Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Told

Told er en økonomisk byrde pålagt af staten, når varer eller tjenester bringes ind fra et ikke-EU-land. Uanset om man er en virksomhed eller en enkeltperson, skal denne afgift betales ved erhvervelser fra lande uden for EU.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Told - Hvad indebærer det?

Told er en økonomisk forpligtelse pålagt af staten, når produkter eller tjenester bringes ind fra et land uden for EU’s grænser. Dette gælder for både erhvervslivet og den almindelige borger ved indkøb uden for EU.

Når du anskaffer en genstand fra et ikke-EU-land, bliver du nødt til at betale told, hvis den samlede værdi af forsendelsen, inklusive leveringsomkostninger, er mere end 1150 kr. Den specifikke toldsats bestemmes af den pågældende produktkategori.

Hvornår er told relevant?

Told skal afregnes for alle indkøb foretaget uden for EU, hvis værdien overstiger 1150 kr., dette inkluderer også fragtomkostninger. Uafhængigt af varens pris, er der en forpligtelse til at betale både moms og et gebyr til transportøren. Tidligere var der en minimumsgrænse på 80 kr., men i henhold til de opdaterede momsregler, der trådte i kraft den 1. juli 2021, er moms nu påkrævet uanset produktets pris.

Toldbestemmelser for online køb fra ikke-EU lande

Hvis en vares pris ligger mellem 0-1150 kr., vil der skulle afregnes moms og transportørgebyr. For varer med en værdi over 1150 kr. kommer der både moms, transportørgebyr og told oveni. Det typiske gebyr, som transportvirksomheder som PostNord eller GLS pålægger, for at indberette varen til Toldstyrelsen, svinger mellem 150-250 kr.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Toldbestemmelser for direkte køb i lande uden for EU

For varer købt personligt i ikke-EU lande, er reglerne lidt forskellige. Når du vender tilbage til Danmark via fly eller skib, er beløbsgrænsen sat til 3.250 kr. Men rejser du med andre transportmidler, er grænsen nedsat til 2.250 kr.

Hvordan beregnes told?

Der opereres med to primære metoder til at beregne told. Den første metode, styktold, fastlægger et specifikt beløb for den importerede vare. Den anden metode, værditold, beregner tolden som en procentdel af varens pris. Uanset hvilken metode der benyttes, er det vigtigt at huske, at der også vil blive tilføjet moms og transportørgebyr.

Toldsatsen fastlægges typisk baseret på varens type. Dette betyder, at tolden kan varierere afhængigt af, om du importerer beklædning eller elektroniske produkter. Hver varetype har sin egen unikke kode og tilknyttede toldsats. Du kan finde en brugervenlig Toldberegner for privatforbrugere på SKATs officielle website.

Hvem er forpligtet til at afregne told?

Såvel enkeltpersoner som forretninger skal afregne told ved import af varer fra ikke-EU lande. For virksomheder er det nødvendigt at være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som en autoriseret importør for at kunne indføre varer. Det er ikke tilstrækkeligt blot at være registreret for moms, hvis man ønsker at bringe varer ind fra lande uden for EU.

Hvorfor er der behov for at betale told?

Told tjener flere formål. For det første kan det styrke den indenlandske produktion ved at gøre den mere konkurrencedygtig sammenlignet med udenlandske varer. For det andet bidrager det til statskassen og øger dermed de offentlige indtægter. Told kan også fungere som et værktøj i international politik, der giver mulighed for at forme handelsforhold.

Med etableringen af EU’s toldunion blev der truffet en beslutning om at eliminere tolden inden for unionens medlemslande. Dette blev gjort for at lette handelen og fjerne eventuelle handelshindringer. Foruden dette er der fastsat ensartede ydre toldsatser for at beskytte både EU’s økonomiske interesser og forbrugerne mod potentielt skadelige eller ulovlige produkter.

Er det muligt at slippe for at betale told?

Køber du en vare indenfor EU’s grænser, vil du ikke støde på told, moms eller transportørgebyrer. Handler du med lande uden for EU, og ligger købet under 1150 kr., slipper du for told, men moms og transportørgebyret er stadig aktuelt.

For varer købt fra leverandører uden for EU, med en pris der overskrider 1150 kr., findes der enkelte situationer, hvor du kan ansøge om refusion af betalt told og moms. Dette kan være tilfældet, hvis den leverede vare ikke matcher det, du har bestilt, hvis du modtager en antik genstand over 100 år gammel, eller hvis du efterlader personlige genstande på en ferie og får dem sendt hjem til dig.

Er det muligt at få refunderet told ved varens returnering?

Når du returnerer en vare, som du oprindeligt har købt fra et ikke-EU-land, har du mulighed for at ansøge om at få told og moms refunderet. Ansøgningen om refundering kan foretages via SKATs officielle hjemmeside. Det vil være en hjælp, hvis du har de nødvendige dokumenter tilgængelige i digital form.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forstå de essentielle toldregler

At være godt informeret om de relevante toldsatser for specifikke varer kan føre til betydelige økonomiske fordele. Det er ligeledes afgørende at forstå, hvordan man undgår dobbeltbeskatning ved først at importere en vare fra et ikke-EU-land for efterfølgende at eksportere den til et andet land uden for EU.

Desuden er det væsentligt at kende til ansvarsfordelingen, hvis en vare forsvinder eller tager skade under transport. For dybdegående information om told og relaterede regler anbefaler vi et besøg på SKATs officielle hjemmeside.

Selvom din forretning er momsregistreret, kræves der yderligere, at du er registreret som importør ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis du ønsker at importere varer fra lande uden for EU.

Hvad er en toldunion?

En toldunion repræsenterer en sammenslutning af flere lande, der har besluttet at vedtage en ensartet toldstrategi. Dette betyder i praksis, at handel med varer bliver simplificeret for borgerne i disse lande, når de handler internt inden for unionens grænser, hvilket kan booste handelsaktiviteten.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Told

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

*Told er en afgift sat af staten for varer importeret fra lande uden for EU. Du skal betale told, hvis varens samlede værdi, inklusiv fragt, overstiger 1150 kr. Toldsatsen afhænger af varens kategori.

Told pålægges, hvis indkøbets værdi (inklusive fragt) fra et ikke-EU-land overstiger 1150 kr. Uanset pris skal moms og transportørgebyr også betales.

Både private og virksomheder skal betale told. Virksomheder skal desuden være registreret som autoriseret importør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, udover blot at være momsregistreret.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: