Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

RKI

RKI, også kendt som Ribers Kredit Information, er et firma under Experians ejerskab, der registrerer individer med betalingsvanskeligheder. Dataene om disse personer sælges til banker og offentlige myndigheder, så de kan benytte dem til at vurdere kreditværdigheden.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er RKI?

RKI, tidligere kendt som Ribers Kredit Information, er i dag en del af Experian-koncernen. RKI har en central rolle i den finansielle sektor i Danmark ved at fungere som et register over dårlige betalere. Formålet med RKI er at give pengeinstitutter, udlejningsselskaber og andre erhvervsdrivende mulighed for at vurdere en persons kreditværdighed. Dette sker ved at tilvejebringe afgørende information om, hvorvidt en privatperson er registreret som dårlig betaler.

Vigtigheden af RKI i kreditvurdering processen kan ikke understreges nok. Når virksomheder skal træffe finansielle beslutninger, er det essentielt at have adgang til pålidelige data. RKI spiller her en nøglerolle ved at levere disse data, hvilket hjælper virksomheder med at minimere risici forbundet med kreditgivning.

Udover RKI findes også Debitor Registret i Danmark, et andet vigtigt skyldnerregister. I Debitor Registret registreres debitorer, som har udestående gæld og som vurderes til at være dårlige betalere. Dette register fungerer parallelt med RKI og giver en yderligere dimension til kreditvurderingen ved at supplere de oplysninger, som RKI tilbyder.

Sammen bidrager RKI og Debitor Registret til en mere omfattende og dybtgående forståelse af kreditrisici i Danmark, hvilket er afgørende for økonomisk stabilitet og sikkerhed i finansielle transaktioner. Ved at bruge RKI som et redskab til kreditvurdering, kan virksomheder og finansielle institutioner foretage mere informerede og sikre økonomiske beslutninger.

Hvordan ender man i RKI?

At blive registreret i RKI, tidligere kendt som Ribers Kredit Information, kræver mere end blot en enkelt forglemmelse af en regning. For at blive registreret i dette kreditregister skal der være en historik af manglende betalinger trods gentagne påmindelser. Det starter typisk med, at du modtager mindst tre rykkere for en ubetalt gæld, hvoraf den sidste rykker skal advare om, at yderligere manglende betaling vil resultere i en registrering hos RKI. Såfremt du fortsat undlader at betale efter denne advarsel, kan kreditor vælge at registrere dig i RKI.

Når du bliver registreret i RKI, vil du også modtage en meddelelse om registreringen direkte fra RKI, så du er klar over din nye status som registreret dårlig betaler. Dette er en vigtig information, da det påvirker din evne til at opnå kredit i fremtiden.

Det er også værd at bemærke, at der eksisterer bestemte beløbsgrænser for registrering i RKI. For gæld til det offentlige skal du skyde minimum 7.500 kroner, før en registrering kan finde sted. Hvis det drejer sig om privat gæld, er reglerne forskellige afhængigt af gældens størrelse. En gæld på mellem 200 kroner og 1.000 kroner kan resultere i en registrering i et lukket register, som ikke er tilgængeligt for offentligheden, mens beløb over 1.000 kroner vil føre til en registrering i et åbent register, der er tilgængeligt for offentligheden og kreditorer.

At forstå disse regler og beløbsgrænser er afgørende, hvis man ønsker at undgå de langsigtede konsekvenser af en RKI-registrering, herunder begrænsninger i evnen til at låne penge eller indgå lejeaftaler. Ved at holde styr på sine betalinger og håndtere sin økonomi ansvarligt kan man undgå negative registreringer og opretholde en sund finansiel profil. Har du brug for hjælp til at holde styr på regnskabet eller bogføringen? I Stadsrevisionen har vi +23 revisorer, bogholdere og rådgivere, og vores revisorer har +8 års erfaring og vil meget gerne hjælpe dig.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan bliver man slettet fra RKI?

At blive slettet fra RKI, også kendt som Ribers Kredit Information, er afgørende for at forbedre din økonomiske situation og kreditværdighed. Den mest direkte metode til at opnå sletning fra RKI er at betale det fulde beløb, du skylder. Dette vil typisk resultere i, at kreditor anmoder RKI om at fjerne dig fra registret.

Hvis det ikke er muligt for dig at betale hele beløbet på én gang, kan du overveje at indgå en betalingsaftale med din kreditor. Ofte kan kreditorerne være villige til at slette din registrering i RKI, hvis du indgår og overholder en betalingsaftale, selvom dette ikke er garanteret og kan variere fra kreditor til kreditor.

Hvis du hverken betaler din gæld eller indgår en aftale om betaling, vil din registrering i RKI vare i op til fem år. Efter denne periode er det lovpligtigt for RKI at slette registreringen, forudsat at der ikke er indgået nye aftaler om gælden eller foretaget yderligere registreringer. Det er vigtigt at bemærke, at en kreditor ikke har lov til at registrere dig i RKI for den samme gæld mere end én gang.

Selvom din registrering i RKI slettes efter fem år, betyder det ikke, at din gæld er forsvundet. Gælden består stadig, og det er vigtigt at tage hånd om denne for at undgå yderligere finansielle problemer. Håndtering af gæld og undgåelse af fremtidige registreringer i RKI kræver en ansvarlig tilgang til økonomisk forvaltning og aftaler med kreditorer.

Er du i RKI?

Hvis du er usikker på, om du er registreret som dårlig betaler i RKI, kan du nemt undersøge det selv. Ved at logge ind på RKI’s hjemmeside med dit NemID, får du adgang til at se præcist, hvilke informationer RKI har registreret om dig. Dette inkluderer ikke kun det skyldige beløb, men også hvem du skylder pengene til.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den oprindelige kreditor i nogle tilfælde kan have overdraget din gæld til et eksternt inkassofirma. I sådanne tilfælde er det dette inkassofirma, der står for inddrivelsen af gælden, og det er dem, du skal kontakte for at drøfte eventuelle betalingsordninger eller spørgsmål vedrørende gælden.

Ved at tage proaktive skridt for at undersøge din status i RKI, kan du bedre håndtere din økonomiske situation og tage nødvendige skridt til at forbedre din kreditværdighed. Dette kan omfatte at afklare gældssituationer eller indgå aftaler om tilbagebetaling, hvilket er essentielt for at komme ud af RKI og undgå fremtidige finansielle komplikationer.

Hvad betyder registrering i RKI for din kreditværdighed?

At være registreret i RKI kan have betydelige konsekvenser for din daglige økonomi og din evne til at indgå finansielle aftaler. Når du er registreret som dårlig betaler i RKI, bliver du betragtet som en højrisiko-kunde af kreditgivere og andre finansielle institutioner. Dette skyldes, at RKI-registreringen signalerer en historik med manglende betalinger, hvilket får kreditgivere til at tøve med at tilbyde dig lån eller kredit.

Den praktiske betydning af at være i RKI inkluderer, at det bliver næsten umuligt for dig at optage nye lån eller få kreditkort. Du vil også opleve vanskeligheder med at indgå abonnementsaftaler, såsom at købe en mobiltelefon på afbetaling eller at leje et TV og andre højværdi varer, som kræver kreditgodkendelse. 

Endvidere kan en RKI-registrering påvirke din evne til at leje en bolig, da mange udlejere tjekker potentielle lejeres kreditstatus som en del af deres udlejningsproces. I nogle tilfælde kan det endda have indflydelse på din jobsøgning, især for stillinger, der kræver håndtering af økonomi eller betydelige økonomiske ansvarsområder.

Skal vi hjælpe dig med at få styr på din økonomi, dit regnskab eller bogføring? Vi vil meget gerne hjælpe dig, ligesom vi har hjulpet +1200 samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab. 

Mangler du skræddersyet hjælp?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti. 

Forebyggelse og rådgivning

For at undgå RKI-registrering og håndtere din gæld effektivt er det vigtigt med proaktive finansielle strategier og god økonomisk disciplin. Her er nogle kondenserede råd til at styre din økonomi og undgå gældsfælder:

Tips til at undgå RKI-Registrering

Betal til tiden: Brug påmindelser og automatiske betalinger for at sikre, at alle regninger betales rettidigt.

Lav et budget: Kend dine indtægter og udgifter. Juster dit forbrug for at undgå overforbrug.

Opbyg nødopsparing: Sørg for at have en opsparing, der kan dække uventede udgifter uden at skulle optage lån.

Vær kritisk med gæld: Undgå unødvendige lån, og vurder kritisk, om et køb er værd at finansiere.

Forstå dine aftaler: Kend vilkårene i dine finansielle aftaler, især omkring renter og betingelser for misligholdelse.

Strategier til effektiv gældsforvaltning

Prioriter din gæld: Betal først gæld med høj rente eller hvor konsekvenserne af ikke-betaling er alvorligst.

Konsolideringslån: Overvej et konsolideringslån for at reducere renteomkostninger og samle gæld.

Forhandle med kreditorer: Kontakt kreditorer tidligt for at diskutere betalingsmuligheder, hvis du er i økonomiske vanskeligheder.

Gældsrådgivning: Brug professionel rådgivning, hvis din gæld bliver uoverkommelig. Der findes ofte gratis gældsrådgivningstjenester.

Økonomisk uddannelse: Forøg din viden om personlig økonomi for at træffe bedre finansielle beslutninger.

Ved at implementere disse råd kan du undgå RKI-registrering og forbedre din økonomiske sundhed markant.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om RKI

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

At være registreret i RKI betyder, at du er noteret som en dårlig betaler i Ribers Kredit Information, et register ejet af Experian. Dette påvirker din kreditværdighed negativt, da registreringen signalerer til kreditgivere, at du tidligere har haft problemer med at overholde betalingsforpligtelser.

Du kommer i RKI, når du gentagne gange har undladt at betale dine regninger eller gæld, trods advarsler og rykkere fra kreditorer. Dette sker typisk efter du har modtaget minimum tre rykkere, og kreditor har advaret om registrering ved fortsat manglende betaling.

RKI er et register over dårlige betalere, mens inkasso er en proces, hvor en kreditor (eller et inkassobureau) forsøger at inddrive en gæld. At være registreret i RKI er resultatet af gentagne manglende betalinger, mens inkasso er selve indrivelsesaktionen.

For at ende i RKI skal du have en vedvarende historik med manglende betalinger. Typisk involverer dette, at du har modtaget flere rykkere og ikke har reageret på en trussel om registrering i RKI fra kreditor.

At være registreret i RKI kan gøre det svært at leje bolig, da mange udlejere tjekker lejers kreditværdighed som en del af udlejningsprocessen. En RKI-registrering kan være et rødt flag for udlejere, som kan opfatte det som en risiko for manglende betaling af husleje.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: