Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Personfradrag

Personfradrag, ofte benævnt som bundfradrag, er en fundamental skattemæssig betegnelse, der refererer til den indkomst, en borger årligt kan tjene skattefrit. Dette faste beløb fordeles ud over de 12 måneder, hvilket betyder, at der er et bestemt beløb, du kan tjene hver måned, uden at skulle afregne skat af det. Størrelsen på personfradraget er dynamisk og kan variere afhængigt af forskellige kriterier, herunder alderen på den person, det drejer sig om.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er personfradrag?

Personfradrag, ofte benævnt som bundfradrag, er en fundamental skattemæssig betegnelse, der refererer til den indkomst, en borger årligt kan tjene skattefrit. Dette faste beløb fordeles ud over de 12 måneder, hvilket betyder, at der er et bestemt beløb, du kan tjene hver måned, uden at skulle afregne skat af det. Størrelsen på personfradraget er dynamisk og kan variere afhængigt af forskellige kriterier, herunder alderen på den person, det drejer sig om.

Selvom personfradraget spiller en central rolle i det danske skattesystem, er det vigtigt at understrege, at ikke alle automatisk er berettigede til dette fradrag. De primære betingelser for at kvalificere sig inkluderer at have fast bopæl i Danmark. Alternativt skal man have arbejdet i Danmark over en bestemt periode, og en betydelig del af ens indkomst skal derfor komme fra dansk beskæftigelse.

Personfradragets størrelse og historiske udvikling

For danskere, der er over 18 år, har personfradragets beløb udviklet sig således de seneste år:

 • 2023: 48.000 kr.
 • 2022: 46.600 kr.
 • 2021: 46.700 kr.
 • 2020: 46.500 kr.
 • 2019: 46.200 kr.
 • 2018: 46.000 kr.

For dem under 18 år, er de historiske beløb som følger:

 • 2023: 38.400 kr.
 • 2022: 37.300 kr.
 • 2021: 36.900 kr.
 • 2020: 36.100 kr.
 • 2019: 35.300 kr.
 • 2018: 34.500 kr.

Ud over personfradrag findes der også en række andre fradrag i det danske skattesystem, såsom kørselsfradrag og beskæftigelsesfradrag. Disse varierende fradrag fungerer som redskaber for at sikre en mere balanceret skattebetaling for borgerne.

For at forstå den fulde effekt af personfradrag og hvordan det passer ind i det større skattebillede, er det vigtigt at dykke dybere ned i de specifikke detaljer og betingelser for hvert fradrag.

Personfradraget er et nøgleelement i det danske skattesystem. Det giver borgere muligheden for at have en del af deres indkomst, der ikke beskattes, hvilket kan have stor betydning for den enkeltes økonomi. Med en forståelse af personfradragets historiske udvikling og de betingelser, der gælder for at være berettiget til det, kan man bedre navigere i skattesystemet og træffe informerede beslutninger.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan fungerer ikke-forbrugt personfradrag?

Hvis du ikke udnytter hele dit tildelte personfradrag inden for et skatteår, er der bestemte regler, der gælder. Er du gift, har du muligheden for at overføre ubrugte dele af dit personfradrag til din ægtefælle før årets udgang. Det betyder, at din ægtefælle får mulighed for at tjene en større del af sin indkomst skattefrit. Skulle det ske, at du er ugift og ikke udnytter hele dit personfradrag, går dette tabt ved årets udgang. Det ses ofte, at unge under 18 år ikke får udnyttet hele deres personfradrag.

Regler for overførsel af personfradrag til en ægtefælle

Hvis du bor sammen med din ægtefælle, kan du vælge at overføre en del eller hele dit personfradrag. Det essentielle kriterium her er samlevende status inden indkomstårets udgang. Dog findes der undtagelser. Hvis du for eksempel forsker i udlandet, kan du stadig overføre dit personfradrag til din ægtefælle takket være en særlig forskerlov, selv hvis I ikke er samlevende.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

En kort oversigt over andre relevante fradrag

Ud over personfradraget findes der en række andre fradrag, som hjælper borgerne med at reducere deres skattepligtige indkomst. Nogle af disse fradrag angår skattefrie beløb, mens andre fungerer som økonomisk hjælp under specifikke betingelser:

 • Beskæftigelsesfradrag: Dette fradrag er designet for at opmuntre folk til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Hvis du betaler arbejdsmarkedsbidrag, vil du automatisk drage fordel af beskæftigelsesfradraget, da det indikerer, at du er beskæftiget. For 2023 er satsen sat til 10,65% med en øvre grænse på 45.600 kr. for det samlede beløb, der kan trækkes fra.
 • Kørselsfradrag (også kendt som befordringsfradrag): Hvis din daglige pendling til arbejde overstiger 24 kilometer tur/retur, kvalificerer du dig til kørselsfradrag. For at få mest muligt ud af dette fradrag, bør du indtaste afstanden til dit arbejde i felt 417 i din forskudsopgørelse.

Ved at holde dig opdateret på reglerne for personfradrag og de andre nævnte fradrag, kan du sikre, at du drager mest mulig fordel af skattesystemet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om personfradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Personfradrag, også kendt som bundfradrag, er det beløb, du årligt kan tjene, uden at der bliver trukket skat af det. Dette beløb varierer ofte fra år til år og afhænger også af faktorer som din alder. Personfradraget er blot ét af mange skattefradrag, som borgerne i Danmark kan benytte sig af.

Hvis du ikke udnytter hele dit personfradrag inden årets udgang, og du er gift, kan du overføre den ubrugte del til din ægtefælle. Hvis du er ugift, kan du desværre ikke få den ubrugte del overført til det efterfølgende år.

Ja, hvis du bor sammen med din ægtefælle, har du muligheden for at overføre hele eller dele af dit personfradrag til ham/hende. Dog skal I være samlevende inden indkomstårets udgang. En særlig undtagelse findes for folk, der forsker i udlandet, hvor de kan overføre deres personfradrag uden at være samlevende.

Personfradraget er det fastsatte beløb, man kan tjene skattefrit hvert år. Beskæftigelsesfradraget er et fradrag, der gives for at motivere folk til at arbejde, og beløbet man kan trække fra er proportionalt med indkomsten og op til et fastsat maksimum. Kørselsfradrag er en økonomisk støtte for dem, der har en længere daglig pendling til arbejde og kvalificerer sig ved en afstand på mere end 24 kilometer tur/retur.

For at kvalificere sig til personfradrag, skal du enten have fast bopæl i Danmark eller have arbejdet i Danmark over en længere periode med en betydelig del af din indkomst stammende fra Danmark.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: