Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til bogføring?

4.8/5 af 115+

eksempel på bogføring af finansiel leasing

Eksempel på Bogføring af Finansiel Leasing

Finansiel leasing er en populær finansieringsmetode, som mange virksomheder benytter sig af for at få adgang til aktiver, uden at eje dem direkte. Det kan dreje sig om alt fra køretøjer til produktionsudstyr. Men hvordan bogfører man egentlig en finansiel leasingaftale korrekt?

Definition og Karakteristika

Finansiel leasing skiller sig ud fra operationel leasing ved, at leasingtageren påtager sig de meste af risikoen og belønningen forbundet med ejerskab af aktivet. Ved finansiel leasing bliver aktivet regnskabsmæssigt behandlet som om, det er købt af leasingtageren, selvom leasinggiver formelt er ejeren.

Sådan Bogføres Finansiel Leasing

For at illustrere bogføringen af en finansiel leasingaftale, lad os bruge et konkret eksempel:

  • Virksomhed A indgår en finansiel leasingaftale for en maskine til en kontraktværdi af 500.000 kr.
  • Leasingperioden er 5 år, og leasingselskabet kræver en årlig leasingbetaling på 110.000 kr.

Initial Registrering

Ved aftalens indgåelse skal virksomheden registrere aktivet og en tilsvarende forpligtelse.

Debit: Leasingaktiv (maskine) 500.000 kr.

Kredit: Leasingforpligtelse 500.000 kr.

Årlige Leasingbetalinger

Hver årlig leasingbetaling opdeles i en rente- og en afdragsdel. Antag at den gennemsnitlige årlige rente er 5%.

Årets betalingsposter:

  • Afdragsdel: 96.250 kr.
  • Rentedel: 13.750 kr.

Årlig betaling:

Debit: Rentebetaling 13.750 kr.

Debit: Leasingforpligtelse 96.250 kr.

Kredit: Bank 110.000 kr.

Gentag denne registrering hvert år, til leasingaftalen er afsluttet.

Fordele ved Finansiel Leasing

  • Bevarelse af likviditet da investeringen spredes over flere år.
  • Mulighed for at anvende avanceret eller dyrt udstyr uden at binde kapital.

Hos Stadsrevisionen har vi stor erfaring med bogføring af finansiel leasing for mange forskellige brancher. Vores revisorer er branchebestemte, hvilket betyder, at vi kan tilbyde specialiseret rådgivning, der matcher din virksomheds specifikke behov.

Ring til os mellem 8-21 alle ugens dage eller book en uforpligtende samtale. Vi garanterer altid tilfredshed og en fast personlig rådgiver.

FAQ

Hvordan adskiller finansiel leasing sig fra operationel leasing?

Finansiel leasing indebærer overtagelse af de fleste risici og fordele ved ejerskab af aktivet, mens operationel leasing typisk er kortere og mere fleksibel uden denne overtagelse.

Hvordan påvirker finansiel leasing balancen?

Ved finansiel leasing aktiveres aktivet og forpligtelsen i balancen, hvilket øger både aktiver og passiver.

Hvorfor vælge finansiel leasing?

Finansiel leasing kan bevare virksomhedens likviditet, sprede investeringer over tid og give adgang til dyrt specialudstyr uden at binde kapital.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler