Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regnskabsanalyse

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en regnskabsanalyse

En regnskabsanalyse er en dybdegående evaluering og udregning af nøgleøkonomiske indikatorer i en virksomheds regnskab. Denne analyse leverer en fuldstændig forståelse af virksomhedens økonomiske status, hvilket er essentielt for at fremme vækst og øge værdien eller for at foretage velovervejede investeringer.

Sagt på en anden måde, regnskabsanalysen tilbyder afgørende indsigt, som er afgørende for at kunne tage informerede beslutninger, opsætte realistiske mål og udvikle handlingsplaner, der fremmer positiv udvikling og vækst.

Hovedformålet med en regnskabsanalyse er at få et omfattende billede af de mest kritiske økonomiske nøgletal. Analysen kan også anvendes til at spore virksomhedens udvikling, således at du kan bedømme, om virksomheden bevæger sig i en positiv retning. Desuden kan den bruges til at vurdere en potentiel kundes økonomiske status, for eksempel i situationer, hvor kunden ønsker kredit.

Nøgletal i regnskabsanalyse

At navigere i nøgletal kan virke overvældende og komplekst, men de er afgørende for en effektiv regnskabsanalyse. Her er en liste over de mest essentielle nøgletal, du bør inddrage:

 • Overskudsgrad
 • Likviditetsgrad
 • Soliditetsgrad
 • Dækningsgrad
 • Afkastningsgrad
 • Egenkapitalens forrentning
 • Nulpunktsomsætning
 • Debitorernes omsætningshastighed
 • Kreditorernes omsætningshastighed

For at måle din virksomheds udvikling, kan du sammenligne disse nøgletal med data fra tidligere år. Dette giver dig et præcist billede af, om din virksomhed er i en positiv eller negativ udvikling. Det hjælper også med at give indsigt i, hvordan du kan udvikle passende handlingsplaner for at fremme en positiv udvikling.

Rentabilitet, likviditet og soliditet

De nøgletal, du har identificeret, giver en rigdom af informationer. For at destillere denne data til brugbar indsigt, er det vigtigt at koncentrere sig om tre nøgleområder:

 • Rentabilitet: Dette mål giver indsigt i din virksomheds evne til at generere indtægt. Det er et vigtigt barometer for virksomhedens økonomiske sundhed og dens evne til at skabe profit.
 • Soliditet: Soliditetsgraden afslører din virksomheds evne til at håndtere tab. En sund soliditetsgrad indikerer, at virksomheden har økonomisk styrke til at modstå uventede situationer, hvilket er afgørende for langsigtet stabilitet.
 • Likviditet: Dette fokuserer på oprindelsen og anvendelsen af virksomhedens indtjening. En stærk likviditetsgrad viser, at virksomheden effektivt kan opfylde sine kortfristede forpligtelser. Hvis likviditeten er lav, bør du overveje at tilpasse kredit perioderne for leverandører og kunder. At forstå likviditeten er nøglen til at forhandle betalingsbetingelser, der understøtter virksomhedens finansielle sundhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Finansiel struktur og benchmarking

Udover de tidligere nævnte nøgletal er der yderligere elementer, der er væsentlige i en regnskabsanalyse, nemlig finansiel struktur og benchmarking, af følgende årsager:

 • Finansiel struktur: Dette begreb beskriver, hvordan en virksomhed finansierer sine aktiver, såsom maskiner eller andet nødvendigt udstyr. Ved at analysere virksomhedens finansielle struktur, kan man afdække, om der er tilstrækkelig likviditet til at dække både faste og variable omkostninger. Dette giver vigtige indsigter i virksomhedens langsigtede levedygtighed og finansielle sundhed.
 • Benchmarking: Dette indebærer en sammenligning af din virksomhed med konkurrenterne og branchen som helhed. Det er afgørende at forstå, hvordan din virksomhed performer i markedet, især i forhold til økonomisk overskud og konkurrenceevne. Benchmarking kan give dybdegående indsigt i, hvor din virksomhed står i forhold til konkurrenterne, og kan hjælpe med at identificere områder for forbedring og vækst.

Hvordan adskiller intern og ekstern regnskabsanalyse sig fra hinanden?

Kernen i forskellen mellem internt og eksternt regnskab ligger i, om det er offentliggjort eller ej, samt i indholdets detaljeringsgrad. Disse forskelle fører til varierede tilgange i regnskabsanalyser baseret på disse to regnskabstyper.

Årsrapporten er et eksempel på et eksternt regnskab, og det er denne, der bruges som grundlag for en ekstern regnskabsanalyse. Denne rapport skal give en præcis fremstilling af virksomhedens økonomiske situation og finansielle stilling. På grund af sin offentlige natur indeholder den ikke detaljerede informationer og fokuserer mere på det overordnede billede end på detaljer.

Intern regnskab, ofte refereret til som det interne årsregnskab, går mere i detaljer med forskellige nøgletal, hvilket muliggør en mere indgående regnskabsanalyse sammenlignet med et eksternt regnskab. 

Det interne regnskab er mere fleksibelt i dets opstilling, da det ikke behøver at overholde bestemte regler som eksempelvis årsregnskabsloven. Selvom det er fortroligt og primært for virksomhedens interne brug, kan interessenter som banker eller investorer anmode om adgang til det for at evaluere aspekter såsom virksomhedens kreditværdighed.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Værdiansættelse baseret på regnskabsanalyse

For at foretage en nøjagtig værdiansættelse af en virksomhed, er det nødvendigt at inddrage en række nøgletal. En indledende regnskabsanalyse giver dig adgang til alle de relevante nøgletal, som er nødvendige for at lave en velbegrundet værdiansættelse.

Præcis som der er forskellige tilgange til at udføre en regnskabsanalyse, findes der også varierende metoder til værdiansættelse. Generelt kan du vælge mellem multipel eller relativ værdiansættelse. Den primære forskel ligger i, om værdiansættelsen baseres på virksomhedens nuværende markedsværdi eller på priser i forhold til sammenlignelige virksomheder.

Inklusionen af flere variabler og nøgletal forbedrer nøjagtigheden af din værdiansættelse. Det er også vigtigt at overveje fremtidige nøgletal, hvor det er muligt. Hvis der forventes betydelige ændringer i kritiske nøgletal i fremtiden, bør dette tages med i dine overvejelser.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Regnskabsanalyse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Regnskabsanalysen omfatter en detaljeret gennemgang og beregning af alle vigtige økonomiske indikatorer i en virksomheds regnskab. Denne proces resulterer i en omfattende forståelse af virksomhedens nuværende økonomiske tilstand og danner ofte basis for en efterfølgende vurdering af virksomhedens værdi.

En regnskabsanalyse udføres ved at gennemgå en virksomheds regnskab og udregne centrale nøgletal fra forskellige regnskabselementer. For eksempel, udregning af virksomhedens indtjeningsevne, som omfatter overskudsgrad, afkastningsgrad og forrentning af egenkapital.

Du har mulighed for at foretage disse beregninger selv, eller du kan anvende en foruddefineret skabelon med indbyggede formler, ligesom den, der er tilgængelig i vores blogindlæg.

En regnskabsanalyse består af flere vigtige dele, hvor de primære omfatter; indtjeningsevne, omsætningshastigheder, evnen til at dække gæld, pengestrømsanalyse, likviditetsvurdering, samt vurdering af kapitalstruktur og risiko.

For hvert af disse kerneelementer i regnskabsanalysen er der en række nøgletal, som også skal beregnes for at levere en fuldstændig vurdering af virksomhedens økonomiske helbred.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: