Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Outsource

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er outsourcing?

Outsourcing refererer til praksissen, hvor en virksomhed tildeler ansvaret for aktiviteter, der tidligere blev håndteret internt, til en ekstern underleverandør. Dette koncept strækker sig over forskellige forretningsområder, selvom det ofte er inden for produktion, herunder udvikling af prototyper og andre aktiver.

Hvis en virksomhed, der specialiserer sig i tøjproduktion, f.eks. beslutter at flytte produktionen uden for Danmark, betragtes det ikke som outsourcing. I dette tilfælde forbliver virksomheden ansvarlig for produktionen, blot i en anden geografisk lokalitet. Men hvis virksomheden derimod vælger at overdrage ansvaret for produktionen til en ekstern underleverandør og dermed lukker sin interne produktion, kategoriseres dette som outsourcing.

Hvorfor er outsourcing vigtigt?

Outsourcing giver virksomheder adgang til en række fordele, herunder omkostningsbesparelser, øget fleksibilitet, forbedret konkurrenceevne og øget fokus på kerneforretninger.

Den økonomiske fordel ved outsourcing ligger i evnen til at reducere omkostningerne ved at udnytte billigere arbejdskraft og ressourcer. Dette kan også bidrage til at undgå dyre investeringer i teknologi eller udstyr, da underleverandøren kan levere disse tjenester.

Fleksibilitet opnås ved at outsource dele af produktionen, hvilket tillader virksomheden at tilpasse sig ændringer i produktionsmetoder uden behov for store interne investeringer eller oplæring af medarbejdere.

Forbedret konkurrenceevne opnås gennem adgang til avanceret teknologi og produktionsmetoder via outsourcing. Dette kan give virksomheden en strategisk fordel på markedet.

Endelig tillader outsourcing virksomheder at fokusere på deres kerneforretninger ved at delegere tidkrævende eller distraherende opgaver til specialiserede underleverandører.

Ulemper ved outsourcing

Selvom der er mange fordele ved outsourcing, er der også ulemper, der kan opstå. En overordnet ulempe er tabet af kontrol over opgaveudførelsen, hvilket kræver omhyggelig kvalitetstjekning for at sikre overholdelse af virksomhedens standarder.

Desuden skaber outsourcing en vis afhængighed af den valgte underleverandør. For eksempel kan forsinkelser i leverancer påvirke produktionsvirksomheder negativt og have konsekvenser for virksomhedens omdømme. Derfor er det vigtigt at håndtere og minimere disse risici ved nøje at vælge pålidelige partnere og implementere effektiv kontraktstyring.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Outsourcing af økonomifunktionen

At håndtere komplekse opgaver som lønadministration, bogføring, momsindberetning og periodisk rapportering kan være både tidskrævende og ressourceintensivt, især hvis det ikke er inden for virksomhedsejerens kernekompetencer. I sådanne tilfælde bliver outsourcing en attraktiv løsning, hvor man overlader disse opgaver til professionelle, der forstår de finansielle aspekter og sikrer korrekt udførelse fra starten.

Virksomheder kan vælge at outsource forskellige administrative økonomiske opgaver afhængigt af deres individuelle behov. Dette inkluderer ofte:

 • Lønadministration
 • Beregning og indberetning af moms
 • Perioderapportering
 • Bogholderi

Når disse opgaver outsources, frigøres tid og ressourcer, hvilket muliggør fokus på virksomhedens vækst.

Fordele ved outsourcing af økonomifunktionen

Ud over tids- og ressourcebesparelser er der flere økonomiske fordele ved outsourcing:

 1. Omkostningsbesparelser: Outsourcing frigør midler ved at delegere opgaver, der ikke er kerneaktiviteter, til eksterne partnere. Dette kan føre til betydelige besparelser.
 2. Økonomisk overblik: Regelmæssig opdatering og formidling af tal giver virksomhedsejeren et bedre økonomisk overblik, hvilket er afgørende for beslutningstagning.
 3. Gennemsigtighed: Outsourcing kan øge gennemsigtigheden i forhold til driftsomkostninger, hvilket hjælper med bedre budgettering og finansiel planlægning.
 4. Fleksibilitet og omkostningsstyring: Virksomheder kan tilpasse og skalere outsourcede tjenester efter behov, hvilket giver øget fleksibilitet og kontrol over omkostningerne.
 5. Sygdoms- og ferieafvikling: Outsourcing muliggør smidig håndtering af sygdom og ferie, da virksomheden ikke er direkte ansvarlig for at opretholde ressourcer i sådanne tilfælde.
 6. Driftssikkerhed: Ved outsourcing bliver virksomheden mindre sårbar over for opsigelser og andre personalemæssige udfordringer, da ansvaret ligger hos den eksterne samarbejdspartner.

Outsourcing og virksomhedsudvikling

Med virksomhedens vækst øges de administrative opgaver også. Intern håndtering af alle økonomiske aspekter kan blive en dyr affære, krævende forskellige ressourcer. Outsourcing sikrer allerede tilgængelige ressourcer, hvilket er en fordel, især når behovene udvikler sig over tid, og der ikke er behov for konstante investeringer i interne ressourcer. Derfor er outsourcing af økonomifunktionen en strategisk beslutning, der ikke kun frigør tid og ressourcer, men også sikrer økonomisk effektivitet og fleksibilitet for virksomheder.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Sådan optimerer du din virksomhed med outsourcing af økonomien

Outsourcing kan være en afgørende faktor for din virksomheds succes. Udover økonomiske besparelser åbner det op for muligheden for at omfordele ressourcer og skaber tryghed ved at overlade ansvaret for økonomien til specialister. Men hvordan går du bedst til værks for at sikre succes og skabe værdi for din virksomhed? Her præsenteres nogle vigtige råd, der kan være afgørende, når du søger den rette virksomhed at outsource til.

 1. Saml alt hos én underleverandør

Det er en fordel at vælge en underleverandør, der kan håndtere alle dine økonomiopgaver. Udover at spare tid ved ikke at skulle kontakte flere underleverandører skaber dette også tryghed ved en strømlinet proces.

 1. Fleksibilitet i ydelserne

Vækst medfører ofte ændringer i behovene over tid. Det er afgørende at outsource til en virksomhed, der tilbyder justerbar kapacitet. Dette gør det muligt at tilpasse sig ændringer i behovet, hvilket sikrer kontinuitet med den samme underleverandør.

 1. Personlig rådgiverforbindelse

Vælg en underleverandør, der tilbyder tilknytning til en personlig rådgiver. Dette skaber ikke kun tryghed, men etablerer også en fast procedure. At have en dedikeret kontaktperson, f.eks. den samme bogholder, giver en sammenhængende oplevelse og sikrer en mere struktureret kommunikation.

Når disse procedurer er på plads, vil du erfare, at din virksomhed opnår et større økonomisk overblik, samtidig med at outsourcingprocessen bliver mere effektiv og gennemsigtig. Derfor kan en velovervejet tilgang til outsourcing styrke din virksomhed og fremme dens vækst.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Outsourcing

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Outsourcing refererer til praksissen, hvor en virksomhed overdrager specifikke opgaver eller funktioner til en ekstern leverandør eller underleverandør. Dette kan omfatte en bred vifte af aktiviteter, fra økonomistyring og IT-support til produktion og kundeservice.

Outsourcing kan være en attraktiv løsning for virksomheder, da det ofte muliggør omkostningsbesparelser, ressourceoptimering og fokus på kernekompetencer. Ved at outsource kan virksomheder drage fordel af ekstern ekspertise og opnå øget fleksibilitet i forhold til skiftende behov.

Virksomheder kan outsource en bred vifte af økonomiske aktiviteter, herunder lønadministration, bogføring, beregning og indberetning af moms samt periodisk rapportering. Valget af outsourcingområde afhænger af virksomhedens individuelle behov og målsætninger.

Det anbefales at vælge en underleverandør, der kan håndtere alle dine specifikke økonomiopgaver. Derudover er det vigtigt at sikre, at underleverandøren tilbyder fleksible ydelser, der kan tilpasses virksomhedens skiftende behov. Tilknytning til en personlig rådgiver kan også bidrage til en mere struktureret og effektiv kommunikation.

Outsourcing kan medføre omkostningsbesparelser og ressourceoptimering ved at eliminere behovet for intern håndtering af ikke-kerneopgaver. Desuden kan det give virksomheden adgang til ekspertise, skabe øget gennemsigtighed i økonomien og muliggøre større fleksibilitet i forhold til skiftende forretningskrav.

En ulempe ved outsourcing er tabet af direkte kontrol over opgaverne og afhængighed af den valgte underleverandør. Det er også vigtigt at være opmærksom på potentielle risici såsom kvalitetssikring og mulige påvirkninger af virksomhedens omdømme ved forsinkelser eller fejl.

Outsourcing muliggør fokus på kernekompetencer og frigør ressourcer, hvilket kan bidrage til virksomhedens vækst. Ved at delegere ikke-kerneopgaver kan virksomheden opnå større effektivitet og opretholde konkurrenceevnen på markedet.

Ja, det er en fordel at outsource til en leverandør, der tilbyder justerbare ydelser. Dette sikrer, at virksomheden kan tilpasse sig ændrede behov over tid og opretholde en kontinuerlig forbindelse til den samme underleverandør for at bevare indsigt i virksomhedens specifikke krav.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: