Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

NemID Medarbejdersignatur

Virksomhedens ejere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere har mulighed for at benytte NemID Medarbejdersignatur til identifikation på firmaets vegne.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

At vælge NemID Medarbejdersignatur

Om din virksomhed bør investere i en NemID Medarbejdersignatur afhænger af virksomhedens karakter og opbygning. Faktorer som, om virksomheden er personligt ejet eller et kapitalselskab, din rolle som enten ansat eller ejer, samt antallet af tegningsberettigede i virksomheden, spiller ind i beslutningen om, hvorvidt en NemID Medarbejdersignatur er nødvendig.

Herunder er der forskellige scenarier – identificér det scenario, der passer til din position og situation, og find ud af, om din virksomhed har behov for en NemID Medarbejdersignatur.

Kapitalselskabets brug af NemID Medarbejdersignatur (IVS, ApS og A/S)

Som ejer og eneste tegningsberettiget:

Når du ejer et kapitalselskab og er den eneste med tegningsret, behøver du ikke en NemID Medarbejdersignatur. Du kan simpelthen bruge dit personlige NemID. Dette skyldes, at du som eneste tegningsberettigede har fuld bemyndigelse til at repræsentere selskabet, hvilket gør dit private NemID tilstrækkeligt.

Som ejer med flere tegningsberettigede:

Hvis du er en del af et kapitalselskab med flere personer, der har tegningsret, skal I anskaffe en NemID Medarbejdersignatur. Dette er fordi flere individer har autoritet til at repræsentere selskabet.

Som ansat uden tegningsret:

Er du blot en medarbejder i kapitalselskabet uden tegningsret, skal firmaet have en NemID Medarbejdersignatur. Dette gør det muligt for dig, for eksempel, at logge ind på offentlige it-systemer på selskabets vegne. Ved førstegangs bestilling af NemID Medarbejdersignatur, er det nødvendigt for virksomheden at indgå en kontrakt med Nets. Denne kontrakt skal en tegningsberettiget person fra selskabet underskrive.

Solo-virksomhed (Enkeltmandsvirksomhed)

Som ejer:

I personligt ejede forretninger, som en solo-virksomhed, findes der ingen specifikke tegningsbetingelser. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du enevælde over alle beslutningsprocesser for firmaet. Dette betyder, at dit personlige NemID er tilstrækkeligt, og der er ingen nødvendighed for en NemID Medarbejdersignatur.

Som medarbejder:

Er du ansat i en enkeltmandsvirksomhed, er det nødvendigt med en NemID Medarbejdersignatur. Ved første bestilling af denne, skal virksomheden lave en aftale med Nets. Denne aftale skal den personlige ejer af virksomheden godkende og underskrive.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke formål tjener NemID Medarbejdersignatur?

NemID Medarbejdersignatur gør det muligt for dig at identificere dig som en repræsentant fra en given virksomhed eller organisation. Dette inkluderer situationer, hvor du:

  • Tager kontakt til offentlige institutioner på firmaets vegne.
  • Signerer online dokumenter.
  • Tilgår oplysninger fra en offentlig instans.
  • Logger ind på private onlinetjenester.
  • Tilgår virksomhedens interne it-løsninger (forudsat din arbejdsplads understøtter dette).

Desuden kan medarbejdersignaturen bruges til at sende og modtage beskyttede e-mails, som enten er krypteret eller forsynet med en digital underskrift.

Vælg mellem tre varianter af NemID Medarbejdersignatur

  • NemID Medarbejdersignatur med nøglekort fungerer på samme måde som NemID for private brugere. Her er certifikatet gemt centralt på en server ved Nets DanID.
  • NemID Medarbejdersignatur i form af en nøglefil ligner den tidligere Digitale Signatur. Her er det en softwarebaseret løsning, hvor certifikatet (eller nøglefilen) er opbevaret på medarbejderens egen computer.
  • NemID Medarbejdersignatur med hardware indebærer, at dit certifikat opbevares på et dedikeret stykke hardware, ofte refereret til som en krypto-token.

Hvem er en NemID administrator?

Når den første medarbejder i en virksomhed anskaffer en medarbejdersignatur, bliver vedkommende automatisk tildelt rollen som virksomhedens NemID administrator. Det er NemID administratorens ansvar at stå for oprettelse og håndtering af NemID Medarbejdersignaturer inden for virksomheden.

Der er mulighed for at udpege yderligere administratorer i firmaet efterfølgende. Dem, der er valgt til at fungere som NemID administratorer i virksomheden, skal overholde forretningsbetingelserne for NemID administrator.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Styring af NemID Medarbejdersignaturer foregår via NemID selvbetjening for erhverv

NemID administratoren gør brug af denne selvbetjening, når opgaven er at oprette og håndtere virksomhedens NemID Medarbejdersignaturer, funktionssignaturer og virksomhedssignaturer.

De første tre er uden omkostninger

Baseret på en aftale mellem Nets DanID og Digitaliseringsstyrelsen har alle virksomheder mulighed for at anskaffe sig op til tre medarbejdersignaturer uden omkostninger. Det er op til virksomheden at beslutte, om disse skal være med eller uden nøglekort. Hvis en medarbejder besidder både et nøglekort og en nøglefil, regnes det som to separate medarbejdersignaturer.

Standardbrug af nøglekort er inkluderet i de “første tre uden omkostninger”. Skulle der opstå et behov for ekstra nøglekort, eksempelvis på grund af tab eller hvis man vælger at bestille flere nøglekort på én gang, vil der blive faktureret pr. nøglekort i henhold til den aktuelle prisliste.

For alle medarbejdersignaturer ud over de indledende tre, vil der blive opkrævet betaling ifølge gældende prisliste.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om NemID Medarbejdersignatur

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Det afhænger af din virksomheds type og struktur. Overvej om virksomheden er personligt ejet, et kapitalselskab, din rolle (ansat eller ejer), samt antallet af tegningsberettigede. Match din situation med relevante scenarier for at bestemme behovet for en NemID Medarbejdersignatur.

Med en NemID Medarbejdersignatur kan du identificere dig som repræsentant for en virksomhed, kontakte offentlige institutioner, signere dokumenter online, tilgå offentlige oplysninger, logge ind på private tjenester, tilgå interne it-systemer og sende/modtage sikre e-mails med kryptering eller digital underskrift.

En NemID administrator er den første medarbejder i en virksomhed, der anskaffer en medarbejdersignatur. De er ansvarlige for at oprette og håndtere NemID Medarbejdersignaturer i virksomheden. Yderligere administratorer kan udpeges, og alle skal overholde forretningsbetingelserne for NemID administrator.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: