Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Revisorerklæring

En revisorerklæring erklærer, at en revisor har gennemført en grundig gennemgang af en virksomheds finansielle opgørelser og bekræfter regnskabets troværdighed. Men hvilke elementer er essentielle i en revisorerklæring? Og hvordan påvirker de forskellige niveauer af sikkerhed en revisorerklæring?

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en revisorerklæring?

En revisorerklæring fremstilles, når en revisor efter at have revideret et årsregnskab for en virksomhed, bekræfter dets nøjagtighed og korrekthed. Dette dokument er særligt almindeligt og nødvendigt for større firmaer som aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS), hvor loven kræver, at en revisor skal gennemgå virksomhedens årsregnskab.

Hvad skal en revisorerklæring indeholde?

Indholdet i en revisorerklæring varierer baseret på det specifikke materiale, der er blevet revideret. I tilfælde af en revisorerklæring tilknyttet et årsregnskab, vil den typisk omfatte en sektion om eventuelle forbehold relateret til regnskabet samt en overordnet konklusion. Ydermere har revisoren mulighed for at indarbejde yderligere information i erklæringen, afhængigt af de særlige forhold og omstændigheder.

Hvad betyder de forskellige sikkerhedsgrader for revisorerklæringer?

Valget af sikkerhedsgrad i en revisorerklæring afhænger af dine specifikke behov, og der findes fem forskellige grader at vælge imellem. Her er en gennemgang af de fem sikkerhedsgrader:

  • Ingen revisorerklæring

For nogle virksomhedstyper, primært kapitalselskaber som A/S’er eller ApS’er, er det muligt at undlade at få lavet en revisorerklæring i forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet. Fravælger din virksomhed en revisorerklæring, betyder det, at regnskabet ikke er blevet undersøgt af en fagperson, hvilket resulterer i den laveste sikkerhedsgrad. Dette kan være ufordelagtigt, da det kan give et negativt indtryk til potentielle investorer eller långivere.

  • Assistance til regnskab

Denne option indebærer, at revisoren hjælper med at opstille regnskabet uden at revidere det. Revisoren vil ikke gennemgå tallene, men kun formen på regnskabet, og vil undlade at udstede en erklæring, hvis der findes åbenlyse fejl. Denne grad tilbyder lidt mere sikkerhed end slet ingen revisorerklæring.

  • Review af regnskab

Ved et review gennemgår revisoren de oplysninger, som ledelsen har leveret, og engagerer sig i dialog om eventuelle uklarheder. Denne type erklæring tilbyder en middelmådig sikkerhedsgrad.

  • Udvidet gennemgang af regnskab

En udvidet gennemgang inkluderer ikke kun et tjek af tallene og dialog med ledelsen, men også en gennemlæsning af ledelsespåtegningen for at sikre dens korrekthed. Denne grad tilbyder en højere sikkerhedsgrad.

  • Fuld revision af regnskab

Den højeste sikkerhedsgrad opnås ved en fuld revision, hvor revisoren grundigt undersøger hele regnskabet for at bekræfte dets nøjagtighed. Dette er særligt fordelagtigt for virksomheder, der ønsker at fremstå troværdige over for investorer og samarbejdspartnere.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvem kan udarbejde en revisorerklæring?

For virksomheder, der er underlagt revisionspligt, er det vigtigt at sikre, at revisorerklæringen udarbejdes af en godkendt revisor. For at opnå status som godkendt revisor skal personen være enten registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Selvom betegnelsen ‘revisor’ ikke er en beskyttet titel, og derfor teoretisk kan anvendes af enhver, er det kun disse godkendte revisorer, der har beføjelser til at udarbejde en gyldig og fagligt kompetent revisorerklæring for din revisionspligtige virksomhed.

Fravalg af revisorerklæring

Hvis din virksomhed opfylder visse kriterier, har du mulighed for helt at undgå revision, assistance eller hjælp fra en revisor. I dette scenarie er du selv eneansvarlig for årsregnskabet, som naturligvis stadig skal udarbejdes korrekt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne fremgangsmåde indebærer en relativt lav grad af sikkerhed, både internt i virksomheden og i forhold til eksterne parter. Dette kan skabe udfordringer, især når det kommer til samarbejde med banker og potentielle investorer, som kan være tilbageholdende uden en revisors bekræftelse af regnskabets pålidelighed.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Assistance til regnskab

En alternativ løsning er at vælge en assistanceerklæring til regnskabet. Denne form for revisorerklæring indebærer, at du får hjælp fra en revisor til korrekt opstilling af regnskabet, så det overholder gældende lovgivning. Det er dog vigtigt at være klar over, at revisoren i denne sammenhæng ikke foretager detaljerede kontroller af de tal, du angiver. En assistanceerklæring kan ikke udstedes, hvis der er åbenlyse fejl i regnskabet. Selvom sikkerheden her er lidt højere end ved fuldstændigt fravalg af revisor, er den stadig betragtet som relativt lav.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Revisorerklæring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En revisorerklæring er et dokument, hvor en revisor bekræfter nøjagtigheden og korrektheden af en virksomheds årsregnskab efter revision. Det er særligt vigtigt for større selskaber som A/S’er og ApS’er, hvor det er lovpligtigt.

En revisorerklæring omfatter normalt en sektion med eventuelle forbehold vedrørende regnskabet og en samlet konklusion. Revisoren kan også inkludere ekstra information baseret på specifikke forhold og omstændigheder.

Kun godkendte revisorer, enten registrerede revisorer eller statsautoriserede revisorer, kan udarbejde en gyldig revisorerklæring for revisionspligtige virksomheder.

At fravælge en revisorerklæring betyder, at du som virksomhedsejer er alene ansvarlig for årsregnskabet, uden revisors revision eller assistance. Dette valg medfører dog lavere sikkerhed og kan påvirke relationer med banker og investorer, som kan være forsigtige uden en revisors godkendelse af regnskabet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Vi kan hjælpe med enhver revisorerklæring

Har du brug for en revisorerklæring?

Lad os vejlede dig og finde den erklæring du skal bruge til en transparent pris.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hvad er en revisorerklæring?

En revisionserklæring er en erklæring, der udstedes af en revisor efter at have foretaget en revision af en virksomheds regnskaber. Dette kunne eksempelvis være efter udarbejdelse af en virksomheds årsregnskab, et koncernregnskab, en årsrapport, en delårsrapport eller et delårsregnskab.

I erklæringen anføres det, om opgaven er uden væsentlige misinformationer og er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Desuden skal revisorerklæringen om gennemgangen af et regnskab som minimum indeholde:

• Forbehold

• En konklusion med forbehold. Uden forbehold eller afkræftende

• Yderligere oplysninger

Revisoren har desuden pligt til at udføre erklæringen i et klart og letforståeligt sprog, samt at kigge objektivt på regnskabet.

4.8/5 af 35+ tilfredsstillede kunder 

Business accountant or banker
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Hvad inkluderer vores regnskabspakke?

Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring
Revisorer og bogholdere med branchespeciale
Løbende rådgivning & sparring
Løbende bogføring af alle bilag
Løbende bankafstemning af alle posteringer
Kvartalsregnskaber med nøgletalsanalyse
Kvartalsvise statusmøder m. personlig revisor
Gennemgang af bogholderi & saldobalance
Gennemgang af- og kontrol af skatteforhold
Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
Opstilling og indberetning af årsregnskab
Indberetning af selvangivelse

Årsregnskab for holdingselskab

Erfaring med holdingselskaber
Erfaring med aktier og obligationer
Erfaring med ejendomsselskaber

Årsregnskab v/ Statsautoriseret revisor

Mulighed for revisionspåtegnelse
Mulighed for udvidet gennemgang
Mulighed for fuld revision
Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring​

Hos Stadsrevisionen ved vi godt at ingen virksomheder er ens, derfor skræddersyer og tilpasser vi alle vores ydelser til netop din virksomhed. Ovenfor har vi samlet et eksempel med løsninger, som vi har hjulpet andre virksomheder med. Skal vi også hjælpe med jeres regnskaber? Så kontakt os for en uforpligtende snak. 

Hvorfor vælge os?

Hos Stadsrevisionen ved vi, at udarbejdelsen af regnskaber er kompliceret og tager meget tid. Vores team af erfarne registrerede revisorer står derfor klar til at yde en omfattende revisions-, regnskabs- og rådgivningstjeneste og sikrer, at alt bliver ordnet hurtigt og effektivt. På denne måde får du frigivet tid til at håndtere andre dele af din virksomhed. Desuden taler vi altid i øjenhøjde, og sørger for, at vores revisorerklæringer er letforståelige. Udover at tilbyde omfattende revisionstjenester, har vi ovenikøbet en fast lav pris på 3.500 kr. for udarbejdelsen af hele dit årsregnskab. Af denne grund kan du spare på omkostningerne ved at lade os stå for dit regnskab.

Hvad inkluderer vores bogføringspakke?

Fri rådgivning af personlige bogholdere
Ingen fysiske bilag
Månedsvis statusrapporter
Gratis email support
Løbende påmindelse om manglende bilag
Afstemning af bogholderi kvartalsvis
Likviditetsbudgetter
Udarbejdelse af nøgletalsanalyser
E-conomic abonnement
Gennemgang af forsikringsforhold
Gratis lovgivningstjek
Momsopgørelse og beregning af lønsumafgift inkl. indberetning

Fuld administration

Dalig administration
Månedlig bogføring og afstemning
Komplet lønadministration

Vores bogholdere

Har minimum 5 års erhvervserfaring
Er branchespecifikke
Yder løbende rådgivning og sparring
Bogføre bilag løbende
Afstemmer alle posteringer med banken

Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor essentiel korrekt og effektiv bogføring er for en virksomheds succes. Ovenfor har vi samlet et uddrag af ydelser andre virksomheder modtager i forbindelse med bogføring hos os. Har din virksomhed brug for hjælp til bogføring? Så book et uforpligtende møde eller ring til os på 70 60 50 04. 

Specifikke fagområder

Udvidet gennemgang

Fravalg af revision

ISRS4410 / Revisionspåtegnelse

Revision

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja. Stadsrevisionens bogholdere specialiserer sig i bogføring for mindre og mellemstore virksomheder. Vi arbejder både med klassisk bogføring, splitmoms, EU-moms, World-moms, brugtmoms, lønsumsafgiftberigning og meget mere.Vi har desuden forskellige branchespecialister på teamet, som måske kan være de rigtige til at hjælpe dig i mål.

Ja. Stadsrevisionens revisorer specialiserer sig i årsregnskaber, Skat & rådgivning for mindre og mellemstore virksomheder til én fast pris.Vi arbejder både med årsregnskaber for danske og internationale virksomheder, samt klassiske årsregnskaber såvel som ISRS4410, Udvidet gennemgang & revision v/ vores associerede statsautoriserede revisorer.Vi har desuden forskellige branchespecialister på teamet, som måske kan være de rigtige til at hjælpe dig i mål.

Ja, Stadsrevisionen, har en række statsautoriseret revisor tilknyttet.

Ja vi har en del specialiseret folk indenfor en række brancher og områder.

Alt aftales på forhånd og du bliver kun faktureret for det som bliver aftalt.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Skal vi tage en uforpligtende samtale?

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine regnskaber, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan kontaktes på telefon +45 7060 4004 eller via mail kontakt@stadsrevisionen.dk.

Du kan desuden booke en gratis online konsultation med os ved at udfylde vores kontaktformular. Her vil vi vise dig, hvordan vi kan spare dig tid og penge år efter år.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Small Town Business

Se vores cases

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.