Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Alt du skal vide om mulighedserklæring: Udarbejdelse, anvendelse og priser

Når det kommer til at håndtere sygemeldinger fra medarbejdere, er mulighedserklæring et centralt redskab for mange virksomheder. Men hvad indebærer en mulighedserklæring egentlig, og hvordan sikrer man, at den udarbejdes korrekt? Her i blogindlægget, belyser vi de vigtigste aspekter af en mulighedserklæring.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Formålet med en mulighedserklæring:

En mulighedserklæring kan have mange formål. For det første giver det arbejdsgiveren en klar forståelse for, hvad medarbejderen kan og ikke kan i en bestemt periode. 

For det andet giver det medarbejderen en sikkerhed for, at der tages hensyn til vedkommendes helbredsmæssige situation. Samtidig fungerer det også som et dialogværktøj, der kan kickstarte vigtige samtaler om arbejdsforhold og arbejdskapacitet.

Hvad indebærer en mulighedserklæring?

En mulighedserklæring er designet til at give en dybdegående forståelse af, hvilke opgaver en sygemeldt medarbejder er i stand til at håndtere, selv med helbredsmæssige udfordringer. Denne erklæring kan være afgørende for arbejdsgiveren i beslutningsprocessen om, hvorvidt der er behov for yderligere tilpasninger eller hensyn på arbejdspladsen.

Formålet med en mulighedserklæring er ikke kun at beskrive medarbejderens nuværende kapacitet men også at lette overgangen tilbage til arbejdet. Hele processen bag udarbejdelsen af en mulighedserklæring er et samarbejde mellem den sygemeldte, arbejdsgiveren og lægen. Det er vigtigt at bemærke, at det juridiske grundlag for denne erklæring er forankret i sygedagpengeloven.

Mens det specifikke helbredsproblem ikke nødvendigvis skal deles med arbejdsgiveren, skal arbejdsgiveren have en forståelse af de begrænsninger, medarbejderen måtte have. Dette kan sikres ved korrekt udarbejdelse af mulighedserklæringen.

Indholdet i en mulighedserklæring

En mulighedserklæring er mere end blot en opsummering af en medarbejders helbredsmæssige status. Den giver specifikke detaljer om, hvad en person kan udføre på arbejdspladsen, hvilke begrænsninger der måtte være, og hvordan man eventuelt kan tilpasse arbejdet.

Typiske elementer og sektioner i en mulighedserklæring:

  • Medarbejderens information: Herunder navn, CPR-nummer og kontaktoplysninger.
  • Lægens information: Herunder navn, autorisationsnummer og kontaktoplysninger.
  • Beskrivelse af helbredsforhold: En kortfattet beskrivelse af medarbejderens helbredsudfordringer uden at gå i unødige detaljer.
  • Arbejdsevne: En vurdering af, hvilke opgaver medarbejderen kan udføre, og i hvilken grad.
  • Begrænsninger: Hvad medarbejderen ikke kan eller bør udføre i den givne periode.
  • Tilpasninger: Forslag til, hvordan arbejdsopgaverne kan justeres for at imødekomme medarbejderens situation.

Hvem kan udfærdige den, og for hvem?

Det er typisk egen læge eller en speciallæge, der udfærdiger mulighedserklæringen. Denne er rettet mod arbejdsgiveren men er også en værdifuld kilde til information og vejledning for medarbejderen selv.

Timingen for en mulighedserklæring

En mulighedserklæring kan anmodes på ethvert tidspunkt under en sygdomsperiode. Dette er særligt relevant, hvis en medarbejder har haft flere sygemeldinger, da det kan give arbejdsgiveren en dybere indsigt i medarbejderens situation.

Udarbejdelse af en mulighedserklæring kan også være nødvendigt i tilfælde af langvarigt fravær eller efter at en medarbejder har oplevet betydelige stressniveauer.

Inden en mulighedserklæring drøftes, skal medarbejderen informeres korrekt og med passende varsel. Det sikrer, at hele processen er transparent og retfærdig for alle parter.

Processen for at få en mulighedserklæring

Processen kan variere afhængigt af den konkrete situation, men her er de grundlæggende trin, man typisk følger:

Første trin: Kontakt til egen læge eller specialist.

Hvis en medarbejder mærker en helbredsmæssig udfordring, der påvirker arbejdsevnen, bør vedkommende kontakte sin læge.

Vurdering og diskussion af arbejdsevne:

Lægen vil tage en samtale med medarbejderen for at vurdere den aktuelle situation. Her kan det være nyttigt for medarbejderen at have en beskrivelse af sine arbejdsopgaver med.

Udfærdigelse af selve erklæringen:

Hvis lægen vurderer, at der er behov for en mulighedserklæring, vil denne blive udfærdiget. Erklæringen skal være præcis og tydelig, så arbejdsgiveren kan forstå, hvilke justeringer der eventuelt skal til.

Dialog med arbejdsgiveren:

Når erklæringen er i hænderne på medarbejderen, bør denne tage en dialog med sin arbejdsgiver om indholdet og de næste skridt.

Hvordan er en mulighedserklæringsformular struktureret?

Når man udfylder en mulighedserklæring, er det vigtigt at forstå dens opbygning. Den består af to primære sektioner. Den første sektion af mulighedserklæringen indeholder feedback fra både medarbejder og arbejdsgiver. I denne del diskuterer de to parter, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen føler sig i stand til at udføre. Den anden sektion er dedikeret til lægens vurdering. Her vurderer lægen medarbejderens evner ud fra de opgaver, som arbejdsgiver og medarbejder tidligere er blevet enige om.

Sammenligning: Mulighedserklæring vs. lægeerklæring

Mens begge disse dokumenter omhandler medarbejderens helbred, er der væsentlige forskelle. En mulighedserklæring er centreret om medarbejderens kapacitet efter sygdom og hvilke hensyn der skal tages. Den er vital for at forstå, hvordan en medarbejder kan integreres tilbage i arbejdsprocessen.

På den anden side giver en lægeerklæring – ofte refereret til som en friattest – en officiel bekræftelse på medarbejderens fravær på grund af helbredsproblemer. Dette kan anmodes allerede fra første sygedag.

Afskedigelse af ansatte baseret på mulighedserklæring

I mange virksomheder opstår spørgsmålet om, hvordan en mulighedserklæring kan påvirke beslutningen om afskedigelse. En mulighedserklæring har til formål at afdække, hvordan den ansatte kan vende tilbage til arbejdspladsen og hvilke opgaver denne kan varetage. Hvis en mulighedserklæring indikerer, at medarbejderens kapacitet er begrænset, og arbejdsgiveren derfor overvejer opsigelse, skal beslutningen være baseret på en saglig begrundelse.

Generelt anses sygdom ikke for at være en gyldig grund til opsigelse, men kontinuerlig sygdom eller hyppige sygefraværsdage kan udgøre undtagelser. Hvis en virksomheds drift bliver påvirket af den ansattes fravær, kan det legitimeres som grund til en opsigelse. Det er dog afgørende, at arbejdsgiveren har truffet de nødvendige skridt for at støtte medarbejderens genindtrædelse i arbejdet.

Hvad koster en mulighedserklæring, og hvem betaler?

Prisen på en mulighedserklæring kan variere. Generelt set kan prisen svinge mellem 300-700 kr., afhængigt af lægens takster. Da mulighedserklæringen ofte er et krav fra arbejdsgiverens side, bærer arbejdsgiveren typisk omkostningen. Dette kan dog variere, da nogle læger sender fakturaen direkte til arbejdsgiveren, mens andre kan kræve, at den ansatte betaler upfront og derefter søger refusion hos sin arbejdsgiver.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om mulighedserklæring

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En mulighedserklæring er en dokumentation, der giver et overblik over hvilke arbejdsopgaver en sygemeldt medarbejder er i stand til at udføre på trods af helbredsproblemer. Den udarbejdes i samarbejde mellem medarbejderen, arbejdsgiveren og lægen.

En mulighedserklæring anvendes typisk, når en medarbejder er sygemeldt eller har haft flere sygemeldinger. Formålet er at klarlægge, hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejde og hvilke hensyn der skal tages.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder