Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Tilstandsrapport

Når en ejendom står til salg, udføres der ofte en detaljeret undersøgelse af ejendommen af en udpeget bygningskyndig. Resultatet af denne undersøgelse bliver præsenteret i en tilstandsrapport, der er en skriftlig opgørelse over potentielle skader.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en tilstandsrapport?

Når du overvejer at købe eller sælge en bolig, er en af de mest centrale dokumenter, du vil støde på, tilstandsrapporten. En tilstandsrapport er en dybdegående skriftlig vurdering, der detaljeret beskriver tilstanden på en ejendom. Denne rapport er afgørende for at forstå ejendommens fysiske stand og eventuelle eksisterende eller potentielle problemer.

Tilstandsrapporten udarbejdes typisk som en del af Huseftersynsordningen, en frivillig ordning under Sikkerhedsstyrelsen. Huseftersynsordningen er designet til at beskytte både køber og sælger under bolighandlen ved at give en klar og præcis oversigt over boligens tilstand. Dette skaber en større gennemsigtighed og kan bidrage til at undgå fremtidige konflikter omkring ejendommens stand.

Rapporten suppleres ofte med en elinstallationsrapport, der vurderer boligens elektriske installationer. Sammen giver disse rapporter et fuldstændigt overblik over boligens tekniske og strukturelle tilstand. For en potentiel køber er tilstandsrapporten en uvurderlig ressource, der giver et klart billede af, hvad de investerer i, før de forpligter sig til en købsaftale. Denne viden kan være afgørende for beslutningsprocessen og forhandlingerne om prisjusteringer eller reparationskrav.

For at sikre, at tilstandsrapporten er præcis og pålidelig, bliver den udarbejdet af en certificeret bygningssagkyndig, der gennemgår ejendommen grundigt. Detaljerne i rapporten kan også hjælpe køberen med at vurdere, om de skal tegne en ejerskifteforsikring, som kan dække skjulte fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Prisen på en tilstandsrapport kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder boligens alder og størrelse. Fra 1. januar 2016 blev det bestemt, at der ikke skulle være et øvre prisloft for, hvad en byggesagkyndig kan kræve for at udføre en tilstandsrapport. Selvom der ikke er fastsat en nedre prisgrænse, ligger omkostningerne for en tilstandsrapport normalt i intervallet mellem 4.000 og 10.000 danske kroner.

En tilstandsrapport er en essentiel del af processen ved køb og salg af fast ejendom, da den giver både køber og sælger en klar forståelse af ejendommens fysiske tilstand. Denne rapport kan være afgørende for prissætning og forhandlinger og kan hjælpe med at undgå fremtidige tvister om ejendommens stand.

Derudover er det ofte muligt at opnå rabat, hvis du vælger at købe flere relaterede rapporter samtidigt. Mange virksomheder tilbyder en pakkeløsning, hvor du kan få både en elinstallationsrapport og en energimærkerapport sammen med tilstandsrapporten til en reduceret pris. En energimærkerapport, som vurderer boligens energieffektivitet, er endvidere lovpligtig ved salg eller udlejning af boliger i Danmark, hvilket gør disse pakkeløsninger særligt attraktive.

Når du står over for at skulle investere i en tilstandsrapport, er det vigtigt at du nøje undersøger og sammenligner priser fra forskellige certificerede byggesagkyndige. Det kan være en god idé at indhente tilbud fra flere udbydere for at sikre, at du får den bedst mulige pris og den mest grundige rapport. Ved at gøre dette kan du træffe en informeret beslutning, der sikrer, at du får den nødvendige indsigt i ejendommens tilstand, som er afgørende for en vellykket handel. 

Regler for tilstandsrapporter ved bolighandel

Når du forbereder dig på at købe eller sælge en bolig, og overvejer at få udarbejdet en tilstandsrapport, er det vigtigt at være opmærksom på de gældende regler og bestemmelser, der omgiver denne proces. En tilstandsrapport er ikke blot et dokument; det er en grundlæggende del af bolighandlen, der hjælper med at klarlægge ejendommens tilstand og sikre gennemsigtighed for alle parter.

Gyldighedsperiode

Først og fremmest er det essentielt at vide, at tilstandsrapporten har en gyldighedsperiode på 6 måneder. Dette betyder, at rapportens vurderinger og konklusioner anses for at være aktuelle og pålidelige i op til et halvt år efter, den er blevet udfærdiget. Efter denne periode kan ejendommens tilstand have ændret sig, og informationen kan derfor være forældet.

Krav til byggesagkyndige

En tilstandsrapport skal være udarbejdet af en beskikket byggesagkyndig. Dette sikrer, at rapporten lever op til de faglige standarder og er udført af en person med den nødvendige ekspertise og autorisation. En beskikket byggesagkyndig gennemgår en grundig certificeringsproces og er underlagt strenge krav til sin faglige praksis, hvilket bidrager til rapportens nøjagtighed og pålidelighed.

Betalingsansvar

Det er også vigtigt at bemærke, at det er sælgeren, der betaler for tilstandsrapporten. Dette er en del af lovgivningen, der sigter mod at beskytte køberen ved at sikre, at sælgeren leverer en uafhængig vurdering af ejendommens tilstand. Ved at pålægge sælgeren dette ansvar mindskes risikoen for interessekonflikter, og køber får en mere objektiv vurdering at basere sin købsbeslutning på.

Hvor længe er en tilstandsrapport gyldig?

En tilstandsrapport spiller en central rolle i processen med at købe eller sælge en ejendom. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvor længe en sådan rapport er gyldig. En tilstandsrapport har en gyldighedsperiode på 6 måneder, som tæller fra den dag, den byggesagkyndige færdiggør og indberetter rapporten.

Denne tidsbegrænsning sikrer, at informationen i rapporten er aktuel og reflekterer ejendommens tilstand pålideligt. Boligmarkedet kan variere, og ejendomme kan undergå ændringer over tid, så det er vigtigt, at rapporten afspejler den mest nøjagtige tilstand af boligen på handelstidspunktet.

Hvis du oplever, at dit boligsalg trækker ud og tilstandsrapportens gyldighedsperiode nærmer sig udløb, er det muligt at få fornyet rapporten. En fornyelse kan typisk opnås for et mindre beløb og vil forlænge gyldigheden med yderligere 6 måneder. For at få foretaget denne fornyelse, skal du kontakte den byggesagkyndige, der oprindeligt udarbejdede tilstandsrapporten.

Hvem er kvalificeret til at lave en tilstandsrapport?

En byggesagkyndig er typisk en person med en byggeteknisk grunduddannelse, såsom en arkitekt eller bygningskonstruktør. For at blive beskikket kræver det, ud over den relevante uddannelse, at personen har opnået mindst fem års erhvervserfaring inden for de sidste ti år. Derudover skal den byggesagkyndige have gennemført et specifikt kursus i huseftersynsordningen, hvilket sikrer, at de er fuldt ud kvalificerede til at vurdere og rapportere om ejendommens tilstand på en professionel og objektiv måde.

Når en byggesagkyndig udarbejder en tilstandsrapport, følger vedkommende et detaljeret skema fra Byggestyrelsen. Under inspektionen gennemgår den byggesagkyndige ejendommen grundigt og noterer alle relevante observationer, herunder eventuelle skader eller problemer. Denne omhyggelige proces sikrer, at alle væsentlige aspekter af ejendommen er blevet evalueret, hvilket giver både sælger og køber et klart billede af, hvad de kan forvente.

Hvem finansierer tilstandsrapporten i en bolighandel?

I forbindelse med salg af fast ejendom er det sælgeren, der har ansvaret for at bestille og finansiere tilstandsrapporten. Denne praksis er standard i bolighandelsprocessen og sikrer, at potentielle købere får nødvendige og troværdige oplysninger om ejendommens tilstand, før de træffer en købsbeslutning.

Når en sælger vælger at sætte sin bolig til salg, er det derfor sælgeren, der står for at indhente tilbud fra forskellige certificerede byggesagkyndige og vælger den, der bedst matcher deres behov og budget. Dette valg er afgørende, da den byggesagkyndige skal have den rette ekspertise og erfaring til at udføre en grundig og nøjagtig vurdering af boligen.

Under besøget af den byggesagkyndige er det sædvanligvis sælgeren, der er til stede for at besvare eventuelle spørgsmål omkring boligens tilstand, historik og vedligeholdelse. Dette sikrer, at den byggesagkyndige får den mest komplette information muligt, hvilket er vigtigt for nøjagtigheden af tilstandsrapporten.

Ved at betale for tilstandsrapporten viser sælgeren også et niveau af engagement og troværdighed over for køberen ved at tilvejebringe en transparent og upartisk vurdering af ejendommen. Det kan også være med til at fremskynde salgsprocessen og øge køberens tillid til handlen, da en klar og detaljeret tilstandsrapport kan reducere usikkerhed og risiko for køberen.

Det er værd at bemærke, at selvom omkostningerne til tilstandsrapporten betales af sælgeren, er det en investering, der kan være gavnlig for både sælger og køber. Rapporten kan potentielt afdække problemer, der kunne have ført til forsinkelser eller afbrydelser i handelen, og kan hjælpe med at sikre en mere smidig og effektiv afslutning på salget.

Er en tilstandsrapport lovpligtig ved boligsalg?

En tilstandsrapport er ikke et lovkrav i forbindelse med boligsalg. Det betyder, at det er op til sælgeren at beslutte, om der skal udarbejdes en tilstandsrapport. Denne valgfrihed giver sælgere fleksibilitet, men det er vigtigt at overveje de potentielle fordele og ulemper ved at vælge enten at få lavet en rapport eller undlade den.

Selvom det ikke er et juridisk krav, kan en tilstandsrapport være en værdifuld ressource i handelsprocessen. For sælgeren kan rapporten fremme en gennemsigtig og retfærdig handel ved at oplyse køberen om ejendommens tilstand. Dette kan mindske risikoen for efterfølgende klager og tvister, som kan opstå, hvis der efter salget opdages skjulte skader eller problemer.

For købere kan tilstandsrapporten give vigtige informationer, der kan påvirke beslutningen om køb, forhandlede vilkår, og den endelige købspris. Rapporten kan også være afgørende for muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring, hvilket mange købere vælger for yderligere beskyttelse mod uventede reparationsomkostninger efter købet.

I mange tilfælde vælger sælgere alligevel at få udarbejdet en tilstandsrapport for at styrke køberens tillid og for at fremstå som en ansvarlig sælger. Det er især tilfældet i et konkurrencepræget boligmarked, hvor transparent kommunikation og dokumentation kan gøre en ejendom mere attraktiv for potentielle købere.

Skal du have styr på din tilstandsrapport i forhold til køb eller salg af bolig og ønsker at sætte dit fokus der. Så lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig med din eller din virksomheds regnskab eller bogføring imens. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab. 

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt os i dag, for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kan man sælge sit hus uden en tilstandsrapport?

Det er teknisk muligt at sælge et hus uden en tilstandsrapport. Selvom det ikke er et juridisk krav at have en tilstandsrapport, når man sælger en bolig, er der dog visse aspekter, man bør overveje, før man beslutter sig for at springe denne del over.

En vigtig overvejelse er, at en tilstandsrapport sammen med en elinstallationsrapport er nødvendig for at tegne en ejerskifteforsikring. Dette kan være afgørende for mange købere, der ønsker sikkerhed mod uforudsete udgifter relateret til skjulte skader efter købet. Uden disse rapporter vil køberen stå uden denne forsikringsdækning, hvilket kan påvirke deres beslutning om at gennemføre købet eller forhandle prisen.

Hvis du overvejer at sælge dit hus, kan det være en fordel at rådføre sig med en boligrådgiver. En sådan specialist kan tilbyde værdifuld rådgivning om de juridiske aspekter ved boligsalg, herunder betydningen af at have opdaterede tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. Boligrådgiveren kan hjælpe dig med at forstå, hvordan disse dokumenter kan påvirke salgsprocessen og køberens interesse.

Desuden kan du overveje muligheden for selvsalg, hvor du selv står for at markedsføre og sælge din bolig. Selvsalg kan være en økonomisk attraktiv løsning, da det eliminerer behovet for at betale ejendomsmæglerens salær. Dette kan spare dig for en betydelig sum penge. Dog kræver selvsalg, at du er forberedt på at håndtere alle aspekter af salgsprocessen, herunder markedsføring, fremvisninger, forhandling og afslutning af salget.

Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er en vigtig del af Huseftersynsordningen og fokuserer udelukkende på en boligs elinstallationer. Denne rapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatør, som gennemfører et grundigt eleftersyn af din bolig. Formålet med rapporten er at sikre, at alle synlige elinstallationer ikke blot er funktionsdygtige, men også overholder gældende lovkrav.

Eleftersynet omfatter en detaljeret inspektion af boligens elektriske systemer, herunder sikringspaneler, stik, ledninger og andre relaterede komponenter. Den autoriserede elinstallatør vil identificere eventuelle fejl eller mangler, som kan indebære sikkerhedsrisici eller kræve øjeblikkelig reparation for at opfylde de elektriske standarder.

Investering i en elinstallationsrapport er særligt værdifuld, da den giver en dybdegående forståelse af ejendommens elektriske sundhed. Dette er afgørende ikke kun for ejendommens sikkerhed men også for at forbedre boligens salgsværdi og tiltrække ansvarlige købere. Rapporten er også central i forbindelse med ejerskifteforsikringen, da den kan være med til at frasige sælgerens ansvar for skjulte fejl og mangler i elinstallationerne, der ikke er identificeret under eleftersynet.

For sælgere kan tilstedeværelsen af en opdateret elinstallationsrapport sammen med tilstandsrapporten være afgørende. Disse rapporter tilbyder en omfattende beskyttelse mod fremtidige krav og sikrer, at køberen er fuldt informeret om ejendommens tilstand. Dette kan føre til en mere smidig handelsproces og mindsker risikoen for tvister efter salget.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der tilbyder væsentlig beskyttelse for både køber og sælger i forbindelse med bolighandel. Denne forsikring dækker skjulte fejl og mangler ved ejendommen, som ikke er blevet opdaget ved handlen eller i tilstandsrapporten.

For sælgeren betyder det, at ved at tegne en ejerskifteforsikring, kan sælger frasige sig ansvaret for skjulte fejl og mangler, der måtte opdages efter salget. Det betyder, at sælger ikke længere hæfter for eventuelle skjulte problemer, hvilket kan give en stor tryghed og beskyttelse mod fremtidige krav fra køberens side.

For køberen tilbyder ejerskifteforsikringen en beskyttelse mod uventede udgifter relateret til skjulte fejl og mangler, som først bliver opdaget efter, at boligen er overtaget. Dette kan omfatte alt fra større strukturelle problemer til fejl i elinstallationer eller VVS, som ikke var synlige ved de indledende gennemgange eller som blev overset i tilstandsrapporten.

Det er vigtigt at bemærke, at muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring ofte afhænger af, at der foreligger en aktuel og gyldig tilstandsrapport. Hvis sælger vælger ikke at få udarbejdet en sådan rapport, forbliver ansvaret for skjulte fejl og mangler hos sælgeren i op til 10 år efter salget. Dette kan potentielt indebære en betydelig finansiel risiko og ansvar for sælger.

Ejerskifteforsikringen kan være en afgørende faktor for en tryg bolighandel og kan bidrage til at opretholde gode relationer mellem køber og sælger, efter handlen er afsluttet. Forsikringen sikrer, at eventuelle skjulte problemer, der måtte opstå, håndteres professionelt og økonomisk, uden at skabe konflikt mellem parterne. 

Skal der laves tilstandsrapporter på ejerlejligheder?

Det er ikke et lovmæssigt krav at udarbejde tilstandsrapporter på ejerlejligheder, og det er faktisk også relativt sjældent, at det bliver gjort. Dette skyldes primært, at en tilstandsrapport på en ejerlejlighed ville kræve en tilsvarende vurdering af hele ejendommen og ikke kun den enkelte lejlighed. En sådan omfattende gennemgang kan blive både tidskrævende og kostbar.

I praksis betyder det, at hvis man ønsker en tilstandsrapport på en ejerlejlighed, skal man overveje den logistiske og økonomiske udfordring ved at skulle inspicere alle ejendommens lejligheder. Dette kan være urealistisk i mange ejendomme, især i større boligkomplekser.

Det er også værd at bemærke, at tilstandsrapporter ikke udarbejdes for andelsboliger. Da en andelsbolig involverer en andel af en ejendom snarere end et enkeltstående hus, ville en tilstandsrapport for en andelsbolig kræve en gennemgang af hele bygningen. Omkostningerne herfor kunne blive betydelige og ikke nødvendigvis retfærdiggøre den værdi, rapporten ville tilføre andelshaverne.

Selvom tilstandsrapporter ikke er almindelige for ejerlejligheder og andelsboliger, kan de stadig være relevante for alle former for ejerboliger, herunder sommerhuse, ideelle anparter, og landbrugsejendomme. For disse typer ejendomme kan tilstandsrapporter give vigtige informationer om ejendommens tilstand og potentielle problemer, som købere og sælgere bør være opmærksomme på før en handel.

Tilstandsrapport for sommerhuse

Når du står over for at købe eller sælge et sommerhus, er en tilstandsrapport en afgørende faktor, der kan påvirke både salgsprocessen og købsbeslutningen. For sælgere tilbyder tilstandsrapporten en mulighed for at frasige sig ansvaret for skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Dette er især vigtigt, da det kan beskytte sælgeren mod eventuelle fremtidige krav fra køberen.

For dig som potentiel køber giver en tilstandsrapport uvurderlig indsigt i sommerhusets fysiske tilstand. Dette er essentielt, da det kan hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning om dit køb, og sikrer, at du er fuldt opmærksom på ejendommens tilstand før du forpligter dig. At have detaljeret information om tilstanden kan også være en stærk forhandlingsposition, der kan lede til en justering af købsprisen baseret på eventuelle nødvendige reparationer eller opgraderinger.

Ligesom ved køb af helårsboliger, er det klogt at involvere en boligadvokat, når du køber et sommerhus. En boligadvokat kan yde vigtig juridisk bistand og vejledning i forbindelse med fortolkningen af tilstandsrapporten samt andre juridiske dokumenter som købsaftaler. Denne ekspertise er uvurderlig, da den kan hjælpe med at sikre, at alle juridiske aspekter af handlen er korrekt håndteret, hvilket giver yderligere sikkerhed for både køber og sælger.

Det er også værd at bemærke, at en tilstandsrapport kan være særligt vigtig for sommerhuse, da de ofte står tomme i længere perioder og kan være mere udsatte for skader fra vejr og vind end helårsboliger. Dette gør det endnu vigtigere at få en klar forståelse af ejendommens tilstand og potentielle vedligeholdelsesbehov.

Hvad skal en tilstandsrapport indeholde?

Rapporten er designet til at identificere og dokumentere alle synlige skader eller tegn på potentielle skader, som kan have betydning for ejendommens værdi og fremtidige vedligeholdelsesbehov. Her er nogle af de nøgleelementer, som en tilstandsrapport typisk vil omfatte:

Revner: Dette inkluderer revner i bærende konstruktionsdele, som kan indikere strukturelle problemer. Revner kan være tegn på sætningsskader eller andre underliggende problemer med ejendommens fundament eller konstruktion.

Ødelæggelser: Eksempler herpå kunne være skader på gulve, såsom et hærdet gulv, der kan påvirke både æstetikken og funktionaliteten af boligens indre.

Brud eller defekter: Dette dækker over alt fra overfladerust på VVS-installationer til revnede gulvklinker. Disse typer skader er væsentlige at dokumentere, da de kan påvirke boligens sikkerhed og komfort.

Svækkelser: Rapporten skal angive svækkelser såsom råd i trækonstruktioner, herunder tagkonstruktionen, som kan kompromittere ejendommens integritet og kræve omfattende reparationer.

Deformeringer: Hvis en trækonstruktion, eksempelvis i taget, er blevet vredet eller deform, er dette et vigtigt tegn på, at der kan være alvorlige problemer med boligens stabilitet.

Lækager: Utætheder, særligt i tagflader, skal nævnes, da de kan føre til yderligere skader som skimmel og råd, hvilket hurtigt kan forværre skadens omfang.

En tilstandsrapport skal ikke kun dokumentere de nuværende problemer, men også give en indikation af potentielle omkostninger til reparationer. Dette kan hjælpe både køber og sælger med at forstå de finansielle implikationer af de identificerede skader og kan spille en central rolle i forhandlingerne om salgsprisen.

Det er også værd at nævne, at tilstandsrapporten udføres af en certificeret byggesagkyndig, der har den nødvendige ekspertise og viden til at vurdere ejendommens tilstand korrekt. Denne ekspertise sikrer, at alle relevante skader og defekter bliver identificeret og korrekt rapporteret, hvilket giver både køber og sælger et solidt grundlag for handlen.

Der er mange ting at holde styr på i en tilstandsrapport, så lad os hjælpe dig med dit regnskab eller bogføring imens du får styr på dette. I Stadsrevisionen har vi +23 revisorer, bogholdere og rådgivere, og vores revisorer har +8 års erfaring og vil meget gerne hjælpe dig.

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab eller bogføring?

Kontakt os i dag for hjælp med tilfredshedsgaranti.

Karaktersystemet i tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter spiller en central rolle i bolighandelsprocessen, idet de giver en objektiv vurdering af en ejendoms tilstand. For at gøre denne vurdering mere forståelig og håndgribelig anvender den byggesagkyndige et karaktersystem, som klassificerer skader og fejl efter deres alvorlighedsgrad.

Tidligere blev skader klassificeret under kategorierne K0, K1, K2, K3 og UN, hvor K0 indikerede ingen skader, og K3 indikerede alvorlige skader. UN blev brugt til at markere situationer, hvor der var usikkerhed om skadens omfang. I 2021 gennemgik dette system en ændring for at øge forståelsen og gøre det lettere for boligkøbere at få et klart overblik over ejendommens tilstand. De traditionelle kategorier blev erstattet med mere intuitive symboler.

Disse nye symboler er designet til at være lette at forstå og giver et direkte visuelt overblik over ejendommens problemer. Hvert symbol repræsenterer et specifikt problemområde og dets alvorlighedsgrad, hvilket gør det hurtigt for købere og sælgere at identificere potentielle bekymringer og deres sandsynlige indvirkning på ejendommen.

Formålet med karaktersystemet

Formålet med dette karaktersystem er at standardisere vurderingen af boligens tilstand og sikre, at alle parter har en fælles forståelse af, hvad rapporten indikerer. Dette er især vigtigt i forhandlingssituationer, hvor købere og sælgere kan referere til de samme data for at drøfte værdien af ejendommen og eventuelle nødvendige reparationer eller prisjusteringer.

Fordelene ved det opdaterede system

Det opdaterede karaktersystem med symboler tilbyder flere fordele:

  • Øget tilgængelighed: Symbolerne er lettere at forstå for personer uden teknisk baggrund, hvilket gør rapporterne mere tilgængelige for almindelige boligkøbere.
  • Hurtigere beslutningsproces: Det visuelle format gør det hurtigere for alle parter at vurdere og reagere på rapportens fund.
  • Reduceret risiko for misforståelser: En klar og ensartet præsentation af data minimerer risikoen for fejlfortolkninger og misforståelser under bolighandlen.

Samlet set gør tilstandsrapportens karaktersystem det nemmere for både købere og sælgere at navigere i købs- og salgsprocessen ved at tilbyde en klar og letforståelig vurdering af ejendommens aktuelle tilstand. Dette bidrager til en mere transparent og effektiv handel, hvor begge parter har en bedre forståelse af eventuelle problemer og deres potentielle indvirkning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Tilstandsrapport

Formålet med en tilstandsrapport er at give en dybdegående, skriftlig vurdering af en ejendoms tilstand, hvilket er afgørende for at forstå ejendommens fysiske stand og eventuelle problemer. Rapporten er designet til at skabe gennemsigtighed og beskytte både køber og sælger under bolighandlen ved at afsløre potentielle skader og problemer, der kan påvirke ejendommens værdi og fremtidige vedligeholdelsesbehov.

Nej, det er ikke lovpligtigt at lave en tilstandsrapport ved salg af bolig. Det er op til sælgeren at beslutte, om der skal udarbejdes en tilstandsrapport. Selvom det ikke er et juridisk krav, kan en tilstandsrapport være en værdifuld ressource i handelsprocessen.

Ja, man kan teknisk set købe et hus uden en tilstandsrapport. Dog skal det bemærkes, at en tilstandsrapport sammen med en elinstallationsrapport ofte er nødvendig for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Købere kan stå uden denne forsikringsdækning, hvis der ikke foreligger en tilstandsrapport, hvilket kan påvirke beslutningen om købet.

Det er sælgeren, der betaler for tilstandsrapporten. Dette er en del af lovgivningen, der sikrer, at sælgeren leverer en uafhængig vurdering af ejendommens tilstand, hvilket beskytter køberen og sikrer, at købsbeslutningen baseres på pålidelige og objektive oplysninger.

Prisen på en tilstandsrapport kan variere betydeligt, men typisk ligger omkostningerne mellem 4.000 og 10.000 danske kroner. Prisen afhænger af flere faktorer, herunder boligens alder og størrelse. Der er ikke fastsat et øvre prisloft for, hvad en byggesagkyndig kan kræve for at udføre en tilstandsrapport siden 1. januar 2016.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: