Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Porter’s Five Forces

Porter’s Five Forces er en model, der identificerer og analyserer fem konkurrenceprægede kræfter, som former hver branche og hjælper med at bestemme en branches svagheder og styrker. Analyser baseret på Five Forces bruges ofte til at identificere en branches struktur for at afgøre virksomhedsstrategi.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er Porter’s Five Forces?

Porter’s Five Forces er en model, der identificerer og analyserer fem konkurrenceprægede kræfter, som former hver branche og hjælper med at bestemme en branches svagheder og styrker. Analyser baseret på Five Forces bruges ofte til at identificere en branches struktur for at afgøre virksomhedsstrategi.

Porters model kan anvendes på enhver økonomisk sektor for at forstå konkurrenceniveauet inden for branchen og forbedre en virksomheds langsigtede rentabilitet. Five Forces-modellen er opkaldt efter Harvard Business School-professor Michael E. Porter.

Elementer i Porter’s Five Forces

Konkurrence inden for branchen:

Den første af de fem kræfter refererer til antallet af konkurrenter og deres evne til at underbyde en virksomhed. Jo større antallet af konkurrenter og antallet af tilsvarende produkter og tjenester de tilbyder, jo mindre magt har en virksomhed. Leverandører og købere henvender sig til en virksomheds konkurrence, hvis de kan tilbyde en bedre aftale eller lavere priser. Omvendt, når konkurrenceintensiteten er lav, har en virksomhed større magt til at tage højere priser og fastsætte aftalens betingelser for at opnå højere salg og profit.

Potentiale for nye aktører i branchen:

En virksomheds magt påvirkes også af kraften af nye aktører på dens marked. Jo mindre tid og penge det kræver for en konkurrent at træde ind på en virksomheds marked og være en effektiv konkurrent, desto mere kan en etableret virksomheds position blive betydeligt svækket.

Leverandørers magt: Den næste faktor i Porter’s Five Forces model handler om, hvor let leverandører kan drive omkostningerne ved input op. Det påvirkes af antallet af leverandører af nøgleinput til et godt eller en tjeneste, hvor unikke disse input er, og hvor meget det ville koste en virksomhed at skifte til en anden leverandør.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kundernes magt:

En af de fem kræfter i Porter’s model er kundernes magt. Denne kraft beskriver kundernes evne til at presse priserne ned. Kundernes magt er påvirket af, hvor mange kunder en virksomhed har, hvor vigtig hver enkelt kunde er, og hvor meget det vil koste en virksomhed at finde nye kunder eller markeder for sine produkter. Har en virksomhed få, men store kunder, vil hver kunde have mere forhandlingsstyrke. Modsat, hvis en virksomhed har mange små, uafhængige kunder, kan den lettere fastsætte højere priser for at øge rentabiliteten.

Truslen fra substituerende produkter:

Den sidste af Porter’s Five Forces drejer sig om substituerende produkter. Disse er alternativer, som kunderne kan vælge i stedet for en virksomheds produkter. Virksomheder, der producerer unikke produkter eller ydelser uden nære substitutter, har en stærkere position i markedet. De kan øge priserne og forhandle bedre vilkår. Hvis der derimod findes substitutter, kan kunderne vælge ikke at købe en virksomheds produkt, hvilket svækker virksomhedens position.

Hvorfor anvende Porter's Five Forces?

Porter’s Five Forces model giver ledere og analytikere et dybtgående indblik i det konkurrencemæssige landskab, en virksomhed befinder sig i. Ved at forstå disse kræfter kan en virksomhed justere sin forretningsstrategi, så den bedst muligt udnytter sine ressourcer til fordel for sine investorer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Anvendelse af Porter’s Five Forces i en virkelig kontekst

Teoretisk set er Porter’s Five Forces model ganske ligetil. Men når det kommer til at udnytte den for dybere strategisk forståelse, bliver det straks mere komplekst og kræver en dygtighed, der er opnået gennem praksis. For dem, der dykker ned i modellen for første gang, opstår der ofte disse spørgsmål:

 • Hvordan fastsætter man klart, hvilken industri eller sektor man vil analysere?
 • Hvordan tager man hensyn til konflikterende information og modsætningsforhold mellem de forskellige kræfter?
 • Hvordan bestemmer man, hvilken af de fem kræfter der har mest indflydelse? Hvilke kræfter er mest dominerende?

En af de primære fordele ved Porter’s model er dens relevans for ledere med et strategisk fokus. Men som med alle modeller har den også nogle ulemper:

 • Den tager ikke hensyn til regeringsindflydelse som en konkurrenceparameter. Dette kan måske spores tilbage til modellens oprindelse i USA, hvor regeringsindflydelse på virksomheder kan være mindre udtalt.
 • Modellen præsenterer et fastlåst billede, selvom mange strategiske udfordringer er i konstant udvikling.
 • Den er ikke altomfattende. Selvom den kan anvendes i mange sammenhænge, bør man udvise forsigtighed i servicebranchen, og den kræver betydelige tilpasninger for at være anvendelig i offentlige institutioner.
 • En anden udfordring med modellen er, at den antyder, at alle fem kræfter er lige vigtige, hvilket kan gøre det vanskeligt at prioritere mellem dem.

Er Porter's Five Forces stadig relevant?

Ja, selvom modellen blev udviklet for over 40 år siden, fortsætter Porter’s Five Forces med at være et nyttigt redskab til at forstå en virksomheds konkurrencemæssige placering.

Hvad er forskellen mellem Porter's Five Forces og SWOT-analyse?

Mens Porter’s Five Forces fokuserer på en branches konkurrencemæssige miljø, dykker SWOT-analysen dybere ned i en organisation for at analysere dens interne potentiale. Begge redskaber anvendes dog til at analysere og træffe strategiske beslutninger.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Porter’s Five Forces

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Porter’s Five Forces er en model, der identificerer og analyserer fem konkurrencekræfter, som former alle brancher. Den bruges til at forstå en branches struktur og derved bestemme virksomhedens strategi. Modellen kan hjælpe ledere og analytikere med at forstå det konkurrencemæssige landskab, en virksomhed står overfor.

De fem kræfter er:

 • Konkurrence inden for branchen
 • Potentialet for nye aktører i branchen
 • Leverandørers magt
 • Kundens magt
 • Truslen fra substituerende produkter eller tjenester.

Selvom modellen teoretisk set er let at forstå, kan dens praktiske anvendelse for strategisk indsigt være mere kompleks. Det kræver praksis at mestre, især når man står over for spørgsmål som branchens afgrænsning, håndtering af konflikterende data, og hvilken af kræfterne der er mest dominerende.

Modellen tager ikke hensyn til regeringsindflydelse som en konkurrenceparameter, den kan ofte fremstå som statisk i en dynamisk verden, og den er ikke universelt anvendelig – for eksempel kræver den tilpasninger for at være effektiv i offentlige organisationer. Desuden kan dens opbygning antyde, at alle fem kræfter er lige vigtige, hvilket kan komplicere prioriteringsprocessen.

Mens Porter’s Five Forces fokuserer på at analysere det konkurrencemæssige miljø inden for en branche, anvender SWOT-analysen (styrker, svagheder, muligheder og trusler) en dybere intern analyse af en organisation for at forstå dens potentiale.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: