Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skattefri kørselsgodtgørelse

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder skattefri befordringsgodtgørelse?

Befordringsgodtgørelse kaldes også kørselsgodtgørelse. 

Skattefri befordringsgodtgørelse er en økonomisk kompensation til lønmodtagere, der bruger egen bil i forbindelse med arbejde. Dette omfatter erhvervskørsel som kundebesøg eller kursusdeltagelse. Arbejdsgivere kan tilbyde denne godtgørelse skattefrit efter en fastsat kilometersats for brug af bil, motorcykel, cykel, eller knallert. Dette gælder også for ægtefællers eller samlevers køretøj, forudsat der er fælles økonomi. Der er specifikke betingelser, der skal være opfyldt for at modtage godtgørelsen skattefrit. Disse betingelser kan variere, og det er vigtigt at sætte sig ind i dem for at sikre korrekt anvendelse.

Hvilke betingelser skal være opfyldt for befordringsgodtgørelse?

For at modtage skattefri befordringsgodtgørelse skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Eget eller ægtefælles/partners køretøj: Du skal benytte din egen bil eller en ægtefælles/partners bil. Ved brug af ægtefælles/partners bil kræves det, at I har fælles økonomi.
 • Erhvervsmæssig kørsel: Godtgørelsen må kun dække erhvervsmæssig kørsel. Dette udelukker privat kørsel.
 • Faktiske Kilometertal:** Udbetalingen må kun omfatte de faktisk kørte kilometer.
 • Arbejdsgivers kontrol og godkendelse: Arbejdsgiveren skal føre kontrol med og underskrive dokumentation for de kørte kilometer og de udbetalte beløb.
 • Overholdelse af SKATs satser: Udbetalingen skal følge de af SKAT fastsatte satser for kørselsgodtgørelse, som nævnt i de tidligere opdaterede satser.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse krav for at sikre, at godtgørelsen forbliver skattefri og overholder gældende skattelovgivning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke dokumenter skal du vise til skattemyndighederne for at få skattefri befordringsgodtgørelse?

For at kunne modtage skattefri befordringsgodtgørelse kræves det, at visse dokumenter og oplysninger præsenteres og verificeres. Disse oplysninger skal bogføres og kontrolleres af arbejdsgiveren, og de skal inkludere:

 • Personlige oplysninger: Navn, adresse og CPR-nummer på den medarbejder, der søger godtgørelsen.
 • Formålet med kørslen: Det skal klart angives, hvad formålet med hver kørsel var, for eksempel møder, kurser eller andre arbejdsrelaterede aktiviteter.
 • Detaljer om kørslen: Inkluderer oplysninger om kørslens formål og eventuelle delmål på ruten.
 • Dato for kørslen: Den specifikke dato eller datoer, hvor kørslen fandt sted.
 • Antal kørte kilometer: En præcis angivelse af det antal kilometer, der blev kørt for hver tur.
 • Beregning efter gældende satser: En beregning af godtgørelsen baseret på de af SKAT fastsatte satser for kørselsgodtgørelse.
 • Bekræftelse på eget køretøj: Det skal bekræftes, at kørslen blev foretaget i medarbejderens eget køretøj.

Disse oplysninger skal være nøjagtige og fuldstændige for at sikre, at godtgørelsen opfylder kravene for at være skattefri og undgå problemer med skattemyndighederne.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Husk 60-dages reglen

Inden for et år kan din arbejdsgiver tilbyde dig skattefri godtgørelse for kørsel mellem hjem og arbejdsplads i op til 60 dage. Denne godtgørelse beregnes efter de fastsatte satser og er begrænset til maksimalt 60 dage årligt. I løbet af disse dage er der ingen begrænsning på kørselsmængden, forudsat at kørslen foretages i din egen bil til arbejdsrelaterede formål. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at kompensere for de faktisk tilbagelagte kilometer. Bemærk, at hvis du får en firmabil til rådighed, er du ikke berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse. Overskrides de 60 dage, vil yderligere kørsel blive betragtet som privat og falder uden for rammerne af skattefri godtgørelse.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Skattefri kørselsgodtgørelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kørselsfradrag er relevant, når du pendler mellem hjem og arbejde, og afstanden overstiger 12 km hver vej. I modsætning hertil er kørselsgodtgørelse en kompensation, du kan modtage for brug af din egen bil til arbejdsrelaterede formål, såsom at deltage i kurser eller møder.

Kørselsgodtgørelse, som også er kendt som befordringsgodtgørelse, er beregnet til at dække dine bilomkostninger. Dette inkluderer typisk udgifter som benzin, vægtafgift, forsikringer, afskrivninger mv. Størrelsen af kørselsgodtgørelsen fastsættes baseret på antallet af kilometer, du har kørt.

Normalt er det arbejdsgiveren, der står for at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejderne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: