Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

ATP's betydning og oprindelse

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og fungerer som et essentielt supplement til den danske folkepension, idet det blev introduceret i 1964. Denne tillægspension er et lovkrav og omfatter lønmodtagere over hele landet samt flertallet af overførselsindkomster.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Indbetaling til ATP er en fælles indsats, hvor både arbejdstagere og arbejdsgivere bidrager. De personer, der har indbetalt til ATP, og hvis arbejdsgivere har bidraget ligeledes, kan forvente at modtage denne tillægspension ved opnåelse af folkepensionsalderen. Fortsat indbetaling til ATP er også muligt for dem, der vælger at arbejde ud over folkepensionsalderen.

Finansieringen af ATP er delt mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, hvor arbejdsgiveren står for to tredjedele af bidraget, og lønmodtageren selv bidrager med den resterende tredjedel.

Hvordan foregår betaling til ATP?

Alle over 16 år med et betalt job er forpligtet til at bidrage til ATP. Denne lovpligtige pensionsopsparing gælder også for personer, der modtager overførselsindkomster såsom dagpenge eller førtidspension.

Arbejdsgivere spiller en nøglerolle i denne proces, idet det er deres ansvar at foretage ATP-indbetalingerne for deres medarbejdere. Dette gælder uanset om medarbejderne er fuldtidsansatte eller arbejder på deltid.

For at præcisere, så skal arbejdsgivere foretage ATP-indbetalinger for medarbejdere, der arbejder:

  • Mindst 39 timer pr. måned for månedslønnede medarbejdere
  • Mindst 18 timer pr. 14 dage for medarbejdere, der er lønnet hver 14. dag
  • Mindst 9 timer pr. uge for uge lønnede medarbejdere
  • For løsarbejdere gælder ATP-indbetalinger uanset antallet af arbejdstimer

Således sikrer denne omfattende dækning, at en bred vifte af arbejdstagere bidrager til og drager fordel af ATP i deres pensionisttilværelse.

Hvor meget bidrager man til ATP?

Bidraget til ATP er et samarbejde mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Lønmodtageren bidrager med en tredjedel, mens arbejdsgiveren dækker de resterende to tredjedele af det samlede ATP-bidrag.

Størrelsen på ATP-bidraget varierer og er proportionalt med antallet af arbejdstimer. For at give et konkret eksempel, i 2023 skal medarbejdere, der arbejder mere end 117 timer pr. måned, bidrage med 284 kr. hver måned. Heraf udgør lønmodtagerens del 94,65 kr., mens arbejdsgiverens andel er 189,35 kr.

Det er essentielt, at både lønmodtagerens og arbejdsgiverens bidrag er tydeligt angivet på lønsedlen. Arbejdsgiveren har ansvaret for at trække lønmodtagerens andel fra lønnen og sørge for den samlede indbetaling til ATP. Indbetalingerne afregnes kvartalsvis.

Betalingsfristerne for ATP er som følger:

  • Første kvartal: betaling forfalder den 1. maj.
  • Andet kvartal: betaling forfalder den 1. august.
  • Tredje kvartal: betaling forfalder den 1. november.
  • Fjerde kvartal: betaling forfalder den 1. februar.

Hvordan beregnes ATP-bidraget?

ATP-bidraget for en lønmodtager udregnes baseret på antallet af arbejdstimer, der er optjent i løbet af den givne lønperiode.

Det omfatter ikke kun de traditionelle arbejdstimer, men også de timer, der kan sammenlignes med normale arbejdstimer. Dette inkluderer timer, hvor lønmodtageren modtager løn eller anden form for betaling, såsom under kurser, afspadsering, fritimer eller seniorfridage.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

ATP-information på lønsedlen

ATP-bidraget, som lønmodtageren yder, skal være klart og tydeligt angivet på lønsedlen. Bidragssatserne, som fastsættes af ATP, varierer i overensstemmelse med antallet af arbejdstimer, lønmodtageren præsterer.

På en typisk lønseddel fra DataLøn vil man kunne finde specificeret, både hvor stort et ATP-bidrag der er betalt i den aktuelle lønperiode, og det kumulative beløb, der er betalt år til dato.

ATP udbetaling

Når danske lønmodtagere opnår folkepensionsalderen, indledes udbetalingen af deres ATP, medmindre de beslutter at forlænge opsparingsperioden.

ATP udbetales som en regelmæssig månedlig ydelse og fortsætter gennem resten af individets liv. Den årlige udbetaling varierer og er baseret på den samlede mængde opsparing, der er akkumuleret over arbejdslivet. Hvis det årlige udbetaling beløb er under 3.100 kr. (baseret på tal fra 2021), vil ATP blive udbetalt som et engangsbeløb snarere end som månedlige udbetalinger.

Det er vigtigt at bemærke, at ATP ikke kan arves eller nævnes i et testamente. Imidlertid er der situationer, hvor et engangsbeløb kan udbetales til nærmeste pårørende såsom en ægtefælle eller børn, hvilket sikrer en vis økonomisk støtte efter lønmodtagerens bortgang.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvordan beregnes ATP-udbetalingen?

Beløbet, som en person modtager i ATP, varierer individuelt og er direkte korreleret med varigheden og omfanget af indbetalingerne. Det betyder, at jo længere og mere omfattende ens arbejdsliv og/eller perioder med overførselsindkomst har været, desto større vil ens ATP-udbetaling blive.

Udbetalingssatserne justeres regelmæssigt for at tilpasse sig inflation og ændringer i leveomkostninger, hvilket betyder, at betalingsbetingelserne kan være markant forskellige for personer født i forskellige årgange, som for eksempel årgang 1960 sammenlignet med årgang 2005.

Endvidere kan ens ATP-udbetaling justeres, hvis man fortsætter med at arbejde efter at have nået folkepensionsalderen. Den alder, hvor man er berettiget til at modtage folkepension, varierer også afhængigt af ens fødselsår.

En anden vigtig faktor er tidspunktet for ATP-indbetalingerne. Jo tidligere i ens karriere indbetalingerne foretages, desto mere tid har de til at akkumulere renter, hvilket resulterer i en større samlet udbetaling, når man når pensionsalderen.

Individer har mulighed for at holde øje med deres ATP-opsparing ved at besøge borger.dk, hvor de kan se den akkumulerede sum samt forventede fremtidige udbetalinger.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om ATP

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension, er et lovpligtigt supplement til den danske folkepension, introduceret i 1964. Finansieringen er et samarbejde mellem arbejdstager og arbejdsgiver, hvor arbejdstageren betaler en tredjedel, og arbejdsgiveren betaler de resterende to tredjedele af bidraget. ATP udbetales, når man når folkepensionsalderen, men man kan fortsætte med indbetalinger, hvis man arbejder ud over denne alder.

ATP-indbetalinger er obligatoriske for alle, der er over 16 år og har et betalt arbejde, samt personer på overførselsindkomster som dagpenge eller førtidspension. Arbejdsgivere har ansvaret for at indbetale ATP for deres ansatte, både fuldtids- og deltidsansatte. Betalingskrav varierer afhængigt af antallet af arbejdstimer, med specifikke kriterier for månedslønnede, 14-dagslønnede, ugelønnede og løsarbejdere.

ATP-bidraget beregnes ud fra antallet af arbejdstimer optjent i den specifikke lønperiode. Det inkluderer ikke kun almindelige arbejdstider, men også timer der tæller som arbejdstimer, såsom tid brugt på kurser, afspadsering, fritimer og seniorfridage, hvor lønmodtageren modtager løn eller anden betaling.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: