Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Rådighedsbeløb

Dit rådighedsbeløb afspejler din økonomiske sundhed. Når du ansøger om lån hos en bank eller et realkreditinstitut, bruger de ofte dit rådighedsbeløb til at bedømme din økonomiske stabilitet. Læs videre for at forstå mere om, hvad rådighedsbeløbet indebærer, og hvor stort det ideelt set bør være.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløbet repræsenterer det beløb, du har til rådighed efter at have betalt skat, arbejdsmarkedsbidrag og andre nødvendige faste udgifter hver måned. Disse faste udgifter omfatter poster som husleje, gældsafdrag, samt udgifter til energi og kommunale ydelser såsom vand og varme. Yderligere faste poster kan være udgifter til børneinstitutioner, medlemskab af A-kasse og fagforeninger, samt forskellige forsikringer.

Når disse udgifter er betalt, er det resterende beløb, dit rådighedsbeløb, som du frit kan disponere over. Rådighedsbeløbet dækker dine variable udgifter såsom husholdningsomkostninger (mad, tøj og sko), dine fritidsaktiviteter, underholdning, gaver, og ferier. Det inkluderer også personlige omkostninger såsom frisørbesøg og medicin, vedligeholdelse af varige forbrugsgoder (telefoner, computere, cykler), samt pludseligt opståede udgifter som tandlægebesøg eller nødvendige reparationer på hjemmets apparater.

Det er vigtigt at have et klart overblik over dit rådighedsbeløb, da det giver dig mulighed for at planlægge din økonomi effektivt og sikre, at du kan dække alle dine udgifter uden at komme i økonomisk underskud. 

At forstå og optimere dit rådighedsbeløb er grundlæggende for en sund økonomi. Ved at maksimere rådighedsbeløbet kan du øge din økonomiske sikkerhed, spare op til fremtiden, og tillade dig selv at nyde livets små fornøjelser uden økonomisk stress. På samme måde bør virksomheder også have et præcist overblik over deres finanser for at sikre stabilitet og vækst. Har din virksomhed brug for professionel hjælp til at håndtere økonomien? Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet rådgivning og support, der kan hjælpe din virksomhed med at nå sine finansielle mål.

Vil du optimere din virksomheds økonomi og opnå langvarig succes?

Kontakt Stadsrevisionen og få en gratis og uforpligtende konsultation, hvor vi kan lære hinanden at kende og diskutere dine behov og mål.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Rådighedsbeløb og faste udgifter

Forståelsen af, hvordan rådighedsbeløb adskiller sig fra faste udgifter, er essentiel for enhver, der ønsker at forvalte sin økonomi effektivt. Men hvilke omkostninger betragtes som faste udgifter, og hvad indgår i rådighedsbeløbet? Det kunne for eksempel være:

Faste udgifter

Rådighedsbeløb: Forbrug til rådighed

Boligudgifter

Mad

Forsyning (el, vand, varme)

Tøj og sko

Forsikring

Streamingtjenester

Fagforening og A-kasse

Fitness og andre medlemskaber

Bil, benzin og bilforsikring

Frisør, medicin

TV, telefon og internet

Forbrugsgoder (f.eks. telefon og cykel)

Børneinstitution

Gaver og ferie

Lån, pension og gæld

Opsparing

Princippet er enkelt: Du har faste udgifter hver måned, og når disse er betalt, er det resterende beløb det, du har til rådighed til forbrug. Dette beløb, kendt som dit rådighedsbeløb, er midlerne du bruger til dagligdagens nødvendigheder og til opsparing. Størrelsen på dit rådighedsbeløb kan også spille en vigtig rolle i din evne til at finansiere større investeringer, som f.eks. køb af hus.

Hvordan beregner du dit rådighedsbeløb?

For at udregne dit rådighedsbeløb skal du fratrække dine faste udgifter fra din månedlige indkomst. Dette er en grundlæggende beregning, som alle bør forstå for at få et klart overblik over deres økonomiske situation. For eksempel, hvis du har en fast månedlig indkomst på 20.000 kroner efter skat, og dine faste udgifter beløber sig til 5.000 kroner, vil dit rådighedsbeløb herefter være 15.000 kroner. Dette beløb kan du bruge som du ønsker, hvilket giver frihed under ansvar.

Dit rådighedsbeløb er det beløb, du har til rådighed til alt fra daglig forbrug til opsparing og uforudsete udgifter. Det er vigtigt at have et realistisk estimat af dette beløb for effektivt at kunne planlægge dit budget og sikre, at du ikke overskrider dine økonomiske grænser. At kende dit rådighedsbeløb er også afgørende, når du skal foretage større økonomiske beslutninger, som for eksempel køb af bolig eller bil, eller planlægning af ferie.

Har din virksomhed brug for hjælp til at holde styr på alle udgifter og indtægter? Hos Stadsrevisionen tilbyder vi professionel hjælp med regnskab og økonomistyring for at sikre en sund økonomisk fremtid. Vi har hjulpet mere end 1200 samarbejdspartnere og klienter, og vi vil meget gerne hjælpe dig. 

Ønsker du professionel hjælp til at håndtere din virksomheds regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredsgaranti.

Hvad kan have indflydelse på dit rådighedsbeløb?

Flere faktorer kan have indflydelse på størrelsen af dit rådighedsbeløb. Primært afhænger dit rådighedsbeløb af din indkomst; en højere løn vil ofte føre til et større rådighedsbeløb. Men selv med en høj indkomst kan et stort antal faste udgifter og gældsafdrag reducere dit rådighedsbeløb markant. Dette betyder, at selvom du tjener godt, kan dit rådighedsbeløb være relativt beskedent hvis dine månedlige forpligtelser er høje.

På den anden side kan du have et overraskende stort rådighedsbeløb selv med en moderat indkomst, hvis dine faste udgifter er lave. Dette aspekt af økonomisk planlægning viser, hvor vigtigt det er at have kontrol over både indtægter og udgifter for at optimere dit rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet fungerer som en indikator for din økonomiske sundhed. Banker og realkreditinstitutter anvender ofte rådighedsbeløbet som et værktøj til at vurdere din økonomiske stabilitet og evne til at påtage dig lån, især når du ønsker at købe bolig. Derfor er det afgørende at forstå, hvad der påvirker dit rådighedsbeløb, så du kan træffe velinformerede økonomiske beslutninger og styrke din finansielle fremtid.

Hvor stort skal dit rådighedsbeløb være?

Størrelsen af dit rådighedsbeløb afhænger i høj grad af din personlige og familiemæssige situation, og der er visse vejledende krav fra bankernes side, som kan hjælpe dig med at vurdere, om dit rådighedsbeløb er passende. Ifølge Finanstilsynet bør en sund økonomi reflekteres i følgende rådighedsbeløb:

For singler ligger et passende rådighedsbeløb mellem 5.000 og 6.000 kr. om måneden.

For par uden børn bør rådighedsbeløbet være mellem 8.500 og 10.000 kr. om måneden.

For børnefamilier anbefales det at tilføje yderligere 2.500 kr. per barn til det samlede rådighedsbeløb.

Disse beløb kan virke små for nogle, mens andre kan finde det tilstrækkeligt eller endda mere end nok til at dække deres månedlige forbrug. Det er vigtigt at forstå, at disse tal er generelle anbefalinger og fungerer som en guideline snarere end faste regler. Det er afgørende at have realistiske forventninger til dit rådighedsbeløb og ikke undervurdere, hvor meget du reelt behøver for at opretholde en stabil økonomi.

Forståelsen af dit rådighedsbeløb og justeringer i forhold til din livssituation kan hjælpe dig med at undgå økonomisk pres og sikre en mere behagelig og sikker økonomisk fremtid.

Banken tager udgangspunkt i dit forbrug

Bankens vurdering af dit rådighedsbeløb er afgørende, når du søger om lån, og denne vurdering påvirkes betydeligt af dit aktuelle forbrug. Vejledningerne fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden angiver minimumskrav til rådighedsbeløbet, men mange vil have behov for et væsentligt højere rådighedsbeløb afhængigt af deres livssituation og forbrugsmønstre.

Når du ansøger om et lån, vil banken ikke kun se på de generelle retningslinjer, men også dit personlige forbrug. Hvis du eksempelvis tidligere har haft et månedligt forbrug på 25.000 kr., og du ønsker et lån, der potentielt vil sænke dit rådighedsbeløb, vil banken primært fokusere på dit hidtidige forbrugsniveau snarere end blot at følge Finanstilsynets vejledende satser.

Dette betyder, at dit rådighedsbeløb, og hvordan det påvirker din evne til at opretholde en sund økonomi, spiller en afgørende rolle i bankens beslutningsproces. At forstå, hvordan banken bruger oplysninger om dit tidligere forbrug til at bestemme det passende rådighedsbeløb for lån, er vigtigt for enhver låntager. Det er afgørende at have et realistisk overblik over dit rådighedsbeløb og forbrug, så du kan planlægge din økonomi effektivt og undgå finansielle overraskelser.

Hvad kan du gøre, hvis banken finder dit rådighedsbeløb for lille?

Hvis banken vurderer, at dit rådighedsbeløb er for optimistisk sat i forhold til dine månedlige leveomkostninger, har du flere strategier til rådighed for at imødekomme deres bekymringer:

For det første, kan du nøje gennemgå dine faste udgifter for at identificere, hvor der kan skæres ned. Dette kan indebære at revurdere dine nuværende forsikringer for at se, om der findes billigere alternativer på markedet. En anden mulighed kunne være at konsolidere eventuelle små lån eller forlænge løbetiden på eksisterende lån, hvilket kan reducere dine månedlige betalinger og dermed øge dit rådighedsbeløb.

Du kan også anvende dit budget til at dokumentere over for banken, præcis hvordan dine penge er blevet anvendt over det seneste år. Hvis du eksempelvis over de sidste 12 måneder har haft et rådighedsbeløb på 10.000 kr. om måneden, men har formået at spare 60.000 kr. op, viser det, at du reelt har klaret dig med et rådighedsbeløb på 5.000 kr. per måned. Med denne historik kan du argumentere for, at et rådighedsbeløb på 6.000 kr. per måned er tilstrækkeligt for dig.

At forstå og kunne argumentere for dit rådighedsbeløb er vigtigt, når du skal overbevise banken om, at du er i stand til at håndtere dine finanser effektivt, selv med et tilsyneladende lavt rådighedsbeløb. Dette viser din økonomiske ansvarlighed og planlægningsevne, hvilket kan være afgørende for at sikre lån under de mest favorable betingelser.

I sidste ende er det dog bankens afgørelse. Men hvis du mener, at afgørelsen urimelig, har du altid mulighed for at opsøge en anden bank.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet omfatter det beløb, du har tilbage til forbrug, efter alle faste udgifter er betalt. Dette inkluderer udgifter til husholdningsomkostninger som mad, tøj og sko, fritidsaktiviteter, underholdning, gaver, ferier, personlige omkostninger som frisør og medicin, vedligeholdelse af varige forbrugsgoder som telefoner og computere, samt uforudsete udgifter som tandlægeregninger eller reparationer på hjemmets apparater.

Rådighedsbeløbet er det beløb, du har til rådighed efter at have betalt skat, arbejdsmarkedsbidrag og andre nødvendige faste udgifter hver måned. Det er pengene, du frit kan disponere over til variable udgifter og til at dække alle dine personlige udgifter uden at komme i økonomisk underskud.

For at beregne dit rådighedsbeløb, trækker du dine faste udgifter fra din månedlige indkomst. Hvis din indkomst efter skat eksempelvis er 20.000 kroner, og du har faste udgifter på 5.000 kroner, så vil dit rådighedsbeløb være 15.000 kroner. Dette beløb repræsenterer det, du har til rådighed til forbrug og opsparing.

Ifølge Finanstilsynet bør et sundt rådighedsbeløb variere afhængigt af din livssituation: 5.000 – 6.000 kr. om måneden for singler, 8.500 – 10.000 kr. for samlevende uden børn, og et tillæg på 2.500 kr. per barn for børnefamilier. Disse beløb er vejledende og afhænger af individuelle behov og livsstil.

Ja, det er muligt at leve for 10.000 kr. om måneden afhængigt af dine faste udgifter og livsstil. Det afgørende er, hvor meget dine faste udgifter udgør, og hvor meget du prioriterer forskellige typer af forbrug. Nogle mennesker kan finde dette beløb tilstrækkeligt, mens det for andre kan være knapt, især i områder med høj leveomkostninger eller hvis man har specifikke behov eller forpligtelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: