Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen Kronjylland er et dansk pengeinstitut, der har sit hovedkontor i den østjyske by, Randers. Denne sparekasse blev etableret i 1829 og rangerer i dag som et af de ti største pengeinstitutter i Danmark.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er Sparekassen Kronjylland?

Sparekassen Kronjylland er en garantsparekasse. Det betyder, at en del af kunderne ikke blot er kunder, men også investorer, der bidrager med kapital til sparekassen. Disse garanter står som en solid rygrad for institutionens daglige drift og sikkerhed, hvilket bidrager til stabilitet og troværdighed.

Garanternes investeringer er en integreret del af Sparekassen Kronjyllands samlede egenkapital. Til gengæld for deres indskud nyder garanterne særlige fordele som attraktive rentesatser. Denne model gør det muligt for Sparekassen Kronjylland at udvide sin støtte til lokale samfund, hvilket omfatter finansiel støtte til institutioner, klubber og foreninger.

 

Sparekassen Kronjyllands historiske baggrund

Sparekassen Kronjylland hed oprindeligt Sparekassen for Randers By og Omegn da den blev grundlagt i 1829. Navneændringen til Sparekassen Kronjylland fandt sted i 1988, og siden har denne institution udviklet sig markant. I dag er Sparekassen Kronjylland beliggende på Randers Havn, men dens indflydelse og tilstedeværelse strækker sig langt ud over bygrænsen med filialer fordelt over hele Danmark.

Forskellen på en bank og sparekasse

Når du skal forvalte din formue, er der hovedsageligt to valgmuligheder inden for pengeinstitutter: Du kan vælge en bank eller en sparekasse som Sparekassen Kronjylland. Selvom begge typer institutioner tjener det formål at forvalte penge, er der fundamentale forskelle mellem dem, som det er vigtigt at forstå.

Banker

En bank fungerer som et aktieselskab, hvor ejerstrukturen er baseret på aktionærer. Disse aktionærer, som kan variere i størrelse fra store institutionelle investorer til små private aktionærer, drager fordel af afkastet fra bankens aktier. Mange banker er også børsnoterede, primært på Københavns Børs, og deres primære mål er at generere indtjening. Dette fokus på profit kan påvirke den måde, banken drives på, hvor overskud ofte prioriteres.

Sparekasser

I modsætning til banker er sparekasser, som Sparekassen Kronjylland, typisk selvejende institutioner. Dette betyder, at de ikke har eksterne aktionærer at tilfredsstille. Sparekassen Kronjylland opererer som en garantsparekasse, hvor garanter bidrager med kapital, der styrker sparekassens finansielle sikkerhed og uafhængighed. Denne model giver Sparekassen Kronjylland større frihed til at reinvestere overskud i lokalsamfundet ved at støtte diverse lokale foreninger og initiativer. Garanterne i Sparekassen Kronjylland, som bidrager med denne kapital, skal være opmærksomme på, at deres indskud ikke refunderes, hvis institutionen mod forventning skulle gå konkurs.

Hovedforskellen mellem banker og sparekasser ligger i deres ejerstrukturer og deres forhold til lokalsamfundet. Mens banker fokuserer på profit og aktionærtilfredsstillelse, lægger sparekasser som Sparekassen Kronjylland vægt på at understøtte og bidrage til lokalområdets velvære og udvikling. Denne tilgang gør Sparekassen Kronjylland til et attraktivt valg for mange, der ønsker at se deres penge bidrage til mere end blot økonomisk afkast.

Har du nogen spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Har du nogen spørgsmål eller bare brug for hjælp?
Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Udbredelse og tjenester hos Sparekassen Kronjylland

Med mere end 650 ansatte og filialer fordelt over hele Danmark, tilbyder Sparekassen Kronjylland et bredt spektrum af banktjenester til over 135.000 kunder. Institutionens tilbud omfatter alt fra lån og finansiering til forsikring, pension, og investering. Sparekassen Kronjylland er kendt for sin omfattende kundeservice og evnen til at imødekomme både private og erhvervskunders finansielle behov.

Sparekassen Kronjyllands engagement i lokalsamfundet

Sparekassen Kronjylland er dybt forankret i lokalsamfundet og spiller en aktiv rolle i at støtte lokale projekter og initiativer. Dette engagement i samfundet reflekterer sparekassens filosofi om at bidrage tilbage til de områder, hvor den opererer. Det styrker ikke blot lokaløkonomien, men også samhørigheden og støtten blandt sparekassens kunder og garanter.

Sådan bliver du garant i Sparekassen Kronjylland

At blive garant i Sparekassen Kronjylland er en proces, der er både let og enkel, og det første skridt er blot at kontakte en rådgiver hos Sparekassen Kronjylland. En rådgiver vil kunne guide dig gennem alle detaljerne omkring garantdelen, og hvordan du kan drage fordel af at være garant. For at kvalificere dig til at blive garant, skal du først og fremmest være kunde hos Sparekassen Kronjylland.

Betingelser for at blive garant

I Sparekassen Kronjylland er der fastsat maksimumsgrænser for, hvor meget kapital man kan indskyde som garant. For erhvervskunder er den øvre grænse sat til 100.000 kr., mens private kunder kan indskyde op til 50.000 kr. Disse beløbsgrænser sikrer en bred deltagelse og risikospredning blandt garanterne.

Fordelene ved at være garant

Som garant i Sparekassen Kronjylland nyder du flere fordele, især hvis du har indskudt mindst 30.000 kr. som garantkapital. Disse fordele inkluderer lavere renter på lån, som kan gøre en betydelig forskel i din økonomi. Du får også adgang til gratis eller billige betalingskort samt særlige tilbud, der er skræddersyet til at forbedre din bankoplevelse.

For unge under 28 år er der endnu flere tilskyndelser til at blive garant, idet kravet til garantkapitalen er sænket til kun 5.000 kr. Dette gør det attraktivt for unge at engagere sig i deres finansielle fremtid tidligt.

Indflydelse som garant

En unik fordel ved at være garant i Sparekassen Kronjylland er, at du får stemmeret i repræsentantskabsvalget. Dette giver dig en reel mulighed for at påvirke beslutningerne i sparekassen og være med til at forme fremtiden for Sparekassen Kronjylland. Din stemme har betydning, og som garant er du en vigtig del af fællesskabet hos Sparekassen Kronjylland.

At blive garant i Sparekassen Kronjylland giver dig ikke kun økonomiske fordele, men også mulighed for at påvirke en institution, der vægter sin kunders og garanteres mening højt. Med enkle trin til at blive involveret og klare fordele, der følger med, er det en fremragende mulighed for både unge og ældre, private og erhvervskunder, til at investere i og nyde godt af deres forhold til Sparekassen Kronjylland. 

Hvis du overvejer denne mulighed, er det vigtigt at sikre, at alle aspekter af din finansielle planlægning er omhyggeligt gennemtænkt.

Har du brug for professionel rådgivning?

Vores erfarne team står klar til at hjælpe dig med at forstå alle detaljer og potentielle fordele ved at blive garant. Kontakt Stadsrevisionen i dag for en uforpligtende samtale, og tag det første skridt mod en mere sikker og indflydelsesrig finansiel fremtid. Kontakt os nu!

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Sparekassen Kronjylland

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

At være garant i Sparekassen Kronjylland betyder, at du investerer en vis mængde kapital i sparekassen, som bruges til at styrke dens finansielle stabilitet og uafhængighed. Som garant nyder du særlige fordele såsom lavere renter på lån og indflydelse gennem stemmeret i repræsentantskabsvalget.

For at blive kunde hos Sparekassen Kronjylland, kan du besøge en af deres filialer eller kontakte dem online for at få vejledning omkring oprettelse af en konto og de nødvendige skridt for at blive kunde.

Den primære forskel mellem Sparekassen Kronjylland og en traditionel bank er ejerstrukturen. Sparekassen Kronjylland er en garantsparekasse og ikke børsnoteret, hvilket betyder, at den er selvejet af garantene og ikke af aktionærer. Dette giver sparekassen større frihed til at reinvestere overskud i lokalsamfundet.

Sparekassen Kronjylland tilbyder et bredt spektrum af finansielle tjenester, herunder lån og finansiering, forsikring, pension, og investeringer. De er kendt for deres omfattende kundeservice og evne til at imødekomme både private og erhvervskunders finansielle behov.

Som garant i Sparekassen Kronjylland får du stemmeret i repræsentantskabsvalget, hvilket giver dig mulighed for at påvirke beslutningerne og retningen for sparekassens fremtid. Dette sikrer, at garanternes stemmer og meninger har direkte indflydelse på sparekassens drift og udvikling

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: