Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Er du opdateret omkring ferieloven? - 2020 justeringen

Siden opdateringen af ferieloven blev rullet ud, har mange haft spørgsmål og usikkerheder vedrørende dens nye rammer. Selvom det allerede er nogle år siden, er det vigtigt at være fuldt opdateret om ferieloven for at sikre, at man får mest muligt ud af sine ferierettigheder. Hvordan påvirker denne opdaterede ferielov din ferieplanlægning? Er det stadig muligt at tage fire ugers sommerferie og efterfølgende nyde efterårsferien? Denne artikel giver dig en dybdegående forståelse af de nye aspekter af ferieloven.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Samtidighedsferie: En central ændring i ferieloven

Med ikrafttrædelsen af den nye ferielov den 1. september 2020 blev der introduceret vigtige ændringer, især med hensyn til ferieaftaler på overenskomstdækkede områder. Ferieloven nu tillader, at man optjener sin ferie løbende og kan tage den allerede den efterfølgende måned. Dette koncept kaldes “samtidighedsferie” og er en af de mest bemærkelsesværdige ændringer i ferieloven.

For de ansatte, uanset om de er i offentlig eller privat sektor, garanterede den tidligere version af ferieloven en ret til 5 ugers ferie i ferieåret, som gik fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Denne ret var fast, uanset om man havde optjent feriepenge året forinden. Men nu, med ændringen i ferieloven, bliver feriepenge optjent fra 1. januar til 31. december og kan bruges i det følgende ferieår.

Som en del af de overenskomstbaserede rettigheder, hvis man er offentligt ansat, garanteres en ekstra, sjette ferieuge.

Hvad betyder den opdaterede ferielov for dig?

Med den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020, er der sket vigtige ændringer i, hvordan ferie optjenes og afholdes. Med indførelsen af samtidighedsferie kan nyansatte nu tage betalt ferie tidligt i deres første ansættelsesår. Dette er en markant forbedring, da der tidligere kunne gå op til 16 måneder, før det var muligt.

Det er vigtigt at understrege, at selvom ferieloven har undergået betydelige ændringer, er den sjette ferieuge og andre specifikke ferietilskud, som er aftalt gennem overenskomsternes ferieaftaler, forblevet uændrede og fortsætter som før.

Kernekomponenter i ferieloven og dens ordning

Ifølge ferieloven er ferieordningen nu bygget omkring tre centrale komponenter, som sikrer medarbejderes rettigheder i forbindelse med ferie.

1. Ferieopbygning ifølge ferieloven

Ferieloven fastslår, at fra 1. september til 31. august det efterfølgende år (12 måneder) opbygges der løbende ferie. Der akkumuleres 2,08 dages betalt ferie for hver fuldførte ansættelsesmåned. 

Dette betyder, at den enkelte medarbejder, ifølge ferieloven, sikres fem ugers betalt ferie årligt. For at kunne tage ferie, skal den dog først være optjent, medmindre anden aftale er truffet med arbejdsgiver.

2. Afvikling af ferie i lyset af ferieloven

Ferieloven dikterer, at den optjente ferie kan afvikles mellem 1. september og 31. december året efter, svarende til en periode på 16 måneder. Medarbejderen er garanteret retten til at afholde tre ugers kontinuerlig ferie (kaldet hovedferie) mellem 1. maj og 30. september. 

Ferieloven sikrer yderligere, at alle medarbejdere har ret til at tage mindst fire ugers ferie i løbet af et ferieår. 

Arbejdsgivere har ansvar for at meddele, hvornår medarbejdernes ferie skal afvikles. Varslingsperioderne for ferie er også fastsat i ferieloven: Hovedferie kræver tre måneders varsel, mens anden ferie kræver en måneds varsel.

3. Ferielovens bestemmelser om overførsel og udbetaling af feriedage

Ferieloven giver medarbejdere ret til at overføre eller få udbetalt feriedage, der overstiger fire uger:

  • Når et ferieår (optjeningsperioden) er afsluttet, kan en medarbejder, i samråd med arbejdsgiveren, vælge at få udbetalt feriedage, der overstiger fire uger, inden ferieperiodens udløb.
  • Med godkendelse fra arbejdsgiveren og i overensstemmelse med ferieloven kan ferie, der overstiger fire uger, overflyttes til den næste ferieperiode.
  • Efter ferieafholdelsesperiodens udløb udbetales ferie ud over 4 uger til lønmodtageren.

Overgangsordningen ifølge ferieloven: 1/9 2019 til 31/8 2020

Da skiftet fra de tidligere ferieregler til de nuværende blev implementeret i henhold til ferieloven, blev bestemte regler introduceret for at sikre konsekvent ferieoptjening. 

Uden denne overgangsordning, bestemt af ferieloven, ville medarbejdere have akkumuleret en overdreven mængde på 10 ferieuger for 2020. Dette ville øge omkostningerne for mange virksomheder. 

Ferie, der blev optjent i denne overgangsperiode, blev “indefrosset” i en speciel fond. Denne fond, oprettet på baggrund af ferieloven, blev designet til at udbetale disse midler med renter, når en medarbejder forlader arbejdsmarkedet – typisk ved pensionering.

Men i 2020 og 2021 gav ferieloven også en mulighed for at anmode om forudgående udbetaling af disse akkumulerede feriemidler.

Indtrædelse på arbejdsmarkedet i 2019

For dem, der var nye på arbejdsmarkedet og ikke havde optjent den fulde ferie i begyndelsen af 2019, satte ferieloven en regel på plads. Denne regel tillod, at de kunne få udbetalt ferie, der blev akkumuleret i de sidste måneder af 2019. 

Disse dage blev officielt betegnet som “fondsferiedage” i ferieloven. Denne bestemmelse sikrede, at nyankomne på arbejdsmarkedet kunne nyde de samme ferierettigheder i 2020, som deres mere erfarne kolleger. For at benytte denne mulighed skulle man dog sørge for at ansøge gennem den procedure, der blev beskrevet i ferieloven.

Justering i ferietillæg i lyset af ferieloven

I 2020 blev ferietillægget, som er bestemt af ferieloven, sat til kun 1% på grund af en kortere optjeningsperiode. Dette tillæg blev baseret på en 8-måneders periode i stedet for den traditionelle 12-måneders periode. På den anden side sikrer ferieloven også, at andre typer ferietillæg, som er på 0,95% eller mere, fortsætter som planlagt.

Overblik over ferieloven: 5 vigtige ting at vide

  1. 25-dages reglen i ferieloven: Ferieloven sikrer ret til 25 dages betalt ferie årligt for alle medarbejdere.
  2. Optjeningsperiode bestemt af ferieloven: Alle feriedage optjenes fra 1. september til 31. august.
  3. Samtidighedsferie i henhold til ferieloven: Medarbejdere kan nu tage ferie indenfor det samme år, som den bliver optjent.
  4. Forskudsferie som defineret af ferieloven: Arbejdsgivere kan tillade medarbejdere at “låne” feriedage, hvis de ikke har optjent nok endnu.
  5. Ferieoverførsel i henhold til ferieloven: Ikke-afholdte feriedage kan overføres til det efterfølgende år efter aftale.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om 2020 Ferieloven

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Retten til at tage tre uger i træk som ferie gælder fra 1. maj til 30. september. Denne periode betegnes som “hovedferieperioden”. Selvom dette er den anbefalede periode, kan arbejdsgiver og medarbejder aftale at placere hovedferien på et andet tidspunkt, hvis begge parter er enige.

Hvis den femte ferieuge ikke er blevet benyttet inden afslutningen af ferieåret og de følgende fire måneder, er der mulighed for at indgå en aftale med arbejdsgiveren om overførsel til det kommende ferieår. Hvis der ikke træffes en aftale, vil ugen som standard blive udbetalt til fuldtidsansatte. For dem, der er ansat på deltid, er det nødvendigt at afgive en erklæring for at modtage udbetalingen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder