Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Erhvervsansvarsforsikring: En god Beskyttelse for Din Virksomhed

Erhvervslivet er fuld af uforudsigeligheder. Fra de små uheld til de store katastrofer, risiciene kan potentielt koste din virksomhed dyrt. Erhvervsansvarsforsikring er en nøglekomponent i at beskytte din virksomhed mod en række af disse risici. Men hvad dækker den egentlig, og hvorfor er det vigtigt at have en sådan forsikring?

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en erhvervsansvarsforsikring?

En erhvervsansvarsforsikring giver virksomheder beskyttelse i tilfælde, hvor en medarbejder forårsager skade på personer eller ejendom under arbejdet. Dette skaber en sikkerhedsnet for virksomheden mod mulige erstatningskrav som følge af sådanne skader.

Forsikringen træder kun i kraft, når virksomheden har et lovmæssigt erstatningsansvar i relation til skaden, og dækker dermed de relaterede omkostninger.

Med erhvervsansvarsforsikringen dækkes den kompensation, som virksomheden ellers skulle have betalt fra egen lomme uden forsikringens tilstedeværelse.

Hvornår pådrager en virksomhed sig erstatningsansvar?

For at bestemme, om en virksomhed har erstatningspligt, skal man overveje, om skaden opstod ved en fejltagelse eller bevidst handling.

Hvis du handler i tråd med, hvad der almindeligvis forventes i en given situation, bærer du ikke erstatningsansvar. Dette refereres ofte til som en hændelig skade, hvor handlingen svarer til, hvordan de fleste ville have ageret.

Hvis skaden derimod opstår på grund af en fejl, fordi du eller en medarbejder har gjort noget forkert, bærer virksomheden erstatningsansvaret. I sådanne tilfælde vil din erhvervsansvarsforsikring dække. Et eksempel kunne være, hvis du eller en ansat ved et uheld kommer til at ødelægge en kunstskulptur hos en kunde. Da skulpturen blev væltet ved en fejl, har virksomheden erstatningsansvar. Erhvervsansvarsforsikringen vil dække skaden, medmindre den pågældende medarbejder handlede uagtsomt.

Når man vurderer erstatningsansvar, differentierer man mellem forskellige hændelseskategorier.

      Hændeligt uheld – Tilfældighed

Her dækker forsikringen ikke, da virksomheden ikke er juridisk erstatningsansvarlig 

      Uagtsomhed – Ikke tilstrækkelig opmærksom og påpasselig

Her afhænger virksomhedens juridiske erstatningsansvar af graden af uagtsomhed. Hvis der er tale om grov uagtsomhed, dækker forsikringen ikke. 

      Forsæt – Med vilje

Her dækker forsikringen ikke, da skaden er sket med vilje. Virksomheden skal selv dække skaden.

OBS. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være undtagelser til den generelle regel omkring din erhvervsansvarsforsikring Hvis du er i tvivl, kontakt dit forsikringsselskab.

Hvorfor er en erhvervsansvarsforsikring vigtig?

Selvom det ikke er lovpligtigt at have en erhvervsansvarsforsikring, er det en rigtig god ide, da du potentielt kan spare en masse penge. Det vil næsten være umuligt at undgå, at dine medarbejdere i en virksomhed laver fejl. 

Hvis man som virksomhed ikke har en erhvervsansvarsforsikring, skal man selv dække eventuelle skader, hvilket kan være hårdt for økonomien.

Hvad betaler man for en erhvervsansvarsforsikring?

Mange forsikringsselskaber tilbyder en bred vifte af erhvervsansvarsforsikringer. Priserne kan variere, da hver virksomhed har individuelle behov og forventninger til deres forsikring. 

Vi anbefaler at indhente tilbud fra adskillige selskaber for at finde den bedste løsning.

Det kan være en udfordring at finde rundt i det store udvalg af forsikringsmuligheder, din virksomhed kan tage i betragtning. Derfor er det klogt at sammenligne tilbud fra flere forsikringsudbydere for at finde den mest passende erhvervsansvarsforsikring.

Er der andre typer forsikringer du bør have?

Som virksomhed er der en række lovpligtige forsikringer du skal have. Derudover er der også en række frivillige forsikringer, som kan være gode at have. 

Nedenfor ser du en tabel, med de ”vigtigste” forsikringer, delt op i lovpligtige og frivillige forsikringer. 

Forsikring

Lovpligtig

Frivillig

Arbejdsskadeforsikring

X

 

Forsikring til arbejdsmaskiner

X

 

Ansvarsforsikring for køretøjer

 

 

Erhvervssygdomsforsikring

 

 

Rådgiveransvarsforsikring

 

 

Erhvervsansvarsforsikring

 

X

Bygningsbrandforsikring

 

X

Produktansvarsforsikring

 

X

Lovpligtige forsikringer

De forsikringer, som er påkrævet i henhold til dansk lov, skal din virksomhed have.

Typisk skal alle virksomheder tegne følgende erhvervsforsikringer:

      Arbejdsskadeforsikring (hvis du har en eller flere ansatte)

      Forsikring til arbejdsmaskiner

      Ansvarsforsikring for køretøjer

      Erhvervssygdomsforsikring (hvis du har en eller flere ansatte)

      Rådgiveransvarsforsikring (hvis din virksomhed tilbyder rådgivning – fx advokater) 

Bemærk, at kravene til de nødvendige erhvervsforsikringer kan variere alt efter branche. Derfor er det en fordel at konsultere et forsikringsselskab for at afklare, hvilke forsikringer der er obligatoriske for netop din type virksomhed.

Frivillige forsikringer

Som navnet angiver, er de valgfrie forsikringer ikke påkrævet. Det er dog klogt at overveje, om nogle af dem kunne være relevante for din virksomhed.

Du kan konsultere dit forsikringsselskab for rådgivning og for at få foretaget en vurdering af potentielle risici. En sådan vurdering afdækker sandsynligheden for, at visse hændelser kan finde sted.

Det kan være en fordel at overveje følgende valgfrie erhvervsforsikringer:

      Erhvervsansvarsforsikring

      Bygningsbrandforsikring (OBS: denne er et krav, hvis der er gæld i bygningen)

      Produktansvarsforsikring

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En erhvervsansvarsforsikring beskytter virksomheder mod skader forårsaget af medarbejdere på personer eller ejendom under arbejde. Den dækker virksomhedens erstatningskrav i tilfælde af disse skader, hvilket betyder, at virksomheden ikke selv skal betale kompensationen.

En virksomhed er erstatningsansvarlig, når en skade er opstået på grund af en fejl fra virksomhedens side eller dens medarbejdere. Forsikringen dækker ikke, hvis det er et hændeligt uheld eller skaden er forvoldt med vilje. Hvis der er tale om uagtsomhed, kan forsikringen dække afhængigt af graden af uagtsomhed, men den dækker ikke ved grov uagtsomhed eller forsæt.

Selvom det ikke er et lovkrav, beskytter en erhvervsansvarsforsikring din virksomhed mod økonomiske tab forårsaget af fejl begået af dine medarbejdere. Uden en sådan forsikring kan skader påført af din virksomhed potentielt påvirke din økonomi negativt.

Prisen på erhvervsansvarsforsikring varierer mellem forskellige forsikringsselskaber og afhænger af virksomhedens individuelle behov og risici. Det anbefales at indhente tilbud fra flere selskaber og sammenligne for at finde den mest økonomisk fordelagtige og passende løsning for din virksomhed.

I Danmark er der nogle forsikringer, som er lovpligtige for virksomheder. Dette inkluderer Arbejdsskadeforsikring (hvis man har ansatte), Forsikring til arbejdsmaskiner, Ansvarsforsikring for køretøjer, Erhvervssygdomsforsikring (for dem med ansatte), og Rådgiveransvarsforsikring (for virksomheder der tilbyder rådgivning som f.eks. advokater). Kravene kan dog variere baseret på branchen. Udover de lovpligtige forsikringer er der også frivillige forsikringer som Erhvervsansvarsforsikring, Bygningsbrandforsikring (som dog kan være et krav, hvis der er gæld i bygningen) og Produktansvarsforsikring. Selvom disse ikke er obligatoriske, kan de være meget gavnlige afhængigt af virksomhedens specifikke behov og risici.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder