Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Stakeholder

En stakeholder refererer til enhver person, gruppe eller organisation, der har en interesse i en virksomheds aktiviteter. Dette kan spænde over en bred vifte af individer og grupper,

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en stakeholder?

En stakeholder refererer til enhver person, gruppe eller organisation, der har en interesse i en virksomheds aktiviteter. Dette kan spænde over en bred vifte af individer og grupper, lige fra medarbejdere inden for virksomheden til eksterne parter som kunder og det offentlige. Forståelsen for, hvem disse stakeholdere er, er central for en virksomhed, da de både kan påvirke og blive påvirket af virksomhedens beslutninger og handlinger.

Kategorisering af Stakeholdere: Interne og Eksterne

Stakeholdere kan generelt kategoriseres som enten interne eller eksterne:

 • Interne Stakeholdere: Disse er personer direkte involveret i virksomhedens drift. Eksempler inkluderer:
  • Medarbejdere
  • Ledelsen
 • Eksterne Stakeholdere: Disse har en interesse i virksomheden, men er ikke nødvendigvis direkte involveret i dens daglige drift. De kan inkludere:
  • Kunder
  • Leverandører
  • Det offentlige

Stakeholder kontra shareholder

En vigtig skelnen at gøre er forskellen mellem en stakeholder og en shareholder. En shareholder, ofte refereret til som aktionær på dansk, er en person, der har investeret finansielt i virksomheden og derfor ejer en del af den. Mens alle shareholders er stakeholdere på grund af deres økonomiske investering, gælder det modsatte ikke nødvendigvis. En stakeholder kan have en interesse i virksomheden uden nødvendigvis at have en finansiel investering i den.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Stakeholder Value kontra Shareholder Value

To fremtrædende tankegange inden for virksomhedsledelse er stakeholder value og shareholder value:

 • Stakeholder Value: Dette fokus er rettet mod de forskellige interessenter, der er forbundet med virksomhedens generelle tilstedeværelse. Det tager hensyn til alle stakeholdernes interesser og søger at skabe værdi for dem alle.
 • Shareholder Value: Dette er en mere finansiel tilgang, hvor virksomhedens primære mål er at maksimere dens profit for dens aktionærer.

For moderne virksomheder er det essentielt at evaluere, hvilken tilgang der er mest relevant. For eksempel, hvis en virksomhed ønsker at forbedre sit omdømme eller goodwill, kan det være mere fordelagtigt at fokusere på dens stakeholdere frem for kun dens shareholders.

Stakeholderanalyse

Stakeholderanalyse er en central komponent i enhver organisations strategiske planlægning. Den giver en detaljeret forståelse af, hvilke grupper eller individer der har indflydelse på, eller er påvirket af, organisationens beslutninger og aktiviteter.

1. Identifikation af Stakeholdere

Første trin i analysen er at identificere alle potentielle stakeholdere. Dette kan opnås ved at:

 • Gennemgå organisationens interne og eksterne miljø.
 • Overveje alle personer, grupper eller institutioner, der kan blive påvirket af organisationens beslutninger.
 • Inkludere både primære stakeholdere (f.eks. kunder, medarbejdere, leverandører) og sekundære stakeholdere (f.eks. lokalsamfund, mediepartnere, NGO’er).

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

2. Vurdering af Stakeholdernes Interesser og Indflydelse

Når listen over stakeholdere er klar, er det vigtigt at vurdere:

 • Interesser: Hvad forventer stakeholderne fra organisationen? Dette kan være i form af økonomiske fordele, social anerkendelse eller miljømæssig beskyttelse.
 • Indflydelse: Hvor meget magt eller indflydelse har en given stakeholder over organisationens beslutninger? En stakeholder med høj indflydelse skal håndteres med større omhu.
 • Potentiale for Impact: Hvilken type indvirkning kan en stakeholder potentielt have på organisationens aktiviteter? Dette kan være positivt, neutralt eller negativt.

3. Strategier for Engagement

Med en klar forståelse af stakeholdernes interesser og indflydelse kan organisationen nu udarbejde effektive engagementstrategier: 
 • Kommunikation: Etablering af klare kommunikationskanaler med stakeholdere for at sikre, at deres synspunkter og bekymringer bliver hørt.
 • Samarbejde: Identifikation af muligheder for samarbejde, især med dem, der har høj indflydelse og interesse.
 • Risikohåndtering: Udarbejdelse af planer for at imødekomme potentielle risici, der kan opstå fra stakeholdere med modsatrettede interesser.
 Ved at gennemføre en grundig stakeholderanalyse kan organisationer sikre, at de er bedre forberedt på at navigere i det komplekse netværk af relationer og interesser, der omgiver dem.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Stakeholder

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En stakeholder refererer til enhver person, gruppe eller organisation, der har en interesse i en virksomheds aktiviteter og beslutninger. Dette kan være individer eller grupper, der direkte påvirker virksomheden, såsom medarbejdere, eller dem, der kan blive påvirket af virksomhedens beslutninger, som kunder eller det lokale samfund.

Mens begge har en interesse i virksomheden, er en shareholder specifikt en person eller organisation, der ejer aktier i virksomheden. Derimod kan en stakeholder have en interesse i virksomheden uden nødvendigvis at eje en del af den. Det vigtige at bemærke er, at alle shareholders er stakeholdere, men ikke alle stakeholdere er nødvendigvis shareholders.

Stakeholderanalyse hjælper virksomheden med at identificere og forstå sine vigtigste stakeholdere. Ved at kende deres interesser, bekymringer og indflydelse kan en virksomhed træffe bedre beslutninger, forbedre sin kommunikation og opbygge stærkere relationer.

Virksomheder kan engagere sig med deres stakeholdere gennem regelmæssig kommunikation, feedbacksessioner, samarbejdsprojekter og inkludering i beslutningstagning. Aktiv lytning og reaktion på stakeholdernes bekymringer kan også styrke relationerne og forbedre virksomhedens omdømme.

Interne stakeholdere er dem, der er direkte involveret i virksomhedens daglige drift. Dette inkluderer typisk medarbejdere på alle niveauer, fra frontlinjemedarbejdere til ledelse. De kan også omfatte aktionærer, hvis de er aktivt involveret i virksomhedens drift.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Hvad er en stakeholder?