Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Risikoanalyse

En risikoanalyse indebærer en detaljeret undersøgelse, der fokuserer på at identificere potentielle risici og vurderer både sandsynligheden for, at disse risici indtræffer, samt deres mulige konsekvenser.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en risikoanalyse?

En risikoanalyse er et værktøj, der anvendes til at vurdere de risici, en virksomhed kan møde. Der eksisterer ikke én standard risikoanalyse; hver analyse er skræddersyet til at passe til den specifikke virksomheds unikke situation og behov.

Elementerne i en risikoanalyse

En typisk risikoanalyse omfatter tre trin:

Fareidentifikation: Risici er potentielle fremtidige udfordringer, som endnu ikke er opstået. Selv uden en formel risikoanalyse kan en virksomhed være bevidst om visse risici. Risikoanalysen bidrager dog væsentligt til at afdække risici, som virksomheden tidligere ikke var opmærksom på.

Eksponeringsvurdering: Efter identifikationen af risici, følger en nøje beregning og evaluering af, hvor sandsynlige disse risici er, og hvilke konsekvenser de kan have for virksomheden.

Responsanalyse: Hovedformålet med risikoanalysen er at sikre, at virksomheden er optimalt forberedt på forventede risici. Derfor udarbejdes der en strategisk handlingsplan baseret på de identificerede risici, deres sandsynlighed og potentielle indvirkninger.

Udførelse af en risikoanalyse

For at udarbejde en risikoanalyse findes der adskillige skemaer og skabeloner online, som giver virksomheder mulighed for at gøre det selv. Imidlertid benytter større virksomheder ofte eksperter som konsulenter, advokater og revisorer til at assistere i processen.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Proces for Udarbejdelse af Risikoanalyse

Her er et forslag til en seks trins proces for at udarbejde en risikoanalyse:

Trin 1 – Begynd med at brainstorme om potentielle risici og hvad der kan gå galt i din virksomhed.

Trin 2 – Planlæg dit projekt og udvikl strategier. Vurder, baseret på risiciene identificeret i trin 1, om det er fordelagtigt at fortsætte med analysen.

Trin 3 – Estimer sandsynligheden for, at de identificerede risici faktisk indtræffer. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 10 indikerer høj sandsynlighed og 1 indikerer lav sandsynlighed.

Trin 4 – Vurder de potentielle konsekvenser, hvis disse risici bliver virkelighed. Overvej deres betydning for din virksomhed, igen ved at bruge en skala fra 1 til 10, hvor 10 indikerer store konsekvenser og 1 ingen betydning.

Trin 5 – Beregn en risikofaktor ved at multiplicere sandsynligheden med konsekvensen. Dette giver et overblik over, hvilke risici der kræver mest opmærksomhed. For eksempel, hvis sandsynligheden er 5 og konsekvensen er 6, vil risikofaktoren være 30.

Trin 6 – Udarbejd en handlingsplan for håndtering af identificerede risici og beslut, hvilke der skal prioriteres. Planen skal inkludere tiltag for at minimere konsekvenserne, hvis risiciene opstår.

Økonomisk risikoanalyse

At foretage en risikoanalyse er en kompleks opgave, og den varierer betydeligt fra virksomhed til virksomhed. En vigtig del af analysen kan være at forhindre økonomiske problemer, og det er ikke altid kun tekniske aspekter, der er i fokus. Uventede hændelser kan påvirke en virksomheds økonomi markant, og det er afgørende at kunne handle hurtigt for at rette op på disse.

Revisorer, advokater og konsulentfirmaer har stor erfaring med at udføre risikoanalyser. Men det er vigtigt, at denne proces sker i tæt samarbejde med de ansatte, der til daglig arbejder i virksomheden.

Selvom der findes skemaer online til selv at lave risikoanalyser, er det vigtigt at huske på, at man som indehaver eller medarbejder ikke altid er bedst til at vurdere de forhold, der er gældende i ens egen virksomhed, da man er vant til at navigere i dem.

Udvikling af en risikoplan fra risikoanalyse

Når din risikoanalyse er færdig, er næste skridt at omsætte de opnåede indsigter til en konkret risikoplan. Dette indebærer at tage hensyn til de potentielle risikofyldte situationer og udvikle en plan for at minimere disse risici.

En effektiv risikoplan bør omfatte to hovedelementer:

  • At reducere sandsynligheden for, at en uønsket hændelse sker.
  • At udvikle specifikke planer og handlinger for at adressere alle identificerede risikable hændelser.

Disse elementer i planen skal baseres på resultaterne fra din risikoanalyse. Idealtilstanden er at forebygge, at en potentiel risikabel situation overhovedet opstår.

Planer og reaktioner på kritiske hændelser vil sandsynligvis involvere hele virksomheden. Der vil ofte være fokus på kommunikation og PR-strategi i disse situationer. Derudover er det vigtigt at have klare handlingsplaner for at løse disse situationer effektivt.

Risikable situationer varierer betydeligt mellem forskellige virksomhedstyper. For eksempel vil risici i en fødevarevirksomhed eller restaurant være markant forskellige fra dem, en SaaS-virksomhed eller webshop står overfor.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Assistance til risikoanalyse

Det anbefales at søge hjælp fra en revisor eller bogholder ved udarbejdelsen af en risikoanalyse.

Illustration af risikoanalyse

Lad os tage et hypotetisk og enkelt eksempel på en risikoanalyse fra et mikrobryggeri. Ejeren illustrerer en situation, hvor der er en risiko for, at øl kan sive ud af brygningssystemet om natten. Dette kan forårsage betydelige skader på materialerne og potentielle vandskader i lokalerne på stueetagen, hvilket kunne resultere i krav om erstatning. Dette scenario er en teknisk risiko, der kan opstå om natten.

I fagsprog opdeles risikoanalysen i fareidentifikation, eksponeringsvurdering og responsanalyse. Med denne forståelse kan ejeren træffe foranstaltninger såsom at stoppe produktionen om natten, forbedre sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. installation af alarmer), eller lignende tiltag. Det essentielle ved en risikoanalyse er at blive bevidst om eksisterende risici og finde metoder til at reducere dem.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Risikoanalyse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Risikoanalyse indebærer en dybdegående vurdering af alle mulige begivenheder, som kan påvirke din virksomhed, både direkte og indirekte.

I denne proces evalueres hver enkelt begivenhed ud fra dens sandsynlighed for at indtræffe og den potentielle påvirkning på virksomheden, hvis den skulle ske. Disse to faktorer multipliceres for at beregne et risikoniveau, der indikerer alvoren og potentielle farlighed ved en given hændelse.

Visse hændelser kan måske forhindres gennem specifikke foranstaltninger, men det er vigtigt at have en omfattende plan klar for alle mulige scenarier og din reaktion på dem, for at sikre, at du aldrig bliver overrumplet.

En risikoanalyse omfatter tre hovedkomponenter: identifikation af farer, vurdering af eksponering, og udarbejdelse af en responsstrategi. Dette indebærer først at identificere potentielle risici, dernæst at evaluere virksomhedens sårbarhed over for disse risici, og til sidst at udvikle en handlingsplan for, hvordan man skal reagere, hvis den potentielle fare opstår.

En risikoplan er kulminationen på risikoanalysen. Denne del af processen fokuserer på at dokumentere specifikke tiltag og reaktioner for hver identificeret hændelse. I praksis betyder det, at du udarbejder en strategi for både at forebygge og mindske konsekvenserne af en hændelse, samt planlægger din reaktion i tilfælde af, at hændelsen indtræffer.

For at foretage en risikoanalyse starter du med at identificere alle mulige begivenheder, der kan påvirke din virksomhed. Efter identifikationen bedømmer du, hvor sandsynlige disse hændelser er og hvilke konsekvenser de kan have.

Dernæst udarbejder du en strategi, der inkluderer tiltag for at reducere risikoen og sandsynligheden for, at disse hændelser sker, samt forbereder en plan for, hvordan du effektivt skal håndtere situationen, hvis den skulle opstå.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: