betragtes transporten mellem din hjemmeadresse og arbejdsplads som privat kørsel, selv hvis du i praksis kører i forbindelse med din enkeltmandsvirksomheds drift.

På den positive side tælles antallet af gange, du kører mellem dit hjem og arbejdsstedet inden for en dag, kun som én i opgørelsen. Det er også værd at bemærke, at der ikke er et krav om, at disse 60 arbejdsdage skal være på hinanden følgende dage.

Kørselsgodtgørelse i forbindelse med virksomhedsordningen

Situationen ændrer sig dog, hvis du har besluttet at beskatte din enkeltmandsvirksomhed efter virksomhedsordningen.

Vælger du denne skatteordning, vil du i mange situationer være berettiget til den gængse skattefri kørselsgodtgørelse, ligesom regulære lønmodtagere, forudsat at du kører i din egen private bil.

Men husk, at 60 dages reglen fortsat er relevant for en enkeltmandsvirksomhed, idet den er gældende uanset omstændighederne.

Almindeligt kørselsfradrag

Som nævnt tidligere er det essentielt at differentiere mellem skattefri kørselsgodtgørelses fradrag, baseret på officielle satser, og det såkaldte “almindeligt” kørselsfradrag.

Kørselsfradraget er tilgængeligt, hvis din rejseafstand til og fra arbejde overstiger 24 km, uafhængigt af hvor ofte du kører. Dette fradrag er altså ikke påvirket af 60 dages reglen.

Når vi henviser til kørselsgodtgørelse i form af fradrag i denne tekst, refererer vi specifikt til fradraget, der korrelerer med skattefri kørselsgodtgørelse – ikke det generelle kørselsfradrag.

Det er afgørende, at du er opmærksom på, at du ikke kan gøre krav på begge former for fradrag samtidig. Derfor er det af stor betydning at kende forskellen mellem disse to fradragstyper.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

60-dages-reglen ved flere arbejdspladser

Ifølge 60-dages-reglen for enkeltmandsvirksomheder får du ret til 60 dages kørselsgodtgørelse i fradrag for hver enkelt arbejdsplads. Dette indebærer, at hvis du rejser fra din bolig til flere adskilte arbejdssteder, kan du modtage kørselsgodtgørelse for mere end blot 60 dage.

Det er også væsentligt at forstå, at hvis du eksempelvis har to arbejdssteder og i løbet af en periode, der strækker sig over 60 dage, kun besøger det ene sted, bliver optællingen nulstillet for det andet arbejdssted. Dette betyder, at du kan gøre krav på yderligere 60 dages kørselsgodtgørelse, selv hvis du tidligere har besøgt det pågældende arbejdssted flere gange i løbet af et 12-måneders tidsrum.

Praktisk illustration af 60-dages reglen:

Signe driver en enkeltmandsvirksomhed inden for tømrerbranchen. Hun pendler fra sin bolig til byggeplads A indenfor en periode på 50 dage. Efter at have fuldført sin opgave på byggeplads A, skal hun arbejde byggeplads B.

Hun transporterer sig fra sin bolig til byggeplads B i en samlet periode af 62 dage. Baseret på 60-dages-reglen kan hun derfor ikke modtage kørselsgodtgørelse som fradrag for de ekstra to dage.

Når hun er færdig der, skal hun igen påtage sig opgaver på byggeplads A. Idet Signe ikke har beskæftiget sig med byggeplads A i mere end 60 dage, bestemmer 60-dages-reglen, at optællingen starter forfra.

Dette gør, at hun atter kan modtage fradrag baseret på de standardiserede satser for skattefri kørselsgodtgørelse de efterfølgende 60 dage, hun er aktiv på byggeplads A.

Kørsel mellem arbejdssteder

60-dages-reglen dækker primært over transporten mellem din bopæl og din primære arbejdsplads. Kørsel mellem diverse arbejdssteder betragtes altid som erhvervsmæssig – også efter udløbet af de 60 dage. Dette indebærer, at du kan kræve kørselsgodtgørelse hele kalenderåret, uanset antallet af gange du kører i forbindelse med din enkeltmandsvirksomhed, såfremt det handler om transport mellem forskellige arbejdssteder.

Transport mellem arbejdssteder inkluderer bl.a. ture fra din forretning til kundemøder, postkontorer, leverandørbesøg og rejser mellem varierende kunder, byggepladser m.m.

Dog er det vigtigt at bemærke, at hvis din enkeltmandsvirksomhed opererer ud fra din egen bopæl, vil du igen skulle navigere i forhold til 60-dages-reglen. Dette skyldes ofte, at den primære vægtning ligger på, at transporten starter fra din private adresse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hold styr med en kørebog

For at være berettiget til kørselsgodtgørelse i forbindelse med din enkeltmandsvirksomhed er det nødvendigt at føre en regelmæssig kørebog. Denne journal tjener som et bevis over din erhvervsmæssige kørsel, således at Skattestyrelsen kan se præcis, hvor mange dage du har været på farten i forbindelse med din enkeltmandsvirksomhed – og det er specielt relevant i lyset af 60-dages-reglen.

Skattestyrelsen har strenge forventninger til den form for dokumentation, så det er afgørende, at du er omhyggelig med din journal. Herunder bør du registrere datoen for rejsen, formålet med køreturen samt det samlede antal tilbagelagte kilometer. Denne journal kan du enten føre i hånden i en klassisk notesbog eller digitalt via et regneark som Excel.

Alternativt kan du overveje en digital løsning i form af en app til din smartphone. Der findes adskillige apps, som automatisk holder styr på dine ture og gør processen en hel del nemmere.

Med en automatiseret løsning for dit kørselsregnskab undgår du besværet med manuelt at registrere hver eneste tur. Dette betyder, at du ikke længere selv behøver at overvåge, om du følger 60-dages-reglen for din enkeltmandsvirksomhed.

Beregning af dit fradrag

Efter at have registreret din kørsel i kørebogen, kan du beslutte at udregne dit fradrag ved hjælp af de fastsatte satser for skattefri kørselsgodtgørelse, hvilket ofte resulterer i den mest fordelagtige økonomiske besparelse. 

For at udregne dit fradrag korrekt skal du blot gange antallet af kørte kilometer, som er i overensstemmelse med 60-dages-reglen, med den gældende sats.

Grundet stigende brændstofpriser har Skatterådet truffet den ekstraordinære beslutning at ændre satserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Som resultat heraf blev satserne forhøjet d. 1. maj 2022.

For ejere af en enkeltmandsvirksomhed er det afgørende at forstå, at de ikke modtager en direkte økonomisk kompensation for deres erhvervsmæssige kørsel i form af en udbetaling, som det ville være tilfældet for lønmodtagere. 

I stedet kompenseres de gennem et fradrag, som reflekteres i årsopgørelsen, hvilket resulterer i en reduceret skattemæssig besparelse.

Når det kommer til at indberette din kørselsgodtgørelse i din enkeltmandsvirksomhed, bør du være opmærksom på, at den repræsenterer et fradrag fra din virksomheds samlede indtjening. Så hvis din virksomhed eksempelvis har haft en indtjening på 100.000 kr., og du gennem din kørebog finder ud af, at du har et fradrag på 5.000 kr., skal du rapportere et netto overskud på 95.000 kr. i dit regnskab.

Derudover er det afgørende, at du nøje overholder 60-dages-reglen, når du beregner dit kørselsfradrag baseret på de fastsatte statssatser. At overse denne regel kan resultere i, at du uforvarende trækker mere fra end tilladt, hvilket kan skabe komplikationer med skattemyndighederne.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om 60 dages reglen

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

60-dages-reglen definerer den periode, hvor du som selvstændig har ret til økonomisk aflastning for transporten mellem din bopæl og dit arbejdssted. Som selvstændig giver denne regel mulighed for at trække kørselsomkostningerne fra i op til de første 60 dages pendling.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er det vigtigt løbende at registrere din kørsel i en kørebog for at kunne rapportere korrekt kørselsfradrag. Når du har det samlede antal kilometer for året, bør du indføre denne information i dit oplysningsskema.

Formålet med en regnskabsanalyse er at skaffe en dybdegående forståelse af virksomhedens økonomiske helbred baseret på centrale nøgletal. Internt kan den hjælpe med at spotte områder, der trænger til forbedring, mens den eksternt kan være nyttig for potentielle investorer eller købere. Med en sådan analyse kan man afdække, hvad der driver virksomhedens fortjeneste og cashflow – eller finde ud af, hvor disse drivere potentielt kunne komme fra.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: