Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Værnemidler

Brugen af personlige værnemidler på arbejdspladsen er en essentiel faktor for at sikre et trygt arbejdsmiljø, da de tilbyder beskyttelse til medarbejderne i specielle situationer og ved bestemte opgaver.

Alligevel bør man betragte værnemidler som en form for "nødløsning"; det er bedre at adressere arbejdsmiljøets problemer, risici og farer på andre måder først, hvis det er muligt. Skulle dette ikke være en mulighed, udgør personlige værnemidler naturligvis en effektiv løsning til at sikre medarbejdernes sikkerhed.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er personlige værnemidler?

Personlige værnemidler er designet til at beskytte enkeltpersoner under udførelsen af potentielt risikofyldte arbejdsopgaver. Disse værnemidler består af forskellige typer sikkerhedsudstyr, som er essentielle for at beskytte brugeren mod en række farer eller risici, der kan forekomme i arbejdsprocessen. Eksempler på sådanne værnemidler omfatter, men er ikke begrænset til, sikkerhedsbriller, hjelme, handsker, beskyttende kitler og åndedrætsværn.

Hvad betyder PPE

PPE er en forkortelse for “Personal Protective Equipment” og refererer til de produkter, som bruges til at beskytte brugerne mod forskellige risici, hvad enten det er på arbejdspladsen, hjemme eller under fritidsaktiviteter.

Krav til personlige værnemidler på arbejdspladsen

Det er afgørende, at de personlige værnemidler, som stilles til rådighed for medarbejderne, tilbyder den nødvendige beskyttelse for de specifikke situationer, de anvendes i. Selvom dette kan synes indlysende, er det ikke altid en selvfølge. For eksempel, er det vitalt, at et åndedrætsværn passer korrekt og danner en tæt forsegling om brugeren for at sikre optimal beskyttelse.

Værnemidler skal være skræddersyet til den præcise opgave, de er bestemt til. Hvis et værnemiddel er designet med flere funktioner, kan det medføre, at det ikke er helt ideelt til den tiltænkte opgave, eller at det forårsager unødige ulemper for brugeren.

Dette fører til et andet vigtigt punkt: værnemidler bør ikke være til større gene for brugeren end nødvendigt for at opnå den ønskede beskyttelse – og helst slet ikke.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Godkendte personlige værnemidler

Den nye PPE-forordning, som omhandler personligt beskyttelsesudstyr, trådte i kraft i april 2018. Dens formål er at indføre ensartede krav til design og fremstilling af personlige værnemidler. En vigtig del af denne forordning er, at alle personlige værnemidler, der tilbydes på det europæiske marked, skal være forsynet med et CE-mærke af producenten for at blive betragtet som godkendte.

Vejledning i anvendelse af værnemidler

Ved anskaffelsen af personlige værnemidler er det essentielt, at leverandøren inkluderer en detaljeret brugsanvisning. Denne vejledning er afgørende for at sikre, at du og dine medarbejdere forstår, hvordan værnemidlerne korrekt anvendes, opbevares og vedligeholdes.

Det er også vigtigt, at arbejdspladsen tilbyder grundig instruktion til medarbejderne om den korrekte brug af værnemidler. Dette inkluderer instruktioner i, hvordan de påtager sig værnemidlerne, hvordan de afmonterer dem, og hvordan de bedst vedligeholder dem for at sikre deres holdbarhed og effektivitet.

Vurdering af risiko og arbejdsmiljø

I henhold til den danske Arbejdsmiljølov, som sigter mod at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø både psykisk og fysisk, spiller tilgængeligheden af passende personlige værnemidler en kritisk rolle. At sikre at medarbejderne har adgang til de nødvendige værnemidler er afgørende for at opfylde lovens krav og fremme et sikkert arbejdsmiljø. Men hvordan bestemmer du hvilke værnemidler, der er nødvendige for dine medarbejdere?

Dette kan fastslås ved at udføre en risikovurdering på arbejdspladsen.

For at etablere et effektivt, sikkert og sundt arbejdsmiljø, kan du som arbejdsgiver anvende forskellige værktøjer, herunder APV (arbejdspladsvurdering og/eller risikovurdering). I henhold til Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med ansatte udarbejde en APV, der dækker alle aspekter af arbejdsmiljøet i virksomheden. Loven kræver også, at der foretages en kemisk risikovurdering på arbejdspladser, der håndterer, opbevarer eller producerer kemiske stoffer og produkter, som er eller kan blive farlige under brug.

Risikovurderingen er en nøgleproces, der identificerer alle risici på arbejdspladsen relateret til specifikke arbejdsopgaver eller funktioner. En risiko evalueres ud fra sandsynligheden for og konsekvenserne af en uønsket hændelse, som potentielt kan lede til et uheld, hvis den ikke adresseres rettidigt. Målet er derfor at minimere risikoen ved at vurdere de risici, der er forbundet med et bestemt arbejdsområde.

Den kemiske risikovurdering er særlig vigtig, da den hjælper med at identificere hvilke stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen, herunder hvilke der er farlige. Til dette formål kan sikkerhedsdatablade anvendes som en nyttig ressource. Denne viden er essentiel for at kunne træffe de korrekte sikkerhedsforanstaltninger.

Et første skridt i processen kan være at overveje, om nogle af de identificerede risici kan reduceres eller arbejdssikkerheden forbedres ved at ændre procedurer eller ved at skifte til mindre farlige produkter. Efter at have gennemført disse ændringer, er det næste skridt at sikre, at medarbejderne kan udføre deres opgaver på en sikker måde under de givne forhold. Dette inkluderer at stille de korrekte værnemidler til rådighed for dem.

Brug af engangsforklæder

Engangsforklæder, også kendt som plastforklæder, er nødvendige ved visse arbejdsopgaver, uanset om man har arbejdsdragt på eller bruger sit eget tøj på arbejdspladsen.

Beskyttelse af arbejdstøjet

Arbejdstøjet, som er det tøj man har på under udførelsen af arbejdsopgaver – herunder ens eget tøj – er ikke et personligt værnemiddel og er derfor ikke designet til at yde beskyttelse under specifikke procedurer. For at beskytte arbejdstøjet mod forurening, væske eller stænk og sprøjt, bør et engangsplastforklæde eller en engangsovertrækskittel anvendes.

Engangsplastforklædet anvendes for at forhindre forurening af arbejdsdragten og dermed reducere risikoen for kontaktsmitte. Efter brug skal engangsplastforklædet kasseres omgående. Når forklædet fjernes, bør man være forsigtig for ikke at berøre dets forurenede yderside, og håndhygiejne bør udføres umiddelbart efter.

Specifikke retningslinjer for brug af plastforklæder:

  • Skal bruges når der er risiko for forurening af arbejdsdragten.
  • Skal anvendes under arbejde i afdelingskøkkener og ved udportionering af mad.
  • Skal bruges ved vådt arbejde.
  • Kan bruges under isolation, når kontakt med smitstoffer begrænses til hænder og forklædning dækningsområde.

Det anbefales også at bruge forklæde ved køkkenarbejde og madtilberedning. Ved måltider, hvor der er risiko for sprøjt og stænk på arbejdsdragten eller eget tøj, kan stofforklæder bruges som alternativ til engangsforklæder – disse skal vaskes dagligt.

Ved udover disse retningslinjer og principper, er det afgørende at foretage en individuel og konkret vurdering af behovet for at anvende engangsforklæde, baseret på den pågældende borgers situation, opgavens karakter og omfang samt risikoen for forurening af arbejdstøjet.

Overtrækskittel

En overtrækskittel skal fungere som en barriere mod mikroorganismer og være væsketæt. Disse kitler er engangsbrug og bør kasseres umiddelbart efter brug. Overtrækskitlen skal dække uniformen til mindst under knæhøjde og have ærmer, der er lange nok til, at handsker kan dække den nederste del af ærmet. De anvendes under isolation, især i tilfælde hvor et plastforklæde ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Yderligere information kan findes i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra Statens Seruminstitut (side 21, 22 og 23 om arbejdsdragt og værnemidler).

Masker og åndedrætsværn

Masker skal være fremstillet af non-woven materiale. Masker uden visir bør anvendes i situationer, hvor der er risiko for dråbesmitte, mens masker med visir er passende i tilfælde, hvor der er risiko for stænk og sprøjt af blod, pus, sekret eller ekskret. Alle masker er engangsmasker og skal kasseres straks efter brug. Åndedrætsværn bruges i forbindelse med specifikke isolationsregimer. Det er vigtigt at vaske eller desinficere hænderne efter fjernelse af maske eller åndedrætsværn. For specifikke anvendelsesvejledninger henvises der til afsnittet om de enkelte smitsomme sygdomme i indholdsfortegnelsen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Handsker

Det er vigtigt at udføre håndhygiejne både før og efter brug af handsker. Handsker er beregnet til engangsbrug og må hverken vaskes eller desinficeres. De skal skiftes mellem forskellige procedurer og ved forurening. Yderligere instruktioner for håndhygiejne kan findes på relevante websites.

Serveringsforklæder

Når man arbejder i afdelingskøkkener eller står for udportionering af mad, er det nødvendigt at bære et plastforklæde.

Af- og påtagning af værnemidler

Påtagning af værnemidler sker i denne rækkefølge: Et plastforklæde eller engangsovertrækskittel dækker kroppen fra hals til knæ og ud til håndleddene, og lukkes på ryggen. Kirurgisk maske eller mundbind fastgøres på hovedet og halsen. Briller eller visir tilpasses over ansigtet. Handsker trækkes ud over ærmerne.

Aftagning af værnemidler sker i denne rækkefølge: Handsker fjernes først, 

idet man undgår at røre ydersiden. Herefter fjernes plastforklædet eller kitlen, og briller eller visir tages af. Hvis visiret er til flergangsbrug, rengøres det med vand og sæbe eller rengøringsserviet, aftørres med ethanolbaseret alkohol og efterfølges af håndhygiejne. Til sidst fjernes masken, hvor man undgår at berøre ydersiden, og håndhygiejne udføres.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Værnemidler

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Personlige værnemidler er sikkerhedsudstyr designet til at beskytte individer under arbejde med potentielle risici. De omfatter udstyr som sikkerhedsbriller, hjelme, handsker, beskyttende kitler og åndedrætsværn, og er afgørende for at sikre brugerens sikkerhed.

Personlige værnemidler på arbejdspladsen skal tilbyde passende beskyttelse for specifikke situationer, være korrekt tilpasset og ikke forårsage unødvendig gene. For eksempel skal et åndedrætsværn sidde tæt og korrekt for optimal beskyttelse. Desuden bør værnemidler være skræddersyet til den specifikke opgave, de anvendes til.

Det er essentielt at have en detaljeret brugsanvisning for personlige værnemidler for at sikre, at brugerne forstår, hvordan de korrekt anvender, opbevarer og vedligeholder dem. Dette bidrager til værnemidlernes holdbarhed og effektivitet og sikrer optimal beskyttelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: