Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Cash flow

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er cash flow?

Cash flow, eller pengestrøm, er et afgørende økonomisk begreb i virksomhedsledelse. Det henviser til den strøm af finansielle midler, som flyder ind og ud af en virksomhed. Dette koncept omfatter både indbetalinger (penge, der modtages) og udbetalinger (penge, der betales). I kernen af cash flow ligger det grundlæggende mål for enhver virksomhed: at opnå finansiel stabilitet ved at sikre, at indtægterne overstiger udgifterne, hvilket resulterer i et økonomisk overskud. Effektiv styring af cash flow er afgørende for en virksomheds evne til at opretholde rentabilitet og finansiel sundhed.

Pengestrømsopgørelsen spiller en nøglerolle i dette. Denne opgørelse giver et detaljeret billede af virksomhedens likviditet, hvilket er en indikator for dens evne til at opfylde kortfristede økonomiske forpligtelser, som f.eks. betaling til kreditorer. En sund pengestrømsopgørelse er derfor en indikation af, at virksomheden er finansielt robust og i stand til at håndtere sine økonomiske forpligtelser.

Hvorfor er det essentielt for virksomheder at have styr på deres cash flow?

At have en dybdegående forståelse og kontrol over virksomhedens cash flow er centralt for dens økonomiske succes. Når ledelsen nøje overvåger pengestrømmene, opnår den et klart overblik over virksomhedens finansielle status. Dette overblik er afgørende for at træffe informerede og strategiske økonomiske beslutninger. Med en effektiv styring af cash flow kan virksomheden undgå almindelige finansielle faldgruber såsom manglende evne til at betale regninger til tiden, overinvestering i lagerbeholdning, eller fejlagtige investeringsbeslutninger. Desuden understøtter en sund cash flow-styring virksomhedens evne til at reagere hurtigt på markedsforandringer, sikre operationel effektivitet, og styrke dens langsigtede finansielle stabilitet.

Indgående cash flow

Indgående cash flow, også kendt som indgående pengestrømme, refererer til de finansielle midler, der strømmer ind i en virksomhed. Disse penge kommer fra forskellige kilder såsom salgsindtægter, ekstern finansiering, og afkast fra investeringer. Når det indgående cash flow overstiger det udgående cash flow, betyder det, at virksomheden genererer mere indkomst end dens udgifter. Dette scenarie skaber et positivt cash flow, hvilket er et stærkt tegn på en økonomisk sund og rentabel virksomhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udgående cash flow

På den anden side består det udgående cash flow af de midler, som en virksomhed anvender til at dække sine forskellige udgifter. Disse udgifter kan omfatte lønninger, husleje, køb af produkter, og afbetaling af gæld. Hvis en virksomheds udgifter overstiger dens indtægter, resulterer dette i et negativt cash flow. Dette betyder, at virksomheden bruger flere penge, end den tjener. Det er ganske almindeligt, især i opstartsfasen af en virksomhed, at opleve et negativt cash flow, da virksomheden investerer i sin vækst og udvikling.

Lovgivning om pengestrømsopgørelser

Ifølge lovgivningen er det ikke obligatorisk for alle virksomheder at udarbejde en årlig pengestrømsopgørelse. Dog kan virksomheder af alle størrelser vælge at udarbejde en sådan opgørelse, hvis de ser værdi i at kunne præsentere en detaljeret oversigt over deres cash flow. Dette er især nyttigt i forbindelse med forhandlinger med potentielle investorer eller långivere. For virksomheder, der er klassificeret under regnskabsklasserne C og D, er det imidlertid et lovkrav at udarbejde en pengestrømsopgørelse årligt. Disse opgørelser spiller en væsentlig rolle i at give en transparent og præcis fremstilling af virksomhedens finansielle sundhed og likviditet.

Analyse af virksomhedens pengestrøm / cash flow

At analysere en virksomheds pengestrøm er en væsentlig økonomisk aktivitet, som giver indsigt i virksomhedens finansielle sundhed. Denne analyse udføres typisk ved udarbejdelsen af en pengestrømsopgørelse, der skildrer virksomhedens økonomiske tilstand over en bestemt tidsperiode. Pengestrømsopgørelsen kan afsløre, om virksomhedens pengestrøm er positiv eller negativ. Dette beregnes ved at sammenligne virksomhedens samlede kontante ressourcer ved periodens start med totalen ved periodens slutning. En sådan opgørelse kan udarbejdes på ugentlig, månedlig eller kvartalsvis basis. En positiv pengestrøm, hvor virksomhedens kontante midler er større ved periodens slutning end ved begyndelsen, er et tegn på økonomisk sundhed. Omvendt indikerer en negativ pengestrøm, at virksomhedens kontanter er faldet i løbet af perioden.

Hvad er et cash flow statement?

Et cash flow statement, eller en pengestrømsopgørelse, er en finansiel rapport, der detaljeret viser, hvordan en virksomheds midler bevæger sig over et regnskabsår. Denne opgørelse er afgørende for at forstå virksomhedens likviditet og pengestrøm. I cash flow statementet er det vigtigt at inddele posterne i tre primære aktivitetsområder: investeringsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og driftsaktiviteter. Hver af disse sektioner giver værdifuld indsigt i, hvordan virksomheden håndterer sine investeringer, finansiering og daglige operationer, hvilket i sidste ende påvirker dens samlede pengestrøm. En grundig analyse af disse områder kan afsløre vigtige tendenser og mulige risici, som virksomhedsledere skal være opmærksomme på for at sikre langsigtet økonomisk stabilitet og vækst.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Fordelene ved en pengestrømsopgørelse

Inkluderingen af en pengestrømsopgørelse i din virksomheds regnskab tilbyder et mere dybdegående og realistisk billede af virksomhedens finansielle situation, især med hensyn til cash flow. I modsætning til en resultatopgørelse, der registrerer alle indtægter for et regnskabsår uanset om de faktisk er modtaget, giver en pengestrømsopgørelse et mere præcist billede af de finansielle midler, der reelt flyder ind og ud af virksomheden. Dette er vigtigt, da det giver en mere nøjagtig forståelse af virksomhedens likviditet og evne til at opfylde sine kortfristede forpligtelser.

Forbedring af pengestrømme / cash flow

For at forbedre din virksomheds cash flow, hvad enten det er at vende en negativ pengestrøm til en positiv eller for at øge en allerede positiv pengestrøm, kan følgende strategier overvejes:

  • Øge salget: Dette kan være udfordrende, men det er den mest direkte måde at forbedre cash flow på. Overvej alternativer såsom at hæve priserne på varer eller tjenesteydelser, eller at motivere kunder til hurtigere betaling af fakturaer.
  • Sælg aktiver: Hvis nødvendigt, kan salg af aktiver generere hurtig likviditet.
  • Reducer driftsomkostninger: En omhyggelig gennemgang og reduktion af driftsomkostninger kan frigøre væsentlige finansielle ressourcer og forbedre pengestrømmen.

At have en positiv pengestrøm/cash flow er afgørende for enhver virksomhed, da det indikerer en økonomisk robusthed, hvor der er flere penge, der kommer ind, end der forlader virksomheden. Dette er ikke kun et tegn på finansiel sundhed, men også en indikator for virksomhedens evne til at vokse og udvikle sig over tid.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Cash flow

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Cash flow henviser til de penge, der strømmer ind og ud af en virksomhed. Det inkluderer indtægter fra salg, finansieringer og investeringsafkast, samt udgifter som husleje, lønninger og gældsafbetaling. Cash flow er afgørende for en virksomheds finansielle sundhed, da det indikerer virksomhedens evne til at generere nok midler til at dække sine udgifter og investere i vækst.

En pengestrømsopgørelse giver et detaljeret billede af, hvordan en virksomheds midler bevæger sig over en bestemt periode. Den kategoriserer pengestrømme i driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter, hvilket hjælper med at vurdere virksomhedens likviditet og økonomiske stabilitet.

For at forbedre cash flow kan virksomheder øge salg, hæve priserne på varer eller tjenesteydelser, fremskynde betalinger fra kunder, sælge aktiver eller reducere driftsomkostninger. Disse strategier kan hjælpe med at skabe en positiv pengestrøm, hvilket er afgørende for virksomhedens langsigtede økonomiske sundhed.

Pengestrømmen beregnes ved at trække virksomhedens samlede kontante ressourcer ved periodens begyndelse fra totalen ved periodens slutning. Dette kan gøres ugentligt, månedligt eller kvartalsvis, og giver en indikation af, om virksomheden har et positivt eller negativt cash flow.

Ikke alle virksomheder er lovpligtige til at udarbejde en årlig pengestrømsopgørelse. Men virksomheder i regnskabsklasse C og D er påkrævet at gøre dette. Selvom det ikke er et krav for alle, kan pengestrømsopgørelser være yderst nyttige for virksomheder af alle størrelser for at præsentere deres finansielle situation for investorer og långivere.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: