Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden illustrerer et finansielt nøgletal, som angiver andelen af aktiver, der er finansieret gennem egenkapital i forhold til fremmedkapital. Dette nøgletal hjælper med at vurdere virksomhedens finansielle stabilitet og styrke.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgraden fremstår som et kritisk nøgletal inden for regnskab, der afslører, hvor betydelig en del af en virksomheds aktiver, der er dækket af egenkapital sammenlignet med fremmedkapital.

Sagt på en anden måde, angiver soliditetsgraden den procentvise andel af en virksomheds aktiver, der er finansieret gennem egne midler. En soliditetsgrad på 100% indikerer, at alle aktiver er finansieret med egenkapital, mens en soliditetsgrad på 0% angiver, at finansieringen udelukkende stammer fra fremmedkapital.

Beregning af soliditetsgrad involverer en simpel matematisk formel, hvor virksomhedens egenkapital multipliceres med 100 og derefter divideres med den samlede aktieværdi. 

Beregningen kan repræsenteres som følger:

egenkapital x 100 / aktiver = soliditetsgrad

Denne formel er afgørende for at vurdere en virksomheds økonomiske robusthed og evne til at modstå finansielle udfordringer.

Soliditetsgradens rolle og betydning

Soliditetsgraden fungerer som et afgørende nøgletal for virksomhedsejere og investorer. Det bruges til at evaluere en virksomheds finansielle robusthed og dens evne til at håndtere potentielle økonomiske tab. Nøgletallet er også af særlig interesse for långivere og investorer, da det tilbyder indsigt i virksomhedens finansielle sundhed og risikoniveau.

En virksomhed med en lav soliditetsgrad kan opleve udfordringer med at sikre finansiering eller tiltrække investeringer, da dette ofte er tegn på en forhøjet finansiel risiko. En sådan situation kan gøre virksomheden sårbar, især i økonomisk ustabile perioder, hvor tilgængeligheden af lån kan være begrænset, og risikoen for konkurs stiger.

Derfor er det essentielt for virksomheder at fokusere på at bevare en sund soliditetsgrad. Dette nøgletal er ikke kun afgørende for virksomhedens økonomiske stabilitet, men også for dens attraktivitet over for potentielle investorer og långivere. En optimal soliditetsgrad kan styrke virksomhedens finansielle fundament og øge dens modstandsdygtighed mod økonomiske udfordringer.

Hvordan vurderes en optimal soliditetsgrad?

Når man vurderer en virksomheds soliditetsgrad, er det også afgørende at inddrage overvejelser om virksomhedens forventede vækst og indtjeningspotentiale.

En generel tommelfingerregel er, at soliditetsgraden for etablerede virksomheder ideelt set bør befinde sig i intervallet 30-40%. For startup-virksomheder og yngre organisationer kan denne procentdel være lavere, da de måske endnu ikke har haft mulighed for at akkumulere overskud.

Investering i nye aktiver gennem fremmedkapital kan ofte være en strategisk beslutning, især for nystartede virksomheder, der fokuserer på vækst. I disse tilfælde er en lavere soliditetsgrad acceptabel, og det er væsentligt at veje nøgletallet op imod forventningerne til virksomhedens fremtidige indtjenings- og vækstpotentiale.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Strategier til forbedring af soliditetsgraden

Når en virksomheds soliditetsgrad ikke møder de ønskede standarder, findes der diverse metoder til at forøge den. En umiddelbar løsning er at tilføre flere midler til virksomheden, hvilket øger egenkapitalen. Desuden kan en forøgelse af salget, som resulterer i øgede indtægter, bidrage til en højere soliditetsgrad, hvis overskuddet geninvesteres i virksomheden.

Alternativt kan virksomheden overveje at afhænde nogle af sine aktiver. Ved at reducere det samlede antal aktiver, øges egenkapitalens procentvise andel i finansieringen af de resterende aktiver, hvilket resulterer i en forbedret soliditetsgrad.

Tiltrækning af investorer med soliditetsgraden

At have en attraktiv soliditetsgrad kan være et kritisk element, når det kommer til at tiltrække investorer til din virksomhed. Selvom en lav soliditetsgrad ikke nødvendigvis er en hindring, da det kan afspejle en virksomhed i vækst eller en, der har foretaget betydelige investeringer, er en højere soliditetsgrad ofte mere tiltalende. Dette skyldes, at investorer ofte associerer en robust soliditetsgrad med lavere investeringsrisiko.

Investeringsattraktivitet forstærkes typisk af en sund soliditetsgrad, da det indikerer en stærk egenkapitalbase og finansiel stabilitet. Det er en indikator for, at virksomheden har et solidt økonomisk fundament og er mindre sårbar over for økonomiske svingninger.

I situationer, hvor du måtte ønske at tiltrække internationale investorer, kan det være nyttigt at præsentere finansielle data og analyser på engelsk. Soliditetsgraden oversættes til engelsk som “Solvency Ratio” eller “Level of Solvency”, hvilket kan være afgørende at inkludere i en finansiel rapport eller analyse rettet mod ikke-dansktalende investorer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Identificering af en lav soliditetsgrad

En lav soliditetsgrad kan ofte være indikativ for, at en virksomhed har oplevet økonomiske tab, eller at den er i en fase med intens investering eller ekspansion. Men hvis lav soliditetsgrad ledsages af begrænset vækst, kan det være et rødt flag, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed fra virksomhedens ledelse.

Generelt anses en soliditetsgrad under 30% som et symptom på svag finansiel soliditet. I sådanne tilfælde er proaktiv handling afgørende for at styrke virksomhedens finansielle fundament og øge dens modstandsdygtighed over for økonomisk modgang.

En løsning kunne være at undersøge metoder til at reducere omkostninger og effektivisere udgifter. Parallelt hermed kan initiativer til at booste omsætningen også være afgørende for at forbedre egenkapitalen og dermed øge soliditetsgraden. Det handler om at indføre strategier, der kan afbalancere og optimere virksomhedens finansielle portefølje.

Forskellen mellem soliditetsgrad og likviditetsgrad

Ved evaluering af en virksomheds finansielle stabilitet er soliditetsgraden ofte det første nøgletal, der undersøges. Denne indikator hjælper med at bestemme virksomhedens evne til at absorbere tab, uden at det påvirker kreditorerne negativt. Derefter fokuserer analysen på likviditetsgraden, et andet nøgletal, der estimerer virksomhedens kapacitet til at afvikle sine kortfristede forpligtelser.

Selvom soliditetsgrad og likviditetsgrad kan synes at være lignende begreber, er der en væsentlig forskel mellem de to. Soliditetsgraden er en indikator for, hvor meget af virksomhedens aktiver der er dækket af egenkapital, hvilket er afgørende for virksomhedens langsigtede finansielle sundhed. I modsætning hertil belyser likviditetsgraden virksomhedens kapacitet til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser, hvilket er vigtigt for den daglige drift.

Både soliditetsgrad og likviditetsgrad er kritiske nøgletal for at forstå virksomhedens økonomiske robusthed og dens evne til at håndtere fremtidige regninger og omkostninger. De giver et holistisk billede af virksomhedens finansielle sundhed fra både et kort- og langsigtet perspektiv.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Soliditetsgrad

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Soliditetsgraden beregnes ved formlen: egenkapital x 100 / aktiver. Den angiver den procentvise andel af virksomhedens aktiver, der er finansieret gennem egenkapital. En soliditetsgrad på 100% betyder, at alle aktiver er finansieret med egenkapital, mens 0% indikerer finansiering udelukkende via fremmedkapital. Det er et nøgletal, der hjælper med at vurdere virksomhedens finansielle robusthed.

Soliditetsgraden er central for at evaluere en virksomheds finansielle sundhed og stabilitet. En høj soliditetsgrad indikerer lav finansiel risiko og kan gøre det lettere at tiltrække investorer og opnå lån. Omvendt kan en lav soliditetsgrad signalere høj risiko, hvilket kan begrænse virksomhedens adgang til finansiering, især i økonomisk ustabile tider.

Soliditetsgraden vurderer en virksomheds langsigtede finansielle sundhed ved at måle, hvor stor en del af aktiverne der er dækket af egenkapital. Likviditetsgraden, derimod, fokuserer på virksomhedens evne til at opfylde sine kortfristede forpligtelser, hvilket er vitalt for den daglige drift. Så mens soliditetsgraden belyser den finansielle styrke på lang sigt, viser likviditetsgraden virksomhedens kortfristede finansielle kapacitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: