Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Revision

Når det kommer til økonomi og regnskab, spiller revision en afgørende rolle. For mange kan det være vanskeligt at skelne mellem de forskellige økonomiske begreber, men her vil vi dykke ned i essensen af, hvad revision indebærer, og hvorfor det er så vigtigt for virksomheder.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er revision?

Når det kommer til økonomi og regnskab, spiller revision en afgørende rolle. For mange kan det være vanskeligt at skelne mellem de forskellige økonomiske begreber, men her vil vi dykke ned i essensen af, hvad revision indebærer, og hvorfor det er så vigtigt for virksomheder.

Revision er ikke blot en tilfældig gennemgang. Når en virksomhedsejer tager beslutningen om at bestille en revision, indkalder de en revisor for at undersøge årsregnskabet. Denne proces foregår typisk op til afslutningen af årsregnskabet, hvor revisoren gennemgår hver eneste detalje. Formålet? At sikre, at regnskabet præcist afspejler virksomhedens økonomiske status.

Hvad er en revisors rolle?

For at opretholde integriteten i revisionsprocessen, er det vigtigt at bemærke, at kun en godkendt revisor kan attestere et årsregnskab. Dette kan enten være en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Ydermere er det essentielt for revisorens troværdighed, at denne er uafhængig af den virksomhed, de reviderer. Det sikrer objektivitet i processen, og det betyder, at revisoren hverken må have familiemæssige relationer til virksomheden eller nogen økonomisk interesse i den.

Hvad involverer revisorens kontrol?

Revisionens hjerte er kontrollen. En revisors hovedopgave er at sørge for, at regnskabet præsenterer et sandfærdigt billede af en virksomheds finanser. For at opnå dette kigger revisoren på alle transaktioner, momsafregninger, gebyrer, bogføringer, aktiver, passiver og mere. Kun når alle aspekter er blevet nøje undersøgt og bekræftet som korrekte, vil revisoren godkende regnskabet, hvorefter det kan indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Sammenfattende giver revision virksomheder mulighed for at vise deres økonomiske sundhed og integritet over for interessenter og myndigheder. Det er en omfattende proces, men dens værdi i forhold til virksomhedens økonomiske gennemsigtighed kan ikke undervurderes.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Revisionens betydning for virksomheder

Revision spiller en central rolle i enhver virksomheds drift. Men hvad er det, der gør revision så vigtigt, og hvordan påvirker det forholdet til finansinstitutter og myndigheder?

Revisionens betydning for lånemuligheder

Et af de primære områder, hvor revision gør en mærkbar forskel, er i relation til en virksomheds mulighed for at optage lån. Finansielle institutioner, især banker, lægger stor vægt på, om et årsregnskab er blevet revideret. Dette skyldes, at et revideret regnskab anses for at være et troværdighedstegn. Ydermere har revisorer mulighed for at inkludere noter i regnskabet vedrørende virksomhedens økonomiske fremtidsudsigter. Disse noter tjener som en vigtig indikator for banken i deres vurdering af, om en virksomhed vil være i stand til at tilbagebetale et lån.

Revisionens rolle i kvalitetssikring

Mens revisionens betydning for finansiering er tydelig, spiller den også en kritisk rolle i at sikre, at regnskaber er fejlfrie. En omhyggelig revision kan opdage fejl, som kan variere fra mindre forglemmelser til større regnefejl. Selvom de fleste fejl kan rettes uden større konsekvenser, kan alvorlige ulovligheder i et regnskab føre til drastiske skridt som tvangsopløsning af virksomheden. Selvom denne konsekvens er sjælden, illustrerer den vigtigheden af en grundig revision.

Hvem har pligt til revision?

Der er visse virksomhedstyper, der har pligt til at gennemgå revision:

  • Aktieselskaber (A/S) – dog med visse undtagelser
  • Anpartsselskaber (ApS) – igen med bestemte undtagelser
  • Selskaber med begrænset ansvar, herunder S.M.B.A og A.M.B.A – med undtagelser
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Børsnoterede selskaber
  • Statslige selskaber

Sammenfattende er revision ikke kun et vigtigt redskab for at sikre nøjagtighed i regnskabet, men også afgørende for en virksomheds relationer med banker og regulerende myndigheder. Det anbefales derfor kraftigt, at virksomheder investerer i kvalitetsrevision for at sikre deres økonomiske sundhed og integritet.

Fravalg af Revision: Hvornår og Hvordan?

Når det kommer til revision, står mange virksomhedsejere over for et vigtigt valg: Skal der foretages en revision af årsregnskabet, eller kan det undgås? Selvom revision tilbyder mange fordele, såsom nøjagtighed og troværdighed af finansielle rapporter, er der situationer, hvor virksomheder faktisk kan fravælge denne procedure.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forudsætninger for fravalg af revision:

Der er specifikke kriterier, som en virksomhed skal opfylde for at kunne fravælge revision af deres årsregnskab. For det meste er det enkeltmandsvirksomheder, der har denne mulighed, da de lettere kan imødekomme de nødvendige størrelseskrav. Vigtigt at bemærke er, at disse krav skal opfyldes på balancedagen, hvilket er den sidste dag i virksomhedens regnskabsår.

De fastsatte kriterier for fravalg af revision inkluderer:

  • En nettoomsætning på højst 8 mio. Kr.
  • En balancesum, der ikke overstiger 4 mio. Kr.
  • Ikke flere end 12 ansatte med en gennemsnitlig fuldtidsbeskæftigelse i virksomheden.
  • Yderligere skal virksomheden være opmærksom på, at den ikke må overskride den samme grænse to regnskabsår i træk.

Betydningen af revision for større virksomheder:

Selvom nogle virksomheder har muligheden for at fravælge revision, er langt de fleste erhvervsdrivende stadig underlagt revisionskravet. Der er en god grund til dette, da revision sikrer integriteten og nøjagtigheden af finansielle rapporter. En omhyggelig og objektiv revision sikrer, at årsregnskabet giver et korrekt billede af virksomhedens økonomiske situation, hvilket er af afgørende betydning for aktionærer, kreditorer og andre interessenter.

FAQ om Revision

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Revision er en systematisk gennemgang af en virksomheds årsregnskab. Dette udføres typisk af en godkendt revisor, som kontrollerer regnskabet for nøjagtighed og sørger for, at det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. En revision involverer kontrol af transaktioner, momsafregninger, gebyrer, bogføringer, aktiver, passiver og meget mere.

Revisoren har til opgave at sikre, at regnskabet er korrekt og retvisende. Dette indebærer en gennemgang af alle transaktioner, momsafregninger, gebyrer, bogføringer, aktiver, passiver og så videre. Målet er at bekræfte, at regnskabet stemmer og repræsenterer virksomhedens faktiske økonomiske situation.

Revision er et vigtigt skridt for at sikre finansiel nøjagtighed og integritet. Det fungerer som et tegn på troværdighed, især over for banker og finansielle institutioner. Desuden kan revisorer tilføje noter om virksomhedens økonomiske fremtidsudsigter, som kan være nyttige for investorer og kreditorer.

Ja, under visse forhold kan nogle virksomheder fravælge revision af deres årsregnskab. Dette gælder typisk for enkeltmandsvirksomheder, der opfylder bestemte størrelseskrav på deres balancedag. Kravene inkluderer begrænsninger i nettoomsætning, balancesum og antal ansatte.

Visse virksomheder er pålagt revisionspligt. Dette inkluderer aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) med visse undtagelser, selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A og A.M.B.A) med visse undtagelser, erhvervsdrivende fonde, børsnoterede selskaber og statslige selskaber.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Revision

En revision er en objektiv undersøgelse og vurdering af en organisations regnskaber. Revisionen sikrer, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Få et uforpligtende tilbud på skatterådgivning

En revision giver også organisationens interessenter sikkerhed for, at dens regnskaber er nøjagtige og pålidelige.

Revisioner gennemføres hvert år, men kan dog gennemføres hyppigere, hvis der sker væsentlige ændringer i organisationen.

Skal vi lave en revision for din virksomhed? Så kontakt os her og få et uforpligtende tilbud.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Making home financial management simpler with modern technology
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Small Town Business

Hvorfor skal man have en revisor?

Revisors beretning er rettet til virksomhedens aktionærer. Den er også tilgængelig for offentligheden, selv om den kan være redigeret for at beskytte fortrolige oplysninger.

Revisorerklæringen er et vigtigt redskab for investorer, kreditorer og andre interessenter, når de skal træffe beslutninger om en organisation. Det skyldes, at den giver dem en uafhængig vurdering af årsregnskabet og af organisationens interne kontrol.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad inkluderer vores regnskabspakke?

Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring
Revisorer og bogholdere med branchespeciale
Løbende rådgivning & sparring
Løbende bogføring af alle bilag
Løbende bankafstemning af alle posteringer
Kvartalsregnskaber med nøgletalsanalyse
Kvartalsvise statusmøder m. personlig revisor
Gennemgang af bogholderi & saldobalance
Gennemgang af- og kontrol af skatteforhold
Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
Opstilling og indberetning af årsregnskab
Indberetning af selvangivelse

Årsregnskab for holdingselskab

Erfaring med holdingselskaber
Erfaring med aktier og obligationer
Erfaring med ejendomsselskaber

Årsregnskab v/ Statsautoriseret revisor

Mulighed for revisionspåtegnelse
Mulighed for udvidet gennemgang
Mulighed for fuld revision
Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring​

Hos Stadsrevisionen ved vi godt at ingen virksomheder er ens, derfor skræddersyer og tilpasser vi alle vores ydelser til netop din virksomhed. Ovenfor har vi samlet et eksempel med løsninger, som vi har hjulpet andre virksomheder med. Skal vi også hjælpe med jeres regnskaber? Så kontakt os for en uforpligtende snak. 

Hvad er forskellen på en bogholder og en revisor?

Vi hjælper dig med at betale den rigtige skat. Mange mennesker bogfører nemlig ikke korrekt, hvilket kan resultere i enten et for lille fradrag eller et skattesmæk ved at have et for højt fradrag.

Vores hjælp kan dog sikre, at du undgår disse potentielle problemer. Dette kan vi garantere, da vi har den rette erfaring og ekspertise. Alle vores registrerede revisorer har mere end otte års erfaring i branchen og vi har også et team af bogholdere med mere end fem års erfaring hver, der alle er specialiseret indenfor en bestemt branche. På den måde kan du være sikker på, at du får skatterådgivning af en person, der forstår dine specifikke behov.

Vi kan desuden hjælpe dig med at forstå de fradrag, som du er berettiget til, og sikre, at du udnytter dem. Ved at samarbejde med os kan du derfor være sikker på, at du betaler det rigtige skattebeløb, og at du udnytter alle de fradrag, som du er berettiget til. Har du en virksomhed, kan vi desuden hjælpe både selskabet og selskabets ejere med skatterådgivning.

Hvad inkluderer vores bogføringspakke?

Fri rådgivning af personlige bogholdere
Ingen fysiske bilag
Månedsvis statusrapporter
Gratis email support
Løbende påmindelse om manglende bilag
Afstemning af bogholderi kvartalsvis
Likviditetsbudgetter
Udarbejdelse af nøgletalsanalyser
E-conomic abonnement
Gennemgang af forsikringsforhold
Gratis lovgivningstjek
Momsopgørelse og beregning af lønsumafgift inkl. indberetning

Fuld administration

Dalig administration
Månedlig bogføring og afstemning
Komplet lønadministration

Vores bogholdere

Har minimum 5 års erhvervserfaring
Er branchespecifikke
Yder løbende rådgivning og sparring
Bogføre bilag løbende
Afstemmer alle posteringer med banken

Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor essentiel korrekt og effektiv bogføring er for en virksomheds succes. Ovenfor har vi samlet et uddrag af ydelser andre virksomheder modtager i forbindelse med bogføring hos os. Har din virksomhed brug for hjælp til bogføring? Så book et uforpligtende møde eller ring til os på 70 60 50 04. 

Specifikke fagområder

Fravalg af revision

Revisorerklæring

Udvidet gennemgang

ISRS4410 / Revisionspåtegnelse

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

Hvem har revisionspligt?

Endelig vælger nogle virksomheder frivilligt at få foretaget en revision for at give deres aktionærer og andre interessenter sikkerhed for, at deres regnskaber er korrekte.

Der er dog også en række tilfælde, hvor auditering er et krav. 

Alle større virksomheder er typisk underlagt en revisionspligt. Det vil altså sige, at det er påkrævet, at den givne virksomhed har en revisor, og minimum én gang om året fremviser en revisorerklæring. 

Læs mere om de forskellige virksomhedstyper og deres revisionsforhold nedenfor.

ApS og A/S selskaber har som udgangspunkt krav på at udføre revision. Typisk skal alle virksomheder der er børsnoterede have deres regnskaber revideret af et uafhængigt firma. Kun små selskaber kan søge om et frafald af revisionspligten. Et lille selskab har:

– Under 12 ansatte
– En balancesum på under 4 mio. kr.
– En nettoomsætning på under 8 mio. kr. 

Ønsker man et frafald af revisionspligten, så skal dette  gøres i første regnskabsår eller ved stiftelse. 

Ingen revisionspligt. Årsagen er, at ejeren beskattes personligt.

Ingen revisionspligt, da denne type af virksomhed ikke anses som et ’selskab’. Interessentskaber er personligt ejede ligesom enkeltmandsvirksomheder,

Organisationer der søger offentlige kontrakter eller tilskud kan blive opkrævet revision for at sikre, at organisationen anvender midlerne hensigtsmæssigt. 

Derudover skal nogle nonprofitorganisationer have deres regnskaber revideret for at bevare deres skattefritagelsesstatus. 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad indebærer en revisorerklæring?

Revisorerklæringen er det vigtigste resultat af en revision. Beretningen skal indeholde revisors udtalelse om, hvorvidt årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation, og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Revisorer skal oplyse om eventuelle væsentlige svagheder i organisationens interne kontrol. En væsentlig svaghed er en mangel i den interne kontrol, som med rimelighed kan forventes at have en væsentlig indvirkning på årsregnskabets nøjagtighed og fuldstændighed. Typisk inddeles en revisionserklæring i tre typer:

En erklæring uden forbehold angiver, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation og er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
En erklæring med forbehold angiver, at der er nogle undtagelser fra revisors udtalelser.
En negativ erklæring angiver, at årsregnskabet er behæftet med væsentlige fejl og/eller ikke er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Organisationer der søger offentlige kontrakter eller tilskud kan blive opkrævet revision for at sikre, at organisationen anvender midlerne hensigtsmæssigt.

Derudover skal nogle nonprofitorganisationer have deres regnskaber revideret for at bevare deres skattefritagelsesstatus.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

Se vores cases

Telling About Bank Loan

Få den samlede pakke billigt hos Stadsrevisionen

Hos Stadsrevisionen har vi landets dygtigste eksperter klar til at hjælpe dig med alt fra bogføring, revision, årsregnskab, indberetning af selvangivelse – og alt derimellem. På den måde slipper du for at have økonomihåndtering på tværs og flere firmaer og kan få klaret det hele ét samlet sted. Vælger du at gøre dette, sørger vi selvfølgelig for, at du får et attraktivt tilbud.

Revision er en værdifuld investering for alle virksomheder, uanset om de har krav på revision eller ikke. Er du i tvivl om du bør overveje at få en revisor, så tag endelig fat i os. Vi tilbyder altid gratis konsultation, så du kan blive klogere på hvordan du kommer videre.

Skulle du have nogle spørgsmål her og nu, så er du altid velkommen til at kontakte os. Det gør du ved ringe på telefonen +45 7060 4004, udfylde vores kontaktformular eller skrive en e-mail på kontakt@stadsrevisionen.dk.

Vi ser frem til at hjælpe dig!

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.