Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Rentabilitet

Rentabilitet beskriver effektiviteten af din virksomheds evne til at omdanne investeringer til omsætning. Dette begreb er essentielt et målestok for, hvor dygtig din virksomhed er til at skabe afkast på den kapital, der er investeret i forretningen.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Rentabilitet - En dybdegående forståelse

Rentabilitet illustrerer, hvor effektivt din virksomhed kan konvertere investeringer til indtægter. Dette udtryk fungerer som en vigtig indikator for din virksomheds succes i at generere afkast på det investerede kapital.

I diskussioner om rentabilitet er det almindeligt at forbinde dette med afkastningsgraden, et centralt nøgletal i analysen af rentabilitet. Men det er vigtigt at bemærke, at der findes en række andre nøgletal, som kan give indsigt i virksomhedens rentabilitet. En grundig rentabilitetsanalyse kan give dig en dybere forståelse af din virksomheds økonomiske effektivitet.

Hvordan udføres en rentabilitetsanalyse?

En rentabilitetsanalyse involverer beregning af forskellige nøgletal for at få indsigt i din virksomheds økonomiske præstationer, specielt i forhold til investeringer og deres resultater.

Denne analyse består af fem centrale nøgletal. Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at udregne disse tal; det er også essentielt at forstå dem og deres implikationer.

Hvis du ikke forstår betydningen af nøgletallene i en rentabilitetsanalyse, vil deres anvendelighed være begrænset. Uden denne forståelse vil det være vanskeligt at implementere de nødvendige ændringer for at forbedre nøgletallene og dermed virksomhedens økonomiske sundhed.

Nøgleindikatorer i rentabilitetsanalyse

Nøgletallene anvendes ofte til at vurdere den økonomiske udvikling i din virksomhed i forhold til tidligere år, eller til at sammenligne din virksomheds rentabilitet med konkurrenternes for at fastslå, om din virksomhed performer bedre.

De fem nøgletal, der er centrale i en rentabilitetsanalyse, omfatter:

  • Afkastningsgrad
  • Overskudsgrad
  • Aktivernes omsætningshastighed
  • Gældsrente
  • Egenkapitalens forrentning.

Hvis du allerede har et solidt kendskab til rentabilitet og indholdet af en rentabilitetsanalyse, men mangler specifikke formler til beregning af nøgletallene, findes disse udregninger her. 

Afkastningsgraden beregnes som: Afkastningsgrad (AG) = (Resultat før renter / Gennemsnitlige aktiver) * 100, eller alternativt som Afkastningsgrad (AG) = Overskudsgrad * Aktivernes omsætningshastighed.

Overskudsgraden defineres som: Overskudsgrad (OG) = (Resultat af primærdrift / Omsætning) * 100.

Aktivernes omsætningshastighed beregnes ved: Aktivernes omsætningshastighed (AOH) = Nettoomsætning / Gennemsnitlige aktiver.

Gældsrenten udregnes som: Gældsrente (GR) = (Finansielle omkostninger / Gennemsnitlige gældsforpligtelser) * 100.

Egenkapitalens forrentning fastsættes ved: Egenkapitalens forrentning (EKF) = (Resultat før skat / Gennemsnitlig egenkapital) * 100.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kriterier for en god afkastningsgrad

En afkastningsgrad, der overstiger markedsrenten, betragtes generelt som positiv. Dette indikerer, at du har formået at forrente dine investeringer mere effektivt ved at placere dem i virksomheden snarere end i traditionelle opsparingsformer som bankkonti, obligationer eller lignende.

Det er vigtigt at bemærke, at afkastningsgraden er påvirket af to hovedfaktorer: overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Disse to faktorer spiller en central rolle i bestemmelsen af, hvor godt din virksomhed forrenter dens kapital.

Fortolkning af overskudsgraden

Overskudsgraden er en væsentlig faktor, når man ønsker at forstå, hvad der påvirker afkastningsgraden. Denne grad giver indsigt i, hvor stor en del af virksomhedens omsætning der bliver til reel indtjening, når alle driftsomkostninger er fratrukket.

En lav overskudsgrad kan indikere, at driftsomkostningerne forbruger en betydelig del af omsætningen. Generelt gælder det, at jo højere overskudsgraden er, desto bedre er det for virksomhedens rentabilitet.

Et eksempel på fortolkning af overskudsgraden kan være: Hvis din virksomhed har en overskudsgrad på 5%, betyder det, at for hver 100 kroner genereret i omsætning, vil der være en nettoindtjening på 5 kroner efter fradrag af driftsomkostninger.

Hvad betyder aktivernes omsætningshastighed?

I en rentabilitetsanalyse er det også afgørende at vurdere aktivernes omsætningshastighed, en del af beregningen af afkastningsgraden. Dette nøgletal vurderer, hvor effektivt virksomheden anvender sine aktiver til at generere omsætning.

En interessant detalje ved aktivernes omsætningshastighed er, at den ikke angives i procent som andre nøgletal i rentabilitetsberegninger. I stedet reflekterer tallet, hvor mange gange aktivers værdi omsættes til faktisk indtægt.

Eksempelvis, hvis aktivernes omsætningshastighed er 4, betyder det, at for hver krone investeret i aktiver, genereres der 4 kroner i omsætning.

Generelt gælder det, at jo højere aktivernes omsætningshastighed er, desto bedre. Dette indikerer, at virksomheden effektivt udnytter sine aktiver til at skabe omsætning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Forståelse af gældsrenten

Gældsrenten er et nøgletal, der viser, hvor meget rente en virksomhed betaler for sin gæld. I modsætning til de andre nøgletal i rentabilitetsanalyser, er den overordnede regel her, at en lav gældsrente er at foretrække.

Et eksempel på fortolkning af gældsrenten kan være: Hvis en virksomhed har en gældsrente på 3%, betyder det, at den i gennemsnit betaler 3% i rente for de midler, der er lånt i virksomheden.

Det er også nyttigt at sammenligne gældsrenten med afkastningsgraden. Ideelt set bør gældsrenten være lavere end afkastningsgraden, da dette indikerer, at renteomkostningerne ved gælden ikke overskrider indtjeningen genereret fra de investerede midler.

Fortolkning af egenkapitalens forrentning

Det sidste væsentlige nøgletal i rentabilitetsanalyser er egenkapitalens forrentning. Dette nøgletal belyser, hvor meget virksomheden tjener som følge af at have egenkapital indskudt – altså afkastet på egenkapitalen.

Egenkapitalens forrentning er et mål for, hvad ejerne af virksomheden reelt opnår af afkast ved at have investeret kapital i virksomheden.

Når du evaluerer egenkapitalens forrentning, sammenlignes den ofte med markedsrenten, ligesom ved afkastningsgraden. Det er et positivt tegn, hvis egenkapitalens forrentning overgår markedsrenten. Dette indikerer, at investeringen af egenkapital i virksomheden yder et højere afkast end traditionelle investeringer som obligationer eller lignende.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Rentabilitet

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Rentabilitet er et udtryk, der bruges til at vurdere en virksomheds evne til at skabe afkast på den kapital, der er investeret i den.

En rentabilitetsanalyse omfatter beregning og forståelse af fem centrale nøgletal for at evaluere en virksomheds økonomiske præstationer, især i forhold til investeringer og deres afkast. Det er vigtigt ikke blot at beregne disse nøgletal, men også at forstå deres betydning for at optimere virksomhedens økonomiske sundhed.

I en rentabilitetsanalyse fokuseres der på fem nøgletal: Afkastningsgrad, Overskudsgrad, Aktivernes omsætningshastighed, Gældsrente, og Egenkapitalens forrentning. Disse tal bruges til at vurdere virksomhedens økonomiske udvikling over tid og sammenligne dens rentabilitet med konkurrenterne.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: