Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Opsigelse - Hvad indebærer det?

Opsigelse refererer til intentionen om at bringe et ansættelsesforhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager til ophør, idet der gives et specificeret varsel. Dette skridt kan initieres af både arbejdsgiveren og arbejdstageren.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en opsigelse?

I et etableret ansættelsesforhold, der er understøttet af en kontrakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, er opsigelse en altid tilstedeværende mulighed. Opsigelse er en formel erklæring, ofte skriftlig, om ønsket om at bringe ansættelsesforholdet til ophør. 

Det er ikke tilstrækkeligt blot at meddele en opsigelse mundtligt. En skriftlig bekræftelse er nødvendig, uanset om det er arbejdstageren eller arbejdsgiveren, der tager initiativet til opsigelsen.

Varigheden af opsigelsesperioden for den ansatte kan variere, afhængigt af vilkårene i den specifikke ansættelseskontrakt. Under opsigelsesperioden er det forventet, at den ansatte fortsætter med at udføre sine arbejdsopgaver, indtil ansættelsesforholdet officielt er afsluttet. Det er også vigtigt at være opmærksom på potentiel overarbejde i forbindelse med opsigelse.

Du opsiger selv din stilling som medarbejder

Når du som medarbejder vælger at opsige din stilling, er der ikke fastsat specifikke retningslinjer for, hvad din skriftlige opsigelse bør indeholde. For eksempel behøver du ikke at forklare årsagen til din opsigelse eller nævne, hvem din fremtidige arbejdsgiver vil være.

En opsigelse kan være så enkel som dette:

”Jeg, [dit navn], ønsker hermed at opsige min stilling som [indsæt stillingsbetegnelse] pr. d.d., effektiv fra [indsæt sidste arbejdsdag].”

Selv om der ikke er formelle krav til indholdet af en opsigelse, er der vigtige oplysninger, der bør inkluderes for klarhedens skyld:

 • Datoen for opsigelsen
 • Datoen for din afgang
 • Den stilling du opsiger
 • Dit fulde navn
 • Din underskrift på opsigelsen

Hvis du har haft en positiv oplevelse på din arbejdsplads, kan det være gavnligt at inkludere en begrundelse for din opsigelse. Det kan hjælpe både dig og din arbejdsgiver til at navigere i overgangen mere effektivt. Hvis din oplevelse ikke har været positiv, er det ofte bedst at undlade negative kommentarer, da de ikke vil være gavnlige på længere sigt.

Vi anbefaler kraftigt, at opsigelser altid formuleres og overleveres skriftligt for at undgå eventuelle misforståelser og konflikter. En verbal opsigelse kan let føre til uklarheder omkring, hvad der præcist blev sagt, og hvornår det blev sagt. En skriftlig opsigelse eliminerer disse potentielle problemer.

Ved at opsige skriftligt reducerer du risikoen for misforståelser og beskytter dine interesser mest effektivt. Det er vigtigt at huske, at bevisbyrden for en verbal opsigelse ligger hos dig, og der er ingen fordele ved at vælge den metode.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Når din arbejdsgiver opsiger dig

Hvis din arbejdsgiver vælger at opsige dig, er det deres ansvar at formulere og levere et opsigelsesbrev. I denne kontekst er der specifikke krav til brevets indhold, især da de fleste ansatte er dækket af funktionærloven eller en kollektiv overenskomst. For at en arbejdsgiver kan opsige en medarbejder korrekt, skal opsigelsesbrevet indeholde følgende information:

 • Medarbejderens navn og stilling, der er under opsigelse
 • Datoen for opsigelsen
 • Opsigelsesvarsel
 • Årsagen til opsigelsen
 • Krav om returnering af lånte materialer, hvis det er relevant
 • Potentiel mulighed for en fratrædelsesaftale

I modsætning til når en medarbejder opsiger sin stilling, kræver en opsigelse fra en arbejdsgivers side altid en begrundelse. Opsigelsen skal være baseret på saglige grunde for at overholde lovens krav. Det betyder dog ikke, at en arbejdsgiver ikke kan opsige en medarbejder af usaglige årsager. I sådanne tilfælde kan medarbejderen være berettiget til en godtgørelse, hvis vedkommende har været ansat i mere end et år. Hvis ansættelsesperioden er mindre end et år, kan opsigelse ske uden saglig begrundelse, og medarbejderen har ikke krav på godtgørelse.

Er skriftlig advarsel nødvendig før opsigelse?

Spørgsmålet om, hvorvidt en medarbejder kan opsiges uden en skriftlig advarsel, afhænger ofte af, om medarbejderen er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven. Da et flertal af lønmodtagere er beskyttet af disse retlige rammer, er det generelt sådan, at du har ret til at modtage en skriftlig advarsel før en eventuel opsigelse. Dog vil din arbejdsgiver typisk kun udstede en advarsel, hvis det drejer sig om forhold, der kan rettes op på.

I tilfælde hvor du bliver opsagt uden forudgående advarsel og uden en saglig årsag, kan din arbejdsgiver blive forpligtet til at betale en godtgørelse. Dette gælder dog kun, hvis du har været ansat i virksomheden i minimum et år. Er din ansættelsesperiode kortere end et år, har arbejdsgiveren ret til at opsige dig uden at give en skriftlig advarsel og uden at skulle betale en godtgørelse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvornår er du særligt beskyttet?

Der er situationer, hvor du som medarbejder nyder en forhøjet beskyttelse i tilfælde af opsigelse. Dette betyder, at din arbejdsgiver skal kunne bevise, at din opsigelse ikke er begrundet i din specifikke situation.

Du kan være ekstra beskyttet i tilfælde af opsigelse på baggrund af:

 • Graviditet, barsel eller adoption
 • Dit køn
 • Langvarig sygdom eller handicap
 • Race, hudfarve, religion eller tro, politisk overbevisning, seksuel orientering, eller national, social eller etnisk oprindelse
 • Din alder
 • Deltidsarbejde eller anmodning om deltidsarbejde
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Medlemskab af en specifik fagforening
 • Valg som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant
 • Pasning af dit handicappede barn
 • Fravær på grund af familiemæssige årsager

Hvis du bliver opsagt, mens du er under særlig beskyttelse, kan det resultere i, at din arbejdsgiver er forpligtet til at betale godtgørelse, medmindre de kan bevise, at opsigelsen er rimelig og ikke relateret til din beskyttede status.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Opsigelse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Nej, en mundtlig opsigelse er ikke tilstrækkelig. En skriftlig bekræftelse er nødvendig for at sikre klarhed og undgå misforståelser. Opsigelsesperiodens længde kan variere baseret på de specifikke vilkår i den enkelte ansættelseskontrakt. Under denne periode skal medarbejderen fortsat udføre sit arbejde, og der kan forekomme overarbejde.

Ja, det anbefales kraftigt at opsige skriftligt for at undgå misforståelser. Selvom der ikke er strenge krav til indholdet, bør en skriftlig opsigelse som minimum indeholde dato for opsigelse, dato for afgang, stillingsbetegnelse, dit fulde navn og din underskrift. Det er ikke nødvendigt at inkludere årsagen til opsigelsen, medmindre du ønsker det.

Et opsigelsesbrev fra arbejdsgiveren skal indeholde medarbejderens navn og stilling, opsigelsesdato, varsel, årsag til opsigelsen og eventuelt krav om returnering af materialer og muligheden for en fratrædelsesaftale. En begrundelse er nødvendig, og hvis opsigelsen er usaglig, kan medarbejdere, der har været ansat i mere end et år, være berettiget til godtgørelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: