Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Porters værdikæde

Porters værdikæde er en essentiel model for analyse af hvordan virksomhedsprocesser bidrager til at skabe værdi. Denne model viser virksomhedens forskellige aktiviteter som en sammenhængende kæde, der arbejder sammen om at levere værdi til kunden. Som den mest benyttede model til dette formål, fokuserer Porters værdikæde på at identificere mulige områder for optimering i hele virksomheden, hvilket kan føre til forbedret likviditet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af værdikæden

Værdikæden er et værktøj til detaljeret analyse af virksomhedens forskellige aktiviteter, kendt som værdikædeanalyse. Denne model består af ni distinkte aktiviteter, der sammen giver et fuldt billede af din virksomhed. Disse aktiviteter er opdelt i primære og støtteaktiviteter, og det er i disse faser, at dit produkt opnår sin værdi, hvilket gavner dine kunder. Ved at adskille hver aktivitet, bliver det lettere at forstå, hvordan hver enkelt bidrager til produktets værdi i forhold til omkostningerne.

Indsigt gennem værdikædeanalyse

Værdikædeanalysen er nøglen til at vurdere din virksomheds konkurrenceevne. Denne analyse fokuserer på både primære og støtteaktiviteter samt deres relationer for at give et klarere billede af, hvor konkurrencedygtig din virksomhed er. Målet er at identificere det svageste led i kæden, så hele virksomheden kan blive mere robust og konkurrencedygtig.

Komponenter af værdikæden

Inden for Porters værdikæde findes der i alt ni afgørende aktiviteter, hvoraf fire kategoriseres som støtteaktiviteter, og de fem andre udgør de primære aktiviteter. Denne opdeling er central for forståelsen af, hvordan hver enkelt aktivitet bidrager specifikt til værdiskabelsen og effektiviteten i virksomheden.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Primære aktiviteter

Primære aktiviteter i værdikæden er direkte forbundet med dit produkt eller service og er afgørende for at tilføre værdi til det. Disse inkluderer:

 • Indgående logistik: Dette omfatter aktiviteter relateret til indkøb, lagerstyring af råmaterialer og andre nødvendige komponenter.
 • Produktion: Her omdannes råvarer til det endelige produkt. Det inkluderer alle processer fra design til udvikling af produktet.
 • Udgående logistik: Dette trin håndterer lagring, emballering og distribution af færdige produkter, samt ordrehåndtering.
 • Salg og markedsføring: Aktiviteterne her fokuserer på at gøre kunderne interesserede i at købe produktet gennem reklamer, annoncer og andre kommunikationsformer.
 • Service: Dette inkluderer alt post-salgssupport som garanti, kundeservice, installationer og reparationer, der forbedrer kundeoplevelsen.

Støtteaktiviteter

Støtteaktiviteter spiller en nøglerolle i at facilitere og forbedre de primære aktiviteter:

 • Virksomhedens infrastruktur: Omfatter generel drift, planlægning og økonomisystemer.
 • Menneskelige ressourcer: Centreret omkring udvikling, motivation, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere.
 • Teknologisk udvikling: Fokuserer på at opretholde og udvikle effektivitet og kvalitet i produktionen, herunder vedligeholdelse og innovation i produktionsudstyr.
 • Indkøb: Dækker over aktiviteter relateret til anskaffelse af nødvendige ressourcer såsom maskiner, lokaler og vælgning af leverandører.

Analyse af virksomhedens konkurrenceevne

En virksomheds konkurrenceevne bestemmes af effektiviteten i både primære og støtteaktiviteter, samt af, hvordan disse interagerer med hinanden. Ved at anvende værdikædemodellen kan man identificere de svageste led i processen. Dette gør det muligt at målrette indsatsen mod at forbedre disse områder, hvilket styrker hele værdikæden og dermed forbedrer virksomhedens overordnede præstationer.

Anvendelse af værdikædemodellen

Oprindeligt er værdikædemodellen designet til produktionsvirksomheder, men dens anvendelse er langt bredere. Det er ofte nødvendigt for virksomheder at tilpasse modellens elementer til deres specifikke forhold. Derfor kan værdikædemodellen også modificeres og anvendes af virksomheder uden for produktionssektoren, for at tilpasse den til de unikke udfordringer og aktiviteter, de står over for.

Serviceværdikæde for servicevirksomheder

Serviceværdikæden repræsenterer en udvidelse af den traditionelle værdikæde, udviklet af Michael Porter, som også er kendt for Porters Five Forces. Også betegnet som “service supply chain”, tilpasser denne model sig specifikt til servicevirksomheder.

I modsætning til den oprindelige værdikæde, som er ideel for produktionsvirksomheder fremstillende fysiske produkter, tager serviceværdikæden højde for de unikke aspekter af serviceorienterede virksomheder. Disse virksomheder opererer ikke som traditionelle input-output-systemer, som det ofte er tilfældet i industrien.

Serviceværdikædemodellen fokuserer på relationerne mellem flere nøgleelementer såsom ledelseskvalitet, værdiskabelse for kunder, kundeloyalitet, medarbejderengagement, samt virksomhedens indtjening og vækst. Kernen i denne teori er, at vækst og profit i høj grad afhænger af virksomhedens interne kvalitet og evnen til at skabe værdi for sine medarbejdere, hvilket skaber en kausal sammenhæng i hele værdikæden.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Værdikæde i handelsvirksomheder

Værdikæden for en handelsvirksomhed er baseret på Porters model, men adskiller sig ved typisk ikke at inkludere et produktionselement, da handelsvirksomheder fokuserer på handel snarere end fremstilling. De primære aktiviteter i en handelsvirksomheds værdikæde kan opdeles i tre hovedområder:

 • Indkøb og lager: Dette område inkluderer aktiviteter som indkøb, varemodtagelse og kontrol, lagerstyring og statusoptælling.
 • Marketing: Omfatter elementer som prisfastsættelse, promotion, og branding.
 • Salg og service: Dette område udvides i handelsvirksomheder til at inkludere sælgerstyring, transport og logistik, uddannelse af salgspersonale samt kundeservice.

Fokuspunktet i handelsvirksomheders værdikæde er ofte på margin snarere end ren fortjeneste. Marginen refererer til overskuds procenten i forhold til indkøbsprisen. For eksempel, hvis en vare købes for 80 kr. og sælges for 100 kr., er marginen 20%. Dette fokus på margin er særligt vigtigt for virksomheder, der handler med et begrænset antal produkter, hvor det er essentielt at opretholde en høj margin for at sikre rentabilitet.

Anvendelse af værdikædeanalyse

Værdikædeanalysen er et alsidigt værktøj, der kan anvendes af stort set enhver virksomhed. Det er dog især produktionsvirksomheder, der drager mest nytte af denne analyse. Det er vigtigt for alle typer virksomheder at forstå den værdi, deres forskellige aktiviteter tilfører, men servicevirksomheder kan have gavn af alternative modeller og metoder.

Et eksempel på en sådan alternativ model er Osterwalder’s Business Model Canvas (BMC). BMC-modellen er især nyttig for servicevirksomheder, da den fokuserer på virksomhedens pengestrømme og omkostninger for at evaluere, hvordan udbyttet genereres. Denne model bidrager også til en dybere forståelse af virksomheden og kan hjælpe med at forbedre konkurrenceevnen.

Værdikædeanalyse, eller alternativt BMC-modellen, kan være særdeles relevant, hvis du eksempelvis driver en virksomhed, der sælger produkter som robotstøvsugere eller kaffemaskiner. Anvendelsen af disse modeller kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan din forretning er struktureret og fungerer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Porters værdikæde

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En værdikæde repræsenterer de forskellige områder i din virksomhed, der bidrager til værdiskabelse. Denne kæde er opdelt i to hovedtyper af aktiviteter: primære aktiviteter og støtteaktiviteter.

Værdikædens hovedformål er at identificere og analysere, hvilke specifikke dele af virksomhedens aktivitetskæde der bidrager mest til værdiskabelsen.

I en værdikæde for handelsvirksomheder fokuserer man primært på tre nøgleområder: indkøb og lager, marketing, samt salg og service. I modsætning til en produktionsvirksomhed, er et produktionselement typisk ikke fremtrædende i handelsvirksomheders værdikæde.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: