Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Stress: En Stigende Udfordring I Vores Hverdag

Selvom mange ofte taler om stress, er det vigtigt at forstå, at stress ikke direkte er en sygdom, men derimod en belastningsreaktion. Denne reaktion kan blive en risikofaktor for adskillige sygdomme. Især langvarig stress – som kan vare fra uger til måneder og forårsager en vedvarende følelse af anspændthed og ulyst – øger risikoen for sundhedsproblemer som forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og depression. Men det er ikke kun vores fysiske helbred, der lider; vores generelle velbefindende og livskvalitet kan også forringes markant på grund af stress. Der er en markant forskel mellem kort- og langvarig stress. Kortvarig stress ses typisk i pressede øjeblikke og fungerer som en mekanisme, der får os til at handle hurtigt og effektivt. Når stressbelastningen ophører, kan kroppen komme tilbage til sin normale tilstand. Men ved langvarig stress, hvor stressfaktorerne vedvarer, får kroppen ikke mulighed for at genoprette sig ordentligt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af stress: Hvad er det?

Selvom mange ofte taler om stress, er det vigtigt at forstå, at stress ikke direkte er en sygdom, men derimod en belastningsreaktion. Denne reaktion kan blive en risikofaktor for adskillige sygdomme. Især langvarig stress – som kan vare fra uger til måneder og forårsager en vedvarende følelse af anspændthed og ulyst – øger risikoen for sundhedsproblemer som forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og depression. Men det er ikke kun vores fysiske helbred, der lider; vores generelle velbefindende og livskvalitet kan også forringes markant på grund af stress.

Der er en markant forskel mellem kort- og langvarig stress. Kortvarig stress ses typisk i pressede øjeblikke og fungerer som en mekanisme, der får os til at handle hurtigt og effektivt. Når stressbelastningen ophører, kan kroppen komme tilbage til sin normale tilstand. Men ved langvarig stress, hvor stressfaktorerne vedvarer, får kroppen ikke mulighed for at genoprette sig ordentligt.

Læs nedenfor, hvad litteraturen siger om stress: 

 • Stressorer: Det er faktorer i vores omgivelser, der påvirker os.
 • Oplevet stress: Dette dækker over, hvordan individet interagerer med og oplever disse omgivelser.
 • Stressreaktion: Dette refererer til, hvordan en person fysisk, mentalt og adfærdsmæssigt reagerer på disse belastninger.

Det er essentielt at forstå, at ingen af disse opfattelser står alene. De er tæt forbundne og påvirker hinanden. Stressoplevelsen kan variere betydeligt fra individ til individ. Denne variation kan afhænge af personlige og miljøbestemte ressourcer, samt hvordan man vælger at tackle stress, ofte refereret til som ‘coping’.

Stress bliver et mere fremtrædende folkesundhedsproblem med betydelige konsekvenser for individer og samfundet som helhed. Dette ses især i de økonomiske byrder forårsaget af øget sygefravær på grund af stress.

Fakta om stressens omfang

Andelen af voksne danskere, der rapporterer høje niveauer af stress, er steget betydeligt: fra 21% i 2013 til 29% i 2021.

Interessant nok er kvinder generelt mere tilbøjelige til at rapportere høje stressniveauer end mænd. For eksempel, i 2021 indikerede 34% af kvinderne et højt stressniveau sammenlignet med 25% af mændene.

Ungdommen er også mere påvirket af stress. Specifikt rapporterede 52% af kvinder mellem 16-24 år og 31% af mænd i samme aldersgruppe høje stressniveauer. I kontrast her til ser vi, at kun 23% af kvinderne og 18% af mændene mellem 65-74 år oplever høje stressniveauer.

Stress viser også sin indflydelse socialt. Mens kun 23% af beskæftigede personer rapporterer høje stressniveauer, skød dette tal op til 57% blandt dem, der af forskellige årsager ikke er på arbejdsmarkedet.

Hovedårsager til stress

Der findes mange faktorer i vores liv, der kan være kilde til stress og potentielt føre til stressrelaterede sygdomme. 

Disse inkluderer:

 • Katastrofer og ulykker, som kan have dybtgående psykologiske effekter.
 • Krigshandlinger, som kan forårsage posttraumatisk stress.
 • Dybt personlige oplevelser som dødsfald hos nære pårørende eller skilsmisse.
 • Følelsen af usikkerhed, som kan komme fra trusler eller nedskæringer på arbejdspladsen (downsizing).
 • Arbejdsrelaterede faktorer, såsom lange arbejdsdage, konstant tidspres, akkordarbejde, natarbejde, eller en følelse af manglende kontrol over ens arbejdssituation.
 • Manglende socialt netværk, som kan efterlade en følelse af isolation.
 • Følelsen af ikke at blive værdsat på arbejdspladsen eller opleve uretfærdighed.
 • Direkte konflikter, chikane eller mobning, som kan tære på mental sundhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Håndtering af arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress kan være en skjult trussel mod dit helbred og trivsel. Mange af os oplever stress på arbejdspladsen, men det er vigtigt at forstå, at vi ikke er alene om at tackle denne udfordring.

 1. Overblik

 Før du starter din arbejdsdag, skal du tage dig tid til at forstå, hvad der skal gøres. Ved at strukturere din dag og have faste tidspunkter for specifikke opgaver, kan du reducere følelsen af at være overvældet. For at holde styr på dine opgaver kan digitale værktøjer eller traditionelle to-do-lister være nyttige.

 1. Prioritering

 Når du forstår, hvad der skal gøres, er det afgørende at prioritere opgaverne. Tænk over, hvad der er mest presserende eller vigtigt. Hvis du er i tvivl, tøv ikke med at spørge din leder.

 1. Planlægning

 Med prioriterede opgaver er det tid til at planlægge, hvordan du vil tackle dem. Del større opgaver op i mindre skridt og planlæg pauser imellem. Overvej at bruge teknikker som Pomodoro-metoden, som opfordrer til arbejde i fokuserede perioder efterfulgt af korte pauser.

 1. En opgave ad gangen

 Vores hjerner er ikke designet til multitasking, i hvert fald ikke effektivt. Ved at fokusere på en enkelt opgave ad gangen vil du være mere produktiv og mindske chancen for fejl.

 1. Pauser

 Husk at tage pauser gennem dagen. Dette giver dig tid til at genoplade og forhindrer udbrændthed.

 1. Sund livsstil

 Husk at holde dig sund uden for arbejdet. Spis en afbalanceret kost, drik rigeligt med vand, undgå overskydende kaffe og cigaretter, og prøv at inkorporere regelmæssig motion i din rutine.

 1. Vejrtrækning og meditation

 Dyb vejrtrækning og meditation kan være fremragende redskaber for at håndtere stress. Bare et par minutter kan gøre en forskel.

 1. Kommunikation

 Åben kommunikation er nøglen. Hvis du føler dig overvældet, skal du tale med din leder eller kolleger. Husk, at det er okay at bede om hjælp.

 1. Afgrænsning mellem arbejde og privatliv

 Efter en lang arbejdsdag er det vigtigt at give dig selv tid til at slappe af og fokusere på andre aspekter af dit liv.

 1. Forberedelse til næste dag

 Brug nogle minutter i slutningen af dagen til at forberede dig til næste dag. Dette vil ikke kun hjælpe med at skabe et overblik, men det vil også give en følelse af afslutning, så du kan hvile ordentligt.

Det er vigtigt at huske, at mens disse værktøjer og teknikker kan hjælpe med at håndtere stress, kan alvorlige eller vedvarende stresssymptomer kræve professionel hjælp. Hvis du mærker, at stressen er ved at blive overvældende, skal du ikke tøve med at søge rådgivning eller terapi.

Identificering af stress hos kolleger og medarbejdere

Stress på arbejdspladsen er blevet et tiltagende problem i mange moderne arbejdsmiljøer. Selvom mange er bevidste om deres egen stress, kan det være udfordrende at genkende tegnene hos andre. Derfor er det essentielt at kende til de mest almindelige stresssymptomer, så man kan hjælpe sine kolleger og medarbejdere, inden situationen eskalerer. Her er en dybdegående liste over tegn på stress, som enhver medarbejder og leder bør være opmærksom på.

Ubeslutsomhed og forvirring:

Et af de tydeligste tegn på stress er besvær med hukommelse og koncentration. Når stress påvirker ens kognitive evner, kan en normalt kompetent medarbejder begynde at virke distraheret, glemme vigtige aftaler, og ofte misse deadlines.

Øget synlighed og behov for opmærksomhed:

Stress kan manifestere sig i form af en pludselig trang til at være i centrum. Den stressramte person kan tale mere højlydt, accelerere deres taletempo, agere mere hektisk, og potentielt reagere mere voldsomt på små udfordringer, end de ellers ville gøre.

Isolation og tilbagetrækning:

Modsat den øgede synlighed kan stress også få nogle til at trække sig tilbage fra deres arbejdspladsens sociale liv. Disse personer kan undgå direkte kontakt med kolleger, blive fraværende fra møder uden forvarsel, og generelt virke mere reserverede.

Manglende engagement og overblik:

Stress kan lamme en persons evne til at håndtere arbejdsbyrder effektivt. Dette kan resultere i en synlig mangel på motivation, uopfyldte arbejdsforpligtelser og et generelt fald i engagement i deres arbejde.

Forøget irritabilitet og træthed:

Stress påvirker ofte en persons emotionelle tilstand. En stressramt kollega kan reagere uforholdsmæssigt på lette situationer eller miste sin sans for humor. Samtidigt kan søvnløshed og konstant bekymring gøre dem konstant trætte og drænede.

Forståelsen af disse stresssymptomer er kun det første skridt. Det er vigtigt at skabe et arbejdsmiljø, hvor åbenhed omkring stress bliver fremmet, og hvor der tages proaktive skridt for at adressere og forebygge stressrelaterede problemer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Tiltag til forebyggelse af stress på arbejdspladsen

At forebygge stress handler ikke kun om at identificere symptomerne, men også om aktivt at skabe et miljø, hvor medarbejdernes trivsel prioriteres højt. Her er nogle effektive strategier, der kan implementeres for at reducere stressniveauerne på arbejdspladsen:

 • Åben kommunikation: Ledere bør opfordre til en kultur med åben dialog, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke bekymringer og dele deres følelser uden frygt for repressalier.
 • Realistiske arbejdsbelastninger: Overbelastning er en primær årsag til stress. Sørg for at fordele opgaver og ansvar på en måde, så ingen føler sig overvældet. Regelmæssige tjek-ins kan hjælpe med at vurdere arbejdsbyrden og justere den efter behov.
 • Fleksible arbejdstider: Mange medarbejdere kan drage fordel af en mere fleksibel arbejdstid eller muligheden for hjemmearbejde, hvilket kan hjælpe med at balancere arbejds- og privatlivet.
 • Pauselokaler og afslapningszoner: Skab rum, hvor medarbejderne kan tage en pause, slappe af og genoplade. Dette kan være et stille rum, et grønt område udenfor, eller endda et rum med mulighed for meditation.
 • Kontinuerlig uddannelse: Workshops og kurser i stresshåndtering, mindfulness og effektiv tidsstyring kan udstyre medarbejdere med værktøjerne til bedre at håndtere stressende situationer.
 • Team-building aktiviteter: Regelmæssige team-building øvelser kan forbedre relationerne mellem kolleger, øge forståelsen for hinandens arbejdsbyrder og styrke den generelle arbejdsmoral.
 • Professionel rådgivning: Overvej at tilbyde medarbejderne adgang til en psykolog eller rådgiver, der specialiserer sig i stresshåndtering.

Implementering af sådanne tiltag viser medarbejderne, at deres trivsel er en prioritet, hvilket ikke kun reducerer stress men også øger produktivitet, medarbejderloyalitet og generelt arbejdsglæde.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om stress

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Stress er en naturlig fysisk og psykisk reaktion på livets udfordringer og forandringer. Den menneskelige krop reagerer på disse udfordringer med en fysiologisk respons. Kortvarig stress kan være positivt og fungere som en motiverende faktor, men langvarig eller kronisk stress kan have negative konsekvenser for både psykisk og fysisk sundhed. Stress kan udløses af en række faktorer, herunder arbejdspres, personlige konflikter, økonomiske bekymringer, eller endda trafikpropper. Symptomerne på stress kan variere fra person til person, men kan inkludere søvnløshed, hovedpine, udmattelse, ændringer i spisevaner, eller øget irritabilitet.

Motion hjælper med at forbrænde stresshormoner og forbedrer vores fysiske reaktion på stressende situationer. Daglig motion kan holde pulsen nede og forhindre et stort spring i blodtrykket under stress. Dyb vejrtrækning, især før stressende opgaver, har en afstressende virkning og kan hjælpe med at berolige nervesystemet.

Nogle typiske tegn på stress inkluderer hukommelses- og koncentrationsbesvær, ændringer i social adfærd (enten mere indadvendt eller udadvendt), opgivende adfærd eller manglende engagement, og øget irritabilitet eller træthed. Disse tegn kan variere fra person til person, men en kombination af disse kan indikere stress.

Arbejdspladser kan indføre tiltag som åben kommunikation, realistiske arbejdsbelastninger, fleksible arbejdstider, pauselokaler og afslapningszoner, kontinuerlig uddannelse i stresshåndtering, team-building aktiviteter, og tilbyde professionel rådgivning. Disse tiltag kan skabe et miljø, hvor medarbejdernes trivsel prioriteres og stress minimeres.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: