Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Indberetning og betaling af honorar skat – Sådan håndterer og betaler du skat af honorarer

Når det drejer sig om honorarer, er du forpligtet til at betale B-skat. Hvordan du afregner denne skat afhænger af honorarets beløbsstørrelse og hyppigheden af sådanne betalinger. I visse situationer er det dit ansvar at beregne det nøjagtige beløb for skat og AM-bidrag. Men hvis du står for udbetalingen af honoraret, er det essentielt, at du indberetter dette til Skattestyrelsen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Er det nødvendigt at betale skat af dit honorar?

Når du opnår et honorar for udført arbejde, er det påkrævet at betale skat af det modtagne beløb.

Honorar er den almindelige betegnelse for betaling ved udførelse af isolerede opgaver, som du kan opleve i roller som freelancer, taler eller musiker. Så hvis du modtager en konstant månedlig indkomst, betragtes det ikke som honorar.

Grundlæggende er honorar klassificeret som B-indkomst, hvilket betyder, at du har ansvaret for selv at afregne skat og bidrag til arbejdsmarkedet.

Skatten på B-indkomst er lignende den for A-indkomst. Den primære distinktion mellem disse indkomstformer er måden, hvorpå du har erhvervet pengene. Så når du bestemmer, hvor meget du bør betale i “honorar skat”, bør du rette fokus mod din trækprocent.

Din trækprocent kan findes på din forskudsopgørelse. Denne procent kan ændre sig afhængigt af, om du eksempelvis skal betale top- eller bundskat, eller om du er en del af Folkekirken og derfor også betaler kirkeskat.

Sådan håndterer du betaling af skat for dit honorar

For mindre honorarbeløb kan det ofte være mest praktisk at afregne skatten straks via Dankort eller netbank. Når du beslutter dig for denne betalingsmetode, er det dit ansvar at udregne det præcise beløb, du skylder.

Dette gøres ved først at trække det 8% AM-bidrag fra og dernæst fradrage B-skatten. Lad os sige, du modtager et honorar på 10.000 kr.; i så fald vil beregningen se ud som følger:

Dit AM-bidrag vil således være 800 kr., mens B-skatten vil beløbe sig til 3.496 kr. Dette resulterer i, at du i alt skal fratrække 4.296 kr. fra dit honorar og foretage en indbetaling til Skattestyrelsen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beskatning af større beløb

Hvis du modtager en konstant B-indkomst gennem året, er det oftest mere bekvemt at indføre dine honorarer i din forskudsopgørelse. På den måde justerer Skattestyrelsen automatisk din trækprocent og/eller dit månedsfradrag, så alt harmonerer.

Dermed behøver du ikke personligt at udregne, hvad du skal fratrække, når du betaler “honorar skat”, idet Skattestyrelsen tager sig af det for dig. Din honorar indtjening skal registreres i boks 210 i din forskudsopgørelse.

I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at afregne din B-skat enten via girokort eller en regelmæssig bankoverførsel, specielt hvis det ikke er muligt at inkludere den fulde skattemængde. Du afregner skat af dit honorar i 10 lige store portioner hvert år. Denne betaling forfalder den 20. i hver måned, dog er der undtagelser i juni og december, hvor der ikke skal betales.

For at få overblik over, hvad du skylder i B-skat, kan du logge ind på TastSelv. Begynd med at navigere til “Betaling” i menuen og dernæst til “Betal B-skat”.

I sektionen “Betal B-skat” kan du se, hvor meget du endnu mangler at afregne i B-skat for dit honorar, og det er også her, du får indsigt i dine betalings deadlines.

Det anbefales kraftigt at holde øje med dit udestående B-skattebeløb for at forhindre uforudsete skatteopkrævninger. Hvis du forsømmer at afregne skat af dine honorarer, kan det resultere i betydelige bøder. Derfor er det essentielt altid at sikre sig, at man betaler de skyldige beløb rettidigt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Glem ikke dine fradrag

Fradrag er beløb, du har mulighed for at fratrække din indkomst, hvilket mindsker det beløb, du betaler i skat. Selv ved betaling af skat for honorar har du ret til et personfradrag. Størrelsen af dette fradrag varierer efter din alder:

  • Er du 18 år eller derover, beløber dit fradrag sig til 48.000 kr.
  • Er du derimod under 18 år, er dit fradrag på 38.400 kr.

Dette betyder, at hvis du for eksempel er over 18 år og har en indkomst på 300.000 kr. i løbet af et år, skal du fratrække de 48.000 kr. fra denne sum. Efterfølgende afregner du skat af det resterende beløb.

Men vær opmærksom: Hvis du sideløbende modtager A-indkomst ud over dit honorar, skal dette beløb inkluderes, når du anvender dit personfradrag.

Derudover kan du have ret til yderligere fradrag, der skal tages i betragtning, når “honorar skat” skal betales. Generelt kan du fratrække omkostninger forbundet med dit honorararbejde, forudsat at disse omkostninger ikke overgår honorarbeløbet.

Dette kan være omkostninger relateret til transport eller specifikke udstyrskøb som mikrofoner eller lydudstyr, hvis du for eksempel har tjent dit honorar som musiker. Husk altid at have dokumentation for disse udgifter.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at rapportere honorar

Som virksomhed er det dit ansvar at rapportere, når du udbetaler honorarer. Som tidligere nævnt er det op til modtageren at afregne både skat og AM-bidrag, så det behøver du ikke at bekymre dig om. Du skal blot sørge for at udbetale det fulde beløb, og derefter håndterer modtageren skattebetalingerne.

Men det er vigtigt, at du rapporterer honoraret via Skattestyrelsens platform. For at kunne rapportere udbetalte honorarer, skal du først registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Honorar - skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, honorar er skattepligtigt. Dog bør du bemærke, at honorar typisk betragtes som B-indkomst. Det betyder, at du selv er ansvarlig for at afregne skat og AM-bidrag. Disse skatter og bidrag trækkes ikke automatisk før udbetalingen, som det er tilfældet for almindelige lønninger.

Der er flere metoder til at afregne skat af dit honorar. For mindre beløb kan det være mest hensigtsmæssigt at betale skatten straks. Hvis du derimod modtager en regelmæssig honorarindkomst, bør du angive disse honorarer i din forskudsopgørelse. Derved justerer Skattestyrelsen din trækprocent og/eller månedsfradrag, så alt stemmer overens.

Formålet med en regnskabsanalyse er at skaffe en dybdegående forståelse af virksomhedens økonomiske helbred baseret på centrale nøgletal. Internt kan den hjælpe med at spotte områder, der trænger til forbedring, mens den eksternt kan være nyttig for potentielle investorer eller købere. Med en sådan analyse kan man afdække, hvad der driver virksomhedens fortjeneste og cashflow – eller finde ud af, hvor disse drivere potentielt kunne komme fra.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: