Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

virksomhedssalg og gdpr

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Virksomhedssalg er en kompleks proces, der involverer mange juridiske, økonomiske og operationelle aspekter. En af de vigtigste faktorer, som både sælger og køber skal være opmærksomme på, er, hvordan persondata håndteres under og efter salget. Dette er især vigtigt i lyset af GDPR (General Data Protection Regulation), der stiller strenge krav til behandling af persondata i EU.

H2: Hvad er GDPR?

GDPR er en databeskyttelsesforordning, der beskytter borgeres persondata i EU. Den trådte i kraft den 25. maj 2018 og pålægger virksomheder strenge krav i forhold til, hvordan de indsamler, opbevarer, behandler og deler persondata. Overtrædelse af GDPR kan medføre store bøder og skade virksomhedens omdømme.

H2: GDPR’s Betydning for Virksomhedssalg

Når en virksomhed sælges, kræver det ofte overførsel af store mængder data, herunder persondata om kunder, medarbejdere og leverandører. Det er afgørende, at denne dataoverførsel sker i overensstemmelse med GDPR. Køber og sælger skal begge sikre, at:

– De har et lovligt grundlag for at overføre persondata.
– De berørte personer informeres om overførsel af deres data.
– Persondataen kun anvendes til det oprindeligt tiltænkte formål.
– Der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata.

H3: Due Diligence i Forbindelse med GDPR

En vigtig del af virksomhedssalg er due diligence, hvor køberen undersøger alle aspekter af virksomheden, herunder dens overholdelse af GDPR. En grundig due diligence kan hjælpe med at identificere potentielle risici og sikre, at der ikke er nogen skjulte forpligtelser, der kan føre til bøder eller juridiske problemer senere.

H3: Steps til Opsætning af GDPR-Compliance ved Virksomhedssalg

1. **Data Audit**: Gennemgå alle databeholdninger for at forstå, hvilke persondata der er opbevaret, og hvordan de bruges.
2. **Informér Berørte Parter**: Sørg for, at kunder, medarbejdere og andre interessenter informeres om ændringer i ejerskab og hvordan deres data vil blive håndteret.
3. **Sikkerhedstiltag**: Implementér passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata under overførslen.
4. **Databehandleraftaler**: Hvis der bruges tredjepartsleverandører, skal der være klare aftaler på plads for at sikre, at de også overholder GDPR.
5. **Juridiske Rådgivere**: Involver advokater med speciale i GDPR for at sikre, at alle juridiske aspekter er dækket.

H2: Stadsrevisionens Rådgivning og Støtte

Hos Stadsrevisionen forstår vi vigtigheden af GDPR-compliance i forbindelse med virksomhedssalg. Vores team, bestående af erfarne revisorer og rådgivere, kan hjælpe dig gennem hele processen, fra den første data audit til implementering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Med vores tilfredsgaranti og over 8 års erfaring sikrer vi, at du undgår bøder og bevarer dit gode omdømme. Kontakt os mellem 8-21 alle ugens dage og få en personlig rådgiver, der matcher netop din branche og behov.

H2: FAQ

H3: Hvad sker der, hvis vi overtræder GDPR under virksomhedssalg?
Overtrædelser af GDPR kan resultere i store bøder, op til 20 millioner euro eller 4% af virksomhedens årlige globale omsætning, afhængig af, hvad der er størst. Derudover kan det skade virksomhedens omdømme.

H3: Hvordan sikrer vi, at vores kunder og medarbejdere er informeret om dataoverførslen?
Det er vigtigt at kommunikere klart og tydeligt med alle berørte parter. Dette kan ske gennem e-mails, opdateringer på virksomhedens hjemmeside eller personlige breve, hvor formålet med dataoverførslen og de nye ejerskabsforhold forklares.

H3: Kan en tredjepartsleverandør hjælpe med GDPR-compliance under virksomhedssalg?
Ja, det kan de. Det er dog virksomhedens ansvar at sikre, at enhver tredjepartsleverandør også overholder GDPR. Dette indebærer at have databehandleraftaler på plads og regelmæssigt overvåge leverandørens compliance-praksis.

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: