Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ressourceforløb

Et ressourceforløb har til formål at afklare, om man kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet, så man undgår førtidspension. Læs mere om kravene til at påbegynde et ressourceforløb, de specifikke tilbud, der tilbydes under forløbet, og de økonomiske ydelser du kan modtage.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb har til formål at støtte udsatte og sårbare personer i deres vej mod en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det primære mål med et ressourceforløb er at forbedre den enkeltes arbejdsevne med henblik på at opnå beskæftigelse eller uddannelse.

Ressourceforløbet tilpasses til den enkeltes unikke behov, potentiale og fremtidsplaner. Udgangspunktet er altid personens aktuelle situation samt deres faglige kompetencer og tidligere erfaringer. Gennem en individuel tilgang sikres det, at ressourceforløbet bliver så relevant og effektivt som muligt. Den personlige tilrettelæggelse af forløbet omfatter en klar plan for, hvordan den enkelte kan nå sine uddannelses- og erhvervsmæssige mål.

Ressourceforløbet omfatter en række integrerede tilbud, der arbejder sammen for at opnå det bedste resultat. Disse tilbud kan inddeles i tre hovedkategorier:

Beskæftigelsestilbud

Beskæftigelsestilbud inkluderer praktikophold i virksomheder, målrettet undervisning, uddannelsesvejledning samt kurser, der styrker faglige kompetencer. Disse elementer er afgørende for at opbygge en bro mellem den enkeltes nuværende færdigheder og de krav, som arbejdsmarkedet stiller.

Sociale tilbud

Ressourceforløbet inkluderer også støtte til personlige udfordringer såsom boligsituation, misbrugsproblemer, og forældreskab. Dette sikrer, at den enkelte får den nødvendige støtte i dagligdagen, hvilket kan omfatte alt fra forældrestøtte til hjælp fra en støtte- og kontaktperson.

Sundhedsmæssige tilbud

Et ressourceforløb lægger vægt på både mental og fysisk sundhed gennem kurser i håndtering af psykiske udfordringer som angst og stress, kostvejledning, samt støtte fra psykologer og fysisk træning. Dette er vigtigt for at sikre, at den enkelte er sund nok til at møde arbejdsmarkedets krav.

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med deres økonomi. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at holde styr på din økonomi?

Kontakts Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forudsætninger for et ressourceforløb

Ressourceforløbet er ofte løsningen for personer, der har været afhængige af offentlig forsørgelse over længere tid, og som ikke har opnået en forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet gennem andre jobcenter-tilbud som virksomhedspraktik eller revalidering. Dette forløb er specielt designet til dem, hvor traditionelle metoder ikke har været tilstrækkelige til at fremme deres beskæftigelsesmuligheder.

For at påbegynde et ressourceforløb, er det en forudsætning, at der er forventninger om, at forløbet effektivt kan udvikle den enkeltes arbejdsevne. Det er afgørende, at kommunen først og fremmest identificerer, hvilke indsatser der realistisk kan forbedre personens arbejdsevne og bringe dem nærmere til beskæftigelse.

Kommunens rolle indbefatter en grundig evaluering af den enkeltes situation for at bestemme de mest relevante og virkningsfulde tiltag. Dette kan omfatte en kombination af personligt tilpassede uddannelsesprogrammer, psykologisk støtte, og fysisk rehabilitering alt efter individets behov. Disse tiltag er fundamentale for at sikre, at ressourceforløbet bliver så effektivt som muligt.

En nøje udarbejdet plan er vigtig for at ressourceforløbet skal lykkes. Planen skal ikke blot være realistisk i forhold til personens nuværende evner, men også fleksibel nok til at tilpasse sig undervejs, da personens progression kan variere gennem forløbet. Dette kræver en løbende dialog mellem den enkelte og de professionelle fra kommunen, som er involveret i ressourceforløbet.

I sidste ende er formålet med et ressourceforløb at bringe personen så tæt på arbejdsmarkedet som muligt, ved at opbygge deres færdigheder og selvtillid til at opnå og opretholde en beskæftigelse. Hver komponent i ressourceforløbet er omhyggeligt udvalgt og implementeret med henblik på at realisere dette mål.

Hvordan kommer jeg i et ressourceforløb?

For at få tildelt et ressourceforløb, er det nødvendigt, at kommunens rehabiliteringsteam først anbefaler dette. Rehabiliteringsteamets anbefaling er baseret på en vurdering af din situation og behov. Herefter foretager kommunen en grundig vurdering for at afgøre, om et ressourceforløb er den bedste løsning til at fremme din videre udvikling og tilknytning til arbejdsmarkedet..

For at blive optaget i et ressourceforløb, vil der blive afholdt samtaler mellem dig, din sagsbehandler, og andre relevante parter i kommunen. Disse samtaler er afgørende for, at kommunen kan få en fuldstændig forståelse af dine behov, kompetencer og udfordringer. På grundlag af disse samtaler vil kommunen træffe en beslutning om, hvorvidt du skal indledes i et ressourceforløb, tilbydes et fleksjob, tildeles førtidspension, eller om du skal fortsætte med den nuværende indsats.

Det er vigtigt, at denne evaluering er omhyggelig og retfærdig, da den bestemmer den videre støtte og indsatser, som vil være mest effektive for at hjælpe dig med at opnå en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Ressourceforløbet er designet til at være en skræddersyet løsning, der tager højde for individuelle omstændigheder og hjælper personer med at overvinde specifikke barrierer for beskæftigelse.

Når kommunen har færdiggjort evalueringen og truffet en beslutning, vil du blive informeret om resultatet og de næste skridt i din proces. Hvis det besluttes, at et ressourceforløb er vejen frem, vil du sammen med dit team begynde at planlægge og tilrettelægge et forløb, der er målrettet dine unikke behov og mål.

Hvor længe varer et forløb

Et ressourceforløb varer typisk mellem 1 og 3 år. Formålet med et ressourceforløb er at afklare din arbejdsevne og afgøre, om du kvalificerer dig til fleksjob eller førtidspension. I nogle tilfælde kan et ressourceforløb også føre til, at du bliver i stand til at opnå regulært arbejde eller at der opstår muligheder for revalidering.

Det er også muligt at blive tilbudt flere ressourceforløb, hvis det vurderes nødvendigt for at opnå de ønskede resultater.

For personer med mindre en 6 år til folkepensionsalderen

For personer, som har mindre end 6 år til deres folkepensionsalder, er det normalt ikke nødvendigt at starte et ressourceforløb, medmindre den pågældende selv ønsker det. Hvis en person allerede er i et ressourceforløb og når til et punkt, hvor der er mindre end 6 år til folkepensionsalderen, vil forløbet fortsætte, indtil det er fuldført.

Kortere forløb og aldersgrænser

Varigheden af et ressourceforløb er som udgangspunkt sat til minimum et år og maksimum tre år.

Aldersspecifikke retningslinjer:

  • For borgere mellem 40 og 50 år: Et ressourceforløb må ikke overstige fem år, medmindre borgeren selv ønsker en forlængelse.
  • For borgere, der fylder 40 år under et ressourceforløb: Ressourceforløbet fortsætter til det er afsluttet, selv hvis den samlede varighed overstiger fem år.
  • For borgere over 50 år: Det er muligt at få tilbudt mere end ét ressourceforløb, hvis det ønskes af borgeren.

Ressourceforløb er således en fleksibel ordning, der tilpasses individets specifikke behov og omstændigheder, med det overordnede mål at støtte borgere i at finde deres vej tilbage til arbejdsmarkedet eller sikre dem den rette støtte og ydelse.

Ydelser i ressourceforløb

Når du tilkendes et ressourceforløb, vil den ydelse, du tidligere har modtaget, blive erstattet af en ressourceforløbsydelse. Denne ændring er væsentlig for din økonomiske situation under forløbet.

Hvis du før dit ressourceforløb har modtaget ledighedsydelse, vil du under ressourceforløbet modtage en ressourceforløbsydelse, der matcher niveauet for din tidligere ledighedsydelse. Dette sikrer en finansiel stabilitet, der hjælper med at opretholde din levestandard under forløbet.

For dem, der kommer fra sygedagpenge, især i tilfælde hvor sygedagpengene er udløbet på grund af en arbejdsskade, vil ressourceforløbsydelsen også svare til niveauet af sygedagpenge indtil videre. Dette gælder indtil en forlængelse ikke længere er aktuel, hvilket skaber en stabil økonomisk situation for deltageren i ressourceforløbet.

Hvis du overgår til et ressourceforløb fra en anden type offentlig støtte, vil ressourceforløbsydelsen være på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp, afhængigt af din situation før indtrædelsen i ressourceforløbet.

Specifikke satser for ressourceforløbsydelse:

  • For personer over 30 år med børn er ydelsen fastsat til 16.382 kr.
  • For personer uden børn er ydelsen fastsat til 12.326 kr.

Disse satser afspejler en tilpasning til personens livssituation, hvilket er afgørende for at sikre en passende støtte gennem ressourceforløbet.

Hvis du får et barn, mens du er i et ressourceforløb og modtager en lavere sats, vil din ydelse automatisk blive justeret til den højere sats på 16.383 kr. Dette sikrer, at din økonomiske støtte afspejler de ændrede leveomkostninger ved at have et barn.

Hvis du er gravid under dit ressourceforløb og samtidig i et ansættelsesforløb, kan du være berettiget til barselsdagpenge eller løn under barsel. 

Økonomiske bekymringer må ikke være en begrænsning i dit ressourceforløb. Overlad din økonomi til Stadsrevisionen, så du kan fokusere fuldt ud på din udvikling og trivsel.

Har du brug for professionel hjælp til din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og vejledning.

Ferie under ressourceforløb

Når du deltager i et ressourceforløb, oparbejder du retten til at holde ferie efter 12 måneders aktiv deltagelse i forløbet. Det er vigtigt at forstå, hvordan ferierettigheder fungerer i konteksten af et ressourceforløb, da dette kan have betydning for din planlægning og trivsel under forløbet.

Under dit ressourceforløb har du mulighed for at tage til udlandet i din ferieperiode. Dette giver en fleksibilitet og frihed, der kan være værdifuld for din personlige og mentale sundhed.

Hvis du har optjent feriegodtgørelse eller ferietillæg før eller under dit ressourceforløb, kan du anvende disse midler til at dække din ferie. Dette betyder, at du kan holde ferie for den periode, som din feriegodtgørelse eller dit ferietillæg tillader, hvilket sikrer, at du ikke står økonomisk svagere i din ferieperiode.

Det er muligt at afholde din ferie efter aftale med jobcenteret, selv hvis du endnu ikke har optjent ret til ferie med ressourceforløbsydelse. Koordinering med jobcenteret sikrer, at din ferie ikke påvirker progressionen i dit ressourceforløb eller dine muligheder for yderligere støtte.

Det er vigtigt at kommunikere åbent og rettidigt med jobcenteret om dine ferieplaner, så du sikrer, at alle aftaler er på plads, og at du forstår rammerne for din ferie under ressourceforløbet. Dette vil hjælpe dig med at planlægge en ferie, så den er i overensstemmelse med retningslinjerne for dit ressourceforløb.

At have mulighed for at tage ferie under et ressourceforløb er en vigtig del af din ret til hvile og rekreation, som kan bidrage positivt til din generelle trivsel og kapacitet til at engagere dig i ressourceforløbet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om ressourceforløb

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et ressourceforløb er skræddersyet til den enkelte og omfatter integrerede tilbud inden for beskæftigelse, sociale ydelser og sundhed. Det fokuserer på at forbedre individets arbejdsevne gennem praktikophold, uddannelsesvejledning, psykologisk støtte, og fysisk træning, alt efter personens behov. Forløbet er dynamisk og tilpasses løbende i samarbejde med kommunens rehabiliteringsteam og andre relevante fagpersoner.

Man er berettiget til et ressourceforløb, hvis man har været afhængig af offentlig forsørgelse i en længere periode og ikke har opnået en forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet gennem andre jobcenter-tilbud. En forudsætning for at påbegynde et ressourceforløb er, at kommunens rehabiliteringsteam vurderer, at forløbet realistisk kan udvikle personens arbejdsevne og bringe dem tættere på beskæftigelse.

Ressourceforløbet er en længere og mere omfattende indsats, der er designet til personer med komplekse problemer, hvor traditionelle jobcentertilbud ikke har været tilstrækkelige. Et jobafklaringsforløb er typisk kortere og fokuserer mere direkte på at afklare arbejdsevnen og hurtigt lede mod enten beskæftigelse eller en afklaring af behov for yderligere støtte.

Beløbet man modtager i ressourceforløbsydelse afhænger af ens tidligere økonomiske situation. Hvis man f.eks. har modtaget ledighedsydelse, vil ressourceforløbsydelsen matche dette niveau. For personer over 30 år med børn er ydelsen 16.382 kr., og uden børn 12.326 kr.

Det er generelt nødvendigt at have været i et ressourceforløb, før man kan tildeles førtidspension, da ressourceforløbet har til formål at afklare den fulde udnyttelse af arbejdsevnen. Dette sikrer, at alle andre muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet er udtømt, før førtidspension bliver overvejet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: