Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Mission

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en mission?

En mission repræsenterer et mål eller et formål, som man stræber efter at nå. Dette kan være et individuelt mål, som man personligt forfølger, eller et fælles mål, som man søger at opnå i samarbejde med andre. Missioner kan variere i natur og omfatte religiøse, politiske eller andre aspekter, og deres udførelse kan antage forskellige former. De kan være korte eller langvarige, enkle eller komplekse og tjene en række forskellige formål.

Hvordan bruges mission?

En mission er afgørende for en virksomheds strategi, idet den tilbyder en tydelig retning og formål for både medarbejdere og ledelse. Et veldefineret mission statement kan motivere medarbejdere, samt tiltrække potentielle kunder og investorer.

En effektiv mission skal være præcis og kortfattet, rodfæstet i virksomhedens grundlæggende værdier og overbevisninger. Den bør også være opnåelig og realistisk, således at medarbejdere kan forstå, hvordan deres arbejde bidrager til virksomhedens overordnede mål.

En virksomheds mission statement kan anvendes på forskellige måder, herunder i markedsføringsmaterialer, på virksomhedens hjemmeside, eller som en del af medarbejderudviklings programmer. Det kan også tjene som en vejledning for beslutningsprocesser omkring nye produkter eller tjenester og ekspansion til nye markeder.

Hvorfor er mission afgørende?

Missionen er essentiel for enhver virksomhed, da den giver klarhed omkring formål og retning. Den kan styre beslutningstagningen og give medarbejderne indsigt i, hvad der forventes af dem. Ydermere fungerer missionen som et effektivt redskab til at formidle virksomhedens kerneværdier til både kunder og andre interessenter.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sammenhæng mellem mission, vision, værdier og formål

Det er essentielt, når du udarbejder dit formål, din mission, vision og værdier, at sikre, at de alle er indbyrdes forbundne og kohærente. Manglende sammenhæng mellem disse elementer kan gøre det udfordrende at opnå dem, da det kan medføre, at virksomheden og dens medarbejdere ikke arbejder mod det samme mål.

Forskellen mellem mission og vision

Der er en klar forskel mellem begreberne mission og vision. Missionen er generelt mere fast over tid, idet den relaterer sig til organisationens kerneformål og fundamentale eksistensgrundlag. Visionen derimod har tendens til at ændre sig oftere, da den repræsenterer en fremadrettet ambition om, hvad organisationen stræber efter at opnå, og hvordan den ønsker at blive opfattet.

Forandringer i visionen kan eksempelvis ske i forbindelse med en ny strategisk periode eller, i offentlige organisationer, ved et skift i det politiske landskab som nye byråd og politiske visioner. Visionen udtrykker således en ønsket fremtidig tilstand eller et forventet fremtidigt resultat skabt af organisationen, mens missionen er mere knyttet til organisationens grundlæggende raison d’être.

Missionen besvarer spørgsmålet om ‘hvorfor’, visionen om ‘hvorhen’, og strategien på et overordnet plan adresserer ‘hvordan’ – hvordan organisationen vil opfylde sine fremtidige forventninger og bevæge sig i den ønskede retning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad udgør en virksomheds mission?

En virksomheds mission definerer dens eksistensberettigelse og afgrænser forretningsområder, hvilket klargør, hvad virksomheden skal tjene penge på: hvem der er målgruppen, hvad der tilbydes, og hvad der gør virksomheden unik.

For at vurdere kvaliteten af en virksomheds mission, overvejes følgende aspekter:

 • Hvilken berettigelse har virksomheden på markedet?
 • På hvilke(t) forretningsområde(r) opererer virksomheden?
 • Hvilke kundesegmenter fokuserer virksomheden på?
 • Hvilken værdi bringer virksomheden til sine kunder?
 • Hvilke konkurrencefordele adskiller virksomheden fra konkurrenterne?
 • Hvilke kernekompetencer bidrager til værdiskabelse og konkurrenceevne?
 • Hvordan vil forretningsområdet udvikle sig fremadrettet?

Desuden er der sat følgende standarder for kvaliteten af kommunikationen af en mission:

 • Hvor præcist er missionen formuleret?
 • I hvilket omfang kan missionen fungere som en leveregel for medarbejderne?
 • Hvor klart er virksomhedens styrker præsenteret?
 • Hvor tydeligt er områder til forbedring kommunikeret?
 • Hvor realistisk er missionen sat?
 • Hvor opnåelig er missionen?
 • Hvor fleksibel er missionen i forhold til at tilpasse sig ændringer i omgivelserne?

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om mission

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En mission er en organisationens kortfattede erklæring om sit mål, ofte udtrykt i en sætning eller et slogan, som er præcis, klar og målorienteret, og som afspejler organisationens kerneværdier og mål.

En mission definerer et mål eller formål, der kan være personligt eller fælles, og kan spænde over forskellige områder som religion, politik eller andet, med varierende kompleksitet og varighed.

En virksomheds mission giver retning og formål, motiverer medarbejdere, tiltrækker kunder og investorer, og anvendes i marketing, på hjemmesider og i medarbejderudvikling. Den vejleder også beslutninger om nye produkter og markedsudvidelser.

Missionen, som er mere stabil over tid, definerer organisationens kerneformål og eksistensgrundlag, mens visionen, som oftere ændres, beskriver organisationens fremtidige ambitioner og ønskede opfattelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: