Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udbytte fra ApS

Udbytte er en attraktiv fordel ved at eje anparter i et anpartsselskab (ApS) i Danmark. Udbytte repræsenterer en del af det overskud, som selskabet har generet og beslutter sig for at dele med sine anpartshavere. Det fungerer både som måde for anpartshaverne at tjene penge på og en indikator for virksomhedens finansielle sundhed. Men hvordan afgøres det, hvilke anpartshavere der modtager udbytte, og hvordan udbetales det? Læs med nedenfor for at få indblik i udbyttereglerne for ApS.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er udbytte

Udbytte er, når et selskab giver en del af sit overskud tilbage til ejerne. Det repræsenterer således den del af selskabets overskud, der returneres til anpartshaverne. Udbetalingen af udbytte afhænger af flere faktorer, herunder selskabets finansielle resultater og dets aktuelle og fremtidige likviditetsbehov.

Når et selskab beslutter at udbetale udbytte, sker dette proportionalt med den enkelte anpartshavers ejerandel. Eksempelvis vil en anpartshaver med en 10% ejerandel i et selskab, der udbetaler et samlet udbytte på 100.000 kr., modtage 10.000 kr. Dette system sikrer, at fordelingen af overskud sker retfærdigt og afspejler den enkelte investors bidrag til selskabet.

Krav til udbetaling af udbytte

For at udbetale udbytte fra et anpartsselskab, er der en række betingelser, der skal være opfyldt. 

De generelle betingelser for udbetaling af udbytte inkluderer:

  1. Selskabets ledelse skal evaluere virksomhedens overskud og træffe beslutning om udbytteudlodning baseret på det senest godkendte årsregnskab og oplysningsskema. Uden overskud er der ingen mulighed for udbytteudbetaling.
  2. Der skal være tilstrækkelige midler i selskabet til at udbetale udbyttet uden at det påvirker kreditorerne negativt.
  3. Enhver beslutning om udbytteudbetaling skal godkendes af selskabets centrale ledelsesorgan, enten direktionen eller bestyrelsen.
  4. Eventuelle underskud fra tidligere regnskabsår skal dækkes, før udbytte kan udbetales.
  5. Selskabet skal indberette oplysninger om udbyttet og udbytteskatten.

Det er vigtigt at understrege, at beslutninger om udbytte og udbytteskat afhænger af selskabets specifikke  situation og bør revideres af en revisor eller advokat. 

Udbytteudbetaling skal altid være i overensstemmelse med selskabets regnskabsår og årsregnskab.

Få styr på årsregnskab og udbytte.

Kontakt os for professionel hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forskellige former for udbytte

Udbetaling af udbytte kan ske på følgende måder:

  • Udbetaling af ordinært udbytte baseret på den nyest godkendte årsrapport.
  • Udbetaling af ekstraordinært udbytte, der tager udgangspunkt i den seneste årsrapport.

Ordinær udbytte

Udlodning af ordinært udbytte er den mest almindelige form for udbyttebetaling. Denne type udbytte bliver besluttet af selskabets centrale ledelsesorgan under den ordinære generalforsamling, samtidig med at ejerne godkender årsregnskabet. Udbyttet udbetales til selskabets ejere proportionalt, i overensstemmelse med deres respektive ejerandele. 

Ekstraordinær udbytte

Mens det ordinære udbytte typisk udloddes i forbindelse med den årlige generalforsamling, træffes beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte under en ekstraordinær generalforsamling. Således refererer det ekstraordinære udbytte til de udbetalinger, der finder sted på ethvert andet tidspunkt end ved den ordinære generalforsamling.

Løn eller udbytte?

Når en virksomhedsejer er direkte involveret i den daglige ledelse af virksomheden, eksempelvis i rollen som direktør, er det almindeligt at denne person modtager en løn for sit arbejde. Dette kan efter omstændighederne overflødiggøre behovet for at udbetale udbytte. Dog er det ikke noget krav, at direktører eller ejere, der deltager aktivt i driften i øvrigt, skal modtage løn. I situationer, hvor en ejer ikke deltager aktivt i den daglige drift eller modtager løn, kan udbytte anvendes som en alternativ metode til at udbetale penge fra virksomheden til ejeren.

Beskatning

Når du modtager udbytte, skal du betale udbytteskat. Udbytteskat er en skat, der pålægges anpartsejere, når de modtager udbytte fra et selskab.

Beskatning af udbytte fra ApS i Danmark kan frembringe skattemæssige fordele sammenlignet med udbetaling af løn, særligt for aktive ejere, der er direkte involveret i virksomhedens drift. Det er vigtigt at bemærke, at udbetaling af udbytte ikke er underlagt de samme krav som løn. Dermed kan udbytte, under de rette omstændigheder, fungere som et skatteeffektivt alternativ eller supplement til løn. 

Når du privat modtager udbytte, skal der betales udbytteskat. For det første udbytte op til 61.000 kr., som du modtager i løbet af et kalenderår, er skattesatsen på 27% (2024-tal). Hvis du er gift, og din ægtefælle ikke har indtægter fra aktier, er det muligt at drage fordel af ægtefællens uudnyttede grundbeløb. Dette betyder, at du kan nyde godt af den lavere skattesats på 27% for et samlet udbytte op til 122.000 kr. (2 x 61.000 kr.). For beløb, der overstiger henholdsvis 61.000 kr. og 122.000 kr., anvendes en højere skattesats på 42% (2024-tal).

Ejer du et anpartsselskab og vil du optimere dit udbytte af overskuddet?

Så tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende samtale om dine muligheder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om udbytte fra ApS

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Udbytte er det overskud, et anpartsselskab vælger at dele med sine ejere eller anpartshavere. Det er en direkte fordel ved at eje anparter i selskabet.

Udbyttet fastsættes baseret på selskabets finansielle resultater og godkendes ved generalforsamlingen. Det udbetales proportionalt til ejernes andele i selskabet.

Ordinært udbytte udloddes regelmæssigt efter den årlige generalforsamling og er baseret på det senest godkendte årsregnskab. Ekstraordinært udbytte kan udloddes på ethvert tidspunkt, typisk ved ekstraordinære omstændigheder, og kræver en ekstraordinær generalforsamling.

I 2024 ligger skattesatserne for udbytte på 27% og 42%. Modtager du et udbytte på op til 61.000 kr., pålægges dette en skat på 27%. For udbyttebeløb, der overstiger denne grænse, gælder en højere skattesats på 42%.

Fra et skattemæssigt perspektiv er det generelt mindre fordelagtigt at modtage lønudbetalinger, der er høje nok til at blive beskattet med topskat. I sådanne tilfælde vil det ofte være mere fordelagtigt at modtage yderligere udbytte. Dog kan visse aftaler om ejerskab og løn medføre, at det ikke er muligt at undgå lønudbetalinger, der er underlagt topskat.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: