Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tidsregistrering

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er tidsregistrering?

Timeregistrering er en nødvendig metode i erhvervslivet, der bruges til nøjagtigt at overvåge, hvor lang tid medarbejdere bruger på forskellige opgaver. Forestil dig en situation, hvor du har tildelt 8 timer til en specifik opgave og informeret din kunde om en pris baseret herpå. I denne kontekst spiller timeregistrering en afgørende rolle. Denne funktion er ofte integreret i moderne ordrestyringsprogrammer. For effektivt at håndtere dette kræver det, at alle involverede medarbejdere nøje registrerer den tid, de bruger på opgaven. Dette giver mulighed for at evaluere, om projektet er fuldført inden for den angivne tidsramme. Der findes adskillige metoder og systemer til timeregistrering, lige fra traditionelle manuelle tilgange til avancerede digitale løsninger.

Funktioner i timeregistreringssystemer

Tidligere tiders manuelle timesedler er nu erstattet af digitale timeregistreringssystemer, som integrerer flere projektledelsesfunktioner. Disse funktioner omfatter tildeling af arbejdstimer til specifikke opgaver, sporing af faktiske forbrugte timer, øremærkning af opgaver til individuelle medarbejdere, og opfølgning på projektets fremgang, herunder eventuel tomgangstid.

Integration med øvrige IT-systemer

Timeregistreringssystemer findes i mange former, herunder både som selvstændige (“stand-alone”) løsninger og som integrerede dele af større ERP-systemer (Enterprise Resource Planning). For at opnå maksimal effektivitet, kan disse systemer med fordel integreres med regnskabssystemer via apps. Dette tillader revisorer og bogholderier at bogføre og fakturere mere effektivt og præcist.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Online og offline timeregistreringssystemer

Timeregistreringsteknologier tilbyder både on-premise og cloud-baserede løsninger:

 • On-premise timeregistreringssystemer begrænser adgangen til brugere, som fysisk befinder sig inden for virksomhedens geografiske område og er forbundet til det interne netværk.
 • Cloud-baserede timeregistreringssystemer, derimod, lagrer alle data på en server med internetforbindelse, hvilket gør det muligt for brugere at tilgå systemet uanset deres geografiske placering. Disse systemer er ofte responsive, hvilket betyder, at de kan tilgås fra smartphones og andre mobile enheder, hvilket tilføjer et lag af fleksibilitet og mobilitet til timeregistrering.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

9 Fordele ved timeregistrering

 1. Forbedret effektivitet: Ved at starte et ur for at timeregistrere, skærpes opmærksomheden omkring arbejdet, særligt når man ved, at ens indsats bidrager direkte til kundetilfredshed. Dette gælder både for selvstændige og for virksomheder med flere medarbejdere. En fokuseret indsats sikrer, at hver eneste time bruges produktivt for at levere kvalitetsprodukter og -services.
 1. Nøjagtig fakturering: Med et effektivt timeregistreringssystem kan man fakturere præcist for de timer, der rent faktisk er arbejdet, i stedet for at stole på skøn eller mavefornemmelser. Avancerede systemer kan endda automatisk generere og sende fakturaer baseret på registrerede arbejdstimer.
 1. Præcis rapportering: En solid rutine for timeregistrering muliggør nøjagtige rapporter, både for intern brug til at spore projektstatus og til ekstern brug for at dokumentere over for kunder, hvordan tiden er blevet anvendt på et projekt.
 1. Forbedret indsigt og overblik: Timeregistrering giver et klart billede af, hvor og hvordan arbejdstimerne bruges, hvilket hjælper med at vurdere, om ressourcerne skal omfordeles til andre opgaver eller projekter. Denne form for overblik er en af de mange fordele ved tidsregistrering.
 1. Effektiv planlægning: Med detaljerede rapporter og klar indsigt i tidsforbruget bliver det lettere at planlægge fremadrettet, evaluere og eventuelt omfordele tiden til forskellige projekter.
 1. Identifikation af tidsrøvere: Gennem mønstergenkendelse i timeregistreringen kan medarbejdere identificere og adressere tidsrøvere i deres daglige arbejde, hvilket fører til en mere effektiv arbejdsdag.
 1. Overholdelse af regler og aftaler: Timeregistrering sikrer overblik over den faktiske arbejdstid og hjælper med at sikre, at arbejdstidsregler og overenskomster overholdes.
 1. Øget profitabilitet: En omfattende og konsekvent anvendelse af tidsregistrering giver klarhed over, hvordan personaleressourcer anvendes, og dermed indsigt i, hvordan lønomkostninger konverteres til produktivitet. Det giver også en bedre forståelse af de enkelte projekters økonomi og kan indikere, om der er behov for at omfordele ressourcer.
 2. Timeregistreringens fordele er betinget af en stærk tidsregistreringskultur i virksomheden, hvor god ledelse spiller en nøglerolle. Det er dog lige så vigtigt, at medarbejderne forstår værdien af timeregistrering og at systemet er brugervenligt, effektivt og fri for unødvendige komplikationer. Med den rette indstilling og et godt system kan tidsregistrering blive en øjenåbner for, hvor effektivt tid kan udnyttes.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om timeregistrering

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Timeregistrering er en proces, hvor man nøjagtigt sporer og registrerer den tid, medarbejdere bruger på forskellige arbejdsopgaver. Denne praksis er central i mange erhverv, da den sikrer, at arbejdstid anvendes effektivt og produktivt. Timeregistrering kan udføres manuelt eller via digitale systemer, og er afgørende for fakturering, rapportering og projektledelse.

Ved at bruge timeregistrering bliver medarbejdere mere bevidste om, hvordan de bruger deres arbejdstid, hvilket fører til mere fokuseret og produktivt arbejde. Denne øgede opmærksomhed sikrer, at hver time bliver udnyttet bedst muligt, hvilket forbedrer den samlede effektivitet i arbejdet.

Ja, timeregistrering spiller en nøglerolle i nøjagtig fakturering. Ved at spore den præcise tid brugt på klientopgaver, kan virksomheder sikre, at de fakturerer kunderne for den faktiske tid brugt, i stedet for skøn eller gæt. Nogle avancerede timeregistreringssystemer kan endda automatisk generere og sende fakturaer baseret på registrerede timer.

Med præcis og detaljeret timeregistrering får virksomheder et klart overblik over, hvordan tiden anvendes, hvilket letter fremtidig planlægning. Denne indsigt gør det muligt at evaluere, om tidsressourcer skal omfordeles til andre projekter eller opgaver for at opnå maksimal effektivitet.

Absolut. Timeregistrering hjælper med at sikre, at virksomheder overholder gældende arbejdstidsregler og overenskomster. Ved at have en præcis registrering af medarbejdernes arbejdstider, kan virksomheder undgå overtrædelser af lovgivningsmæssige krav og sikre retfærdige arbejdsvilkår.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: