Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Markedsanalyse

Det er afgørende for enhver virksomhed, der overvejer at introducere et nyt produkt, først at evaluere markedets potentiale. Denne proces, kendt som markedsanalyse, involverer forskelligartede teknikker og tilgange til at udforske og forstå markedsdynamikken.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Definering af markedsanalyse

Markedsanalyse fungerer som et essentielt redskab for virksomheder, der ønsker at dykke ned i markedsforholdene. Gennem denne analyse kan virksomheden få dybdegående forståelse af kundeadfærd og behov relateret til det eksisterende eller potentielle produkttilbud. Desuden tilbyder markedsanalysen perspektiver på markedets struktur og konkurrencebilledet.

Det er yderst gavnligt for din virksomhed at gennemføre en markedsanalyse før produktets lancering. Ved at foretage denne indledende evaluering, kan du samle kritiske data om markedet, hvilket er afgørende for at afgøre produktets levedygtighed. Dette trin er særlig vigtigt før store investeringer i produktudvikling og lancering, for at undgå økonomisk tab.

Kvantitativ markedsanalyse forklaret

For en dybdegående forståelse af markedet, benytter mange virksomheder sig af kvantitativ markedsanalyse. Denne tilgang fokuserer på at indsamle data fra en bred vifte af befolkningsgrupper for at få indsigt i deres syn på et produkt. Hovedmålet med en kvantitativ analyse er at identificere og forstå de almindelige opfattelser og forventninger, kunderne har til et produkt, herunder deres forbrugsmønstre og præferencer. Typisk anvendes online spørgeskemaer til at samle denne type data. Det centrale element i en kvantitativ markedsanalyse er indsamlingen af omfattende data for at sikre en fuldstændig og nøjagtig forståelse af markedet.

Uddybning af kvalitativ markedsanalyse

For en mere detaljeret og nuanceret forståelse af et produkt, kan virksomheder vælge at udføre en kvalitativ markedsanalyse. Denne type analyse fokuserer på at indsamle dybere indsigter fra et mindre antal potentielle kunder om deres syn på produktet, hvor de opfordres til at uddybe deres svar. Kvalitativ markedsanalyse involverer ofte personlige interviews eller fokusgrupper, hvori deltagerne kan udtrykke deres holdninger og forventninger mere frit og detaljeret. Denne metode er især nyttig til at validere eller udfordre ideer og antagelser, som måske er opstået fra en tidligere kvantitativ analyse, såsom kundernes specifikke holdninger og præferencer for produktet.

Det er optimalt for virksomheder at kombinere både kvantitative og kvalitative markedsanalyser. Sammen giver disse analyser et mere omfattende og realistisk billede af markedet og kundernes holdninger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Overvejelser før udførelsen af en markedsanalyse

Før du påbegynder en markedsanalyse, er det essentielt at fastslå dine mål med analysen. Start med at reflektere over, hvilken specifik viden du mangler om dit produkt, og hvilke indsigter du håber at opnå. Overvej derefter, hvilke metoder der vil være mest effektive til at indsamle denne information, og hvem du skal rette dine spørgsmål mod. Før du iværksætter analysen, er det vigtigt at have en klar plan for, hvordan du vil nå ud til de relevante respondenter.

Efter denne indledende planlægning, bør du kunne formulere nogle velovervejede og målrettede spørgsmål. For at sikre, at dine spørgsmål er passende og effektive, kan det være en god idé at afprøve dem på en mindre testgruppe, før de implementeres i den fulde markedsanalyse.

Hvordan foretages markedsanalysen i praksis?

Udførelsen af en markedsanalyse er ikke udelukkende begrænset til at udarbejde spørgeskemaer eller afholde interviews. Et alternativ kan være at gennemgå tilgængelig data som statistikker og artikler for at opnå indsigt i kundernes holdninger. Desuden kan en analyse af konkurrence landskabet udføres gennem en simpel gennemgang af konkurrenters hjemmesider, en metode kendt som ‘Desk research’.

Yderligere kan virksomheder opnå en dybere forståelse af kundens præferencer og konkurrenternes status ved at deltage direkte på markedet. Dette kan inkludere at engagere sig med potentielle kunder og konkurrenter ansigt til ansigt, over telefonen, eller ved at deltage i relevante messer og konferencer. Sådanne interaktioner, betragtet som ‘Field research’, kan give værdifuld indsigt gennem personlig dialog med både kunder og konkurrenter.

Udførelse af Desk research

Desk research er en teknik inden for markedsanalyse, der gør det muligt at udføre forskning uden direkte inddragelse af målgruppen. Som navnet antyder, kan denne forskning udføres bekvemt fra kontoret ved hjælp af internettet. Denne metode indebærer at udnytte allerede eksisterende ressourcer som statistikker, artikler og databaser tilgængelige online eller andre steder. Et besøg på hjemmesider tilhørende konkurrenter og forhandlere kan også give værdifulde indsigter.

Under din desk research bør du stille dig selv en række spørgsmål for at forme din analyse. Disse kan inkludere: Findes der allerede et lignende produkt på markedet? Hvilken prissætning og virksomhedsprofil er der tale om? Er produktet tilgængeligt internationalt? Er der universitetsrapporter eller akademiske studier om emnet? Er emnet omtalt i aviser, magasiner eller fagtidsskrifter? Og endelig, hvad er omsætningen for virksomheder, der konkurrerer i dette område?

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Field research

For at opnå mere detaljerede og personlige informationer om dine potentielle kunder, kan det være nødvendigt at engagere dig direkte med dem. Gennem field research, hvor du møder din målgruppe ansigt til ansigt, kan du indsamle dybere indsigter om købsadfærd, præferencer og andre aspekter relevante for dit kommende produkt.

Du kan interagere med kunderne personligt, over telefon, eller ved at indlede dialog med forhandlere, leverandører og potentielle konkurrenter. Disse møder kan arrangeres telefonisk eller ved at planlægge personlige møder. Desuden kan deltagelse i brancherelevante konferencer og messer være frugtbart.

Field research kræver en mere aktiv tilgang end desk research. Du skal selv opsøge informationen, hvilket ofte fører til, at større virksomheder outsourcer denne opgave til specialiserede bureauer. For mindre virksomheder kan følgende strategier anvendes:

 • Kontakt potentielle kunder: Forbered et kvalitativt eller kvantitativt spørgeskema, som de skal udfylde. Undgå at stille ledende spørgsmål.
 • Analyser konkurrenterne: Besøg konkurrenternes steder, hvis muligt, for at observere kundeadfærd.
 • Deltag i relevante events: Vær til stede på de steder, hvor dine målgrupper eller konkurrenter mødes, og observér dem.

Selvom denne tilgang ikke altid kan virke dybdegående, kan den levere værdifuld indsigt, især for nye virksomheder eller ved lanceringen af et nyt produkt.

Hvorfor skal jeg arrangere en markedsanalyse?

Udførelsen af en markedsanalyse er afgørende for at opnå indsigt i markedet og de potentielle kunder. Når analysen er fuldført, vil du have opnået værdifuld viden inden for tre centrale områder:

Forståelse af Kunder og Produktbehov

 • Identificer de typiske kunder, inklusive deres alder, bosted, køn, indkomst m.v.
 • Udforsk hvorfor kunderne kan finde interesse i dit produkt.
 • Estimer antallet af produkter, kunderne køber.
 • Vurder det samlede antal kunder på markedet.
 • Analyser, hvor ofte kunderne køber dit eller et lignende produkt

Markedsindsigt

 • Klarlæg det primære sprog, der tales på markedet.
 • Forstå kundernes geografiske fordeling.
 • Afdæk om der er behov for særlige godkendelser på markedet.
 • Identificerer relevante kulturelle forskelle, som kan påvirke din forretning.

Analyse af Konkurrenterne

 • Identificer konkurrenterne på markedet, inklusiv eventuelle markedsledere.
 • Undersøg konkurrenternes prisstrategier.
 • Find ud af, hvor lignende produkter bliver solgt.
 • Afgør om produkterne sælges direkte til kunderne eller gennem forhandlere.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Markedsanalyse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Markedsanalyse er en metode, der hjælper dig med at forstå et marked mere indgående før du introducerer et nyt produkt eller etablerer en ny forretning.

Det er afgørende at have en grundig forståelse af markedet, når du planlægger at starte en ny virksomhed eller lancere et produkt. En markedsanalyse kan være en effektiv måde at opnå denne indsigt på, så du kan vurdere, hvordan dit produkt vil passe ind i det eksisterende marked.

For at udarbejde en markedsanalyse kan du anvende en række forskellige teknikker og strategier. En effektiv tilgang er at kombinere desk research, hvor du starter med at søge efter eksisterende data, med field research for at indsamle ny, frisk data. Ydermere er det fordelagtigt at integrere både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for en grundig dataindsamling til din analyse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: