Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beklædningsgodtgørelse - Hvad du bør vide om godtgørelse og fradrag for arbejdstøj

Er du en af dem, der står over for at skulle købe eller vaske dit eget arbejdstøj? Mange medarbejdere står over for denne udfordring, men heldigvis kan der være økonomisk hjælp at hente i form af en beklædningsgodtgørelse. Denne godtgørelse kan hjælpe med at dække nogle af de omkostninger, du har i forbindelse med dit arbejdstøj.

Men det er ikke alle, der selv skal sørge for deres arbejdstøj. I nogle tilfælde vælger arbejdsgivere at udlevere det nødvendige arbejdstøj til deres ansatte. Dette kan være en fordel for mange, da de slipper for selv at stå for indkøb og vedligehold.

Dog er det vigtigt at bemærke, at selvom beklædningsgodtgørelse kan være en stor hjælp, er den også skattepligtig. Dermed kan der være skattemæssige konsekvenser forbundet med denne form for godtgørelse. Men fortvivl ikke; hvis dit arbejdstøj bliver udleveret af din arbejdsgiver, kan der være fradragsmuligheder, der kan hjælpe dig med at nedbringe din skat.

For at få en dybdegående forståelse af regler og retningslinjer omkring beklædningsgodtgørelse, anbefaler vi, at du dykker ned i vores detaljerede blogindlæg. Her vil du finde al den information, du har brug for, så du kan navigere korrekt i denne del af din økonomi.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er beklædningsgodtgørelse?

Beklædningsgodtgørelse er et månedligt beløb, du kan modtage, hvis du selv står for at købe og/eller vaske dit arbejdstøj. Dette gælder dog kun, hvis du er en del af en overenskomst eller det fremgår af din ansættelseskontrakt. 

Du er berettiget til beklædningsgodtgørelse, hvis:

  • Du anskaffer og vasker dit arbejdstøj selv
  • Du selv skal købe tøjet, men kan få det vasket på arbejdspladsen
  • Du får udleveret tøj af din arbejdsgiver, men selv skal vaske det 

Beløbets størrelse afhænger af, hvorvidt du både skal købe og vaske arbejdstøjet. 

Beklædningsgodtgørelse udgør ikke en fast sats, men kan variere afhængigt af den gældende overenskomst. Beklædningsgodtgørelsen vil fremgå af din lønseddel.

Beklædningsgodtgørelsen dækker kun arbejdstøj, bortset fra sikkerhedssko, som betragtes som personlige værnemidler. Af denne grund kan din arbejdsgiver pålægges at udlevere disse. I denne situation skal arbejdsskoene leveres tilbage efter arbejdsperiodens afslutning.

Beklædningsgodtgørelse - skattepligtig eller fradragsberettiget

Beklædningsgodtgørelsen er skattepligtig. Hvis du får udleveret tøjet af din arbejdsgiver, er der dog andre regler. Hvis tøjet er anvendeligt privat, skal du kun betale skat af værdien. Hvis du derimod ikke kan bruge det privat, grundet logo eller lignende, kan du få fradrag for dit arbejdstøj og dermed ikke betale skat. Dette er f.eks. også tilfældet ved uniformer, kirtler eller tøj, der skal tåle kraftigt slid. 

Selv hvis dele af tøjet (såsom sokker) kan bruges privat, kan det stadig være skattefrit, hvis det er en essentiel del af en uniform. 

Der er en årlig bagatelgrænse på 6.600 kr. (2023). Overskrides denne værdi for arbejdstøj (samt andre personalegoder), beskattes det overskydende beløb. 

Arbejdsgiver kan opnå skattefradrag for udgifter til køb af tøj og sko til dine ansatte, selv hvis tøjet ikke har firmalogo på.

Hvem har ret til beklædningsgodtgørelse?

Beklædningsgodtgørelse spiller en afgørende rolle for mange medarbejdere inden for diverse brancher. I visse jobfunktioner er det essentielt at bære specifikt arbejdstøj, enten for at repræsentere virksomhedens image eller for at beskytte medarbejderen mod potentielle risici.

For eksempel er det i sundhedssektoren et krav, at professionelle som læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale bærer uniformer eller specielle klæder. Dette sikrer både hygiejne og genkendelighed inden for hospitalets eller klinikkens omgivelser.

I restaurationsbranchen er der ofte en fast dresscode, som tjenerne skal følge. Dette kan være alt fra formelle jakkesæt til mere afslappede skjorter med restaurantens logo, men altid med det formål at skabe en ensartet og professionel fremtoning.

I sikkerhedsbranchen er uniformen ikke kun et symbol på autoritet, men også et middel til at skabe tryghed og genkendelighed. Vagter og sikkerhedspersonale skal ofte bære uniform for let at kunne identificeres i en given situation.

Endelig i detailhandlen er det vigtigt, at sælgere og butiksassistenter præsenterer sig på en måde, der afspejler butikkens brand og værdier. Dette kan kræve, at de bærer specifikke uniformer eller beklædning, som hjælper med at skabe en ensartet kundeserviceoplevelse.

Det er vigtigt for medarbejdere i disse brancher at være opmærksomme på deres rettigheder omkring beklædningsgodtgørelse, da det kan have økonomiske fordele. Dette kan dække omkostningerne ved anskaffelse, vedligeholdelse eller rengøring af det nødvendige arbejdstøj.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om beklædningsgodtgørelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Beklædningsgodtgørelse er et månedligt beløb, man kan modtage for selv at købe og/eller vaske sit arbejdstøj. Dette beløb modtages kun, hvis man er en del af en overenskomst eller det er angivet i ens ansættelseskontrakt. Man er berettiget, hvis:

      Man anskaffer og vasker sit arbejdstøj selv.

      Man selv køber tøjet, men får det vasket på arbejdspladsen.

      Man får udleveret tøjet af arbejdsgiveren, men selv skal vaske det.

Størrelsen på beklædningsgodtgørelsen kan variere, afhængig af overenskomsten og om man både skal købe og vaske arbejdstøjet.

Beklædningsgodtgørelse er skattepligtig. Dog, hvis tøjet er udleveret af arbejdsgiveren og kan bruges privat, beskattes kun værdien af tøjet. Hvis tøjet ikke kan anvendes privat, f.eks. på grund af logoer, kan man få fradrag for det og ikke betale skat. Dette gælder også for uniformer, kirtler og andet specialtøj. Dog er der en bagatelgrænse på 6.600 kr. (2023). Hvis denne grænse overskrides for værdien af arbejdstøj og andre personalegoder, beskattes det overskydende beløb. Arbejdsgivere kan få skattefradrag for udgifter til tøj og sko til ansatte, selv uden firmalogo.

Beklædningsgodtgørelse er ofte relevant for medarbejdere i brancher, hvor der er krav eller forventninger til at bære en bestemt form for tøj. Nogle af de typiske brancher og jobfunktioner, hvor dette er relevant, inkluderer:

      Sundhedssektoren: Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som skal bære uniform eller specielt tøj.

      Restaurationsbranchen: Tjenere og andet personale, der kan være underlagt en bestemt dresscode.

      Sikkerhedsbranchen: Vagter og sikkerhedspersonale, der ofte skal bære uniform.

      Detailhandlen: Sælgere, butiksassistenter og lignende, som skal bære en specifik beklædning eller uniform.

Hvis du er ansat inden for en af disse brancher, eller har en jobfunktion hvor bestemt beklædning er påkrævet, kan du muligvis være berettiget til beklædningsgodtgørelse. Det er vigtigt at tjekke din overenskomst eller ansættelseskontrakt for detaljer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder