Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er Feriekonto?

FerieKonto er en central instans, der håndterer udbetalingen af feriepenge for mange danske lønmodtagere. En betydelig mængde af arbejdsgiverne i Danmark overfører deres medarbejderes feriegodtgørelse til FerieKonto, med undtagelser for dem, der via overenskomst er tilknyttet en specifik feriekasse. Der er også situationer, hvor arbejdsgiveren er en del af en garantiordning gennem en arbejdsgiverforening. I sådanne tilfælde kan feriepengene blive på arbejdsgiverens egen konto, indtil det er tid til udbetaling til medarbejderen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvordan fungerer FerieKonto?

For arbejdsgivere er FerieKonto en central enhed, der administrerer de nettoferiepenge, som overføres til FerieKonto ved hver lønudbetaling til medarbejdere, der er berettiget til feriegodtgørelse (ofte timelønnede).

FerieKonto er også ansvarlig for at håndtere de feriepenge, som bliver afregnet ved en medarbejders opsigelse, hvis der er et positivt saldo til medarbejderens fordel. Det vil sige, når en medarbejder, der modtager ferie med løn, forlader sin stilling og har optjente, men ikke afholdte feriedage til gode.

Hvordan indbetaler du til FerieKonto?

Hvis du anvender et lønsystem som DataLøn, vil afregningen til FerieKonto (eller tilsvarende feriekasse) for medarbejdere med feriegodtgørelse ske automatisk og regelmæssigt, hver gang de pågældende medarbejdere modtager løn. Dette forudsætter naturligvis, at medarbejdernes informationer er korrekt indtastet i DataLøn, og at lønafleveringsfristerne overholdes. Når disse betingelser er opfyldt, vil du nemt kunne overholde de fastsatte deadlines for indbetaling til FerieKonto.

For dem, der modtager feriegodtgørelse, indbetales der 12,5 procent af den ferieberettigede løn.

Når det gælder tidsfrister for indbetaling til FerieKonto, skal det gøres “straks”. I realiteten betyder dette, at for dem, der modtager månedsløn, skal indbetalingen finde sted den sidste dag i måneden. For dem på 14-dages løn, gælder det, at første lønperiode i en given måned har indberetningsfrist den sidste dag i den samme måned (for eksempel den 30. april), mens den anden lønperiode har frist den 15. i den følgende måned (for eksempel den 15. maj).

For de medarbejdere, der er ansat på basis af ferie med løn, er det kun nødvendigt at afregne med FerieKonto, når medarbejderen forlader sin position. I sådanne tilfælde skal du i DataLøn beregne de akkumulerede feriepenge og dernæst afregne disse med FerieKonto ved medarbejderens afsked.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan modtager medarbejderen sine penge fra FerieKonto?

Når en medarbejder, der er berettiget til feriegodtgørelse, planlægger at tage på ferie, skal personen besøge borger.dk for at anmode om udbetaling af sin feriegodtgørelse. Dette gælder også for medarbejdere, der er stoppet i virksomheden. På borger.dk kan medarbejderen få et fuldstændigt overblik over de feriepenge, der er akkumuleret på FerieKonto.

FerieKonto begynder processen med udbetaling af en medarbejders feriegodtgørelse tidligst en måned før den planlagte første feriedag. Da disse penge allerede er beskattet af arbejdsgiveren, er det beløb, som medarbejderen anmoder om, et nettobeløb.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvem står bag FerieKonto?

FerieKonto er et offentligt administreret initiativ, der håndteres af ATP. ATP er en koncern, der hviler på to fundamentale søjler. Den første søjle fokuserer på pension og investering, hvor hovedformålet er at øge værdien af de pensionsmidler, der regelmæssigt indbetales af både arbejdsgivere og lønmodtagere gennem deres ATP-bidrag. Den anden søjle er dedikeret til administration, og det er her, tjenester som FerieKonto og feriepenge håndteres og administreres.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Feriekonto

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, der er undtagelser. Arbejdsgivere afregner generelt feriegodtgørelse til FerieKonto, men dem, der er bundet af en overenskomst til en specifik feriekasse eller er medlem af en garantiordning via en arbejdsgiverforening, afregner ikke til FerieKonto. I sådanne tilfælde kan feriepengene enten blive afregnet til den specifikke feriekasse eller blive på arbejdsgiverens egen konto indtil udbetaling.

FerieKonto administrerer nettoferiepenge, som arbejdsgivere afregner ved hver lønudbetaling for medarbejdere med feriegodtgørelse. FerieKonto håndterer også afregning af feriepenge for medarbejdere, der fratræder med uafholdte, optjente feriedage til gode.

Medarbejdere kan anmode om udbetaling af feriegodtgørelse ved at besøge borger.dk. Udbetalingen sker tidligst en måned før den første feriedag, og da pengene allerede er beskattet, modtager medarbejderen et nettobeløb.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: