Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Permanent opholdstilladelse

Hvis du ikke er dansk statsborger, har du mulighed for at opholde dig i Danmark med en opholdstilladelse. En sådan tilladelse er dog kun gyldig i en begrænset periode, og du skal ansøge om forlængelse, før den udløber. I modsætning hertil er en permanent opholdstilladelse ubegrænset og giver dig ret til at bo i Danmark for resten af dit liv uden behov for fornyelse. For at opnå permanent opholdstilladelse skal visse specifikke krav være opfyldt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er permanent opholdstilladelse?

En almindelig opholdstilladelse i Danmark er som standard tidsbegrænset, hvilket betyder, at din ret til at opholde dig i landet udløber sammen med tilladelsen. Det er kritisk, at du ansøger om forlængelse af din opholdstilladelse i tilstrækkelig tid inden den aktuelle udløbsdato for at undgå juridiske problemer med dit ophold.

I modsætning hertil står den permanente opholdstilladelse, som navnet antyder, ikke er underlagt nogen tidsbegrænsning. Der er ikke behov for at forlænge en permanent opholdstilladelse, hvilket betyder, at du har mulighed for at bo i Danmark resten af dit liv, så længe du ikke bliver udvist på grund af kriminalitet. At opnå en permanent opholdstilladelse betyder også, at du kan nyde yderligere rettigheder, såsom muligheden for at ansøge om familiesammenføring. For at være berettiget til familiesammenføring, kræves det dog, at du har haft permanent ophold i Danmark i mere end tre år.

At forstå kravene til og processen for at opnå en permanent opholdstilladelse er essentielt for dem, der ønsker at sikre sig en langvarig fremtid i Danmark. Denne type tilladelse er afgørende for integration og stabilitet i landet, idet den tilbyder en varig løsning for internationale borgere, der ønsker at kalde Danmark deres hjem.

Det er som sagt vigtigt at forstå kravene til permanent opholdstilladelse, hvis du ønsker en fremtid i Danmark. Imens du får styr på dem, kan vi i Stadsrevisionen holde styr på din eller din virksomheds regnskab eller bogføring. Vi har hjulpet +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med bl.a. deres regnskab. 

Mangler du skræddersyet hjælp?

Kontakt os i dag, for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Krav til at opnå permanent opholdstilladelse

For at kvalificere dig til en permanent opholdstilladelse i Danmark, skal du opfylde en række specifikke krav. Disse krav er opdelt i grundlæggende og supplerende kriterier. Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvert enkelt krav, da der kan være relevante undtagelser. Du kan finde en detaljeret gennemgang af disse betingelser på hjemmesiden nyidanmark ved at klikke på ‘Hvad er betingelserne’, hvorefter du kan navigere til de specifikke betingelser, du ønsker yderligere information om.

Grundlæggende betingelser for permanent opholdstilladelse:

 • Du skal være over 18 år.
 • Du skal fortsat opfylde betingelserne for din nuværende opholdstilladelse.
 • Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst otte år.
 • Du må ikke have begået visse former for kriminalitet.
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige.
 • Du må ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven.
 • Du skal acceptere en opholds- og selvforsørgelseserklæring.
 • Du skal have været i arbejde i mindst tre år og seks måneder inden for de seneste fire år.
 • Du skal fortsat være i arbejde.
 • Du må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af din identitet.
 • Du skal have bestået prøve i dansk 2.

Supplerende betingelser:

 • Du skal have bestået prøve i dansk 3.
 • Du skal have været i arbejde i mindst fire år.
 • Du skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab.
 • Du skal have haft en gennemsnitlig årlig skattepligtig indkomst på minimum 319.738,75 kr. (2024) i de seneste to år før afgørelsen om permanent opholdstilladelse.

Hvis du opfylder alle fire supplerende betingelser, kan du være berettiget til permanent opholdstilladelse efter blot fire års lovligt ophold i Danmark, i stedet for de almindelige otte år.

Undtagelser for kravene:

Visse personer kan være undtaget fra nogle af kravene på grund af handicap. De eneste krav, du ikke kan blive undtaget fra, inkluderer:

 • At have en gyldig opholdstilladelse.
 • At være over 18 år gammel.
 • At have opholdt sig i Danmark i mindst 1-2 år.
 • At du ikke må være dømt for bestemte kriminelle handlinger.

Derudover, hvis du har nået folkepensionsalderen, behøver du ikke opfylde kravet om arbejde i ordinært fuldtidsarbejde i mindst tre år og seks måneder inden for de sidste fire år.

For at sikre fuld forståelse og korrekt ansøgning om permanent opholdstilladelse, anbefales det at konsultere de nærmere detaljer på nyidanmark eller søge rådgivning hos en juridisk ekspert.

Hvornår kan du ansøge om permanent opholdstilladelse

Du har mulighed for at ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark når som helst, men det er afgørende, at du indsender din ansøgning i god tid, før din nuværende tidsbegrænsede opholdstilladelse udløber. Det er vigtigt at sikre, at du lovligt kan opholde dig i landet gennem hele ansøgningsprocessen.

Hvis din nuværende opholdstilladelse udløber, før du har modtaget svar på din ansøgning om permanent opholdstilladelse, vil din ansøgning typisk blive afvist. Årsagen er, at du på det tidspunkt betragtes som ulovligt opholdende i Danmark.

Desuden risikerer du at blive udvist fra Danmark og få et indrejseforbud, hvilket vil forhindre dig i at rejse tilbage til Danmark i en periode. For at undgå disse alvorlige konsekvenser er det afgørende at handle proaktivt og sikre, at din ansøgning er indsendt i passende tid, så du opretholder din lovlige status indtil den endelige afgørelse træffes.

Har du brug for at sætte alt dit fokus på din permanente opholdstilladelse, imens du kører din virksomhed? Lad os i Stadsrevisionen stå for din virksomheds regnskab og bogføring, så du kan fokusere på det, du vil.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet hjælp med tilfredshedsgaranti.

Permanent opholdstilladelse for EU-borgere

Som EU-borger har du en særlig fordel, når det kommer til permanent ophold i Danmark. Hvis du har opholdt dig lovligt i landet i fem sammenhængende år, opnår du automatisk ret til permanent opholdstilladelse. Efter denne periode kan du anmode om et permanent opholdskort, der tjener som officiel dokumentation for din ret til at bo permanent i Danmark.

Processen for at opnå permanent opholdstilladelse:

Bevis for kontinuerligt ophold: Når du skal anmode om dit permanente opholdskort, er det nødvendigt at bevise, at du har opholdt dig lovligt i Danmark i fem år. Dette bevis kan omfatte:

 • Registreringsbevis: Dokumentation for din registrerede ankomst til Danmark.
 • Bevis for bopæl: Dokumenter der viser, hvor du har boet, såsom regninger eller en lejekontrakt.
 • Bevis for økonomisk aktivitet: Dokumentation for arbejde, studier eller lignende, eksempelvis lønsedler eller skatteopgørelser.

Tab af opholdstilladelse ved flytning: Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du flytter fra Danmark og bosætter dig i et andet land i mere end to år i træk, mister du din permanente opholdstilladelse.

At opnå og vedligeholde en permanent opholdstilladelse som EU-borger kræver derfor, at du nøje overholder reglerne for ophold og dokumenterer din tilknytning til Danmark. Dette sikrer, at du kan nyde godt af de rettigheder, der følger med permanent ophold, herunder frihed til at leve, arbejde og studere i Danmark på ubestemt tid.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Permanent opholdstilladelse

At have en permanent opholdstilladelse betyder, at du har ret til at bo i Danmark resten af dit liv uden behov for at forny din tilladelse. Denne type tilladelse sikrer også yderligere rettigheder som muligheden for familiesammenføring, og du er ikke underlagt de samme restriktioner som med en midlertidig opholdstilladelse.

Typen af din opholdstilladelse vil være angivet på selve tilladelsesdokumentet, som du modtager fra de danske myndigheder. Du kan også finde oplysninger om din opholdstilladelse i dit pas, hvor en mærkat ofte viser status.

Omkostningerne ved at ansøge om permanent opholdstilladelse kan variere. Det er bedst at konsultere de aktuelle gebyrer på den officielle hjemmeside for Ny i Danmark eller kontakte de relevante myndigheder for de seneste opdateringer om ansøgningsgebyrer.

Med en permanent opholdstilladelse i Danmark må du typisk ikke opholde dig uden for Danmark i mere end to år i træk. Hvis du gør det, kan du risikere at miste din permanente opholdstilladelse.

Ja, en permanent opholdstilladelse kan også fratages, hvis du f.eks. bliver dømt for alvorlig kriminalitet, eller hvis det viser sig, at din tilladelse er opnået på baggrund af falske oplysninger. Det er vigtigt at overholde dansk lovgivning og de vilkår, der er knyttet til din opholdstilladelse, for at undgå sådanne situationer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: