Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

NDA

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en NDA?

En fortrolighedsaftale, ofte omtalt som en NDA (Non-Disclosure Agreement), er en juridisk bindende kontrakt mellem to eller flere parter, der har til hensigt at sikre fortroligheden af visse oplysninger. En NDA’s primære formål er at forhindre, at sensitiv information bliver delt med uvedkommende tredjeparter. Dette kan omfatte en bred vifte af data, fra forretningshemmeligheder og patentanvendelser til kundedata og virksomhedsinterne strategier.

Parterne i en NDA kan vælge at gøre aftalen gensidig, hvilket betyder, at alle involverede parter er forpligtede til at bevare fortroligheden af de delte oplysninger. Alternativt kan aftalen være ensidig, hvor kun den ene part er forpligtet til at beskytte de oplysninger, den modtager. En NDA dækker kun information, der er udtrykkeligt markeret som fortrolig, og som ikke allerede er offentlig viden.

Betydningen af at anvende en NDA

NDAs spiller en kritisk rolle i mange forretningsmæssige og professionelle scenarier, idet de tjener som et nødvendigt værktøj til at beskytte følsomme oplysninger. De er særligt relevante for virksomheder og konsulenter, der ønsker at sikre, at vigtige oplysninger forbliver hemmelige. For eksempel, i tilfælde af samarbejde mellem to virksomheder, eller når en ekstern konsulent får adgang til interne data, hjælper en NDA med at garantere, at disse oplysninger ikke bliver videregivet ulovligt.

Vigtige elementer i en NDA

Selvom indholdet af en NDA kan variere afhængigt af de specifikke omstændigheder, er der nogle grundlæggende elementer, der typisk bør inkluderes for at sikre aftalens effektivitet. Disse elementer omfatter identifikation af de involverede parter, en præcis definition af, hvad der betragtes som fortrolige oplysninger, varigheden af aftalen, og vilkår for opsigelse samt procedurer for håndtering af eventuelle overtrædelser. Disse komponenter bidrager til en klar forståelse og overenskomst mellem parterne og sikrer, at alle er beskyttet i tilfælde af tvister.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anvendelsestidspunkter for en NDA

En NDA (Non-Disclosure Agreement) er en essentiel aftale i mange professionelle sammenhænge, især når det handler om at beskytte følsomme oplysninger. En NDA anvendes sædvanligvis i følgende situationer:

  • Når du udvikler en ny opfindelse.
  • Ved indgåelse af samarbejde mellem virksomheder.
  • Ved ansættelse af konsulenter i din virksomhed.
  • I processen med at sælge din virksomhed.

NDA ved introduktion af nye opfindelser

Introducerer du en ny opfindelse, som kræver kapitalindsprøjtning eller ekspertise for videreudvikling eller salg, er det standardprocedure at præsentere denne opfindelse for potentielle investorer eller konsulenter. Det indebærer også deling af fortrolige detaljer om opfindelsen. Ved at indgå en NDA sikres det, at modtagerne af disse informationer ikke udnytter dem til skade for opfindelsens unikke værdi, eksempelvis ved at kopiere ideen eller søge patent i dit sted.

NDA i forbindelse med virksomhedssamarbejde

For virksomhedsejere er en NDA en kritisk sikkerhedsforanstaltning ved etablering af partnerskaber med andre virksomheder. Dette gælder især når samarbejdet indebærer adgang til følsomme data som kundelister, leverandøraftaler eller specialiseret knowhow. Uden en NDA kan disse oplysninger risikere at blive misbrugt af konkurrenter, hvis samarbejdet ophører.

NDA ved brug af konsulenttjenester

Anvendelsen af en NDA er også standardpraksis ved ansættelse af konsulenter eller lignende eksterne medarbejdere. Dette sikrer, at virksomhedens fortrolige data kun deles med nødvendige parter og forhindrer uautoriseret spredning af information.

NDA under virksomhedssalg

Ved salg af din virksomhed er det almindeligt, at potentielle købere skal underskrive en NDA. Dette skridt er afgørende, da det beskytter virksomhedens interne oplysninger, der afsløres under salgsprocessen, og sikrer, at disse ikke misbruges af konkurrenter eller uinteresserede parter, der udgiver sig for at være seriøse købere.

Vælg mellem gensidig og ensidig NDA

Når man udformer en NDA (Non-Disclosure Agreement), er det en central beslutning, om aftalen skal være ensidig eller gensidig. Dette afhænger af, om kun én part skal beskytte de fortrolige oplysninger, eller om begge parter udveksler sensitiv information, der kræver beskyttelse. En fortrolighedserklæring kan derfor udformes som enten gensidig eller ensidig, baseret på naturen af det professionelle forhold. Dette valg træffes typisk efter en vurdering af, om samarbejdet indebærer dybdegående indsigt i hinandens forretningsprocesser, eller om relationen er mere overfladisk, som det ofte er mellem en kunde og en leverandør.

I tilfælde af en ansættelsesrelation er det normalt, at NDA’en er ensidig, da arbejdsgiveren allerede er juridisk forpligtet til at håndtere medarbejderes personlige oplysninger fortroligt i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Konsekvenser ved overtrædelse af NDA

Overtrædelse af en NDA, hvor en part deler beskyttede oplysninger, betragtes som et lovbrud. Konsekvenserne for dette inkluderer ofte økonomisk kompensation til den part, hvis fortrolighed er blevet kompromitteret. Der kan også blive tale om en konventionalbod, som den overtrædende part skal betale. Størrelsen på denne bod er typisk specificeret i aftalen for at undgå misforståelser. I tilfælde af en gensidig NDA risikerer begge parter at skulle betale erstatning og konventionalbod ved brud på aftalen.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Definition af konventionalbod

Konventionalbod, som ofte inkluderes i en NDA, er et forudbestemt beløb aftalt mellem parterne, som den krænkede part kan kræve betalt, hvis den anden part bryder aftalen. Størrelsen på konventionalboden varierer og fastsættes af de involverede parter. Dette beløb fungerer som en økonomisk sikkerhed for at sikre overholdelse af aftalens vilkår. Konventionalboden er særligt relevant i situationer, hvor det er udfordrende at fastslå det nøjagtige økonomiske tab ved kontraktovertrædelse, eller hvor det er svært at bevise, at et brud faktisk har fundet sted.

Varigheden af en NDA

Varigheden af en NDA (Non-Disclosure Agreement) kan variere betydeligt og er ofte tilpasset den specifikke type information, der deles mellem parterne. Nogle NDAs er designet til at være i kraft i en bestemt periode, typisk mellem 3 og 5 år efter underskrivelsen, mens andre er oprettet uden en udløbsdato, hvilket betyder, at forpligtelsen til at bevare fortroligheden vedvarer, indtil informationen ikke længere anses for at være sensitiv. Valget mellem en tidsbegrænset og en ubegrænset NDA bør baseres på arten af de deltagede oplysninger. For eksempel, hvis oplysningerne forventes at miste deres fortrolighed inden for en kort årrække på grund af en produktlancering, kan en tidsbegrænset NDA være passende. Omvendt, for informationer delt i de tidlige faser af en udviklingsproces, kan en ubegrænset NDA sikre langvarig beskyttelse.

Udarbejdelse af en NDA

Selvom det er muligt at udarbejde en NDA på egen hånd, især ved hjælp af standardkontrakter, der dækker de mest almindelige scenarier inden for fortrolighedsbeskyttelse, er det vigtigt at være opmærksom på faldgruber. Disse standardaftaler kan være nyttige for både virksomheder og konsulenter, men det er afgørende, at aftalen nøje tilpasses det enkelte samarbejde for at sikre dens effektivitet. 

I tilfælde af usikkerhed anbefales det at søge rådgivning fra en kvalificeret advokat eller juridisk ekspert. En juridisk fagperson kan ikke kun sikre, at NDA’en indeholder alle nødvendige elementer, men også bistå med at fastlægge en passende konventionalbod, der afspejler det potentielle økonomiske tab ved et aftalebrud. Således sikres det, at NDA’en opfylder sit formål og beskytter de involverede parters interesser optimalt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om NDA (Non-Disclosure Agreement)

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En NDA, eller Non-Disclosure Agreement, er en juridisk bindende aftale, der har til formål at beskytte fortrolige oplysninger. Den forhindrer, at sensitiv information bliver delt med uvedkommende tredjeparter. NDAs anvendes i en bred vifte af sammenhænge, herunder ved udvikling af nye opfindelser, samarbejde mellem virksomheder, ansættelse af konsulenter, og ved salg af virksomheder, for at sikre, at vigtige oplysninger forbliver hemmelige.

En NDA anvendes typisk i situationer, hvor fortrolige oplysninger udveksles mellem parter, som i forbindelse med udvikling af nye produkter, partnerskaber mellem virksomheder, ansættelse af nye medarbejdere eller konsulenter, og ved overdragelse af virksomheder. Det sikrer, at alle parter forstår vigtigheden af at bevare oplysningernes fortrolighed.

En gensidig NDA indebærer, at begge parter udveksler fortrolige oplysninger og begge er forpligtede til at bevare disse oplysningers fortrolighed. En ensidig NDA, derimod, indebærer, at kun den ene part deler fortrolige oplysninger, og kun den modtagende part er forpligtet til at bevare oplysningernes fortrolighed.

Ved brud på en NDA kan den krænkede part kræve erstatning og/eller en foruddefineret konventionalbod fra den overtrædende part. Disse økonomiske sanktioner har til formål at kompensere for det tab, som bruddet har forårsaget, og tjener som en afskrækkende faktor for at overtræde aftalens vilkår.

Selvom det er muligt at udarbejde en NDA ved hjælp af standardkontrakter, anbefales det at søge rådgivning fra en advokat eller jurist. Dette sikrer, at aftalen er skræddersyet til det specifikke samarbejde og indeholder alle relevante punkter. En juridisk ekspert kan også hjælpe med at fastsætte en passende konventionalbod, der matcher det potentielle økonomiske tab ved et aftalebrud.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: