Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Soliditet

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er soliditet?

Soliditet er et udtryk for balancen mellem en virksomheds egenkapital og fremmedkapital. Egenkapital refererer til værdien af alle virksomhedens aktiver minus dens gæld – det repræsenterer dermed virksomhedens reelle værdi. Fremmedkapital, på den anden side, omfatter de midler, en virksomhed har lånt udefra, som f.eks. banklån, realkreditlån og leverandørkreditter.

Når vi taler om soliditet, kigger man på, hvor sundt forholdet mellem virksomhedens egenkapital og fremmedkapital er. Det er almindeligt at beskrive dette forhold som enten høj eller lav soliditet, hvilket giver et indtryk af virksomhedens økonomiske stabilitet.

Betydningen af høj og lav soliditet

Når en virksomhed har høj soliditet, indikerer det, at en betydelig andel af dens finansiering er sikret gennem egenkapitalen. Dette anses for at være en sund finansiel position, da virksomheden ikke er overbelastet med gæld. En stigende soliditetsscore, som følge af nedbringelse af gæld, signalerer en forbedring af virksomhedens økonomiske sundhed. En soliditet på 100% ville indikere, at virksomheden udelukkende er finansieret af egenkapital, hvilket er et ideal, men sjældent scenarie.

På den modsatte side står en lav soliditet for en situation, hvor virksomheden i høj grad er finansieret ved hjælp af fremmedkapital. Dette kan pege på en risikofyldt økonomisk struktur, da det afhænger mere af ekstern finansiering. Soliditet, som koncept, er afgørende for at forstå og vurdere en virksomheds finansielle sundhed og stabilitet.

Beregning af soliditetsgrad

For at vurdere din virksomheds soliditet, er det vigtigt at forstå, hvordan man beregner soliditetsgraden. Soliditetsgraden beregnes ud fra to parametre: din virksomheds egenkapital og den totale værdi af alle aktiver. Ved at kende disse værdier kan du beregne virksomhedens soliditetsgrad ved at anvende følgende formel:

Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Aktiver

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgraden er et vigtigt nøgletal for enhver virksomhedsejer, da det giver indsigt i økonomiens styrke og modstandsdygtighed mod økonomiske udfordringer, som f.eks. perioder med reduceret omsætning. En høj soliditetsgrad indikerer en større andel af egenkapital sammenlignet med fremmedkapital, som kunne omfatte banklån. En svag soliditetsgrad antyder et behov for at forbedre virksomhedens økonomiske stilling for at undgå potentielle finansielle problemer.

En virksomhed med lav soliditetsgrad kan stå over for udfordringer, hvis den oplever perioder med underskud, da den ikke har tilstrækkelig egenkapital til at absorbere tabene. Dette kan i værste fald føre til konkurs.

Hvad er en god soliditetsgrad?

Soliditetsgraden kan varierer betydeligt fra en virksomhed til en anden, men generelt klassificeres de som følger: en soliditetsgrad på 1-30% betragtes som “ikke tilfredsstillende”, hvilket indikerer et presserende behov for finansiel forbedring. En soliditetsgrad på 30-40% anses for “tilfredsstillende”, hvilket viser en acceptabel økonomisk position. Endelig betragtes en soliditetsgrad over 40% som “meget tilfredsstillende”, hvilket afspejler en stærk og sund finansiel struktur.

Anvendelse af soliditetsgraden

At kende til soliditetsgraden i din virksomhed er afgørende for at forstå, hvor godt rustet den er overfor økonomiske udfordringer. Denne viden er også værdifuld for långivere og investorer, da det giver dem indsigt i virksomhedens finansielle sundhed. En lav soliditetsgrad kan gøre det svært at tiltrække nye investeringer eller opnå lån, da det signalerer en høj risiko. Derfor er det essentielt at opretholde en relativt høj soliditetsgrad for at sikre virksomhedens kreditværdighed og tiltrække kapital.

Soliditetsgraden tjener også som et vigtigt internt værktøj til at evaluere virksomhedens økonomiske tilstand. En virksomhed med lav soliditet bør fokusere på at øge sit overskud for at styrke egenkapitalen og dermed forbedre sin økonomiske stabilitet.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Ændring af soliditeten i en virksomhed

Soliditeten i en virksomhed kan påvirkes af flere faktorer og kan både stige og falde afhængigt af virksomhedens økonomiske beslutninger. For at forbedre soliditeten, kan man overveje forskellige strategier såsom at øge egenkapitalen ved at indskyde mere kapital, mindske gældsniveauet, eller geninvestere overskud tilbage i virksomheden.

På den anden side vil optagelse af flere lån eller udtræk af midler fra virksomheden mindske soliditeten. Det er derfor vigtigt at overveje virksomhedens finansielle strategier nøje, da de kan have direkte indvirkning på soliditetsgraden og dermed virksomhedens langsigtede levedygtighed.

Soliditetsgrad vs. likviditetsgrad: Hvad er forskellen?

For at vurdere en virksomheds finansielle sundhed anvendes to centrale målinger: soliditetsgrad og likviditetsgrad. Disse begreber kan lyde ens, men de tjener forskellige formål inden for virksomhedsøkonomien.

  • Soliditetsgrad: Dette mål fokuserer på virksomhedens langsigtede stabilitet og dens evne til at absorbere tab. Det viser, i hvilken grad virksomheden kan klare økonomiske nedslag uden at påvirke kreditorernes interesser. Soliditetsgraden beregnes ud fra forholdet mellem egenkapital og de samlede aktiver, hvilket giver indsigt i, hvor meget af virksomhedens aktiver der er finansieret af egenkapitalen.
  • Likviditetsgrad: I modsætning til soliditetsgraden, der fokuserer på den langsigtede sundhed, måler likviditetsgraden virksomhedens kortsigtede evne til at betale sine regninger og øvrige økonomiske forpligtelser. Dette indebærer en vurdering af, hvor hurtigt aktiver kan omdannes til likvide midler for at dække kortsigtede gældsforpligtelser. En høj likviditetsgrad indikerer, at virksomheden har tilstrækkelige midler tilgængelige til at opfylde sine øjeblikkelige og kortsigtede forpligtelser.

Begge nøgletal er vigtige for at afdække forskellige aspekter af en virksomheds økonomiske sundhed. Mens soliditetsgraden giver et billede af den overordnede finansielle robusthed, giver likviditetsgraden et snapshot af virksomhedens evne til at håndtere aktuelle og umiddelbart forestående økonomiske forpligtelser. Sammen giver disse to målinger et omfattende overblik over virksomhedens økonomiske tilstand og dens evne til at overleve og trives på både kort og lang sigt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Soliditet

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Soliditet er et udtryk for balancen mellem en virksomheds egenkapital og fremmedkapital. Det viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er finansieret af egenkapitalen, hvilket er et vigtigt mål for virksomhedens finansielle sundhed og stabilitet. En høj soliditet indikerer en stærk finansiel struktur, mens en lav soliditet kan signalere økonomiske udfordringer.

Soliditetsgraden beregnes ved at dividere virksomhedens egenkapital med dens samlede aktiver og derefter multiplicere resultatet med 100. Formlen ser således ud: Soliditetsgrad = (Egenkapital / Aktiver) x 100. Dette nøgletal hjælper med at vurdere, hvor stor en procentdel af virksomhedens aktiver der er finansieret gennem egenkapital.

En høj soliditetsgrad (over 40%) anses for at være “meget tilfredsstillende” og indikerer, at en stor del af virksomhedens finansiering stammer fra egenkapitalen, hvilket er tegn på økonomisk styrke og uafhængighed. En lav soliditetsgrad (under 30%) betragtes som “ikke tilfredsstillende” og signalerer, at virksomheden i højere grad er finansieret af fremmedkapital, hvilket kan øge risikoen for økonomisk ustabilitet.

Soliditetsgraden anvendes til at vurdere en virksomheds finansielle robusthed og risikoniveau. Den er især vigtig for långivere, investorer og virksomhedsejere, da den giver indsigt i virksomhedens evne til at modstå økonomiske udfordringer og opretholde sin drift. En sund soliditetsgrad gør det også lettere for virksomheden at tiltrække nye investeringer og sikre finansiering.

En virksomhed kan forbedre sin soliditetsgrad ved at øge sin egenkapital gennem kapitalindskud, geninvestering af overskud eller reduktion af gæld. Disse tiltag forbedrer virksomhedens finansielle struktur og reducerer dens afhængighed af fremmedkapital, hvilket resulterer i en højere soliditetsgrad og en mere stabil økonomisk position.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: